Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Svatoboj, čtenář. a vzděl. spolek Občan. besedy / div. družstvo / ZK Zbrojovka / div. spolek

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1871
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 200x
Působení: 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x
1871 založena v Brně-Husovicích Občanská beseda a při ní SVATOBOJ, český čtenářský a vzdělávací spolek.

Založena 12. 11. v místním potravinářském spolku 13 dělníky a drobnými živnostníky. Heslo spolku "Vzdělání je naše spasení."
Od 1871 půjčovala knihy.
Vznikly rozpory o náboženské zaměření:
1878 bouřlivá valná hromada, která zásluhou spoluzakladatele spolku Pankráce Krkošky (později první redaktor Rovnosti) rozhodla, že Svatoboj bude spolkem národním a pokrokovým.
1879 též pěvecký a zábavní odbor; mladí od přátelských večírků s programem postupně připravovali i aktovky a divadelní představení. Mj. Fr. Ruth: Loupežnící na Chlumu, Fr. R. Hocke: Nepravý a přece pravý, veselohra; 30. 4. - představení V. K. Klicpera: Dobré jitro! a Gustav B. Miškovský: Veselý švec aneb Proměněné ženy. Jen 2 představení v roce, poslední E. Raupach: Mlynář a jeho dítě,

1883 samostatný DO, vlastní jeviště.
Od 1884 jako Divadelní družstvo Svatoboj,
prvním ředitelem Reinhold Keprt, hráli v sále U Kleinbauerů, prvním představením Mlynář , a jeho dítě (Raupach), představení mělo nečekaný úspěch, do sálu u Kleinbauerů se těžko vešli všichni diváci.
1884 - Kotzebue: Zmatek nad zmatek. V únoru odloženo představení veselohry žurnalisty Bedřicha Hnátka Černohorec v Kolíně, kterou režíroval ředitel husovického divadla Suchánek.
1887 - 20. 3. - premiéra po delší pauze souboru na nově pořízeném jevišti, 3. 4. - opakována Tylova báchorka Strakonický dudák; 11. 4. odloženo na 17. 4. - O. Pinkas: Sedlák milostpán, fraška; 12. 6. uspořádán výlet do Židenic s hudebně-deklamatorní a taneční zábavou v zahradních místnostech J. Ambrosa; 30. 10. - E. Raupach: Mlynář a jeho dítě; 4. 12. - historická hra Císař Josef II., jh.r v úloze uprchlíka Javůrka člen ND v Brně Strouhal.

1890 - 12. 1. - S. H. von Mosenthal: Svatojanský dvůr, hráno v sále H. Kleinbauera; 23. 3. - El Pešková: Marie Terezie a její doba - nepovoleno, opak. Svatojanský dvůr a aktovka F. F. Šamberka: Blázinec v 1. poschodí, problém představení byl, že do divadelního sálu z vedlejší hostinské místnosti pronikal značný hluk.
1894 činnost na čtyři roky pozastavena, družstvo ztratilo div. sál, jeviště uskladněno ve stodole. Ke Kleinbauerům se nastěhoval nově vzniklý samostatný DO jednoty Lasalle - 1898 se odstěhoval do Dělnického domu a Svatoboj se mohl vrátit.
1896 - Ch. Birch-Pfeifferová: Král Václav a jeho kat, Friedrich Kaiser: Čeledín a mladý pán.
1897 Sv. Čech čestným členem.
1898 Svatoboj opět zahájil u Kleinbauerů, s novými mladými silami, za vedení Jana Bayera poté rozvinul rušnou a úspěšnou činnost. Inscenoval i náročné hry domácích i cizích autorů a poměrně brzy se dostal mezi nejpřednější ochotnické spolky na Brněnsku.
1899 - 8. 1. - Mistr Bedrník a jeho chasa; 14. 1. - Svatoboj pořádal kostýmní ples; 26. 2. - Zbrojířova dcera aneb Exulanti; 25. 3. - F. F. Šamberk: Palackého třída 27, na všeobecnou žádost o Velikonocích opakováno: Alois Rada: Lišák a Smola; 16. 4. - Otto Ludwig: Dědičný polesný, truchlohra v 5 jednáních; 5. 11. - V. L. Moser: Na dušičky aneb Modlitba na hřbitově. - 26. 11. pohostinská hra bývalého člena Tomáše Navary, 3. představení 10. 12. Tkalcovský tovaryš, dle K. Juliusa vzdělal Jos Lanke, nápěvy a hudba kapelník Fr. Houška; 25. 12. - Lišák a Smola aneb Veselí tuláci, obraz se zpěvy, nové dekorace a kostýmy.

1900 - uvedli M. Baluckého: Těžké ryby; Schillerovi Loupežníci; A. a V. Mrštíkové: Maryša, hráno v Habanově hostinci. J. K. Tyl: Strakonický dudák. Kühnl: U bílého koníčka, veselohra, hráno na nově upraveném jevišti v Nováčkově hostinci při acetylénovém osvětlení. V prosinci E. Raupach: Zločin ze ctižádosti; F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání.
1903 - 15. 3. - Fr. Adolf Šubert: Drama čtyř chudých stěn, 29. 3. - Holka, která udělala v Praze štěstí; 12. 4. - Jan Dubinský: Král Václav a jeho kat, romantická činohra v 5 jednáních a s předehrou Poslední vůle; - 12. 4. - velikonoce - Obležení Prahy od Švédů; 26. 4. - Oskar Blumenthal: U bílého koníčka, veselohra. Hráli v hostinci J. Nováčka, ve prospěch krejcarového spolku.
1904 hostoval i na scéně brněnského ND Na Veveří (Šamberk: K. Havlíček Borovský, čelné role hráli p. Hlaváček a pí Petříková).
Dosavadní sál nestačil velkým návštěvám, Svatoboj se přestěhoval do sálu pí Sieglové.
1907 - 3. 3. - Jaroslav Hilbert: Vina, výtěžek ve prospěch chudých žákyň obecné školy;
Fr. Rottr, bývalý předseda Svatoboje, přitom herec a ředitel divadelního družstva jmenovám čestným členem.
1907 z hostince p. Kárného, který ochotníkům nepovolil postavit si nové pevné jeviště, přestěhoval se spolek do hostince U Papouška.
Vzestup úrovně trval až do 1. světové války.

1914-1918 - první světová válka činnost ochromila.

Po 1918 adaptace nového sálu.

1921 činnost Svatoboje opět ožila, ale do 1923 pouze na letním jevišti v zahradě.
1921 čestným členem A. Jirásek. 1922 družstvo členem ÚMDOČ.
1924 koupena vlastní budova v Cacovické ulici, upravena na vlastní divadlo s restaurací.
1925 uvedena i opera V studni. Hráli pravidelně 2-3x týdně. Hudební komedie se střídaly s klasickými hrami.
1927 modernizace sálu i jeviště, poté zde inscenovány náročné a výpravné hry, mj. též původní husovická revue U nás v Husovicích, napsaná J. Suchánkem a Jar. Vítkem.

Hospodářská krize 30. let negativně poznamenala činnost, ale i tak každý týden nová hra.
1932 režisér V. Malý (též bývalý okrskový režisér) oslavil 30 let ochotnické činnosti.
1937 v seznamu členských spolků ÚMDOČ.
1938 měl soubor 140 členů, vlastní jeviště a uspořádal 21 představení.
1939 divadlo neupoutalo pozornost okupačních úřadů a představení pokračovala.
1939-1940 RUR (Čapek) - hl. role Kučera, Šaumanová, Vojnarka, Psohlavci, Noc na Karlštejně, Kolébka, Naši futrianti, Sen noci svatojánské, Ukradené štěstí, Habada a Jordán, Směry života, Operace, Pro Tebe, maminko (Balda), Rudolf Piskáček: Slovácká princezka.

1940 ředitel Kv. Vítek, režisér L. Kučera, 120 členů;
Repertoár: Tomášek: Operace, Zajíček: Královna Dagmar, F. X. Svoboda: Poslední muž, Zajíček: Královna Dagmar, Hospůdka u Markyty - režie Suchánek, Malčík, - režie Kubálek, Höger; Razov-Červený: Kolíne, Kolíne - hl. role Vítek, Povondra, Chlupová;
1941 František Štolba: Peníze, Půlnoční vlak (Ridley), Zlatá rybka (Ernest), Strakonický dudák.
1942 Frank Tetauer: Úsměvy a kordy, j. h. Vladimír Šmeral v roli Petra.
1943 měl soubor 285 činných členů.
1943 - František Xaver Svoboda: Poslední muž.
1944 - Václav Záruba: Slavnost mládí, uvedeno v Brumově, Tirso de Molina: Sokyně.

Po 1945 Divadlo Svatoboj,
1940-1950 vedoucí Květoslav Vítek, organizátor a zpěvák. Operetní a činoherní soubor.

První hry Svatoboje po 1945 Lucerna, Jan Výrava, Bílá nemoc.
Operety Tulák, Země úsměvů, Mamzelle Nitouche, Co Čech - to muzikant aj. Činohry Tetauer: Zpovědník, Krpata: Hvězdy nad hradem, Jirásek: Lucerna, Č apek: RUR, Bílá nemoc aj., r.: Lad. Kučera, V. Kudláč, J. Suchánek, K. Sec, Š. Čáp, L. Krupica. Přední herci M. Zrnečková, M. Chlupová, A. Němečková, K. Šaumanová, S. Brabcová, P. Němec, J. Němec, J. Suchánek, Fr. Špatný, V. Kudláč, Fr. Palčík, manželé Kordasovi, L. Kučera aj.
1947 P. Petrovič: Liják, JH.
1948 Carlo Goldoni: Lhář, r. J. Vítek.

Během historie souboru předsedové Fr. Bretfeld, J. Vítek, J. Hamal, V. Müller, L. Brabec.
Z jeho řad profes. herci, zejména v operetě (Em. Punčochář, dirigent; Al. Bílková, subreta; Ed. Rozprýmová, baletka; K. Šeplavý, operní pěvec).
Režiséry operet Mir. Dlapa, A. Večeřa, Rud. Kulhánek, St. Fišer (1977 Večírek na rozloučenou, Vampilov). Korepetitor J. Brabec.
Režiséři činoher Fr. Čáp, L. Krupica, M. Ferebauer, Fr. Palčík, J. Mičánek, A. Večeřa.
Rodinná herecká tradice Brettfeldovi, Suchánkovi, Brabcovi, Němcovi, Kudláčkovi, Kordasovi, Poppovi, Vackovi ad.
1949 - Tirso de Molina: Sokyně, R. Friml: Král tuláků, Oscar Wilde: Jak se důležité míti Filipa.

1950 František Xaver Svoboda: Mlsáníčko, S. K. Macháček: Ženichové, L. N. Nestroy: Děvčátko z předměstí, A. Alexandrov: Svatba v Malinovce, A. J. Urban: Boháč Diogenes.
1952 Svatoboj přešel do ZK ROH Zbrojovka. Patřil k vyspělým souborům, účast na JH.
1952 Filmová hvězda, I. Dunajevkij: Volný vítr, L. Kruczkowski: Němci, r. Lubomír Krupica, František Spitzer: Broskvový květ, r. Lubomír Krupica, J. K. Tyl: Strakonický dudák, Moliѐre: Bařtipán (Měšťák šlechticem), Jiří Mahen: Ulička odvahy.
1953 František Sokol-Tůma: Pasekáři, W. Shakespeare: Večer tříkrálový, W. Shakespeare: Zkrocení zlé ženy, Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša, r. V. Kudláč, K. Millöcker: Gasparone.
1954 Alois Jirásek: Samota, Lope de Vega: Pes na seně, aneb, Hraběnka a její sekretář, r. Lubomír Krupica.
1955 Alexandr Nikolajevič Ostrovskij: Les, Fráňa Šrámek: Léto, r. Lubomír Krupica, Jan Tureček-Jizerský: Muziky, Muziky, r. Václav Kudláč, Kubík, Hallová, Starý: Podzimní píseň lásky, Johann Strauss: Noc v Benátkách, r. J Vítek, Alexander Fredro: Muž a žena.
1956 A. Procházka, F. Kubíček: Když hrozny dozrávají, Emil Vacek: Afera, E. Humperding: Perníková chaloupka.
1957 Alois Jirásek, František Kožík: Záhořanský hon, r. Bedřich Malčík, Emil Vachek: Aféra, Rudolf Piskáček: Tulák, Frank Tetauer: Zápas draků, r. Lubomír Krupica.
1958 Rudolf Piskáček: Slovácká princezka, Jean Jacques Offenbach: Orfeus v podsvětí, Zdeněk Vavřík: Casanova.
1959 DS ZJŠ Svatoboj: Orfeus v podsvětí. S Kohoutovým Sbohem smutku účast na přehlídce ve Svitavách, Voskovec a Werich: Těžká Barbora, r. Lubomír Krupica, Johann Strauss: Netopýr, r. Lubomír Krupica, Hans Pfejfer: Slavnost lampionů, Antonín Dvořák: Tvrdé palice.

1960 L. Feuchtwanger: Ďábel v Bostonu, účast na II. Krajském festivalu divadelních souborů LUT v Adamově, Karel Čapek: Matka, režie Lubomír Krupica, Karl Millöcker: Žebravý student, r. Jaroslav Zbořil, L. Podéšt: Tři Apokryfy - Romeo a Julie, Krupica, Němec, Prudký, Martens: Pamatuj na Auroru, pásmo k výročí VŘSR.
1961 zahájilo dětské divadlo souboru, ZK ZJŠ (Závodů Jana Švermy?).
1961 7. 4. - jubilejní představení (75? let) Čapkovy Matky, v titulní roli M. Němečková, Otec - M. Večeřa, Juraj Váh: Bohové z Amsterodamu, r. Milan Stříž, Ivan Olbracht, E. Vrchlická: Anna proletářka, r. Zbyněk Martens.
1961 vedoucím souboru Mráz, soubor měl systém předplatného s 800 abonenty.
1961 Svatoboj a ZK ZVL - Olbracht-Vrchlická: Anna proletářka, režie Zb. Martens, účast na I. krajské přehlídce divadelních souborů v Adamově.
1961 Arbuzov: Irkutská historie mládežnická skupina Svatoboje, účast na 1. KP v Adamově, dále Vrchlický: Soud lásky, r. Lubomít Krupica, J. Váh: Bohové Amsterodamu.
1962 A. Parnis: Ostrov Afrodity, v roli Lambrini Z. Košťálová, účast na II. div. festivalu souborů města Brna. W. A. Mozart: Figarova svatba, Don Juan dědečkem, společně se Souborem mladých A. Jirásek: Filosofská historie.
1963 oslava 80. narozenin a 45 let ochotnické činnosti člena souboru V. Malého. Svatoboj ZK ZJŠ oslavil v v této sezoně osmdesát let svého trvání. Nabízel svým divákům repertoár obohacený o výměnná představení, která již 3. rokem rokem realizoval s Divadelním studiem J. Skřivana a Dělnickým divadlem ZK Královopolské strojírny.
1963 Francesco Maria Piave, překlad Zdeněk Knittl: La Traviata, r. K. Němec, Juliu Kalš: Mlynářka z Granady, r. Jaroslav Zbořil.
1964 G. Donizeti: Pan Pasquale, Bedřich Smetana: Hubička.
1967 I. Dunajevkij: Volný vítr.
1969 zájezd ke krajanům do Vídně, Rudolf Piskáček: Tulák, r. Miroslav Dlapa.

1965-1971 55 premiér, z toho 34 činoher, 21 operet a zpěvoher.

1971 81 členů.
1971 Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, Jaroslav Zbořil: estráda Za všechno může žena, r. autor, Vilém Werner: Pod stromem zapovězeným, Richard Heuberger: Ples v opeře, r. Miroslav Dlapa, Lubomír Krupica, Alois Jirásek: Lucerna, r. Miroslav Večeřa, Josef Mejtřík: Tanec nad pláčem,
1972 Nikolaj Vasiljevič Gogol: Ženitba, r. Josef Pavlovský, Alois Jirásek: Lucerna, r. Miroslav Večeřa - uvedeno ve Vídni, Jiří Mahen,: Ulička odvahy, A. Casone Jitřní paní, J. Stelibský: Ostrov milování, Glen Webster: Plukovník chce spát, r. Lubomír Krupica, Alejandro Cason: Jitřní paní, r. Miroslav Večeřa, Josef Kajetán Tyl: Fidlovačka, r. Lubomír Krupica, B. Polák, J. Loukota: Mé štěstí má zlaté vlasy, W. A. Mozart: Figarova svatba.
1973 Vilém Dvořáček: Tři dámy s pistolí, L. N. Nestroy: Děvčátko z předměstí, r. Vilém Dvořáček, Lubomír Krupica, L Němec: Jakou mě chceš mít, r. Lubomír Krupica, Tirso de Molina: Sokyně, r. Lubomír Krupica, František Kožík: Přátelství, r. Josef Mejstřík, Alois Jirásek: Vojnarka, Lubomír Krupica: Než přijde Karolina, r. autor, Calderon: Chudák ať má za ušima, Gpldberg: Krysy na víkendu.
1974 Lubomír Krupica: Než přijde Karolina, režie autor, Oskar Nedbal: Polská krev, r. Pavel Hradil.
1975 Jan Drda: Hrátky s čertem, r. Jindřich Dráždil, Eduardo De Filipo, Jiří Hudec, Karel Novák: Člověk, muž a džentlmen, r. Lubomír Krupica.
1977 Vampilov: Večírek na rozloučenou, r. Stanislav Fišet, j.h. účast na FEMAD.
1978 - Ján Solovič: S. O. S., r. Petr Dufek, posluchač 5. ročníku JAMU, j.h. Účast na Divadelní máj, Krnov - cena diváka, cena divadelního máje a čestné uznání souboru souboru, cena Leoně Richterové za postavu Mileny a J. Hamalovi za úspěšné vedení souboru.
1978 Brno, Svatoboj, DK ROH n. p. Zbrojovka, Arbuzov: Romance ve třech. Účast na II. Festivalu sovětských divadelních her Jihomoravského kraje.
1979 Poslední prázdniny, ocenění v Napajedlích.
1979 - Svatoboj DK ROH Zbrojovka n. p., Mar Badžijev: Duel. Účast NP Svitavy.

1980 - V. Krasnogorov: Tak kdo k čertu odejde? Účast na KP divadelních a loutkářských souborů, Třebíč - 3. místo ve své kategorii.
V 80. letech oživili dramaturgii mladí a studenti JAMU.
Od 1981 vedoucí a režisér Václav Müller, dále režírovali P. Pleva, Jar. Heidler, J. Skála, V. Lamparter.
Repertoár Molière, Tyl, M. Stieber, Skála, Fux, Pantůček, Oubram, Koenigsmark, Klicpera aj.
1981(?) J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku, slavnostní představení k 110 letům nepřetržité práce Svatoboje. Režie Rudolf Kulhánek, jh., v titulní roli Míla Vránová. V klubovně divadla malá výstava o minulosti i současnosti Svatoboje.
1981 - V. Krasnogorov: Tak kdo k čertu odejde. Účast na ObP Tylova Kutná Hora. NP ruských a sovět. her ve Svitavách.
Z nových herců M. Ondráček, L. Richterová, D. Matulka, R. Köttnerová, M. Procházková, F. Kolesnikov ad.
Dramaturgie Jaroslava Chalupová.

1982 Svatoboj DK ROH Zbrojovka n. p., Olga Pavlovová: Podruhé vstoupit do téže řeky, r. Petr Pleva, účast KP Blansko, NPRSDH Svitavy.
1983 Skupina mladých Svatoboj, kabaretní hra Fuxe, Skály, Pantůčka: Drak je drak, r. J. Skála, účast na nesoutěžní přehlídce Mladé Brno.
Účast v soutěžích v Krnově, Svitavách.
1983 Skupina mladých Svatoboj, kabaretní hra Fuxe, Skály, Pantůčka: Drak je drak, r. J. Skála, Účast na přehlídce Mladé divadlo, Brno.
1983 montáž z básní Vladimíra Holana Jeskyně slov, text plný metafor režíroval Jaroslav Haidler, účast na brněnské přehlídce Mladé divadlo.
1984 Božena Němcová a Radoslav Lošťák: Sůl nad zlato, přehlídka v Brně Děti a divadlo.
1984 v listopadu Svatoboj bilancoval nedávno minulou, již 113. divadelní sezonu. Ve spolupráci s krajským výborem SČDO a s MěKS připravil malou přehlídku 6 amatérských divadel, jíž začaky oslav 100. výročí stálého čského divadla v Brně. Na ní se podílel aktovkou L. Smočka Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho v režii Z. Mazače.
1984 v prosinci se uskutečnila premiéra satirické komedie A. Nicolaie Únos v Neapoli, pro děti Zd. Horynová: Zkoušky čerta Belínka, účast na KP v Třebíči.
1985 - Svatoboj DK ROH Zbrojovka n. p., Julius Edlis: Úplněk, režie jh. Vilém Lamperter. Inscenace ve výpravě R. Veselého byla kritikou považována za vrchol sezóny Divadla Svatoboj a pro výborné herecké výkony vybrána na NP ruských a sovětských div. her do Svitav.
1988 Divadlo Svatoboj Domu kultury ROH Zbrojovka Brno. 60 členů, vedoucí Libor Brabec.
Koncem 80. let modernizace jeviště. Vystupoval v novém sále Horizont na sídlišti Lesná.

1990 se Svatoboj registroval jako spolek. V restituci Zbrojovka nevrátila Svatoboji budovu, naopak ji prodala jinému zájemci.
1993 vedoucím Václav Müller.
1993 - Oldřich Daněk: Kulhavý mezek aneb Výbuch na jičínském zámku, r. František Klaška. Účast NP Divadelní Třebíč.
Do 1995 existoval za pomoci profesionálních divadel - Městského divadla Brno a LD Radost.
1995 Kulhavý mezek (Daněk), účast na Divadelní Třebíči, Velké divadlo světa (Calderón). Premiéry v LD Radost. Reprízy na zájezdech.
V 90. letech činnost ustala.
1998 Fráňa Šrámek, Lubomír Krupica: Podzim, r. František Klaška. (tzv. seniorské divadlo) 2000-účast NP seniorů Znojmo.

2000 Divadlo Svatoboj.
Bibliografie:
ALMANACH divadla Svatoboj. Brno, Dům kultury ROH Zbrojovka r.? s.?

DIVADELNÍ soubor Svatoboj, Rovnost: Brno-město, r. 1962, č. 81. (Excerpovala Jana Vavličová, stud. KDS FF MU Brno.)

HEJL, Emil, PROCHÁZKA, Zdeněk: Divadlo našeho domova. Blansko, OKS 1986, s. 19-20.

JAŠA, František: 80 let Svatoboje. AS 1964, č. 8, s. 24.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s. 210.

JURÁK, M.: První probírka Jihomoravským krajem Ochotnické divadlo 1961, č. 8, s. 183-185.

MÜLLER, Václav: Poznámky k MČAD. Viz Místa/Okresy/Brno-město/Texty.

MÜLLER, Václav: Stručný přehled divadelních amatérských souborů pracujících v městě Brně zhruba do roku 1952. Rkp. pro MČAD 1999. 9 s. kART.

NEKONVENČNÍ Thálie. Mladá fronta 13. 12. 1983.

(s) Přehlídka Děti a divadlo. Čs. loutkář 1984, č. 5, s. 117.

STOLETÁ tradice ochotnického divadla. Praha, SČDO s. a. s. 17.

SVATOBOJ do jubilejní sezóny. (Podepsáno –ák-) Rovnost Brno-město, 1963, 12. 11., rubrika V několika řádcích. (Excerpovala Markéta Čížková, stud. KDS FF MU Brno.)

ŠINDELÁŘ, Jaroslav: Soud lásky v Brně. AS 1961, č 3, s. 62-63.

III. DIVADELNÍ festival města Brna - fota. Ochotnické divadlo 1962, č, 7, 3. s. obálky.

/V. M./ Uplynulá sezona ve Svatoboji. Rovnost 13. 7. 1985.

V TĚCHTO dnech (V. Malý - jubilea). (Podepsáno maš.) Rovnost: Brno-město, 1963, 8. 5., rubrika Malá kronika. (Excerpovala Markéta Čížková, stud. KDS FF MU Brno.)

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 201-202.

ZÁVODSKÝ, Vít (vz): Nejstarší brněnská amatérská scéna (Svatoboj). Amatérská scéna 1982, č. 5, s. 17.

ZBOŘILOVÁ, Libuše: Soubor informací pro MČAD. Rkp. 1998. 8 s., kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1932, s. 15.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 67.

Adresář ARTAMA 1993

Moravská orlice 9. 2., 23. 11. 1879.
Moravská orlice 22. 1., 2. 2., 25. 12. 1884.
Moravská orlice 18. 3., 31. 3., 2. 4. , 6. 4., 10. 4., 11. 6., 26. 10., 1. 12., 3. 12., 11. 12., 24. 12. 1887.
Moravská orlice 12. 1., 23. 3., 28. 3. 1890.

Thalie 1896-7, č. 2, s. 25.
Divadelní listy 1900, č. 9, s. 202.

Lidové noviny 8. 1., 25. 2., 25. 3., 2. 4., 16. 4., 29. 4., 8. 11., 26. 11., 10. 12., 23. 12. 1899.
Lidové noviny 17. 3., 30. 3., 12. 4., 13. 4., 27. 4., 16. 11., 17. 11., 30. 11., 23. 12. 1900.
Lidové noviny 8. 3., 13. 3., 11. 4., 25. 4., 26. 4. 1903.
Lidové noviny 19. 10. 1907.

České divadlo 1940, č. 4, s. 71, č. 5, s. 82, č. 8, s.159, 160, č. 9, s. 179, č. 10, s. 195.
Za oponou 1940, č. 1, s. 6, č. 2, s. 14.

České divadlo 1941, č. 2, s. 38, č. 4, s. 75, 76.
Ochotnické divadlo 1959, č. 8, s. 183; č. 9, s. 199; č. 11, s. 246; č. 12, s. 285.
Ochotnické divadlo 1961, č. 5, s. 111; č. 12, 2. obálky - 2x foto; 1962, č. 2, s. 87 - foto; 1962, č. 7, 3. s. obálky - foto.
Archivy:
Archiv St. Olbrichta – Slavkov, Brno: Lidové noviny 1900. Lidové noviny 1903, 1907, pro DČAD červenec 2014; Moravská orlice 1887, pro DČAD září 2015, únor 2017; MO 1884, pro DČAD duben 2017. LN 1899 pro DČAD červen 2017.

kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988. Účast na přehlídkách ve Svitavách na evidenční kartě.

SÚPP: Ústřední seznam kulturních památek, ev. č. 10320/7-8565: Budova divadla Svatoboj, čp. 12.

Třebíč, Státní okresní archiv, Divadelní Třebíč, zpravodaj 1993, knihovna

Rodinný archiv B. Šmerdové.

Související Přehlídky

Související Ročníky přehlídek

Související Organizace

Související Pojmy

Související Obrázky

Brno, Divadlo Svatoboj, Julius Edlis: Úplněk, 1985
Brno, Jitřenka - skupina Svatoboj, Kulhavý mezek aneb Výbuch na jičínském zámku, Třebíč, Divadelní Třebíč 1993, zpravodaj
Brno, Slavoj, Noc na Karlštejně, 1940
Brno, Slavoj, Sluneční paseka, 1943
Brno, Svatoboj, Bohové Amsterodamu, 1961
Brno, Svatoboj, Broskvový květ, 1952
Brno, Svatoboj, Casanova, 1958
Brno, Svatoboj, Člověk, muž a džentlmen, 1975
Brno, Svatoboj, Děvčátko z předměstí, 1973
Brno, Svatoboj, Divadelní klub
Brno, Svatoboj, Fidlovačka, 1972
Brno, Svatoboj, Filmová hvězda - program, 1952
Brno, Svatoboj, Hrátky s čertem, 1975
Brno, Svatoboj, J. K. Tyl, Anna proletářka, 1961
Brno, Svatoboj, Jakou mě chceš mít, 1973
Brno, Svatoboj, Když hrozny dozrávají, 1956
Brno, Svatoboj, Král tuláků - plakát, 1949
Brno, Svatoboj, Les, 1955
Brno, Svatoboj, Léto, 1955
Brno, Svatoboj, Léto, 1955
Brno, Svatoboj, Léto, 1955
Brno, Svatoboj, Lhář - program, 1948
Brno, Svatoboj, Lubomír Krupica, Ph.Mr., 1942
Brno, Svatoboj, Maryša, 1953
Brno, Svatoboj, Matka - program, 1960
Brno, Svatoboj, Mlsáníčko, 1950
Brno, Svatoboj, Muž a žena, 1955
Brno, Svatoboj, Muziky, Muziky - program, 1955
Brno, Svatoboj, Němci, 1952
Brno, Svatoboj, Netopýr - program, 1959
Brno, Svatoboj, Než přijde Karolina, 1972
Brno, Svatoboj, Noc v Benátkách, 1955
Brno, Svatoboj, Operní studio, Figarova svatba - program, 1962
Brno, Svatoboj, Operní studio, Figarova svatba, 1972
Brno, Svatoboj, Operní studio, La Traviata - program, 1963
Brno, Svatoboj, Orfeus v podsvětí, 1958
Brno, Svatoboj, Pamatuj na Auroru, 1960
Brno, Svatoboj, Pes na seně, 1954
Brno, Svatoboj, Ples v opeře, 1971
Brno, Svatoboj, Plukovník chce spát, 1972
Brno, Svatoboj, Podzimní píseň lásky, 1955
Brno, Svatoboj, Poslední muž, 1943
Brno, Svatoboj, Samota, 1954
Brno, Svatoboj, Slavnost mládí, 1944
Brno, Svatoboj, Slavnost mládí, 1944
Brno, Svatoboj, Sokyně, 1973
Brno, Svatoboj, Soud lásky, 1961
Brno, Svatoboj, Těžká Barbora - program, 1959
Brno, Svatoboj, Tři Apokryfy - Romeo a Julie, 1960
Brno, Svatoboj, Tulák, 1969
Brno, Svatoboj, Úsměvy a kordy, 1942
Brno, Svatoboj, Večírek na rozloučenou, 1977
Brno, Svatoboj, Volá vás Tajmyr - program, 1952
Brno, Svatoboj, Volný vítr, 1952
Brno, Svatoboj, Za všechno může žena - program, 1971
Brno, Svatoboj, Záhořanský hon, 1957
Brno, Svatoboj, Žebravý student, 1960
Brno, Svatoboj, Ženitba, 1972
Brno, Svatoboj, Zkrocení zlé ženy - program, 1953
Brno-Husovice, Svatoboj, Úplněk, 1985
Husovice, Svatoboj, R.U.R., 1940
Husovice, Svatoboj, Ukradené štěstí - scéna
Šumperk, Pramet, Dva muži v šachu, Třebíč, Divadelní Třebíč 1993, zpravodaj
Svitavy, X. Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her - plakát, 1982


Související Alba

Mapa působení souboru - Svatoboj, čtenář. a vzděl. spolek Občan. besedy / div. družstvo / ZK Zbrojovka / div. spolek

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Brno, Svatoboj, Divadelní klub
Brno, Svatoboj, Lubomír Krupica, Ph.Mr., 1942
Husovice, Svatoboj, R.U.R., 1940
Brno, Slavoj, Noc na Karlštejně, 1940
Brno, Svatoboj, Úsměvy a kordy, 1942
Brno, Svatoboj, Poslední muž, 1943


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.