Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Praha-Michle

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Část
Nadřazený celek: Praha 4
První zpráva: 1865
Po roce 1860 mládež občas pořádala besedy, „zábavy to deklamatorní a taneční“.
Od 1865 pořádalo představení družstvo divadelních ochotníků, týž rok jen dvě hry. Hrávalo se u Holečků. Vlastenecký duch ožil po 1867.
1869 ustaveno Družstvo divadelních ochotníků, do 1871 hrálo v šenkovně U Vojířů (čp. 44), kdy je vytlačily divadelní zábavy.
Poté až do otevření nové sokolovny 1937 divadlo trvale zakotvilo U Jaurisů.
V dubnu 1887 se ochotníci usnesli založit TJ Sokol.
Družstvo div. ochotníků v průběhu let sehrálo řadu představení ve prospěch Sokola a jeho tělocvičny.
1906-1922 První družstvo divadelních ochotníků, do 1931 Družstvo divadelních ochotníků, 1933 zánik.

Koncem 19. stol. OS, již předtím hrály DrKr a DrO dobročinných a zábavních spolků.

1913 si v zahradě restaurace U Šmídů zřídil Dělnický ochotnický spolek letní divadlo, na němž se hrálo i 1914.
Alfred Javorin: Pražské arény, s. 288:
Bylo to vlastně divadlo v přírodě, neboť jeviště bez opony bylo zřízeno na svahovité části zahrady, k němuž byla přistavěna na podezdívce prkenná předscéna. V hledišti byla pouze sedadla a nikoliv stoly jako ve většině letních divadel. Hrálo se každou neděli a představení režíroval bývalý divadelní ředitel Karel Stocký, žijící v té době již na odpočinku.

1921 ustaven DrO Sokola, předsedou Josef Plicka, 20 členů. Patrně s přestávkami (členové Sokola hráli do 1931 i v Družstvu DO, s nímž Sokol spolupracoval od svého založení) hráli do 1940. Též LD.

1922-1942 Družstvo Lidového divadla.

1924-1936 Družstvo Lidové scény, od 1928 Lidová scéna.

1929 v září se konala v Lidovém domě v Michli celostátní konference SDDOČ, kde bylo usneseno, že se SDDOČ přihlásí do Internacionály dělnických divadelních ochotníků se sídlem v Moskvě. Do nového vedení SDDOČ přišel Fr. Spitzer jako svazový režisér a Fr. Kubr jako sekretář.

Pokus o uplatnění nového přístupu k dramatickým a recitačním aktivitám dětí koncem 20. let DRS Reformní školy v Michli, ved. R. Nekola.

1930 v Lidovém domě sehrál soubor I. kraje SDDOČ revui Sklárna.
Michle součástí X. obvodu Pražského kraje SDDOČ.

1930-1933 Dram. a DS ochotníků Jirásek, Michle-kolonie.
1930-1939 Dram. ochotnický kroužek Svornost.
1931-1950 Dramatický a vzdělávací klub kolonie pod Bohdalcem.
1932-1934(?) DrKr Rozkvět.
1933-1939 Dělnický DrKr Michle-Bohdalec.

1933 v Letním divadle v restauraci Bosna v Michli sehrál spolek Svítání Nusle hru Španělský ráj? (B. B. Novák).
1933 v Lidovém domě Ústřední soubor SDDOČ sehrál Měšťáky (Gorkij).

1935-1948 Dělnické ochotnické divadlo, Zázrak v pustině (Katajev).

1937 zaznamenán SDO Dramatická scéna.

1938-1951 DOS elektrikářů Pankrác, Praha XIV-Michle-Jezerka.

40. léta Divadlo práce Besedy Michle (Táborská ul).

1943-1944 v michelské Besedě působila Dramatická družina Fráni Francla (předtím v Umělecké Besedě na Malé Straně a v Měšťanské besedě), v níž v té době vedle amatérů hráli i nezaměstnaní herci a žáci konzervatoře, Z nichž se později stali významní herci (např. J. Chvalina, D. Medřická). Uváděla původní novinky i hry pozapomenuté či málo hraných autorů, např.
1943 Dvě ukolébavky (G. Preissová), dále hry K. Engelmüllera, V. Hladíka, F. X. Svobody ad. viz Malá Strana.

V 50. letech 20. stol. zbudováno LD Michelských plynáren.
1979-zač. 80. let LS Bochníček, zřizovatel Michelské pekárny.

LS Kolár, ved. Běloušek, později H. Soukupová, hrál v Madelonce.

Koncem 80. let na scéně OKD Praha 4-Brumlovka hrály různé soubory, včetně DS Braník a souborů Pražské Pětky, viz Praha-hlavní město.

80. léta Jan, DS OKS Brumlovka-OKD Praha 4.

80. léta Fortuna, zřizovatel ZV ROH Stč. Plynárny.

1999 zal Divadlo Karkulín, představenstvo J. Vnouček, též 2001.

Ajta Krajta, studentské divadlo zal. 2000 posluchači Vyšší odb. školy herecké v Michli.
Bibliografie:
50 LET tělocvičné jednoty Sokol Praha-Michle 1887-1937. Praha 1938, s. 22.

BRUNEROVÁ, Marie: Sokol v Michli založili místní ochotníci. Tučňák, noviny Prahy 4, 2004, únor, s. 11. kART.

BURIAN, Miroslav: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých. DDOČ. Prameny k dějinám českého divadla, sv. 7. Praha, DÚ, spoluvyd. Národní muzeum v Praze 1972, s. 17, 110, 115, 127, 165, 196.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. (Družina Fráni Francla v Michli.) Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 160-161.

DĚJINY českého divadla IV. díl. (Družina Fráni Francla v Michli.) Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1983, s. 542.

JAVORIN, Alfred: Divadla a divadelní sály v českých krajích, II.díl. Praha,Divadlení ústředna 1949, s.41

JAVORIN, Alfred: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla, s. 254

JAVORIN, Alfred: Pražské arény. Lidová divadla pražská v minulém století. Praha, Orbis 1958, s. 288. 340 s., foto. kIPOS.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 298-299.


Pamětní list tělocvičné jednoty Sokol v Michli. Vyd. u příležitosti dvacetipětiletého trvání 1887- 1912. Michle 1912, s. 3.
Archivy:
Praha, Národní archiv: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/6720/1934, Dramatický DO (zánik).
Pozn.: Netroufám si určit, ke kterému spolku se tento záznam vztahuje. V. Š.

Související Soubory

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.