Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: ÚDPMJF / ÚDDM, LD / DLS

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1954
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 198x
Působení: 195x, 196x, 197x, 198x
ÚDPMJF, LD, DLS

Hana Budínská (*1933), 1954-1992 vedoucí mnoha DLS v ÚDPMJF (ÚDDM, poté Loutkářský úsek oddělení estetické výchovy DPM, IDM).

Jedna ze zakladatelských osobností dramatické výchovy v Čechách, měla rozhodující vliv na vývoj oboru, zejména na dětské LD, (pod ved. H. Budínské zde působili např. J. Vyšohlíd, M. Matějů, J. Trnka, L. Richter, J. Provazník ad.), autorka řady loutkových her, věnovala se publikační činnosti. (
1965-1977 provozovali starší členové souboru Divadlo v Nerudovce (viz Malá Strana).

Od 1961 v průběhu 28 let např. inscenace 5 jejích dětských a mládežnických skupin v její režii postoupily 12x na LCH (včetně souborů, které v ÚDPMJF začínaly a posléze se osamostatnily).
V 60. letech rovněž účast na ŠP,
od poč. 70. let častá účast na NP DDS - ve Žďáru, na Kaplickém divadelním létě, Dětském divadelním létě v Prachaticích.
1962 na Loutkářské Chrudimi (LCH) jako inspirativní představení PS DPM JF: Pohádka o malém ježkovi, plošné loutky, scénář a režie Budínská a kol., diplom a pohár ČSM za samostatnou tvořivou práci na všech úsecích inscenace.
1962 Hana Budínská: Hra pro zalezlíky, výprava soubor, hudba Martin Matějů, cena za příkladnou tvořivou práci dětského kolektivu, LCH , cena za příkladnou tvořivou práci dětského kolektivu, cena Budínské za příkladnou tvořivou práci s dětmi
1963 Budínská a kol.: kabaret Pozor, nebezpečí, LCH
1964 s kabaretem Pozor, nebezpečí účast na 1. mezinárodním festivalu loutkářů amatérů v Karlových Varech
1965 DLS J. a H. Lamkovi: Král Abeceda, účast na 3. pražském Festivalu loutek.
1965 soubor Ruka ÚDPMJF Král Nos a doktor Kos, účast na 3. pražském Festivalu loutek.
1966 Slabý: Pohádka o dvou O, pohádku dětem s loutkami "vypravovali" dva odrostlí členové souboru - Luděk Richtek a Alena Havlíčková, účast ŠP, LCH na obou přehlídkách ocenění
1970 LCH - DLS ÚDPMJF, Budínská a kol.: Komedianti, KP Loutkářské Hořovice
1972 LCH - DLS ÚDPMJF, Tomasová: Lízinka
1973 LCH - DLS ÚDPMJF, kolektiv: Odvážná (Červená) lodička
1975 KDL - DLS ÚDPMJF, Jarolímek - Budínská: Zpívající fontánka
1976 LCH - Loutkářský kroužek ÚDPMJF, Budínská a kol.: Jak se dělá pohádka
1978 KDL - DLS ÚDPMJF, Budínská: O podivném vejci

1979 - Olga Hejná: Jak si mořský koník, mořská jehla a hvězdice udělali malé milé moře, vedoucí Hana Budínská, KP Praha, Mezikrajská přehlídka v Praze
1979 - Kroužek estetické výchovy , Ljuba Štíplová a Jiří Žáček: Povídám, povídám neplechy, vedoucí Hana Budínská, KP Praha, Mezikrajská přehlídka v Praze.

1980 KDL - DLS ÚDPMJF, Slabý - Oudes - Budínská: O sedmi trpaslících a ještě jednom navíc
1982 KDL - DLS ÚDPMJF, Pavlík: Tři sněhuláci
1985 KDL - DLS ÚDPMJF, Budínská a kol.: Třináctka pro osmičky, třetí Karlínské setkání, návrh na postupna KDL.

1986 KDL - DLS ÚDPMJF, Fischerová - Budínská: Duhové pohádky - hrály děti z třetích tříd, téměř čtyřicetiminutový tvar, výprava Hana Budínská, texty písniček Daniela Fischerová, Hudba Štěpán Filcík.

1988 - Kam kráčíš, mozku? Pražská přehlídka amatérských loutkářských souborů, KP

1989 KDL - DLS ÚDPMJF, Krabička (pásmo nonsensové poezie z Ostrova kde rostou housle)
1989 Feldek - Mašatová: Sněhurka, r. Hana Budínská, účast na NP DDS KDL
1989 Milada Mašatová: Jak se hledají princezny, r. Hana Budínská, účast na KP.
Kromě dětských souborů pracovala i se soubory středoškolskými a dospělými.
Bibliografie:
MACHKOVÁ, Eva: Divadlo s dětmi v Praze. Amatérská scéna 1980, č. 6, s. 16-17.

MACHKOVÁ, Eva: K čemu svět potřebuje metodiky (Z deníku porotkyně dětských soutěží). Městské kolo dětského přednesu v Praze-Stodůlkách. Amatérská scéna 1989, č. 7, s. 8-9.

MALÍKOVÁ, Nina. Vyhraje to někdy Kašpárek? aneb Amatérské být či nebýt? Čs. loutkář 1988, č. 7, s.152 - 154.

PROVAZNÍK, Jaroslav. Praha před vymřením? . Čs. loutkář 1979, č. 6, s. 136 - 137.

PROVAZNÍK, Jaroslav. Bilance veskrze truchlivá. Čs. loutkář 1979, č. 7, s. 155 - 156.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Děti a loutky. Chrudimské kapitoly moderního dětského divadla. Praha, vyd. AMU 2008, s. 36-40, 42-46, 82-84.

PROVAZNÍK, Jaroslav. Cesty, cestičky a pěšinky ke KDL 1985 aneb Kaplická a předkaplická mozaika. Čs. loutkář 1985, č. 11, s.147 - 249.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Výchova nebo divadlo? aneb Kaplická zajícologie. Amatérská scéna 1986, č. 8, s. 3-4.

PROVAZNÍK, Jaroslav. Dětská dramatická výchova v Praze. Čs. loutkář 1986, č.10, s. 236.

PROVAZNÍK, Jaroslav, Zlatý věk, stagnace, a co bude dál? (Několik poznámek o historii a současnosti dětského loutkového divadla.) Čs. loutkář 1989, č. 9, s. 193 - 197.

RICHTER, Luděk: 50 Loutkářských Chrudimí. Praha, DDD a IPOS-ARTAMA 2001, s. 68-69, 115-116, (ÚDPMJF Praha, Hana Budínská).

TŘETÍ festival loutek v Praze. Podepsáno zab. Československý loutkář 1965, s. 111, 136.
Archivy:
Archivy: KART:
Kopie Pl 3. festivalu loutek, pořádaného OV ČSM, OOR a ONV Praha 10 v Agitačním středisku v Moskevské ul.

MLK Chrudim: LS ÚDPM: Spodové loutky z pásma starofrancouzských písní: Růžičku bráti, r. a v. Hana Budínská, 1972. L 4404-bubeník, L 3305-bubeník, L 3306-princezna.

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

BUDÍNSKÁ, Hana
Olomouc, Čechova Olomouc, 1981
Praha, 1. festival pražských loutkářů - program, 1959
Praha, ÚDPMJF, Dva Mrazíci, I. festival pražských loutkářů - program, 1959
Praha, ÚDPMJF, Dva Mrazíci, I. festival pražských loutkářů - program, 1959
Praha-Vinohrady,  Paraple ÚDPM JF, Panna růže, panna kvítek, LCH 1975
Praha-Vinohrady, DLS DPM JF, O vynálezci, 1967
Praha-Vinohrady, DLS DPM JF, Pohádka o dvou O, 1966
Praha-Vinohrady, DLS DPM JF, Sviť, sluníčko, sviť!, 1964
Praha-Vinohrady, DLS ÚDDM JF, Jak se dělá pohádka, 1976
Praha-Vinohrady, DLS ÚDDM JF, Kluci buci, 1962
Praha-Vinohrady, DLS ÚDDM JF, Komedianti, 1971
Praha-Vinohrady, DLS ÚDDM JF, Lízinka, 1972
Praha-Vinohrady, DLS ÚDDM JF, O malém ježkovi, 1961
Praha-Vinohrady, DLS ÚDDM JF, Odvážná lodička, 1973
Praha-Vinohrady, DLS ÚDDM JF, Zpívající fontánka, 1975
Praha-Vinohrady, DLS ÚDPM J.F., Sněhurka
Praha-Vinohrady, DLS ÚDPM JF,  Krabička
Praha-Vinohrady, DLS ÚDPM JF, D. Fischerová - H. Budínská: Duhové pohádky, 1986.
Praha-Vinohrady, DLS ÚDPM JF, Duhové pohádky, 1986
Praha-Vinohrady, DLS ÚDPM JF, Hra pro zalezlíky
Praha-Vinohrady, DLS ÚDPM JF, Hra pro zalezlíky - loutka z inscenace
Praha-Vinohrady, DLS ÚDPM JF, Hra pro zalezlíky, 1962
Praha-Vinohrady, DLS ÚDPM JF, Hra pro zalezlíky, LCH 1962
Praha-Vinohrady, DLS ÚDPM JF, Hra pro zalezlíky, LCH 1962
Praha-Vinohrady, DLS ÚDPM JF, Hrál pan na flétnu, 1985
Praha-Vinohrady, DLS ÚDPM JF, Jak se dělá pohádka, 1976
Praha-Vinohrady, DLS ÚDPM JF, Kalafousek, 1975
Praha-Vinohrady, DLS ÚDPM JF, Kalfys vodní, 1975
Praha-Vinohrady, DLS ÚDPM JF, Komedianti, 1971
Praha-Vinohrady, DLS ÚDPM JF, Komedianti, vedoucí H. Budínská, 1969/1970.
Praha-Vinohrady, DLS ÚDPM JF, Krabička, KDL 1989
Praha-Vinohrady, DLS ÚDPM JF, letní tábor, drěvěné loutky na vodě
Praha-Vinohrady, DLS ÚDPM JF, letní tábor, Poštovní vůz
Praha-Vinohrady, DLS ÚDPM JF, O podivném vejci, 1978
Praha-Vinohrady, DLS ÚDPM JF, O sedmi trpaslících a ještě jednom navíc, KDL 1980
Praha-Vinohrady, DLS ÚDPM JF, Pohádka o Květušce a její zahrádce, 1959/60
Praha-Vinohrady, DLS ÚDPM JF, Povídám, povídám neplechy, 1979
Praha-Vinohrady, DLS ÚDPM JF, Pozor, nebezpečí!, LCH 1963
Praha-Vinohrady, DLS ÚDPM JF, Říkadla, 1975
Praha-Vinohrady, DLS ÚDPM JF, Růžičku bráti
Praha-Vinohrady, DLS ÚDPM JF, Růžičku bráti
Praha-Vinohrady, DLS ÚDPM JF, Růžičku bráti, 1971
Praha-Vinohrady, DLS ÚDPM JF, Sněhová královna, 1962
Praha-Vinohrady, DLS ÚDPM JF, Sněhurka, KDL 1989
Praha-Vinohrady, Kroužek estetické výchovy ÚDPM JF, Povídám, povídám neplechy
Praha-Vinohrady, LS  ÚDPM JF, Růžičku bráti, vedoucí Hana Budínská, 1971-1973.
Praha-Vinohrady, LS ÚDPM JF, Lízinka, LCH 1972
Praha-Vinohrady, LS ÚDPM JF, Pohádka o dvou O, LCH 1966
Praha-Vinohrady, LS ÚDPM JF, Třinácka pro osmičky, KP III. Karlínské setkání 1985
Praha-Vinohrady, PS ÚDPM JF, Hra pro zalezlíky, LCH 1962
Praha-Vinohrady, ÚDPM JF kroužky estetické výchovy, Duhové pohádky
Praha-Vinohrady, ÚDPM JF, Divadlo v Nerudovce, Udatný Kasián, LCH 1966
Žďár nad Sázavou, NP DDS 1972


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Žďár nad Sázavou, NP DDS 1972
Praha-Vinohrady, DLS ÚDPM JF, Komedianti, vedoucí H. Budínská, 1969/1970.
Praha-Vinohrady, LS  ÚDPM JF, Růžičku bráti, vedoucí Hana Budínská, 1971-1973.
BUDÍNSKÁ, Hana
Praha-Vinohrady, DLS ÚDPM JF, Hra pro zalezlíky
Praha-Vinohrady, DLS ÚDDM JF, Lízinka, 1972
Praha-Vinohrady, DLS ÚDDM JF, Odvážná lodička, 1973
Praha-Vinohrady, DLS ÚDPM JF, Růžičku bráti


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.