Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: HUDEČEK, Josef, ÚMDOČ

Datum narození: 1903
Místo narození: Vídeň
Byl z rodiny, kde se ochotničilo. Otec byl ve Vídni režisérem dělnického ochotnického kroužku, matka a její bratři byli herci. (Matka např. hrála Maryšu.)
Aktivním ochotníkem se stal až za studentských let.
1921 maturita na gymnáziu v Nymburce.
1921 začal na své první učitelské štaci v Malčíně u Světlé nad Sázavou režírovat, stejně i v dalších místech, kde působil jako učitel - v Hřivně, Rejšicích a Luštěnicích.
Od 1926 řídil Dramatický odbor Unie železničních zaměstnanců v Nymburce.
1931 přestoupil do Divadelního spolku Hálek v Nymburce, kde působil přinejmenším do roku 1946. Působil v něm jako jednatel, knihovník, archivář, aj.
Aktivně se zúčastnil výstavby Městského divadla, kde měl na starosti především technické vybavení scény (2 horizonty, otáčivé jevište, tehdy dokonalý světelný park a zvukovou kulisu).
Za svého působení vytvořil velký počet hereckých postav - do 1943 vystupoval ve 445 představeních, 257 představení bylo hráno v jeho režii. Jedno z nich byla Tetauerova komedie Člověk nemá jen sebe, kterou se Hálek umístil na 2. místě v celostátní soutěži v Hronově 1940.
Za své nejlepší role považoval Švandu ve Strakonickém dudáku, redaktora v Tetauerově Veřejném nepříteli, Dr. Galéna v Bílé nemoci, Kolára v Götzových Soupeřích, Velkého mága ve stejnojmenné hře Dykově, strýce Edyho v Klobouku domů, Adama v Adamu Stvořiteli.

Přednášel na mnoha školeních ÚMDOČ - režii a práci výtvarnickou i jiné disciplíny.

Byl za soubor delegován do Polabského okrsku ÚMDOČ,
1936 byl za práci ve prospěch českého divadla oceněn stříbrným odznakem ÚMDOČ s čestným členstvím v Polabském okrsku.
V 1. polovině 40. let byl Josef Hudeček předsedou okrsku, od 1940 byl generálním tajemníkem ÚMDOČ, ´
od 1945 starosta ÚMDOČ. V letech 1947–1950 byl redaktorem Zpráv ÚMDOČ.

1948 Mininisterstvem informací a osvěty jmenována Divadelní a dramaturgická rada (členy za ochotnické a loutkové divadlo Josef Hudeček, Jan Martinec, Jan Malík).

Publikace:
1936 – Památník divadelního spolku Hálek v Nymburce
1946 – Činovníci divadelních spolků
Bibliografie:
O něm:
VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 37, 78-79.

ŘEHOUNEK, Jan: Nymburk literární, Nymburk, Nakladatelství Kaplanka, 2016, str. 135–136
-----
HUDEČEK, Josef: Činovníci divadelních spolků. Příručky ÚMDOČ. Praha, ÚMDOČ 1948.

PAMÁTNÍK div.spolku Hálek v Nymburce 1936. Vydaný u příležitosti slavnost. otevření nového Hálkova městského divadla v Nymburce. Red. Jos.Hudeček. Přehled činnosti, vzpomínky, statistika a soupisy. Nymburk, Div. spolek Hálek 1936. 93 s. Str, KK

ZPRÁVY ÚMDOČ, 1947-1950. Vyd. a nakl. Ústřední Matice divadelního ochotnictva československého. Odp. zástupce RYDVAN, Jakub (SOMMER, Václav); 1948, č. 9/10: Odp. red. HUDEČEK, Josef; 1949: BUŘIL, Felix. Ved. red. HUDEČEK, Josef. 10x ročně; 1948: 12x ročně. Praha. NMd, NK (1950).

Související Obrázky

Josef  Hudeček, starosta ÚMDOČ, 1947
ÚV českého divad. ochotnictva, prohlášení ke spojení ÚMDOČ, SDDOČ a Svazu dělnických divadel českých, Plzeň, 1945


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Josef  Hudeček, starosta ÚMDOČ, 1947