Databáze českého amatérského divadla

Organizace: ÚMDOČ, Brno, Želenského okrsek

Rok založení: 1910
Rok ukončení činnosti: 1951
Skupina organizací:
Brno sídlem Želenského okrsku ÚMDOČ (13 jednot).

1910 - 26. 6. - pořádána v Brně v Hotelu Slavia okrsková schůze divadelních ochotníků, zastoupeno 19 jednot za účasti 105 delegátů.
Z Brna: Spolek Katolických tovaryšů, OJ Klicpera, OS Máj, Občanská beseda, Jednota divadelního ochotnictva Tyl, Místní odbor Svazu osvětového, Volné sdružení dramatické; okolí brněnské: Boží Požehnání - JDO Tyl; Husovice - Svatoboj, DrKr Sokola, Dělnické divadelní družstvo; Hodonín - Spolek divadelního ochotnictva; Dolní Kounice - Katolická beseda; Líšeň - Dělnické divadelní družstvo; Olomouc - Jednota
sv. Josefa, Jednota divadelních ochotníků; Šlapanice - Divadelní a pěvecko-hudební jednota Kosmák; Židenice - DS Jaroslav; DrO Sokola.
Do předsednictva mj. zvoleni: Fr. Straka, předseda, 1. místopředseda Volánek z Olomouce, 2. místopředseda Rotter z Husovic.

(Zal. 1910,
1912 valná hromada 3. listopadu v místnostech SDO Tyl. Zvolila aklamací předsedou Fr. Straku, místopředsedou Petr Podlouček u Bučovic.

1920 obnoven
10 členských spolků
1926 předseda Fr. Straka (mj. obětavě platil dluhy okrsku ze svého).
1928 51 členských spolků

1931 "správci okrsku" členové JDO Tyl Brno Píšek a František Straka (předseda Tylu 1908-1927)
1931 okrsek začal vydávat vlastní časopis, ale činnost musela být z finančních důvodů přerušena. Časopis pokračoval "péčí O. Dubovského.

1932 okrskové představení - Fr. Herman: Proti vlastní krvi, režie okrskový režisér, realizováno za účasti několika brněnských jednot;
v ústředí ÚMDOČ okrsek zastupoval E. Gloc, 2. místopředseda; zemřel jeden ze zakladatelů okrsku J. Jahn.
Ke konci roku měl okrsek 45 jednot, statistiku o činnosti zaslalo 19 jednot.

1934 snaha zbavit okrsek dluhů a získat prostředky na účast okrsku na 4. JH. K úspěchu pomohl soubor okrsku a jeho režisér - peníze získány větším počtem představení a častými zájezdy do mnoha obcí.
Okrskový soubor sehrál na 3. JH hru moravského autora - prof. Karla Stránského z Bučovic: Jízda za štěstím, která v autorské soutěži získala 2. cenu.
Do divadelní soutěže okrsku, pořádané ve dvou kategoriích, se přihlásilo 12 jednot. Shodou okolností v první kat. zůstaly jen 2 DS, výsledek není stanoven. DS Slavoj Brno získal 1. cenu v 2. kategorii.


1940 13 organizovaných spolků, 40 jednotlivců.
Bibliografie:
MORAVSKOSLEZSKÝ ochotník 1931/32 – 1934. Měsíčník Želenského okrsku ÚMDOČ v Brně. Řídí red. kruh. Hlav. red. BEDNÁŘ, O. Odp. red GLOC, Eduard; 1932/33: Red. GLOC, E. a SOCHOR, K. Odp. red. SOCHOR, K. Maj. a vyd. AMERSTORFER - DUBOVSKÝ, Karel. 10x ročně. Brno. Od 1935 spojen s čas. Tylův odkaz.

TYLŮV odkaz 1927/28-1937. Časopis ochotníků československých; 1927/28, č. 3: . . . ochotníků; 1930/31: Divadelní časopis; 1935: . . . časopis, orgán Želenského okrsku ÚMDOČ v Brně. Maj. a vyd. AMERSDORFER, Karel. Odp. red. GLOC, Eduard; 1927/28, č. 3: PANT, Fráňa Jaroslav; 1927/28, č. 4: AMERSDORFER - DUBOVSKÝ, K. ; 1927/28, č. 8: ZÁSTĚRA, R. ; 1930/31: VALLA, Al. ; 1932/33: AMERSDORFER, K., BALCAR. Jos. ; 1935: GLOC, Eduard; 1936: BEDNÁŘ, O. 10x ročně. Brno.
Od 1935 spojen s čas. Moravskoslezský ochotník. Obr.: Titulek časopisu Tylův odkaz. DbČAD 0198

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, 1934, s. 17-18.

ŽELENSKÉHO okrsek ÚMDOČ v Brně. In: Ve službách Thalie II, s. 20-22.
----
Divadlo roč. 11, 1912-1913, příl 3, s. 20.

České divadlo 1940, č. 4, s. 69.
Archivy:
kART/obálka ÚMDOČ:
Pokyny ÚMDOČ k likvidaci okrsku, dopis 13.2.1951

Související Obrázky

Brno, Rampa, Jakož i my odpouštíme - plakát, 1942
Brno, Želenského okrsek, Moravskoslezský ochotník, 1931
Brno, Želenského okrsek, Moravskoslezský ochotník, 1932
Brno, Želenského okrsek, Moravskoslezský ochotník, 1932
Brno, Želenského okrsek, Moravskoslezský ochotník, 1934
Brno, Želenského okrsek, pozvánka, 1947
František Straka, dlouholetý předseda Želenského okrsku ÚMDOČ v Brně
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Želenského okrsek Brno - okrskové razítko, 1945
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Želenského okrsek Brno - zípis, 1945
Praha, ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, okrsky a soubory, 1938
Třebíč, Jiráskův okrsek, oznámení úmrtí Františka Straky, 1941
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti 1932, s. 15
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1928
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1928, s. 10
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1932
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1934, s. 17
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1934, s. 18
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1946
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1946
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1946
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1946


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
František Straka, dlouholetý předseda Želenského okrsku ÚMDOČ v Brně
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1928
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Želenského okrsek Brno - okrskové razítko, 1945
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Želenského okrsek Brno - zípis, 1945
Brno, Želenského okrsek, Moravskoslezský ochotník, 1931
Brno, Rampa, Jakož i my odpouštíme - plakát, 1942