Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Čtenářsko-ochotnický spolek / Čtenářsko-ochotnický (dramatický) odbor Osvět. besedy

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1895
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1972
Působení: 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x
Již před 1895 zde existoval ochotnický útvar, který působil při Sboru dobrovolných hasičů (v obci založen 1892).

Dne 10. července 1870 - připravili nám divadelní ochotníci zvláštní pochoutku. Provozovali "Chudého písničkáře". Pochybovalo se velmi a pokládáno za velkou odvážlivost pro začátečníky dávati hru vyžadující vycvičenost herců. Souhra byla výborná, oděv vkusný a hře přiměřený. Hra oprovázena zpěvem benáteckého sextetu. Národní listy 15.10.1870.

23. října 1870 - svolána schůze zřizující se "Občanské besedy v Luštěnicích". Členové ochotnického divadla od května, kdy poprve vystoupili již pět divadelních představení uspořádali. 15. listopadu dávali frašku. (neuveden název). Národní listy 25.11.1870.

1895 založen Čtenářsko-ochotnický spolek (ČOS) učitelem Al. Buškem a starostou obce V. Novotným s cílem pečovat o kulturní a výchovnou činnost v místě a okolí.
Spolek měl i knihovnu, pořádal přednášky, oslavy a jiné společenské akce.
1896 pěvecko hudební zábavy aj.
1899 sehráli hry Pan inženýr a jeho figurant (K. Šimůnek), Tatínkovy juchty (Malinský), Paličova dcera (Tyl).

1907 Čtenářsko-ochotnický spolek přispěl na Fond Tylovy menšinové školy.

1920 ČOS přijat za člena ÚMDOČ.
1922 spolek členem ÚMDOČ, působil tu jako učitel a zároveň jako režisér spolku do 1926 Josef Hudeček, pozdější gen. tajemník a předseda ÚMDOČ.

1930 91 členů.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

1940 Vdavky Nanynky Kulichovy (Herrmann-Pohorská), Příklady táhnout (Snížek).
Do 1943 spolek sehrál 156 divadelních her, z nichž považoval za neúspěšnější Radúze a Mahulenu (Zeyer), Maryšu (Mrštíkové), Václava Hrobčického z Hrobčic (Stroupežnický), Vojnarku (Jirásek) a Strakonického dudáka (Tyl).
Ještě v tomto roce byl předsedou Václav Novotný, který tuto funkci vykonával od založení spolku.
1943 43(?) činných členů a 42 přispívajících.

1949 nastudoval a uvedl 3 hry: Urban: Sluneční paseka, Němeček: Rukopis času, Dvořák: Boženka přijede.
1949 hodnocení ONV Mladá Boleslav: Průměrný spolek II. skupiny do 60%.

1951 101 členů.
1952 Čtenářsko-ochotnický spolek zrušen.
Soubor dále působil jako Čtenářsko-ochotnický odbor Osvětové besedy.
později Dramatický odbor Osvětové besedy.

1954 Stroupežnický: Zvíkovský rarášek a Paní mincmistrová. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
Na přelomu 50.-60. let v repertoáru Potopa světa (Klicpera), Úklady a láska (Schiller), Sbohem, smutku (Kohout).
Činnost evidována do 1961.

1972 uvedli Ženský zákon (J. Tajovský).
Bibliografie:
JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály s. 27. kART, KK.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 465.

ŠIMONEK, Jan: Soubor informací o ochotnickém divadle v okrese Mladá Boleslav. Rkp. pro MČAD 1998. 23 s. Viz Místa/Okresy/Mladá Boleslav/Texty.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 78, 244-245.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů. kART.

ZPRÁVY ÚMDOČ. Jeviště 1920, č. 42, s. 480.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 74.


České divadlo 1940, č. 4, s. 72; č. 5, s. 92.
Divadlo, roč. 5, 1907, č. 13, s. 305.

Thalie 1896-7, č. 8, s. 110.
Thalie 1899, č. 1, s. 6; č. 5, s. 43.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1702, sg 30/216/68/1895, ČOS.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/4768/1919, ČOS.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Mladá Boleslav pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Státní okresní archiv Mladá Boleslav:
ka ŠO 2 : plakáty 1930-1936.
Okresní úřad Mladá Boleslav, kn 346, ka 21 spolkové agendy manipulace 1916-36.
Okresní národní výbor Mladá Boleslav, manipulace 1951-54, sg. 262, manipulace 1959-76, sg. 456/8 (Šimonek).

Související Osobnosti

Související Obrázky

Luštěnice, Čtenářsko-ochotnický spolek, hra nezjištěna, portál jeviště, dekorace v parku
Luštěnice, Čtenářsko-ochotnický spolek, hra nezjištěna, účinkující na jevišti
Luštěnice, Čtenářsko-ochotnický spolek, hra nezjištěna, účinkující na jevišti
Luštěnice, Čtenářsko-ochotnický spolek, hra nezjištěna, výjev v lese


Mapa působení souboru - Čtenářsko-ochotnický spolek / Čtenářsko-ochotnický (dramatický) odbor Osvět. besedy

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':