Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Poříčí u Litomyšle

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Svitavy
Nadřazený celek: Pardubický kraj
První zpráva: 1937
1919-1948 v místě působila Skupina katolické mládeže (SKM) pro farnost mladočovskou. Byla centrem divadelního, obecně kulturního a společenského dění V Mladočově, Poříčí a širším okolí.
Do roku 1935 předsedou Jan Boštík Mladočov. Schůze SKM u Boštíků v Mladočově čp. 4.
V roce 1924 čítala 30 členů a 35 členek.

Dění ve farnosti i jejich spolcích významně ovlivnil v roce 1923 ustanovený farář v Mladočově Josef Dvořák, kaplan a rodák litomyšlský. Do své smrti 1937 byl režisérem všechn divadelních představení SKM.
1924 SKM sehrála zřejmě první divadlo v hospodě Pod Hájkem v Poříčí
1925 v Proseči zakoupeno nové jeviště s kulisami. Ročně sehrány 3-4 hry, většinou zábavní, později i náboženského či vlastneckého charakteru, též zpěvohry s živou hudbou. (Viz Poříčí – Texty.)
1927 SKM uváděna jako divadelní spolek čítající 100 členů.
1930 SKM přestěhovala své sídlo z Podhájku do hostince U Machů, kde sál lépe vyhoval.

1930 Školní mládež hrála poprvé na novém jevišti.

1930 Poslední srpnovou neděli uspořádala SKM velkou dožínkovou slavnost v národních i orelských krojích. Předvedena dožínková scéna - velký průvod 13 alegorických vozů.

1936 - 19. dubna započato se stavbou Lidového domu - Orlovny v Poříčí. Většinu prací prováděli Orlové a členové SKM i občané z farnosti a z obce Poříčí zdarma. Celou záležitost provázelo velké nadšení. Na sv. Štěpána a den nato první divadelní představení.
1937 - slavnostně otevřena orlovna v Poříčí, pro niž oponu jako své první velké dílo namaloval člen SKM, tehdy student 1. ročníku Akademie, malíř Václav Boštík. Opona byla k slavnostnímu vysvěcení orlovny zavěšena, ale vzhledem k brzké okupaci a válečným událostem nebyla nikdy dokončena.

18.7. 1937 v kronice zapsal p. Jan Smejkal: "Slavnost ukončena odpoledne a zrušena večerní taneční zábava z důvodů úmrtí P. Josefa Dvořáka. ... S velkou obětavostí a pochopením se divadlu mezi mládeži věnoval bratr Jan Boštík z Mladočova. Později jsme se střídali v režii spolu. ... Posledně jsem byl mezi našimi chlapci v Lidovém domě v Poříčí večer dne 25. února 1948."

1943za 2. světové války byl Orel poprvé rozpuštěn německými okupačními orgány.

22.11.1945 jeho činnost oficielně obnovena.

2.3.1948 ONV v Litomyšli zastavil s okamžitou platností činnost Jednoty československého Orla v Mladočově.
Orlovna s vybavením přešla do majetku Kampelíkovy záložny v Poříčí.
3.3.1948 sepsán protokol o zastavení činnosti SKM z příkazu ONV.

1948-1949 a ještě 1957 hrál v místě ochotnické divadlo SČM (ČSM).
---
1951 na sále kulturního domu uskladněno obilí dovezené jako pomoc ze SSSR - datum neuveden.

1954 Záležitost kulturního domu čp. 26 nebyla od roku 1949, kdy byla provedena likvidace Orla jako hlavního majitele, vyřízena. Majetkově spravován spořitelnou v Litomyšli. Po zestátnění spořitelen byl 1.11.1954 předán do správy a majetku MNV. K tomuto dni bylo odvezeno obilí ze sálu.
---

1951 22 občany založen Dramatický kroužek MDK (posléze ČSPO a OB), ochotnický soubor působil do 1966, kdy Osvětová beseda při MNV sehrála divadelní hru Návštěva nepřichází.
Bibliografie:
BOŠTÍK, Josef. (Historické okolnosti vzniku opony.) Tisk k zahájení výstavy rekonstruované opony 17. 11.´- 31. 12. 2006 v 2. patře Staroměstské radnice. Galerie hl. m. Prahy a Galerie Zdeněk Sklenář.

B0ŠTÍK, Josef, kronikář obce Poříčí u Litomyšle: Z historie ochotnického divadelnictví v Poříčí, březen 2007. Zaslal OÚ. Viz Texty.


BOŠTÍK, Josef, kronikář obce Poříčí u Litomyšle: Z historie ochotnického divadelnictví v Poříčí. Zpracováno pro Databázi ČAD, 2007 březen.
Archivy:
Kronika farnosti Mladočov 1835-1987, s. 216; uložena na Farním úřadě Mladočov.

Kronika obce Poříčí 1922-1994, s. 58, uložena na Obecním úřadě v Poříčí.
Státní okresní archiv Litomyšl, Školní kronika Mladočov.

Související Osobnosti

Související Obrázky

Poříčí u Litomyšle, m.č. Mladočov,  Orel, opona - detail, 1937
Poříčí u Litomyšle, m.č. Mladočov,  Orel, opona - detail, 1937
Poříčí u Litomyšle, m.č. Mladočov,  Orel, opona - detail, 1937
Poříčí u Litomyšle, m.č. Mladočov,  Orel, opona - detail, 1937
Poříčí u Litomyšle, m.č. Mladočov,  Orel, opona - detail, 1937
Poříčí u Litomyšle, m.č. Mladočov,  Orel, opona, 1937
Poříčí u Litomyšle, opona Boštík, v sále
Poříčí u Litomyšle, opona, autor opony Václav Boštík, 1937
Poříčí, Boštík, detail opony
Poříčí, novostavba Lidového domu v Poříčí, 1937
Poříčí, opona, starosta obce
Poříčí, opona, Tv natáčí, štáb rež,Hojtaše, 2011
Poříčí, orlovna, 2011
Poříčí, orlovna, 2011
Poříčí, orlovna, 2011
Poříčí, orlovna, deska Petr Jilemnický 2011
Poříčí, orlovna, deska Petr Jilemnický 2011
Poříčí, orlovna, deska Petr Jilemnický, 2,  2011
Poříčí, orlovna, stav 2011
Poříčí, pozdější hostinec U Machů v Poříčí


Mapa - Poříčí u Litomyšle

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Poříčí u Litomyšle, m.č. Mladočov,  Orel, opona, 1937