Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Broumov

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Náchod
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
První zpráva: 1647
1647-1773 divadlo benediktinů.

1647 první konkrétní zmínka o provedení dramatické hry - na náměstí sehráli hru na náboženský námět místní studenti.
Představení se konala zpočátku na veřejných prostranstvích a v divadelním sále v klášteře. V klášteře se hrály náboženské hry a pořádaly se hudební akademie. Toto divadlo vyhořelo 1684. Bylo hned obnoveno.
1779 opět vyhořelo a k obnovení už nedošlo.
(Podrobněji viz Obrázky - citace Bartušek; Dějiny českého divadla I, s. 169, 350.)

Hrávalo se německy i v hostincích a i v některých soukromých domech.
1795 hrála v zasedací místnosti radnice div. společnost.
1799 němečtí ochotníci.
1802 povoleno hostování kočovné společnosti Ludwiga Cella. Varování občanů před špatnou morálkou herců.
1805 otevřeno divadlo, koupen dům na náměstí čp. 54, iniciátor MUDr. Franz Seraphin Kneisler, starosta Joh. Nep. Lind. (Port)

1820 První záznam o LD: 3.2.1820 dostal loutkářské oprávnění pro Čechy Johann Strom z Broumova.
---------------------------------------

1890 první české ochotnické divadlo v domě čp. 54, v hostinci U Seidlů.

1905 Dramatický kroužek NJS uvedl v bývalém Seidlově hostinci10. prosince hry A to je dobré a Pan domácí, od 1919 hrál sokolovně v Nové Vsi.

1912 v listopadu div. kroužek místní organizace České strany národně sociální sehrál hru Modlitba na hřbitově.

1926 papírové jeviště v sokolovně již bylo značně poškozené, vypsána sbírka, na niž přispívali i dárci z českých oblastí, desetiměsíční rekonstrukce skončila v září 1926.

1936 SDO.

1946 začalo hrát volné sdružení ochotníků - především z řad nových dosídlenců
1946 v srpnu ustaven div. spolek v Textilních tiskárnách, úpravnách a barevnách - později Veba,
divadlo hráli i zaměstnanci pošty, sdružení kolem St. Cvrčka; obě skupiny posléze přešli do SDO.
1946 a 1947 hráli divadlo studenti gymnázia, sobor znovu obnoven 1958.
1947-1950 obnoven Spolek divadelních ochotníků (SDO), v září 1950 bývalý SDO nedobrovolně přičleněn k ZK Veba.
1948 Nejedlý, LD.

50. a zač. 60. let opět studenti gymnázia.
1950 opět rozšířený DS ZK Veba.
1953 zpracován celostátní statut osvětových besed,
při nově vzniklé OB založen také nový divadelní soubor.
1954 Meopta.
1955 Dětský divadelní soubor.
1955-1958 Dramatický kroužek Meopta / Chronotechna.
1955 při repríze úspěšné operety Polská krev vypukl v Městském divadle požár, během několika dní za přispění místních závodů a ochotníků provizorně opraveno, ale v květnu zavřeno, aby bylo možno provést jeho generální opravu.
Divadlo se mohlo hrát jen v Broumově na Střelnici, nebo museli ochotníci víc jezdit po sousedních městech a vesnicích.
1955 z div. kroužku OB vznikl DS Divadelní soubor Domu osvěty.
1958 DS mladých.
1958-1971 Kladivadlo, 1963 se odstěhovalo z Broumova do Kadaně..
1959 LS Dr. Zdeňka Nejedlého.

1961 Lidová divadelní scéna.
V 60. letech na několika místních školách dětské divadlo.
1967 hrál divadlo dětský soubor ze ZDŠ v Hradební ulici.
1968-1969 Théâtre ateliér.

1976 BRUM, LD.

1983 Čtyřlístek, LD.

1993 Divadelní soubor mladých.
1998 DS Propadlo.
ZŠ Hradební.

2005 oslavy 200. výročí založení tamního Městského divadla: výstava historických divadelních plakátů, almanach, mapující historii nejen kulturního stánku, ale i místního ochotnického divadla.

2006 NE.DIV.SE.
2009 DDM Ulita, Bubliny / Chameleon.

2011 ZUŠ Hlavy.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 179.

BARTUŠEK, Antonín: Zámecká a školní divadla v českých zemích. Výzkumný úkol Scénografického ústavu č. 13-63, Praha 1963; Společnost přátel Českého Krumlova 2010, ed. Jiří Bláha, s. 223.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 47, 209, 396 obr. s. 209.

FIALA Pavel, Bohumír Vaňous: Kabaret o myšilidech, Kladivadlo, na snímku Pavel Fiala, Věra Šumanová, Jaroslava Vaňáková a Helena Peštulková (správně Runštuková), 1962; obr. s. 211: Pavel Fiala: poetický kabaret Hudryjáda a skorokodýl, na snímku Vladimír Šuman a Miloš Dvořák, 1963.

ČERNÝ, František: Divadelní tradice východních Čech. Listy katedry historie a Historického klubu, pobočka Hradec Králové 1995, č. 9.

ČERNÝ, František: Osvícený klášterní lékař (MUDr. Franz Seraphin Kneisler) in: DVĚ STOLETÍ Městského divadla v Broumově. Divadelní almanach k 200. výročí založení Městského divadla v Broumově. Město Broumov 2005.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, I. díl, s. 169, 350.

DEJL, Jaroslav: Dětské divadlo v Hradci Králové 15.-17.4.2005. Deník dětské scény Trutnov 2005/0.

DVACET LET. Činoherní studio Ústí nad Labem. Sbk. Kap: Kladivadlo, éra Broumov (1958-1963), s. 4-6. Ústí nad Labem, Klub přátel Činoherního studia s. a.

DVĚ STOLETÍ Městského divadla v Broumově. Divadelní almanach k 200. výročí založení Městského divadla v Broumově. Město Broumov 2005.

DVOŘÁK, Miloš: Broumovské Kladivadlo. Broumovsko 1995, č. 1, s. 1-4.

DVOŘÁK, Miloš: Kladivadlo. Listování archivem divadla s ukázkami textů Pavla Fialy. Trutnov, PAF!, s. r. o. 1998.

FISCHER, K. Wilhelm: Deutsche Vaterland. Die Literatur in Nordostböhmen. Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktins Orden. Salzburg 1915. Heft III, IV.

GREGAR, Alexandr: Dětská scéna: Divadlo Jesličky v Hradci Králové, 11. – 13. dubna 2003. Deník dětské scény Trutnov 2003/0.

ČESKÁ divadla. Encyklopedie divadelních souborů. Praha, DÚ 2000, s. 204-205. Heslo Broumov

HILMERA, Jiří: Česká divadelní architektura. Praha, Divadelní ústav 1999, s. 20

HORÁDKOVÁ, Vítězslava: Literární texty malých divadel. Diplomová práce. Praha, FF UK, katedra literární vědy 1965.

HROMÁDKOVÁ, Jaroslava: Vzpomínání nejen pro pamětníky. Broumovsko 1998, č. 1-2, s. 4-6.

Informace: Meziměstské divadelní hry (úvodní strana): 1955-2004 soupis účinkujících souborů, uvedená představení.

INFORMACE pro MČAD zpracovali Miloš Dvořák, Jan Meier, Eva Žáčková.

INFORMACE pro MČAD Jan Merta. Rkp. 2001. kART.

JAROŠOVÁ, Dana: Zašlá sláva ochotnického divadla. Broumovsko 1998, č. 1-2, s.12-13.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla, s. 27.

JUST, Vladimír: Kladivadlo (1958-1963). Též bibliografie.

KAŠPAR, Jiří: Kronika Spolku divadelních ochotníků Tyl v Meziměstí 1919 - 2005 Divadelní přehlídky. CD kART.

MAIWALD (Meierwald ?) Winzenz: Die dramatischen Aufführungen der Braunauer gymnasiumschüller in 17. und 18. Jhdt.
Deutsche Bote 1921, Nr. 2

MEIER, Jan, PhDr.: Informace pro MČAD. Rkp. leden 1999. 1 s.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 107-108.

MUZEUM Broumovska: Městské divadlo v Broumově. Rkp. 1998. 1 s. kART.

NEJEDLÝ, Zdeněk: Bedřich Smetana, III, s. 459

NOVÁK, Jan: Fenomén českého loutkářství. Nejstarší amatérské loutkářské soubory. Vyd. KANT Praha, 2016, s. 16.

PORT, Jan: Broumov. Strojopis studie z cyklu Šlechtická divadla. Divadelní odd. Národního muzea . Pozůstalost Jan Port, Ka 15, č.118.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Hradecká přehlídka dětského divadla 16. - 18. 4 - tentokrát s řadou otazníků. Deník dětské scény Trutnov 2004/0.

ROŠKOVÁ, Romana: Diplomová práce. Hradec Králové, PF 1994.

ROŠKOVÁ, Romana: Školské hry ze 17. a 18. století v broumovském benediktinském klášteře. Broumovsko 1995, č. 1, s. 6-7.

RYCHECKÁ, Petra: Divadelní živly na živelném Brnkání v Brně. AS 2006, č. 4, s. 32-33.

SEMELKA, Vladimír: Z gottwaldovské diskuse (příspěvek o LDS). OD 1962, č. 6., s. 125-126.

SCHNEIDER, Dr.: Das Riesengebirge und sein Vaterland. Ein Heimatbuch. Wien 1924.

VAŠATA, Ondřej: Před 115 lety vznikl v Broumově první český spolek. Broumovské noviny. Nezávislý časopis občanů Broumova a Broumovska, č. 8, 28. 8. 2008, s. 14-15.


Broumovský zpravodaj, č.10, 2005.
Archivy:
Broumov, Soukromý archiv J. Dařbuján: Pamětní kniha LS.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/6461/1946, SDO.

Praha, Národní muzeum:
Kartotéka Dr. Jana Porta, 195x, badatelna, zásuvka 69, oddíl Divadla

Praha, SÚPP (nyní Národní památkový ústav - NPÚ):
Ústřední seznam kulturních památek, ev. č. 34626/6-4557: Budova divadla, čp.54.

Související Obrázky

 Broumov, Dvě století Městského divadla, almanach, obálka 2005
Broumov, Benediktinské klášterní a školní divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 223.
Broumov, budova divadla, stav 2005
Broumov, divadlo, proscénium, stav 2005
Broumov, Seidlův hostinec,české divadlo, pohlednice
Broumov, sokolovna, čeští ochotníci od 1919
Miletín, Muzeum 0/19, Broumov, budova divadla
Miletín, Muzeum 0/19, Broumov, Hlediště divadla s nápisem, foto
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 19, první budovy a sály


Mapa - Broumov

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
 Broumov, Dvě století Městského divadla, almanach, obálka 2005
Broumov, Seidlův hostinec,české divadlo, pohlednice
Miletín, Muzeum 0/19, Broumov, budova divadla
Miletín, Muzeum 0/19, Broumov, Hlediště divadla s nápisem, foto


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.