Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Stankovský, Beseda / ZK ROH Brusírny plochého skla Praha 14 (Michle)

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1885
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 194x
Působení: 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x
1885 (1886) vznikla Beseda Stankovský, souběžně se vznikem ÚMDOČ, zakladatelem Valentin Trousil (dlouholetý starosta ÚMDOČ).
1886 Jako Literárně zábavní spolek Kroužek Stankovský,
od 1889 jako Beseda, první představení V ochraně Napoleona (Stroupežnický), hráli v zahradě U Bubeníčků. Dále např. Princ Bébé (Malloch, člen spolku), hráno ve Švandově divadle.
1891 účast na národní slavnosti ochotnické na Střeleckém ostrově s 11 dalšími DS. Ve Švandově divadle ve prospěch postavení pomníku Stankovského sehrána hra Princ Bebé (autorem předseda Besedy, spisovatel T. M. Malloch),
Týž rok nové jeviště v Ječné, zahájili zde Stankovského hrou Malý král, režie Val. Trousil a V. Rovenský. V létě pohostinská vystoupení na českém venkově, poté hráli v zahradním sále U císaře rakouského Na Poříčí.
Do 1894 92 představení, z toho 48 původní české hry.
1894 přesídlila do hostince U slovanské lípy ve Spálené ulici (v místech nynějšího soudu).
1895 do hostince u České lípy v Ostrovní ulici.
1896 oslaveno 10. výročí činnosti slavnostní akademií na Žofíně za protektorátu Fr. A. Šuberta. Program literárně-dramaticko-hudební. Zásluhy o zbudování pomníku (náhrobku) spisovateli J. Stankovskému. Ve prospěch fondu beseda Stankovský realizovala řadu kulturně společenských akcí.
1897 součástí besedy i tamburašský sbor.
Zač. 20. stol. odmlka v činnosti,
1907 znovu ustaven DrO, hrál v Ječné v restauraci De Paris. Koncem roku představení v sále Řemeslnicko-živnostenské besedy - Sestřenka (Ruth), roli otce Konvalinky hrál Ant. Schütz (jubileum 20 let ochotnické práce), jeden ze zakladatelů spolku.
1911 - 14. 10. - ve prospěch opravení pomníku Stankovského na Olšanech uvedena obehraná fraška Manžel šibal aneb Past na muže - výběr považován za nevhodný. 5. 11. M. A. Šimáček: Pomluva.
1912 - 16. 1. Ferd. Oliva: Jůlinčiny vdavky.
1914 premiéra hry Křehcí lidé (V. Vlček).
Za války činnost ustala
1919 řada společných podniků se Společností přátel humoru na Smíchově, např. historická veselohra Malý král a aktovka Sklenice čaje (Stankovský).
1920-1924 hráli ve dvoraně Bellevue, též v sále De Paris v Ječné ul. 10. V Bellevue - 18. 10. Milostpánova komorná; 8. 12.- sehráli také Bissonovu Bezejmennou.
1920-1925 zvýšení umělecké úrovně divadelních představení, hlavně přičiněním režiséra Fr. Francla.
K 35. výročí činnosti slavnostní akademie na Žofíně. Účast na všech větších podnicích ÚMDOČ.
1920 zahájili sezonu 25. 9. v divadelním sále Bellevue Její pastorkyňou G. Preissové, úspěšná režie i výprava N. Šiklové-Horové. 9. 10. premiéra hry F. F. Šamberka Rodinná vojna. Novinkou spolku bylo před každým představením úvodní slovo o spisovateli s rozborem uváděné hry.
1920 - 23.10. - Pavel Rudolf: V tichém hnízdečku. režie J. Jankovský. 27. 10. sehráli ve Švandově divadle veselohru J. Štolby Na letním bytě pro smíchovský Sokol I. Pro oslavu Komenského nastudovali Půlnoc F. V. Krejčího.
1921 nové vedení spolku, starosta J. Jankovský
1920-1926 100 představení a 36 programových večerů, téměř výhradně původní repertoár, dramatická tvorba mladých autorů, např.
1921 Ďáblíci (Schönberr); 115 představení (z toho 7 pův. her), 7 programových večerů. Vojanův večer - pietní vzpomínka na zemřelého herce, k této příl. v zimní zahradě Nár. domu na Smíchově výstava obrazů znázorńujících V. v různých rolích. Černí havrani (Protopopov). Na letní scéně v Krči: Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka (Tyl), Ondřej a drak (Dyk) - režie Ryšavý, hl. role Ryšavý, Bruder, Mocová; Loupežník (Čapek), Otec (Jirásek) - "vrchní režie" Šiklová-Horová. Lakomec (Molière), Na letním bytě (Štolba), Ach, ta láska (Štolba), Charleyova teta - režie Ryšavý, rovněž hl, role, dále Cizlerová, Grafnetr, Když jsem byla ještě poupě (Kelm, Frebs) - režie N. Šiklová-Horová, Slovo k ministru, pěvecký odbor: opera V studni (Blodek), Žně (Šubert) - režie J. Jankovský, hl,. role Jankovský, Hochmanová, Geisler, Hanzelínova kometa (Skružný, Ludvík), hl. role Hochmanová, Jakovský, , Bárta, Mildnerová, Zlatá rybka (Štolba) - režie Hochmannová, Bárta, hl. role Kvítek, Kehlová, Golden..

1923 Dva kohouti (Fr. Francl) hráno v Lesním divadle v Krči, Stíny hlubin (Šimáček) v Měšťanské besedě v Praze. Stoupala obliba představení v Lesním divadle v Krči, na němž se Stankovský střídal s dram. odborem Sokola Krč; večer k výročí K. H. Borovského, jako hosté členové Červené sedmy a Zelené 13 z Bratislavy.
1923 aktovky Distl: Modrá krev, režie Ladislav Ryšavý a Vilém Peřina: Divná židle, režie Jóža Filaun.
1925 jubilejní cyklus ke 40. výročí zal. besedy zah. Paličovou dcerou,
1926 Závěť (Štolba), Světa pán v županu (Bozděch) – provedeno v novém divadle Vzděl. sboru vyšehradského Na Slupi. Též Střevíček paní markýzy
1929 - leden - J. O. Hradčanský: Když štěstí chodí po horách, režie Mimi Kohoušková-Dvořáková,
1929 - Tréval: Válka bohů, hráno v Divadle Braník.
Dále beseda hrála častěji nebo méně, „vždy však hry cenné a ponejvíce původní“ (Táborský).
Poprvé uvedla na scénu některé hry Mallochovy: kromě Princ Bebé i Setkání, Černé oči.
1935 oslava 50 let Besedy, oslavy se konaly v paláci Charitas. Předsedou Geisler.
1942 F. X. Svoboda: Poslední muž, režie Malina, výprava Vinš.
1943 Sl. Grohmannová: V tom našem kostelíčku, režie Linha, výprava Vinš; F. X. Svoboda: Olga Rubešová, režie Václav Ctibor Hamerský; V. Werner: Právo na hřích, H. Sudermann: Domov, režie T. Dvořáková; L. Lenz: Malá parfumerie, režie T. Dvořáková, reprízy též 1944; E. Buch: Chlapík, režie a hl. role Tylda Brabcová jh.; Frank Tetauer: Milostná mámení, režie Dr. B. Kopal jh. - hráno v Divadle Na Slupi.
1944 H. Sudermann: Svatojánské ohně, režie F. Jinonický, jh.
1944 - Olga Barényi: Veliká hvězda, r. F. Krátký..

Od 1952 jako DS ZK ROH Brusírny plochého skla Praha XIV (Michle)
1952 - únor - Molière: Chudák manžel, režie Jan Paprštein, scéna F. Sýkora, masky J. Kužík, světla J. Šváb, hráno v Divadle Na Slupi.
Bibliografie:
BESEDA Stankovský v Praze za léta 1886-1926. Praha, vl. n. 1926.

DALŠÍ padesátnicí ... Československé divadlo 1936, roč. XIX, č. 11, s. 172

LADECKÝ, Jan: Seznam předmětů divadelního oddělení Národopisné výstavy českoslovanské roku 1895. In Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Div. odbor NVČs 1895, s.180 - 193. Viz Texty.

PŘEHLED činnosti besedy Stankovský v Praze za léta 1886-1926. Praha, Beseda Stankovský 1926. 24 s. DNM: T 10029/14.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 77-82.

Thalie 1896-7, č. 1, s. 14-15.
Divadlo 1906/07, č. 7, s. 179, č. 21, s. 246.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 2, listopad 1911, s. 20; č. 4, s. 45; č. 8, 5. 2. 1912, s. 95.

Jeviště, divadelní týdeník, roč. I., 4. 11. 1920, č. 44, s. 504; 23. 12. 1920, č. 50, s. 588.
Jeviště 1921, č. 5, s. 79, č. 7, s. 111, č. 8, s. 127, č. 14, s. 223, č. 16, s. 255, č. 20, s. 320, č. 23, s. 368, č. 24, s. 383, č. 28, s. 447, č. 32-3, s. 527, č. 39-40, s. 575, č. 43, s. 647, č. 44, s. 663., č. 47, s. 711, č. 51, s. 775.

Praha-Nové Město, Stankovský, Veliká hvězda, 1944 - plakát. (viz Obrázky)
Archivy:
Divadelní oddělení Národního muzea, Praha:
1936 čestné uznání od ÚMDOČ
č.inv. 65/65, lok.č. P - S 3 - p. 3.

diplom F. A. Šubertovi
č.inv. 15059/34, lok.č. P - S 3

diplom F. A. Šubertovi 1896
č.inv. 15069/34, lok.č. P - S 3

Plakáty:
C 13 919-921 , C 13 922-924, C 13 925-926, C 13 927, C 13 928, C 13 929-931, C 13 932-933, C 13 934-936, C 13 937-938, C 13 939-941, C 13 942-944, C 13 945-946, C 13 947, C 13 948-950, C 13 951-953, C 13 954, C 13 955-957, C 13 958-959, C 13 960-962, C 13 963-965, C 13 966-967, C 13 968-970, C 13 971, C 13 972, C 13 973-975, C 13 976-977, C 1450-1451, C 13 979-980, 55 Pl.
DNM P-3-B-228-e C 29963, DNM P-3-B-228-e C 1451; DNM P-3-B-228-f C 30001; DNM P-3-B-228-e C 29949; DNM P-3-B-228-e C 29955; DNM P-3-B-228-f C 30004; DNM P-6-A-275 C 20301; DNM P-3-B-228-f C 29996; DNM P-6-A-275 C 20218; DNM P-3-B-228-e C 29962; DNM P-3-B-228-e C 29960; DNM P-3-B-228-f C 29998; DNM P-3-B-228-f C 29992; DNM P-3-B-228-e C 29957;

DNM P-3-B-228-n C 11319

Související Osobnosti

Související Organizace

Související Obrázky

Divadlo Na Slupi, Hubička - plakát, 1926
Praha-Nové Město,  Divadlo Na Slupi, Pořad her od 17.XI. do 28.XI. 1943 - plakát, 1943
Praha-Nové Město, beseda Stankovský, Když štěstí chodí po horách - plakát, v Divadle Braník, 1929
Praha-Nové Město, Beseda Stankovský, Válka bohů - plakát, v Divadle Braník, 1929
Praha-Nové Město, Divadelní beseda Stankovský, Olga Rubešová, v Divadle Na Slupi,  - plakát, 1943
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Pořad her od 1.XII. do 12.XII. 1943 - plakát, 1943
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Pořad her od 11.V. do 26.VI. 1943 - plakát, 1943
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Pořad her od 11.VI. do 26.VI. 1944 - plakát, 1944
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Pořad her od 13.I. do 31.I. 1943 - plakát, 1943
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Pořad her od 20.X. do 31.X. 1943 - plakát, 1943
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Pořad her od 21.II. do 7.III. 1943 - plakát, 1943
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Pořad her od 28.II. do 12.III. 1944 - plakát, 1944
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Pořad her od 30.III. do 12.IV. 1944 - plakát, 1944
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Pořad her od 5.I. do 17.I. 1944 - plakát, 1944
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Pořad her od 5.VI. do 30.VI. 1943 - plakát, 1943
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Pořad her od 7.IX. do 23.IX. 1943 - plakát, 1943
Praha-Nové Město, DS Stankovský, Divadlo Na Slupi, Chudák manžel, v Divadle Na Slupi, - plakát, 1953
Praha-Nové Město, Stankovský, 40.výročí spolku - program, 1926
Praha-Nové Město, Stankovský, Julinčiny vdavky - program, 1912
Praha-Nové Město, Stankovský, Konkursy pana notáře - program s pomníkem na Olšanech, 1912
Praha-Nové Město, Stankovský, Lešetínský kovář - plakát, 1921
Praha-Nové Město, Stankovský, Oslavy 50.letého trvání - program, 1936
Praha-Nové Město, Stankovský, Paličova dcera - plakát, 1925
Praha-Nové Město, Stankovský, Pomluva - program, 1911
Praha-Nové Město, Stankovský, Pomluva - program, 1911
Praha-Nové Město, Stankovský, Pomluva - program, rkp.   čl. Můj vstup do Besedy od Karla Dvk, část 2,  1911
Praha-Nové Město, Stankovský, Slavnostní akademie - program 1, 1936
Praha-Nové Město, Stankovský, Slavnostní akademie - program 2, 1936
Praha-Nové Město, Stankovský, Slavnostní akademie - proslov, 1936
Praha-Nové Město, Stankovský, Válka bohů - plakát, 1929
Praha-Nové Město, Stankovský, Výměnkář - Beethovenova sonáta - leták, 1933
Praha-Nové Město, Stankovský, Výměnkář - Beethovenova sonáta - plakát, 1933
Praha-Nové Město, Stankovský,Veliká hvězda - plakát, dvojjaz.,  1944
Praha-Vinohrady, Scéna dobrých autorů, Malá parfumerie - plakát, v Divadle Na Slupi, 1943


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Praha-Nové Město, Stankovský, Julinčiny vdavky - program, 1912
Praha-Nové Město, Stankovský, Konkursy pana notáře - program s pomníkem na Olšanech, 1912
Praha-Nové Město, Stankovský, Oslavy 50.letého trvání - program, 1936
Praha-Nové Město, Stankovský, Lešetínský kovář - plakát, 1921
Praha-Nové Město, Stankovský, Paličova dcera - plakát, 1925
Praha-Nové Město, Stankovský, Výměnkář - Beethovenova sonáta - plakát, 1933
Praha-Nové Město, Stankovský, Výměnkář - Beethovenova sonáta - leták, 1933