Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Žarošice

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Hodonín
Nadřazený celek: Jihomoravský kraj
První zpráva: 1849
Kolem 1849 několik probuzenců uspořádalo představení.

1880 zal. Čtenářsko-pěvecký spolek Lumír. Zásluhu na dění měl místní uč. Th. Martinů, všeuměl, sám zhotovil jeviště a namaloval oponu s působivým romantickým námětem, kulisy, potřebný inventář.

1910 Ochotnický kroužek Tyl Dramatickým odborem Národní jednoty.
50. léta DS OB.
1995 Dkr.

1911-1939, 1946 DS Omladina Orla, DS Orla, vlastní jeviště v Katolickém domě.

1911-1956 DO Sokola.

1980 oslava 100. výročí ODi, sjezd div. ochotníků.
Bibliografie:
DIVADLO a divadelnictví na Moravě 3. Knihy a články 1988-1992, soupis premiér a recenzí. Zprac. Ivana Planá. Olomouc, Brno, SVK 1993, s. 59. kART.

DIVADLO a divadelnictví na Moravě 4. Knihy a články 1993-1997, soupis premiér a recenzí. Zprac. Ivana Planá. Olomouc, Brno, SVK 1998, s. 61. 312 s. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 720.

OD HRADSKÉ cesty. Jubilejní sborník. Žarošice, Vlastivědný kroužek Kulturního klubu národního výboru 1985. 167 s., 14 s. fot. kDÚ.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 357. kART.

VLACH, J.: Bohatství garderoby, rekvizit a dekorací divadelního kroužku v Žarošicích. OHC 1995, s. 94-96.

VLACH, Jaroslav: Divadelní opony a sály v Žarošicích a okolí. Zvláštní otisk z Vlastivědného věstníku moravského roč. 41, 1989, čís. 1 Žarošice, Vlastivědný kroužek 1989, 8 s.

VLACH, Jaroslav: Ochotnické divadlo, hudba a zpěv v Žarošicích 1747-1970. Brno, Muzejní spolek 1977. 137 s., 24 s. foto na příl.

VLACH, Jaroslav: 80 let divadla v Žarošicích. OD 1961, č. 2, s. 36.

VLACH, J.: Sto let od premiéry Maryši a jejího uvedení na scénu v Žarošicích. OHC 1995, s. 90–91.

VLACH, Jaroslav: Vyznání divadlu, 1913-1978. Soukromý tisk, s. l., s. a., 12 s. SA Fr. Černý.

ZBOŘILOVÁ, Libuše: Seznam divadelních souborů Jihomoravského kraje. Rkp. 1997. 13 s. kART.

ZPRÁVY o činnosti Jednot čs. Orla v jednotlivých župách. Zprac. Petr Hlaváček. Archiv Ústředí Orla, Brno. rok. 1946.

ŽAROŠICE. Vlastivědný kroužek Kulturního klubu NV 1989. 8 s. KK.

Související Obrázky

Ochotnické divadlo hudba a zpěv v Žarošicích 1747 - 1970,  Obálka publikace
Publikace, Malované opony divadel českých zemí, 2010 , Ohlas vydání , 15 Věstník, Žarošice 2011 č.20 Pražan Bronislav, Žarošice v knize... s.28
Publikace, Malované opony divadel českých zemí, 2010 , Ohlas vydání , 15 Věstník, Žarošice 2011 č.20 Pražan Bronislav, Žarošice v knize... s.29
Vlach, Jaroslav, Divadelní opony a sály v Žarošicích a okolí, titulní strana publikace, 1989
Žarošice, opona Jaro, Joža Konečný, 1933
Žarošice, opona LD, zámek, Václav Vacek
Žarošice, opona Přemysl Oráč, čb
Žarošice, Tyl, opona, Vlast, Joža Konečný, 1937, vlastivědný památník
Žarošice, Žákovské divadelní a pěvecké sdružení / Karlín, divadelní kroužek, opona Jaro, autor Joža Konečný, 1933, zničena 1945, doložena fotografií autorovy studie k oponě


Mapa - Žarošice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Žarošice, opona Přemysl Oráč, čb
Ochotnické divadlo hudba a zpěv v Žarošicích 1747 - 1970,  Obálka publikace
Vlach, Jaroslav, Divadelní opony a sály v Žarošicích a okolí, titulní strana publikace, 1989
Žarošice, opona LD, zámek, Václav Vacek
Žarošice, opona Jaro, Joža Konečný, 1933