Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl / NJ / OB

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1910
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1995
Působení: 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198X, 199x
Začátky - na popud rodáka Války - ojedinělé pokusy.
1879 učitel Theodor Martinů, na jeho popud založen čtenářsko-pěvecký spolek Lumír, hrány mj. hry Tylovy, Klicperovy, Kolárovy, Šubertovy, Štolbovy.
1910 Lumír přeměněn v odbor Národní jednoty.
Od 1910 žarošičtí ochotníci vyšli vstříc potřebě české menšinové politiky jako Ochotnický kroužek Tyl, dramatický odbor Národní jednoty.

1923 Jiří Mahen: Janošík, r. František Vacek.
1923 - 1926 uvedeny ty to hry - František Ferdinand Šamberk: Era Kubánková, Jedenácté přikázání, Blázinec v prvním poschodí, Josef Štolba: Závěť, Jirásek, Kühnl: Psohlavci, Kareůl Rožek: Samot chorobné květy, Josef M. Mouřínovský: Student politik.
1925 Gabriela Preissová: Její pastorkyňa.

Po zavedení elektřiny do obce ochotníci modernizovali jeviště (techniku, dekorace, garderobu a rekvizity, též dekorace pro historické hry v přírodě). Poté bylo velmi dobře vybaveno.
Koncem 30. let byl v ochotnické knihovně na 1724 divadelních her, v tom i vzácné unikáty prvních vydání her českých klasiků.
Divadlo velmi dobře vybaveno také pro historické hry v přírodě.
1931 Emil Artur Longen: Osud trůnu Habsburského, Ferdinand Oliva: Bujná krev, J. K. Tyl: Paličova dcera.
Dále uvedeny hry - František Ferdinand Šamberk: Josef Kajetán Tyl, Josef Jiří Kolár: Monika, Josef Jiří Kolár: Smiřičtí, J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku.
1935 Vyskočil: Kašpárek a Honza bez hádky, hledají v světě pohádky, Antonín Šíma: Pohádka o Meluzině.
1937 si pořídili novou, v pořadí čtvrtou oponu od založení prvního divadelního spolku. Dle návrhu Fr. Vacka ji provedl místní rodák ak. mal. Josef Konečný.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1939 předsedou Tyla Jaroslav Plachý, režiséři Jan Tesař, František Vacek a Jaroslav Vlach, spolek pod názvem Tylovo ochotnické divadlo odboru Národní matice.
1939 Věneček, V. Dubský: Kašpárek, Honza a Šmidra v Kocourkově, K. Čapek: Matka, František Sokol-Tůma: Soucit, r. Jan Tesař, Antonín Šíma: Pohádka o Meluzině, Václav Bárta: Prach a broky, r. Jan Bárta, Karel Hynek Mácha: Máj, Srdíčková zábava, Alois Jirásek: Lucerna spolu s Orlem, Josef Kubík: Mlýn "Na samotě", r. Josef Tesař.

Na přelomu 30. a 40. let 20. století spolek uvedl hry: Fr. Věnc. Jeřábek: Služebník svého pána, Fr. A. Šubert: Probuzenci (v přírodě), J. J. Kolár: Magelona, Herloš: Poslední Táborita, H. Řehoř: Drama otroků (v přírodě), J. J. Kolár: Smiřičtí (v přírodě), Tureček-Jizerský: Václav Myška z Hrádku, J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku, aj.

1940 E. Bartoš: Ideály manželství, r. Jan Tesař, František Balej: Hřích na gruntě, r. Jan Tesař, Marie Blažková: Rozvod na zkoušku, r. Jan Tesař, Václav Bárta: Lidičky, budeme dědit, r. Jan Tesař, Doňa Lucia de la Blafálek, Antonín Wolf: Fotografická dílna v Praze., František Xaver Svoboda: Směry života, r. Jaroslav Vlach, Jaroslav Hilbert: Vina, r. Jaroslav Tesař, Richard Branald: Dcerušky tatíka Berušky, r. B. Kabát.
1941 V archivu DS fotodokumentace a korespondence, např. F. X. Svobody ke hře Márinka Válková, předseda spolku F. Vacek, oslavy 60. výročí souboru, opona divadla od akad. malíře Joži Konečného.
1941 Šimáček: Jiný vzduch, František Ferdinand Šamberk: Palackého třída 27, r. Jaroslav Vlach, Antonín Kozel: Kašpárek, Honza a Šmidra na posvícení v Hudlicíhc, r. Jaroslav Vlach, Bartoš: Ideální manželství, Blažková: Rozvod na zkoušku, Jar. Hilbert: Vina, F. X. Svoboda: Směry života, F. X. Svoboda: Márinka Válková, r. Jan Tesař, Jaroslav Hilbert: Vina, r. Jan Tesař, Viktor Dyk: Posel, r. Jan Tesař, Dominik Filip: Zelené oči, r. Jaroslav Vlach, J. K. Tyl: Strakonický dudák, r. B. Kabát, Viktor Franěk: Láska nehněvaná aneb Dvě lásky pana Vincence, r. Jan Tesař.
1942 Slávka Grohmannová: Náš svatý Vavřineček, r. Bedřich Kabát, František Baley: Lidinka z horské paseky, r. Jan Tesař. Karel Piskoř: Svátek věřitelů, r. Bedřich Kabát, Karel Piskoř: Omlazený dědeček, r. Jan tesař, Tobis, Mírovský, Špilar, Rohan: Růže z Argentiny, r. Jan Tesař, Antonín Šíma: Princ Chocholouš, r. Jaroslav Vlach, Josef Štolba: Staré hříchy, r. Jan Tesař, Karel Rožek: Červ, Karla Lužanská: Sojčí pero, r. Antonín Farmačka.

Do 1943 307 představení, 147 členů, z toho 59 činných.

Zasloužilí představitelé spolku: Anna Divonská, holič Aug. Kopeček, textilní mistr Jos. Řičánek, obuvník Fr. Vacek, text. mistr Ferd. Hlaváček, obuvník Julius Válka, obch. zástupce Tomáš Smetana, rolník Ed. Zelený, přednosta pošt. úřadu Jan Tesař, rolník Karel Válka, rolník Jar. Plachý, obuvník Jos. Kolařík, sazeč písma Jar. Vlach.

1943 Karel Rožek: Červ, r. Jan Tesař, Karel Balák: Princezna z cirkusu, r. Jan Tesař, Jan Grmela: Ta pravá, r. Bedřich Kabát, Richard Branald: Šumařova píseň, r. Jan Tesař.
1945 Ruda Nížkovský: Podvodnice z lásky, r. Bedřich Kabát, František Ferdinand Šamberk: Dobrodružství v Paříži, r. Bedřich Kabát,
Po dobu války ochotníci hráli spolu s Orlem pod hlavičkou Národního souručenství.
1946 předseda František Vacek, následně Bedřich Kabát.
1946 Karel Balák: Jak Kašpárek princeznu Kukulinu vysvobodil, r. Slávek Man, František Adolf Šubert: Žně, r. B. Kabát, Karel Balák: Kašpárkovo nejkrásnější vítězství, r. Slávek Man, Pavel Rudolf: Minulost pana rady, r. A. Farmačka, Antonín Kozel: Kašpárek v pekle, r. Bedřich Kabát, Zdeněk Němeček: Rukopis času, r. Bedřich Kabát. Antonín Kozel: To všechno Kašpárek, r. Bedřich Kabát, Podle Říhovy pohádky složily děti "Domu dětství" v Krnsku: Dvě Maričky, r. Bedřich Kabát, Josef Hais-Týnecký: Voják, r. Bedřich Kabát.
1947 Karel Balák: Pohádka o maminčině srdéčku, r. Bedřich Kabát, J. Barče-Ivan: Matka, r. Bedřich Kabát.
1948 Jan Říha: Polibek královský, r. Bedřich Kabát, Josef Barnáš: Lidé v bouři, r. Bedřich Kabát, M. Tomanová: Zvon mého města, r. Bedřich Kabát.
1949 Jarka Bílý, r. Bedřich Kabát, Ladislav Stroupežnický: Sirotčí peníze, r. Bedřich Kabát, Božena Rajská-Smolíková: Její Veličenstvo Láska, Silvestr - Ludvík Ratolíska: pokoj k pronajmutí, Emanuel Züngel: Obžalovaný má revma,

50. léta jako DS OB.
1950 A. N. Ostrovskij: Nemá kocour pořád posvícení, r. Bedřich Kabát.
1951 E. F. Urban: Krčma na břehu, r. Bedřich Kabát.
1958 Gabriela Preissová: Její pastorkyňa.

1960 DS OB uvedl Preissovou Její pastorkyňa.
1970 dočasné ukončení činnosti.
1980 oslava 100. výročí ODi, sjezd div. ochotníků.
I kolem 1980 místní DS mezi nejlepšími na Hodonínsku, pravidelná účast na okr. přehlídkách.
1995 Dkr.
Bibliografie:
VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s.357-359.

VLACH, Jaroslav: Ochotnické divadlo, hudba a zpěv v Žarošicích 1747-1970. Brno, Muzejní spolek 1977. 137 s., 24 s. foto na příl.

VLACH, Jaroslav: 80 let divadla v Žarošicích. OD 1961, č. 2, s. 36.

České divadlo 1939, č. 10, s. 99.
České divadlo 1941, č. 1, s. 18, č. 2, s. 34, 37, 38, č. 3, s. 45 (reprodukce opony divadla).
Archivy:
Muzeum obce Žarošice, Pamětní kniha spolku Tyl, 1938 - 1951
Muzeum obce Žarošice, Ochotnické divadlo 1913 - 1978
Muzeum obce Žarošice, Fotografie z činnosti ochotnického divadla
Muzeum obce Žarošice, Od hradské cesty, 1985

Související Osobnosti

Související Obrázky

František Vacek, Žarošice
Žarošice, Od hradské cesty, 1985
Žarošice, Tyl, Fotografie z činnosti ochotnického divadla
Žarošice, Tyl, Ochotnické divadlo 1913 - 1978
Žarošice, Tyl, opona, Vlast, Joža Konečný, 1937, vlastivědný památník
Žarošice, Tyl, Pamětní kniha
Žarošice, Tyl, Pamětní kniha, 1938 - 1951
Žarošice, Tyl, Pamětní kniha, 1938 - 1951
Žarošice, Tyl, Pamětní kniha, 1938 - 1951


Mapa působení souboru - Tyl / NJ / OB

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
František Vacek, Žarošice