Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Sokol

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1900
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 194x
Působení: 190x, 191x, 192x, 193x, 194x
1900 založen Divadelní kroužek Sokola, hrál pravděpodobně v hostinci U Trykalů.
1902 mj. veselohra Do všeho se plete, kroužek činný i v dalších letech.
1911 Lešetínský kovář, hrál v Třeboradicích U Sládků.
192x činný Divadelní odbor Sokola Velké Čakovice.
1922 členem ÚMDOČ.
1928 dostavěna sokolovna, sloužila jako divadelní sál i biograf.
Z pestrého repertoáru činoher a operet, které byly nastudovány a realizovány, např. Bílá nemoc, Na zlatém kopečku, Kukačka, atd.
1932 dokončena výbava jeviště, výtahy na kulisy, zakoupeny reflektory a kulisy, které se však většinou zhotovovaly ve vlastní režii.
Hrálo se divadlo, pořádaly šibřinky.
1939 Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka.
1941-1945 Sokol zakázán,
Za druhé světové války ochotníci hráli pod jinou hlavičkou(Vojan?), divadlo sice fungovalo, ale každý ,,kus“ musel projít přísnou německou cenzurou. I přes přísný zákaz se často vlastenecké hry hrály, a to v původní podobě.

Po 1945 Divadelní odbor Sokola obnoven.
1945 - 20.10. - v sokolovně první poválečné představení - Čapek: Matka
Na repertoáru byly operety Vinobraní a Polská krev od O. Nedbala, úspěšné a a na svou dobu brilantně nastudované představení s desítkami repríz. Jednu z hlavních rolí hrál a zpíval Jaroslav Stříška, tenor, pozdější člen opery Národního divadla.
Úspěchy slavila Charleyova teta J. Brandona Thomase, v ní oceňován Dr.Kabát, dlouholetý úspěšný člen souboru.

Dále zde působili např. K. Šátral, A. Hájek, J. Kupcová, Miler, M. Bašta, Baštová, Šrankota, R. Pokora, Čelobentič, O. Krepuš, Dr. Hlavsa a další.
Maskérem byl holič p. Pokorný, který je nejen líčil, ale vyráběl i paruky.

1947 Jan Drda: Hrátky s čertem, premiéru navštívil autor, 1948 ocenění v I. kole sletové soutěže v župě Barákově,
1948 Karel Čapek: RUR, ve II. kole sletové soutěže, režie Vladimír Šrankota.
Politická situace způsobila, že tento rok byl také poslední divadelní sezónou v Čakovicích.
"Zdejší kvalitní divadelní scénu tato osudová rána hluboce zasáhla a trvalo několik let, než se zacelila." (J. Krákorová)
Bibliografie:
100 LET tělocvičné jednoty Sokol Čakovice 1895-1995. Důležité okamžiky v životě naší sokolské rodiny. Rkp. 7 s. Kopie kART.

KRÁKOROVÁ, Jaroslava, ŘEHÁKOVÁ, Renáta: Čakovice, Miškovice a Třeboradice. Praha, nakl. Ivo Železný 2005, s. 95, 108-109, 121, 125, fotografie z Archivu hl. m. Prahy na Chodovci a ze sbírek občanů (pí. Veverková, Hájková, Málková, JUDr. Krištof aj…).

VECKOVÁ, Hana, kronikářka: Informace pro MČAD, Rkp. 2002. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů. kART.

Související Organizace

Související Obrázky

Čakovice, Sokol, RUR, 1948
Čakovice, Sokol, šibřinky, 1948


Mapa působení souboru - Sokol

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Čakovice, Sokol, šibřinky, 1948
Čakovice, Sokol, RUR, 1948