Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Rožďalovice

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Nymburk
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1780
1780 první zpráva o tom, že se zde hrálo divadlo.

1805 – za majitele barona Jakuba Wimmra – se hrálo německy na zámku.
------

1815 ochotnické divadlo v české řeči.
1817 se hrálo zásluhou místního kaplana V. Štěpánka v sále radnice.
1827 požár radnice, hrálo se pak Na sále v čp. 30 (nyní Galerie Melantrich). Jako ochotník zde hrál v 50. letech 19. stol. i G. A. Lindner (1828–1887, český pedagog a filozof) ve hře Hrabě Beňovský aneb Povstání na Kamčatkách.

1848 divadelní ochotníci z výtěžků podpořili vybavení rožďalovské gardy i chudé žáky školy.

1868 výstavba nové radnice a návrat divadla.

1869 založen spolek Měšťanská beseda, v němž se pak mj. hrálo ochotnické divadlo. 1884 se ochotníci spojili s Pěveckým spolkem Melantrich.

1872 zahájil činnost samostatný Pěvecký spolek Melantrich, který byl pojmenován po slavném rožďalovském rodákovi Jiřím Melantrichovi z Aventina, významném českém tiskaři a nakladateli (1611–1580).
1884 bylo rozhodnuto o spojení s ochotníky a spolek se změnil na Pěvecko-divadelní jednotu Melantrich. Ta byla činná do 1939 – dále pod názvem Divadelní a pěvecký spolek Jiří Melantrich Rožďalovský z Aventina – až do začátku 50. let 20. stol., kdy se z něj po zrušení spolků stal Divadelní odbor závodního klubu Cukrovaru, později Strojobalu Rožďalovice. Poslední představení se hrálo 1974.

1898 zaznamenáno letní divadelní představení rožďalovických studentů.

1906 jeviště div. sálu v budově radnice bylo vybaveno malovanou oponou Josefa Weniga a množstvím kulis Čeňka Jandla z Prahy-Nuslí.

1924 odštěpením skupiny ochotníků z Pěvecko-divadelní jednoty Melantrich (po neshodách) vznikl Dramaticko-pěvecký kroužek Pokrok. Hrál samostatně do 1939, kdy se opět připojili k Melantrichu a vytvořili Divadelní a pěvecký spolek Jiří Melantrich Rožďalovský z Aventina.

Soubory Melantrich a Pokrok od svého vzniku hrály vážnou roli v kulturním životě města i okolí. Např. během války 1938–1945 provedly řadu českých her, podporujících národní sebevědomí. Koncem 2. svět. války bylo divadlo opět zabráno Němci pro jejich uprchlíky.

Ve 20. letech 20. stol. se hrálo loutkové divadlo Sokola.

Divadelní odbor měla i tělovýchovná jednota Orel (loutkové divadlo).

1958 Loutkářský soubor Osvětové besedy a Závodního klubu ROH Cukrovaru.
Bibliografie:
BOLESLAVSKÝ, Mikuláš: O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Divadelní ochotník II, sv. 6. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968–1983, II. díl, s. 181, 291.

DIVADLA v království Českém r. 1905. Zprávy Zemského statistického úřadu království Českého XIV/1. Praha 1910, s. 184–190.

KRUMPHOLCOVÁ, Svatava. Rkp. 2002. 1 s. kART.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 123.

LADECKÝ, Jan: Seznam předmětů divadelního oddělení Národopisné výstavy českoslovanské roku 1895. In Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Div. odbor NVČs 1895, s.180–193. Vystaveno: Divadelní cedule Starý ženich pěvecko-divadelní jednoty Melantrich v Rožd'álovicích ze dne 14.4. 1884 a jiné.
Fotografie skupiny členů pěvecko-divadelní jednoty Melantrich v Rožďalovicích v Prodané nevěstě. Následné uložení exponátů nezjištěno.

LEKEŠ, V.: Zpracoval informace pro MČAD.

MENČÍK, Ferdinand: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, ČAVU 1895. 169 s.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 407.

RUDOLF, Jaroslav: Starý pan Ferda z Rožďalovic, in: Almanach českých divadel, roč. 2, 1907, s. 42–48.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. SÚA: Sokol, ka 183. Kopie kART.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862–1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

STOLETÁ tradice ochotnického divadla. Praha, SČDO s. a., s. 28.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 315.

VOJTÍŠKOVÁ, Jana: Pěvecko-divadelní spolek Melantrich v Rožďalovicích. 5s. Rkp. Muzeum Rožďalovice.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1926 (část I. a II.), s. 191, 241.České divadlo 1939, č. 10, s. 99; 1940, č. 4, s. 71, č. 10, s. 195.

Československé divadlo 1925, č. 14, 2. str. ob.

Divadelní listy 1881; 1883, č. 35, s. 299.

Divadlo (Rozhledy po světě divadelním), roč. 5, 1907, č. 10, s. 241; roč. 2, 1909, č. 15, s. 385–386; 1909, č. 14, s. 362; č. 15, s. 386;
Divadlo, roč. 5, 2007, č. 10, s. 241.

Loutkářský zpravodaj KDO Hradec Králové 1958, č. 2.

Thalie 1896–7, č. 5, s. 74; 1897–8, č. 5, s. 39; 1898–9, č. 13–14, s. 110; 1899, č. 4, s. 32, č. 20, s. 160.

Vlastivědný zpravodaj Polabí 1961, č. 4–5, s. 71.
Archivy:
Nymburk, Státní okresní archiv Nymburk:
Divadelní a pěvecký spolek Jiří Melantrich Rožďalovský z Aventina. Doklady o činnosti 1885–1942.
Divadelní a pěvecký spolek Jiří Melantrich Rožďalovský z Aventýna (1880–1942).

Poděbrady, Polabské muzeum v Poděbradech, pobočka v Rožďalovicích:
Fond Pěvecko-divadelní spolek Melantrich, Pamětní kniha Pěvecko-divadelní jednoty Melantrich v Rožďalovicích, bez inv. č.
Kronika města Rožďalovic z r. 1848.

Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1912-1915, i. č. 367/3073/1913, Pěvecko div. jednota Melantrich.
Fond ZÚ 1924-1926, i. č. 384/5091/1924, Pěvecko div. jednota Melantrich (stížnost).
Fond ZÚ 1938-1940, i. č. 415/8567/1939, Dramaticko pěvecký spolek Jiří Melantrich.
Fond ZÚ 1924-1926, i. č. 384/6062/1924, Dramaticko pěvecký kroužek Pokrok (zal.).

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Obrázky

Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 08, opony Rožďalovice, Jablonec nad Jizerou, Dvůr Králové, Jilemnice, Horní Stakory
Rožďalovice, Adolf Wenig, Proslov k otevření divadla, 1. část, 1906
Rožďalovice, Adolf Wenig, Proslov k otevření divadla, 2. část, 1906
Rožďalovice, hostinec Na sále, dnes Galerie Melantrich, 2013
Rožďalovice, hostinec Na sále, dnes Galerie Melantrich, 2013
Rožďalovice, Melantrich, kronika, titulní strana, 1905
Rožďalovice, sál radnice, opona, Hradčany, kvetoucí Petřín, Josef Wenig, 1905
Rožďalovice, sál radnice, portál s oponou, stav 2013
Rožďalovice, sál s jevištěm v budově radnice, stav 2013
Rožďalovice, výstava Divadelní opony - plakát, 2013


Mapa - Rožďalovice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Rožďalovice, hostinec Na sále, dnes Galerie Melantrich, 2013
Rožďalovice, hostinec Na sále, dnes Galerie Melantrich, 2013
Rožďalovice, Melantrich, kronika, titulní strana, 1905
Rožďalovice, sál radnice, opona, Hradčany, kvetoucí Petřín, Josef Wenig, 1905
Rožďalovice, sál s jevištěm v budově radnice, stav 2013


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.