Databáze českého amatérského divadla

Texty: Dolní Dobrouč, Excerpce pro MČAD 1998-2002

DOLNÍ DOBROUČ o.Ústí n.O.
Podle obecní kroniky z 1850 se zde hrálo divadlo. Nový pokus 1863. Hry si psali sami podle kalendářních povídek, neboť neměli přístup k divadelním hrám tištěným. Z her se uvádí Josef Egyptský, také Královna Arcidoria a strašidelný loupežník Arivando aneb následky nedovolené lásky
/1870-2/, Spanilá Savojanka, Čtyři stráže na jednom stanovišti /1873/. Později již Loupežníci na Chlumu /1873/, Schillerovi Loupežníci /1874/. Do 1880 převažují dobové zábavné hry, jinde hrané zřídka, ale už i Tyl, Raupach, Nestroy, Klicpera atd. 1881 zal. Sbor dobrovolných hasičů, pod nimi Ochotníci sboru dobrovolných hasičů. Vedle Šamberka repertoár výlučně nenáročný, zábavný, též Hoppe. V 90.letech 19.st. rozvoj spolkové činnosti /dělnická Rovnost, Jednota mužů a jinochů sv.Josefa, z ní později Orel/. Ochotníci účinkovali i v těchto spolcích. V repertoáru všech spolků více klasických a soudobých českých autorů /Stroupežnický, Pippich, F.V.Frič , Krásnohorská, Šamberk, Pešková, Světlá, ale např. i Lokay, Sandová. 1908 zal. Sdružení katolické mládeže. 1914 - 1918 hrály příležitostně divadlo ženy. 1916 zal. Mariánská družina dívek. Po 1918 zal. TJ Sokol. Hrálo se Na Rychtě. Divadlo hrála školní mládež. 1919 zal. TJ Orel. Její dramatický odbor měl na repertoáru převážně zábavné kusy, do 1940 uvedl ale i např. Kříž u potoka, Gazdina roba, Václav Hrobčický z Hrobčic. Nejúspěšnější ovšem v operetách. 1921 Kroužek divadelních ochotníků členem ÚMDOČ. Repertoár všech činných souborů obvyklý v té době. Repertoár Kroužku už náročnější /Jirásek, Štolba, Sokol-Tůma,Oliva, Skružný, Maetrlinck, Ruth/. Později rovněž opereta. 1925 modernizace divadelního sálu na Rychtě. V novém sále zahájili při konkurenci nového biografu Lucernou, poté Z českých mlýnů, Naši furianti, To neznáte Hadimršku...do repertoáru zařazovány obvyklé klasické i soudobější české hry , ale nadále i oblíbené zábavné kusy a opereta. 1940 sloučení ochotníků a Orla v Dramatické soubory. Zahájili Strakonickým dudákem.Téhož roku divadlo i v Národním souručenství.
1941 zákaz činnosti Sokola a Orla. Na cenzurovaném repertoáru ochotníků některé klasické české hry, převaha českých zábavných a nadále opereta. Bezprostředně po osvobození ochotníci zahájili Jiráskem Gero. Z kolektivu Dramatické odbory vystoupil Orel, přistoupil ČSM. Postupná proměna repertoáru, zkvalitnění výběru, poprvé ruští a sovětští autoři a nová soudobá česká tvorba. 1950 Kroužek ukončil samostatnou činnost a ve stejném obsazení a vedení součástí ZK ROH mlékařských závodů. Zásadní změna dramaturgie /Šamberk, Mrštíkové, Jirásek, Ostrovskij, Molière, Čapek, Drda, Tyl, Klicpera, Christie, Simonov, Stanislavskij, Šrámek, Longen, Goldoni, Poláček, Verner, Wilde, Stonescu... Divadlo hrál i DS ZDŠ. Častá hostování okolních a jiných profesionálních souborů a herců. 1988 oslavy 125.výročí trvání OD. Výstava, ocenění členů souboru, Noc na Karlštejně. Období 1991 - 1994 stagnace. 1995 činnost obnovena Poláčkovým Otcem svého syna. Na repertoáru např. Rozmarný duch /N.Coward/, Hra lásky a náhody /Pierre de Marivaux/. Hostování v okolí. 1997 Kroužek organizoval Dobroučské divadelní jaro. 1997 se Kroužek právně osamostatnil. 1998 Charleyova teta. Výstava k 135.výročí Kroužku. 1999 2.ročník přehlídky vesnických ochotnických souborů. Na repertoáru Kroužku Na tý louce zelený. /JM/
Kroužek divadelních ochotníků v Dolní Dobrouči 1863 - 1998.121 str. Vlastním nákladem. 1998.

1863 zal. Spolek divadelních ochotníků místním hostinským a hrnčířem. Sami si psali hry podle kalendáře, později na biblické náměty. 1893 zakoupil místní lékař jeviště. Hráli Tyla, Štolbu, Stroupežnického... 1925 byl postaven nový sál s jevištěm, repertoár sestával z klasických i z dobových
her. Do roku 1943 kroužek sehrál 251 představení. Měl bohatý archiv fotografií a tisků od 1872. (JM)
Ve službách Thalie II. s.183.
KOSOVÁ, Ivana: Dějiny ochotnického divadla v Dolní Dobrouči. Diplomová práce . Ústav hist.věd PdF VŠP v Hradci Králové. 1993.
Adresář 93: DS
ÚMDOČ 1922: Jednota div. och.
Kroužek divadelních ochotníků (Dotazník ÚLK 1999.)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':