Databáze českého amatérského divadla

Texty: Kroužek divadelních ochotníků Dolní Dobrouč – 150 let, Divadelní HROMADA, 2013, jaro-léto, s. 54-55

ZDRAVÍ DIVADELNÍCI Z DOLNÍ DOBROUČE
Náš spolek si letos připomíná, že před 150 lety naši předchůdci začali hrát ochotnické divadlo v Dolní Dobrouči. Tak jsme se práskli přes kapsu a vydali Almanach, průřez naší činností s velkým množstvím fotek. Pro ty, kteří něco podobného mají v úmyslu, podotýkám, že to není vůbec levná záležitost. Nacvičili jsme divadlo a v červnu otevřeme výstavu k výročí spolku.
S divadelním představením Sláva EU aneb At´ žije Dobrouč! jsme se vydali i na Krajskou přehlídku do Brněnce. S heslem “Dobýt Brněnec a nebýt pobit“ jsme v sobotu lehce po obědě vyrazili a v půli cesty zjistili, že nemáme kostýmy…
Nezačali jsme nejšťastněji, o to více bylo příjemné hraní a následné hodnocení. Od prof. Laurina jsme slyšeli slova chvály, což se dobře poslouchalo, ale hlavně potěšilo naše amatérské duše - byla oceněna i snaha o divadlo, které s nadsázkou kritizuje nešvary dnešní doby. Aby nedošlo k mýlce, nedostatky a chyby byly, ale ne zásadního charakteru. Samotné hodnocení a oceňování proběhlo v neděli v nadšené náladě všech přítomných - proto se rády vrací do Brněnce nejen soubory, ale i porota. Brněnec jsme dobyli i přes to, že jsme nepostoupili do Vysokého. Ale dostali jsme čtyři ocenění za role a cenu za režii. V červnu nás čeká poslední akce, výstava, na které náš nejstarší, dlouholetý a výborný herec Jiří Kristl převezme Zlatý odznak J. K. Tyla. Moc se všichni na tuto akci těšíme a Jirkovi přejeme především pevné zdraví do dalších let a ještě hodně odehraných divadelních rolí.
Z Dobrouče zdraví Nataša Lužná, www.ochotnici-dobrouc.cz

Kroužek divadelních ochotníků Dolní Dobrouč – 150 let
Své počátky spolek klade někam k roku1863, kdy se v obecní kronice objevuje první zmínka o místních divadelních pokusech. Letos slaví kulaté 150. výročí. Nejdůležitějším zdrojem k poznání historie dobroučských divadelníků je dochovaná kronika. Její první část se opírá o dokumenty psané ještě kurentem a vyprávění předků, jak je zaznamenal první kronikář Bohumil Dušek. Ten zachoval vzpomínku na ,,idylické začátky“ všech divadelních nadšenců, které by již dávno upadly do zapomenutí.
Byla to doba, ve které vlastenečtí učitelé, kněží i prostí a pokrokoví lidé rozšiřovali vzdělanost a lásku k českému jazyku a národu. V roce 1881 je v Dobrouči založen Sbor dobrovolných hasičů a jeho zakladatel Alois Martinec byl i nadšený ochotník, tak se hraje pod hlavičkou Sboru dobrovolných hasičů. V letech 1893 přichází do obce MUDr. František Plch a ochotnická činnost nabývá velkého rozmachu a kvalitního repertoáru. Vzniká i další ochotnický spolek Jednota Orla. V roce 1921 se Kroužek divadelních ochotníků stává členem Ústřední matice divadelního ochotnictva československého, prvním předsedou pak František Dušek. V letech 1940-1942 hrály oba spolky pod názvem Dramatické soubory, po zrušení Jednoty Orla působí nadále jen Kroužek divadelních ochotníků.
Do roku 1951 byl spolek samostatným subjektem, přežil i dvě světové války, ale měl také období, kdy jeho činnost na čas ustala, dokonce na několik let. V roce 1951 byla samostatnost a právní subjektivita KDO zrušena, spolek byl přiřazen pod ,,Mlékárnu Dolní Dobrouč“ a v r. 1955 pod Osvětovou besedu při MNV Dolní Dobrouč.
Od roku 1993 se zřizovatelem spolku stává na čas ,,Sdružení pro D“. Ale na výroční členské schůzi v r. 1997 bylo rozhodnuto, že se spolek stane občanským sdružením podle zákona, byl zvolen nový výbor, jehož předsedkyní se stala Nataša Lužná. Kroužek divadelních ochotníků se stal i členem Volného sdružení východočeských divadelníků. Loni jsme si připomněli už 15let samostatnosti.
V období 1997- 2012 bylo sehráno 13 divadelních her s režiséry Bohumilem Havlíčkem, Slávou Vavřínem, režijní debut si odbyla Dita Hasíková a devět režií měla Nataša Lužná. Dvakrát jsme se zúčastnili krajské přehlídky Pardubického kraje v Brněnci, kde Josef Kalous, Jiří Kristl a Silvie Voleská obdrželi Čestné uznání. V posledních letech prožívá spolek rozmach své činnosti, hlavně díky režisérce a předsedkyni KDO Nataši Lužné. Stejně jako kdysi MUDr. Plch, dnes Nataša vede KDO od jednoho pěkného divadla ke druhému - před zcela vyprodanou Rychtou. Svojí energií dokáže strhnout členy pro zvelebení spolkového života. Daří se i nábor mladých lidí a velmi dobře s ní spolupracuje výbor (Hana Hovadová, Dita Hasíková, Dana Petráčková a Jiří Havlík). Dokonce posíláme peníze potřebným: v roce 1998 – 5 940 Kč pro USP Žampach, výtěžek výstavy k 135. letům KDO jsme odeslali do Troubek poničených povodněmi (5 000 Kč). Pro akci ,,Divadlo pod vodou v Praze“ v roce 2002 jsme zaslali 500,- Kč a v roce 2008 jsme darovali na zakoupení a ušití závěsů v Lidovém domě D. Dobrouč 3 000,- Kč.
Divadelnictví je krásná záliba, proto přejme, ať tato činnost vzkvétá i po další roky - k radosti všech divadelníků i návštěvníků představení Kroužku divadelních ochotníků v Dolní Dobrouči.
(Dita Hasíková, Dobroučské noviny 1/2013, kráceno)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':