Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Rousínov, původně Nový Rousínov

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Vyškov
Nadřazený celek: Jihomoravský kraj
První zpráva: 1870
1870 Ochotníci Nový Rousínov

1886 Studenti.

1912 - Divadelní odbor Národní jednoty.
1918 Sokol, pravidelná představení na jevišti NJ.
1922 členy ÚMDOČ DS Sokol a DS SK.

Ve 20. letech 20. stol. LD Sokola.

1942(1943?)-1949 SDO Sušil, sál v Hospodářské záložně na náměstí.

1950 zřízena OB.

1967-1974 divadélko Anakreon.

1969 DS SČPO, ŠS osmileté školy a učiliště UP závodů.

Recitační soubor ZŠ.

DDS ZUŠ 2001.

2001 Divadelní spolek
Bibliografie:
DENÍK Dětské scény, Zpravodaj Dětské scény, Trutnov, 11.–17.6.2004, 7 č. V čísle 0 – Z krajských přehlídek. kART.

DIVADLA svítící do tmy. (Malé scény 70. let.) Praha, NIPOS 2005, s. 147.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949, Díl II. Sály, s. 238. kART, KK.

JIRSOVÁ, Zuzana: Dětské divadlo v Brně. Internet (viz texty).

KUČEROVÁ, Jana: REGION 2006 V BRNĚ - Dětská scéna. Deník dětské scény Trutnov – 2006/0.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 404.

POKORNÝ, Jiří: Dětská scéna 2002 Brno. Deník dětské scény Trutnov, 2002/0.

Program Trdlinek.

ROBEŠ, Bohumil: Zpracoval informace pro MČAD. Rkp 2000. 1 s. 2x foto. kART.

ROBEŠ, Bohumil: Lyrická pohádka moderně. AS 1972, č. 7, s. 11 + foto.

ROUSÍNOV, dějiny a socialistická přítomnost. Brno 1982, s. 214, 313.

ROUSOVÁ, Alice: Brno – Lužánky: Regionální kolo Dětské scény 2003. Deník dětské scény Trutnov, 2003/0.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. SÚA: Sokol, ka 183. Kopie kART.

TOTHOVÁ, Martina: Dětská scéna Trutnov, 17.-22.6.2006. AS 2006, č. 4, s. 16-24.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 314.
Archivy:
Státní okresní archiv Vyškov:
Přehled spolků registrovaných při ONV Vyškov 1949-1950; Spolkový katastr 1946-1950 (ka 38).

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Obrázky

Jeviště putujícího loutkáře Václava Kopeckého (1914-1980)


Mapa - Rousínov, původně Nový Rousínov

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':