Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl, KrDO, JDO

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1885
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 193x
Působení: 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x
V 80. letech, kdy se český živel v tehdy převážně německém Brně začal probouzet, založen KrDO Tyl.
Předsedou a ředitelem zvolen Em. Hatlák (redaktor Lidových novin), režiséry Joža Villert (revizor drah), J. Koudelka (obchodník) a Flögl. Působil U Poláka v Giskrově ulici (později Česká obchodní akademie, nyní Kounicova ul.). Hráli při divadelních slavnostech Národního divadla v Brně. Hostovali na venkově, humoristické večery, účast v zábavách Čtenářského spolku. Za 5 let přes 50 představení.
1896 uv. Sedmašedesátníci (Šamberk).
1896 působení souboru doloženo zprávami o představeních Paní mincmistrové (Stroupežnický), Blázinec v prvním poschodí (Šamberk) - ve prospěch Národního divadla v Brně.

1897 kroužek přeměněn na Jednotu divadelních ochotníků (JDO) Tyl,
předsedou Karel Kettner (od 1897 do 1903), ředitelem Em. Hatlák (ale již 4. 9. 1897 zemřel), jednatelem jeho syn L. Hatlák. Česká společnost té doby se v Brně mohla scházet pouze v Besedním domě a V hostinci U Ambrože, zkoušelo se tedy při svéčkách pod pódiem v Národním divadle, nebo u některého z členů.
Zahájili 1897 Lucifer. Poté Žižkova smrt (Kolár), Pražský žid - v hl. rolích Hatláková, Hartmannová, Koudelka, Pavelka, Hatlák; spolupráce s Veleslavínem, Českoslovanskou besedou, Svatoplukem a Sokolskou jednotou Tyrš. Kromě toho členové účinkovali při představeních ve prospěch Národního divadla a různých korporací. Dva světy (ve prospěch družstva pro výstavbu Besedního domu), Uhlíři, Muzikanti, Rozpustilé holky ve škole.
1898 25 let herecké činnosti J. Villerta a Joži Runda oslaveno představením Šamberk: Josef Kajetán Tyl, Faustova domácí čepička.
Kromě toho Tyl hrál o nedělích často v poněmčeném okolí - v Hustopečích, Dolních Kounicích a v Židlochovicích aj. Představení Tylu pomáhala organizovat Starobrněnská beseda.
1898 F. V. Jeřábek: Služebník svého pána, K životu, Novomanželé. Celkem pořádáno 7 divadelních představení ve prospěch ND v Brně, 1 představení ve prospěch postavení pomníku zesnulému prvnímu předsedovi spolku Em. Hatlákovi.
1899 - 1. 4. Chudý písničkář; 13. 5. - SDO uvedl Probuzence Fr. Ad. Šuberta, Nad propastí (Vrchlický), Při piketu, Masky (Bracco) - vzpomínka na výročí úmrtí prvního ředitele spolku E. Hatláka; v hl. rolích Hatlák ml., Hatláková, Bučovská.
"Čilá tato jednota s nevšední ochotou pořádá hry ve prospěch Národního divadla a zasluhuje tudíž plné podpory a vřelejšího účastenství při představeních." K otevření letní sezony: Fr. Hopp: Doktora Fausta domácí čepička, F. F. Šamberk: Břinkalovy trampoty, 1899 - 2. 4. večer - A. d´Ennery: Nevinně odsouzen, 3. 4. odpoledne J. Dubinský: Král Václav a jeho kat, večer F. von Schöntan: Únos Sabinek.

1899 - 30. 1. zahájen vyučovací běh Divadelní školy pro členy spolku, přednášel Jan Ninger, bývalý sekretář ND v Brně. Večerní lekce pořádány každou sobotu a každé druhé pondělí.

1900 Spolek připravil uvedení cyklu moderních dramat, režie prof. Břečka. Uvedena Cyprienna (Sardou).
1900 - 1. 4. - F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání; 15. 4. - J. K. Tyl dle Verna: Cesta kolem světa za 80 dní - "Výprava a scenerie impozantní, dále velkolepé sestavení komparzů a výkony všech účinkujících připravily obecenstvu náladu nejlepší." Nové dekorace z atelieru pana Jaroše. (Lidové noviny), více repríz;
1900 - JDO Tyl uspořádala na jevišti brněnského Národního divadla řadu představení, zahájila hrou Rud. Kneisela: Pan farář a jeho kostelník; JDO Tyl podporovala ND tím, že mu každoročně odváděla "krásný přebytek";
1900 - 28. 5. v rámci národní slavnosti na podporu zřízení veřejné české knihovny a čítárny Tyl sehrál Klicperovu veselohru Rohovín Čtverrohý; 3. 6. - Jakub Arbes: Moderní upíři.

1901 hostovali ve vídeňském Slavoji s Kunětické Neznámou pevninou v režii Villertově.

1903-1906 JDO Tyl hrála v Pekařské ulici v kavárně Union i v sále Starobrněnského pivovaru.
1903-1908 předsedou spolku Jan Píšek.
1903 - 24. 2. - Velká masopustní merenda, mnoho nových humoristických čísel a komických scén; 8. 3. - V. Pittermann Obecní tajemník, fraška, 13. 4. - K. Želenský: Teta z Ruska, žert; - 19. 4. - Vítězslav Markus: Bída?, El . Pešková: Český dobrovolník a francouzská selka, Návrat českého dobrovolníka; 26. 4. - Misto oznámeného Pražského žida veselohra Jar. Borotínského Potlouklo...; Vše režie J. Villert, hráno ve prospěch stavebního fondu ND v Brně.
1904 uv. Zkažená krev, Při piketu.
1907 - A. a V. Mrštíkové: Maryša, hráno v prostorách spolku Katolických tovaryšů.
1907 se přestěhovala do Rudolfské ulice (dnešní České) k Jonákům, později i U Šubrtů ve Vranovské.
1907 - desetileté jubileum spolku bylo oslaveno reprezentačním večírkem a
8. 5. slavnostním představením Štolbovy Závěti v Národním divadle v Brně.
1907 - 10. 11. sehráli Kvapilova Oblaka při slavnostním otevření Záloženského domu v Hustopečích.

1897-1931 přes 560 představení, průměrně 20-25 ročně, nejvíc v letech 1897 a 1898. Nejméně v dopbě 1. světové války: 2-3 V letech 1924-1931 ročně 30-35 představení. Klasické české drama i současnější tvorba (Hilbert, Kvapil, Mrštíkové), méně překlady.
Skoro stejně společenských akcí, večírků apod. Výtěžky na sociální a národní účely, ale např. i na vybudování brněnského ND, Jednota Tyl zúčastnila se také oprav staré budovy Nár. divadla a to tím, že v roce 1901, když pořádala divadelní představení (v Národním divadle) Pašijové hry od Paulyho, zavedla na jeviště elektrické osvětlení na svůj náklad (Táborský). Výtěžky na národní a sociální účely.
Tyl zakládajícím členem Družstva Národního divadla.
Jh. např. Emil Burian, Pivoňka, Baloun, Mošna, Beníšková. Z jeho řad pozdější členové ND Koudelka, Petříček, Boda.

1906 - JDO pořádala 11. 2. valnou hromadu. Zvoleni J. Píšek předsedou, Fr. Straka ředitelem, J. Žaloudík jednatelem, režiséry E. Petřík a F. Boda režiséry. F. Píšek a Fr. Straka jmenováni čestnými členy spolku.

1903 se od Tyla oddělila skupina herců v čele s prof. Břečkou a jeho paní a vytvořila DS Zeyer, který neměl dlouhého trvání.
1909 jiná oddělená skupina založila DS Klicpera.

JDO Tyl členem ÚMDOČ, předseda JDO (1908-1927) Frant. Straka, se 1904-1906 účastnil 5 režisérských kurzů ÚMDOČ.
1908 dle výroční zprávy uvedeno 6 představení a uspořádány 4 zahradní zábavy. Dále se JDO účastnila různých národních slavností (odhalení desky Palackého, zv Žabovřeskách, zde sehráno představení hry Oblaka), menšinového sjezdu v Kroměříži, slavnosti brněnské Matice, sjezdu ochotnictva a slavností Tylových v Plzni atd.
1909 jednota měla 43 členů.
1909 předsedou JDO František Straka, ředitelem Jakub Pošvar, režiséry Václav Sedláček a Ludvík Čeppe.
1910 JDO Tyl uspořádala v Praze výstavu o své činnosti.

1927- 1930 předsedou Gustav Křišťan, od 1927 Jindř. Dráždil.
1931 60 řádných členů a 20 účinkujících, 10 čestných, 4 zakládající.
1940 55. výročí založení souboru, oslava představením Když se náš dědeček s babičkou rozváděl (Skružný-Veltruský), režie a výprava F. Légner.
Bibliografie:
OCHOTNÍK. List moravsko-slezského ochotnictva, věnovaný zájmům divadelním. Red. J. Petříček, vyd. Jednota div. ochotníkův Tyl v Brně. 1901-1902. UKOl: 1, 2.

TÁBORSKÝ, V. Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 388-293.Lidové noviny 25. 1., 26.1., 25. 3., 30. 3., 1. 4., 23. 4., 29. 4., 10. 5., 13. 5. 1899.
Lidové noviny 6. 4., 13. 4., 23. 3., 29. 3.; 21. 4., 29. 5., 1. 6. 1900.
Lidové nolviny 17. 2., 5. 3., 7. 3., 12. 4., 19. 4., 22. 4., 24. 4. 1903.
Lidové noviny 14. 3., 27. 4. 1907

Thalie 1896-7, č. 5, s. 73.
Thalie 1897-8. č. 2, s. 14, č. 4, s. 29, č. 21, s. 176.
Thalie 1898-9, č. 6, s. 47, č. 9-10, s. 80.
Thalie 1899-1900, č. 7, s. 59, č. 11-12, s. 99.

Divadelní listy 1900, č. 6, s. 124, č. 7, s. 150.

Divadlo 1904, č. 12-13, s. 291.
Divadlo roč. 4, 1905-1906, č. 10, s. 234.
Divadlo 1909, č. 14, s. 361-362.

České divadlo 1940, č. 2, s. 31.
Archivy:
Archiv města Brna:
Starobrněnská beseda R 29, pom. č. 707.

Archiv St. Olbrichta – Slavkov, Brno: Lidové noviny 1900. LN 1907. Pro DČAD červenec 2014. LN1899, pro DČAD 2017.

Třebíč, Státní okresní archiv, Třebíč, Jiráskův okrsek, tiskopisy, pozvánky

Související Osobnosti

Související Organizace

Související Obrázky

Třebíč, Jiráskův okrsek, oznámení úmrtí Františka Straky, 1941


Mapa působení souboru - Tyl, KrDO, JDO

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Třebíč, Jiráskův okrsek, oznámení úmrtí Františka Straky, 1941