Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Praha-Čakovice

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Místní část
Okres: Praha 19
Nadřazený celek: Praha 19
První zpráva: 1873
Dle čas. Divadlo, roč. 4, 1905-1906, č. 5, s. 123 -
v Malých Čakovicích v 60. letech 19. stol. založen div. spolek Osvěta - přímé svědectví současníka (Josef Novotný).

1873 zmínky o ODi v místě (Malé Čakovice).
1899 Ochotnický zábavní spolek mládenců.
1900 založen Divadelní kroužek Sokola, činný i v dalších letech.
1905 Čtenářsko ochotnická beseda Malé Čakovice, činná i 192x, stejně jako Divadelní odbor Sokola Velké Čakovice.
1912 - Dramatický odbor Okrašlovacího spolku Velké Čakovice.

1909-1911 působilo zde ojedinělé Loutkové divadlo (stínové).
1920 Loutkové divadlo Sokola. 1932 pro loutkové divadlo vybaven sál v 1. patře sokolovny.

1928 založen Spolek divadelních ochotníků Tyl, zprávy do 1935.
1928 dostavěna sokolovna, sloužila jako divadelní sál i biograf.
1932 dokončena výbava jeviště, výtahy na kulisy, zakoupeny reflektory a kulisy, které se však většinou zhotovovaly ve vlastní režii. Hrálo se divadlo, pořádaly šibřinky.
1933 založen Dramatický kroužek Mládí.
1936 Podpůrný spolek Rovnost.
1938 Dramatická beseda Vojan.
1940 Ochotnicko-vzdělávací spolek Osvěta v Čakovicích.

Po 1945 Divadelní odbor Sokola obnoven, činnost i 1948.
1949 hrál divadelní spolek Třebízský.
1998 SAL SČDO uspořádala v Čakovicích obnovené III. Loutkářské letnice.
Bibliografie:
100 LET tělocvičné jednoty Sokol Čakovice 1895-1995. Důležité okamžiky v životě naší sokolské rodiny. Rkp. 7 s. Kopie kART. (2002 zaslala Hana Vecková, kronikářka.)

JAVORIN, Alfred: Divadla a divadelní sály v českých krajích, II.díl. Praha,Divadlení ústředna 1949, s.47

KRÁKOROVÁ, Jaroslava, ŘEHÁKOVÁ, Renáta: Čakovice, Miškovice a Třeboradice. Praha, nakl. Ivo Železný 2005, s. 95, 108-109, 121, 125, fotografie z Archivu hl. m. Prahy na Chodovci a ze sbírek občanů (pí. Veverková, Hájková, Málková, JUDr. Krištof aj…).

MALÉ Čakovice. Besedník 1873, č. 1, s. 16. NK.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 270.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů. kART.

České divadlo 1940, č. 2, s. 32.
Naše hory 1920, 17, 31.
Archivy:
Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Praha-sever pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954.
kART.

Související Obrázky

Čakovice - představení 1936
Čakovice, Fidlovačka, 1939
Čakovice, Hrátky s čertem, 1947
Čakovice, Hrátky s čertem, 1947
Čakovice, představení na majálesu, 1959


Mapa - Praha-Čakovice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Čakovice - představení 1936
Čakovice, Fidlovačka, 1939
Čakovice, Hrátky s čertem, 1947
Čakovice, Hrátky s čertem, 1947
Čakovice, představení na majálesu, 1959