Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Družstvo divadelních ochotníků

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1869
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1933
Působení: 186x, 187x, 188x, 190x, 191x, 192x, 193x
Od 1865 pořádalo představení družstvo divadelních ochotníků, týž rok jen dvě hry. Hrávalo se u Holečků. Vlastenecký duch ožil po 1867.
1869 ustaveno Družstvo divadelních ochotníků, do 1871 hrálo v šenkovně U Vojířů (čp. 44), kdy je vytlačily divadelní zábavy.
Poté až do otevření nové sokolovny 1. 1. 1938 divadlo trvale zakotvilo U Jaurisů.
V dubnu 1887 se ochotníci usnesli založit TJ Sokol. Družstvo div. ochotníků v průběhu let sehrálo řadu představení ve prospěch Sokola a jeho tělocvičny.
1896 uv. Brute, pusť Cézara, Liška nad lišku, Mlynář a kominík.
1897 uv. Pražský žid.

1906-1922 První družstvo divadelních ochotníků.
1907 mj. Jiříkovo vidění (Tyl), režie Václav Doležal, velká návštěva. Poté ve prospěch Sokola: Domov (Sudermann), režie E. Kutina.

1911- 12. 11. - Paul Schönthan: Svatba naší Helgy; - 26. 11. - Povedená paní. - 29. 12. - Jan Hus.

Do 1931 Družstvo divadelních ochotníků, 1933 zánik.
Bibliografie:
JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla, s. 254.

50 LET tělocvičné jednoty Sokol Praha-Michle 1887-1937. Praha 1938, s. 22, 61.

Pamětní list tělocvičné jednoty Sokol v Michli. Vyd. u příležitosti dvacetipětiletého trvání 1887- 1912. Michle 1912, s. 3.

PRAŽSKÉ spolky. Soupis pražských spolků na základě úředních evidencí z let 1895-1990. Sest. Marek Lašťovka, Barbora Lašťovková, Tomáš Rataj, Jana Ratajová, Josef Třikač. Documenta Pragensia Monographia, vol. 6. Praha, Scriptorium 1998. 744 s. Kap. XI. Ochotnické, čtenářské a zábavní, s. 229-265 (Družstvo divadelních ochotníků v Michli, 1906-1931 [PS237]; První družstvo divadelních ochotníků v Michli, 1906-1922, [PS237]).

SMRČEK, Otto: Praha podle částí. Podklad pro Místopis. Rkp. 14. s. 1999-2000. PC ART.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 92.

Thalie 1896-7, č. 17-18, s. 218.
Thalie 1897-8, č. 13, s. 104, č. 22, s. 176.

Divadlo 1906/07, č. 10, s. 241.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 5, 20. 12. 1911, s. 57; č. 8, 5. 2. 1912, s. 95.
Archivy:
Praha, Národní archiv: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/237/10/1906, První dramatický spolek div. ochotníků.
Praha, Národní archiv: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/237/10, První družstvo div. ochotníků, zal. 1906.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/237/11, Družstvo div. Ochotníků, zal. 1906.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/5603/1922, První družstvo div. ochotníků (zánik).
Praha, Národní archiv: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/3242/1925, Družstvo DO (změna).

Související Organizace

Související Obrázky

Praha-Michle, Družstvo divadelních ochotníků, Čupr na námluvách - Lapený Samsónek - plakát, 1905
Praha-Michle, Družstvo divadelních ochotníků, Dva světy - plakát, 1910
Praha-Michle, Družstvo divadelních ochotníků, Olymp - plakát, 1910
Praha-Michle, Družstvo divadelních ochotníků, účinkující, 1907


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Praha-Michle, Družstvo divadelních ochotníků, účinkující, 1907
Praha-Michle, Družstvo divadelních ochotníků, Čupr na námluvách - Lapený Samsónek - plakát, 1905
Praha-Michle, Družstvo divadelních ochotníků, Dva světy - plakát, 1910
Praha-Michle, Družstvo divadelních ochotníků, Olymp - plakát, 1910