Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Luštěnice

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Mladá Boleslav
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1870
24.dubna 1870 - dávána "Omladinou Luštěnickou" Benedixova veselohra "Pan strejček". Představení secvičil p. Piskáček. Při představení hostovaly slečna Klímová z Rejčic a Malinová ze Struh. Národní listy 6.5.1870.

6. června 1870 - při druhém divadelním představení, jež uspořádala zdejší omladina se hrála: "Opička z besedy", "Svéhlavost" a "Za živa mrtví manželé". Hrály: slečny Klímová, Kučerová a Piskáčková. Nemalou zásluhu o toto představení si získal pan ředitel p.P. a slečna Klímová. Národní listy 18.6.1870.

Dne 10. července 1870 - připravili nám divadelní ochotníci zvláštní pochoutku. Provozovali "Chudého písničkáře". Pochybovalo se velmi a pokládáno za velkou odvážlivost pro začátečníky dávati hru vyžadující vycvičenost herců. Souhra byla výborná, oděv vkusný a hře přiměřený. Hra oprovázena zpěvem benáteckého sextetu. Národní listy 15.10.1870.

23. října 1870 - svolána schůze zřizující se "Občanské besedy v Luštěnicích". Členové ochotnického divadla od května, kdy poprve vystoupili již pět divadelních představení uspořádali. 15. listopadu dávali frašku. (neuveden název). Národní listy 25.11.1870.

Již před 1895 zde existoval ochotnický útvar, který působil při Sboru dobrovolných hasičů (v obci založen 1892).

1895 založen Čtenářsko-ochotnický spolek. Činný do 1951. Od 1952 soubor hrál jako Čtenářsko-ochotnický odbor Osvětové besedy, později Dramatický odbor OB.
Patrně v tomto spolku poč. 20. let režisérem učitel Josef Hudeček (významný funkcionář ÚMDOČ koncem 30. a zač. 40. let 20. stol.).

1922 zaznamenán Dramatický odbor Československých lidových socialistů Karel Havlíček Borovský.

1949 dětský soubor Národní školy.

1949 patrně jen příležitostně sestaven div. soubor Místní rady osvětové.

V 80. letech 20. stol. působil dramatický kroužek v Základní devítileté škole Luštěnice.
Bibliografie:
JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály s. 27. kART, KK.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 465.

ŠIMONEK, Jan: Soubor informací o ochotnickém divadle v okrese Mladá Boleslav. Rkp. pro MČAD 1998. 23 s. Viz Místa/Okresy/Mladá Boleslav/Texty.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí s. Liberec. V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 78, 244. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů. kART.

ZPRÁVY ÚMDOČ. Jeviště 1920, č. 42, s. 480.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 74.

České divadlo 1940, č. 4, s. 72; č. 5, s. 92.

Divadlo, roč. 5, 1907, č. 13, s. 305.

Thalie 1896-7, č. 8, s. 110.
Thalie 1899, č. 1, s. 6.
Archivy:
KART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1702, sg 30/216/68/1895, ČOS.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/4768/1919, ČOS.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/5740/1922, DrO Československých lidových socialistů Karel Havlíček Borovský.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Mladá Boleslav pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954.
kART.

Státní okresní archiv Mladá Boleslav:
ka ŠO 2 : plakáty 1930-1936.
Okresní úřad Mladá Boleslav, kn 346, ka 21 spolkové agendy manipulace 1916-1936;
Okresní národní výbor Mladá Boleslav, manipulace 1951-1954, sg 262, manipulace 1959-76, sg 456/8 (Šimonek).

Související Osobnosti

Mapa - Luštěnice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':