Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Dolní Dobrouč

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Ústí nad Orlicí
Nadřazený celek: Pardubický kraj
První zpráva: 1850
První pokusy o české představení 1850.

Dominik Antonín Skalický, kostelník a řezbář, v letech sedmdesátých psal celé noci divadelní hry, jak o tom svědčí stohy rukopisů, psaných s neobyčejnou pečlivostí fialovým inkoustem a označené jeho jménem. Byl to zřejmě typ člověka hloubavého. V jeho divadelní činnosti mu vypomáhal jeho syn Antonín Dominik, který hrál ve hře Josef Egyptský Juditu, a proto dodnes slyšíme přezdívku u Juditinů. Mimo první dramatizace povídek ze starých kalendářů uchoval se nám nejstarší rukopis psaný kurentem Královna Arcidora a strašidelný loupežník Arivando aneb Následky nedovolené lásky.
Zápis z let 1870 až 1872 v Kronice Kroužku divadelních ochotníků.

1863 zal. SDO místní hostinský a hrnčíř.
Hry si nejprve psali sami podle kalendářních povídek, neboť neměli přístup k divadelním hrám tištěným.
1873 Spanilá Savojanka, Čtyři stráže na jednom stanovišti, Loupežníci na Chlumu, Loupežníci (Schiller).
Do 1880 převažovaly dobové zábavné hry, později Tyl, Raupach, Nestroy, Klicpera ad.

1881 zal. DS SDH, nenáročný repertoár.

V 90. letech 19. stol. rozvoj spolkové činnosti, dělnická Rovnost, Jednota mužů a jinochů sv. Josefa, později Orel. Častěji klasičtí a soudobí čeští autoři Stroupežnický, Pippich, J. V. Frič, Krásnohorská, Šamberk, Pešková, Světlá, ale např. i Lokay, Sandová.

Dále 1908 Sdružení katolické mládeže,

1914-1918 ženský spolek,

1916 Mariánská družina dívek.

Od 1918 DS Sokol, školní mládež,

1919 Orel, úspěšné operety, hrálo se Na Rychtě.

1921 zal. KrDO. Náročnější repertoár, Jirásek, Štolba, Sokol-Tůma, Oliva, Skružný, Maeterlinck, Ruth, později rovněž opereta. 1922 členem ÚMDOČ.

1925 modernizace sálu na Rychtě, konkurence biografu, klasické i soudobé české hry, ale i oblíbené zábavné kusy a opereta.

1940 sloučení ochotníků a Orla v Dramatické soubory, Strakonický dudák.
Téhož roku ODi i NS.
1941 zákaz Sokola a Orla.
V cenzurovaném repertoáru ochotníků některé klasické české hry, převaha českých zábavných a nadále opereta.

Bezprostředně po osvobození 1945 DS, zah. Gero (Jirásek).
Z kolektivu Dramatické soubory vystoupil DS Orla,
1946 Trampoty fořta Borovičky, Národ pod křížem, Hlas země požehnané, vlastní jeviště, poté přešel pod SČM. Postupná proměna repertoáru.

1950 Kroužek v ZK ROH Mlékařských závodů, hrál i DDS ZDŠ.

1988 oslavy 125. výročí trvání ochotnického divadla , Dkr OB
Výstava, ocenění členů souboru.

1991-1994 stagnace.
1995 činnost obnovena Otcem svého syna (Poláček), dále např. Rozmarný duch (N. Coward), Hra lásky a náhody (Pierre de Marivaux). Hostování v okolí.
1997 Kroužek organizoval Dobroučské divadelní jaro (i 2001), právně se osamostatnil.
1998 Charleyova teta, výstava k 135. výročí KrDO.
1999 2. ročník přehlídky vesnických amatérských souborů.
Na repertoáru Na tý louce zelený.
Činný i 2000.

LOUTKOVÉ DIVADLO
1946 Orel 4 loutkové hry.
Bibliografie:
KOSOVÁ, Ivana: Dějiny ochotnického divadla v Dolní Dobrouči. Diplomová práce. Hradec Králové, PF VŠP, Ústav historických věd 1993.

KRONIKA Kroužku divadelních ochotníků v Dolní Dobrouči 1863-1998. Vlastním nákladem 1998. 121 s.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 180-181.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 183.
Archivy:
kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Související Obrázky

Divadelní maska s textem
Skupina účinkujících ve hře Viktorka


Mapa - Dolní Dobrouč

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Divadelní maska s textem
Skupina účinkujících ve hře Viktorka