Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Sokol

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1918
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 194x
Působení: 191x, 192x, 194x
Po 1918 značná kulturní aktivita Sokola, v tom i ochotnické divadlo,
do 1932 pravidelná představení na jevišti místní Národní jednoty.
Mj.
1918 - Otto Faster: Pražské švadlenky, orchestr řídil naduč. Jeřábek, zpěvy nacvičil uč. J. Skopal.
1920 Al. Jirásek: Otec, Jiří Mahen: Mrtvé moře, Jaroslav Kvapil: Princezna Pampeliška.
1922 členy ÚMDOČ DS Sokol a DS SK.

1940 - V. Stěžerský: Lucifer.

1947 nehrál, neměl jeviště.
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 404.
Archivy:
Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově:
SEZNAM jednot - divadelních odborů a jejich činnost v roce 1947. Rkp. (Patrně materiál sokolské župy.)
Poznámka:
ROUSÍNOV
Poměrně rozsáhlá byla rovněž kulturní činnost rousínovského Sokola. Do roku 1932 měl Sokol Rousínov
propůjčeno jeviště a kulisy od místní Národní jednoty a pravidelně pořádal ochotnická divadelní
představení. Například v březnu 1920 sehrál drama A. Jiráska Otec, 28. srpna 1920 Mahenovo Mrtvé
moře a o Vánocích téhož roku Kvapilovu pohádku Princezna Pampeliška.
Pasivita velké části členstva se projevila právě v souvislosti s výstavbou sokolovny s kinem na
místě bývalé obecní sladovny, kterou Sokol v roce 1927 za 150 000 Kč odkoupil a svépomoci
demoloval. Materiál získaný z bouračky byl z větší části využit ke stavbě sokolovny, jejíž výstavba
byla dokončena v roce 1931. Přestože výroční schůze 22. ledna 1928 odhlasovala pro každého člena
pracovní povinnost ve výši 100 hodin při stavebních pracích, konstatoval hospodář a stavební odbor
dne 22. ledna 1933, že tato brigáda z 90 % zklamala. Po finanční stránce přinesla výstavba
rousínovskému Sokolu velké zadlužení – více než půl miliónu Kč,


Kromě členských příspěvků měla Národní jednota také příjem z propůjčování svého jeviště, kulis a
dalšího divadelního zařízení rousínovskému Sokolu. Ten se zavázal sehrát jedno představení ročně
v jejich prospěch. Přesto i potom občas sehráli členové Národní jednoty vlastní divadlo. Hlavní
práci rousínovského odboru Národní jednoty zastával její výbor, v němž pracovali aktivisté hlavně
z řad místního učitelstva: například František Boček, Vítězslava Šoupalová a František Honek.
Prostředky Národní jednoty se výrazně zmenšily, když na konci roku 1932 Sokol Rousínov od pronájmu
jejího jeviště odstoupil.

Sokol i jiné organizace měly rovněž své divadelní odbory, takže obecenstvo mohlo několikrát ročně
zhlédnout i náročné divadelní hry.
4. ledna 1918 konal Sokol divadelní představení a v únoru přednášku profesora K.
Absolona. V dubnu 1918 souhlasila Občanská záložna s přesídlením Sokola do jejich prostorů a
propůjčila mu místnosti dřívějšího Českého čtenářského spolku ke schůzím a záloženský sál ke
cvičení.[9]
Záložnu s divadelním sálem


1942 byla v Rousínově ze stálých kulturních institucí v provozu kromě kina už jen obecní
knihovna a s velkými problémy pracující Místní osvětová komise. Téhož roku se pod hlavičkou místní
osvětové komise utvořil Spolek divadelních ochotníků Sušil. Jeho první divadelní hra byli Pasekáři
od Fr. Sokola – Tůmy.[149] Tento spolek byl činný ještě v roce 1944, kdy v červnu vzpomněl výročí
140. narozenin Františka Sušila. V roce 1943 nacházíme v Rousínově již jen tyto činné spolky: Sbor
dobrovolných hasičů, již uvedený Spolek divadelních ochotníků Sušil, nově utvořený Šachový kroužek,
Spolek chovatelů drobného zvířectva, Spolek zahrádkářů a Rybářský kroužek. Šlo vesměs o spolky
hospodářského nebo sportovního zaměření. Nejvýznamnější organizací byl Sbor dobrovolných hasičů,
který okupanti podřídili svým zájmům.[150]
Obor činnosti:
činohra
pro děti a mládež
Typ souboru:
odbor Sokola

Související Organizace

Související Obrázky

Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, věstník Opona vzhůru, 1940


Mapa působení souboru - Sokol

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, věstník Opona vzhůru, 1940