Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Spolek katolických tovaryšů

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1869
Působení: 186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x
Spolek katolických tovaryšů (Kat. Gesellen-Verein)
Utrakvistický spolek, zaměřený na katolickou výchovu mladých řemeslníků, tovaryšú různých řemesel, národnostní rozdíly se nedělaly. Stanovy schváleny 25.1.1869.
Pro doplnění sociální péče zábavou se zaměření rozšířilo i na ochotnické divadlo. Hrálo se jednou česky, jednou německy. Činnost spolku sestávala z přednášek, liedertaflů, výletů a podobně.
SKT - populární hry, později dramaturgie náročnější.
V roce 1883 byl jednatelem Dr. Johann Körber, učitel náboženství na I. německém gymnasiu.
17.5.1883 organizoval spolek výlet do Adamova na Pěveckou loučku (Sängerwiese), kde byly podle dobových zvyklostí plánovány pěvecké výstupy, scénky, deklamace.

1888 - 24. 6. - Ad. Berla: Cikán, na zvlášť upraveném jevišti va zahradě; 22. 7. - El. Pešková: Zmařený život, v zahradní místnosti svého sídla v Köfilerově(?) ulici; 26. 8. - dle Casteliho ve volném překladu J. Procházky z francouzštiny: Dva přátelé a jeden kabát, fraška v 1 jednání.

1889 - 4. 8. - jedna německá aktovka, poté česky Při piketu; 1. 9. - mimo německou veselohru sehrál působivou veselohru Nápady a žertovný výstup Dědoušek od J. J. Staňkovského; 22. a 29. 9. - Th. Körner: Josef Heydrich, německé drama, El. Pešková: Signor Mišpulini, česká fraška. 22. 9. přidáno ještě komické dueto Návrat z Bosny a sólový výstup Vdovec. 3.11. - V. L. Moser: Na dušičky aneb Modlitba na hřbitově.

1890 - 5. 1. - ochotníci SKT sehráli ve svých spolkových místnostech 2 působivé jednoaktovky - F. F. Š: Popletený Josef, A. Berla: Cikán, charakterní obraz se zpěvy. 13. 4. - Jindřich Vilhelm: Mistr Bedrník a jeho chasa, fraška se zpěvy. 3. 8. sehrány 2 divadelní hry, k nimž ve spolkové zahradě zvlášť zřízeno jeviště.

Začátkem 20. století, před první světovou válkou měl SKT spolkovou místnost, která vyhovovala po stránce divadelní, v hostinci U Parfusů. Předsedou spolku byl v té době divadelní nadšenec kněz P. Kuchyňka. Místnost propůjčovali i JDO Tyl.

1912 - 22. 12. - Fr. Hlavatý: Kouzlo červánků, veselohra.

Vzdělávací spolek Katolických tovaryšů (SKT), 1922 členem ÚMDOČ.
1925 mj. Pro zpovědní tajemství (Kuchyňský).
Jednoduchou pronajatou scénu 1935 vystřídal sál ve vlastním, nově postaveném domě:
1935-1949 hrál SKT ve vlastní budově na Staré ul.,

1937 v seznamu členských spolků ÚMDOČ.
1938 měl 20 členů a uspořádal 5 představení.

Významné období 1938-1945, vedoucí Karel Řehůřek (diamantová jehlice ÚMDOČ). Většinou klasický repertoár, Paličova dcera, Vojnarka, Strakonický dudák, Radúz a Mahulena ad.
1941 se soubor dobře umístil v okrskové soutěži a obdržel od Ústřední školy dělnické plaketu za dokonalou souhru.
1943 29 činných členů. Název: DS Domu katolických tovaryšů.
Významní h. L. Hochová, B. Havlíček, J. Pokorný, Fr. Vlach st. ad.
1946 změněn název SKT na Malé divadlo (při Domě katolických tovaryšů), viz.
1951 zanikl SKT, sál, v němž hrál DS SKT a poté i Malé divadlo, i dům na Staré ul., který si SKT vystavěl, zabral ČSM.
V restitucích po roce 1990 objekt SKT vrácen nebyl.
Bibliografie:
HLAVÁČEK, Petr: Hudba v moravských spolcích do roku 1918. Rozpracovaná studie. Stav 2001. Rkp. PC ART.

MÜLLER, Václav: Poznámky k MČAD. Viz Místa/Okresy/Brno-město/Texty.

MÜLLER, Václav: Doplňky k Místopisu. Rkp. 2000. Viz Místa Obec/Brno.

TÁBORSKÝ, V. Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 390.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 67.
-------

Moravská orlice 24. 6., 19. 7., 25. 8. 1888.
Moravská orlice 4. 8., 1. 9., 22. 9., 29. 9.1889.
Moravská orlice 5. 1., 13. 4., 1. 8. 1890.

Divadlo roč. 11, 1912-1913, příl. 6, s. 55.

Československé divadlo 1925, č. 7, 2. s. obálky.
Archivy:
Státní okresní archiv BO Rajhrad fond A 1 Okresní úřad Brno-venkov, karton 502, i.č. 702.

Archiv St. Olbricht – Slavkov, Brno: excp. Moravská orlice 1889. Pro DČAD září 2015.

Související Osobnosti

Mapa působení souboru - Spolek katolických tovaryšů

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':