Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Radnice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Rokycany
Nadřazený celek: Plzeňský kraj
První zpráva: 1801
Jedno z nejstarších ODi v Čechách, údajně h. koncem 18. století. První představení ale patrně 1801.

1818 mezi prvními v Čechách zal. Česká čtenářská obec radnická, z ní později Spolek divadelních ochotníků.

1854 studenti Paličova dcera, úspěch, město požádalo o povolení činnosti pro spolek.

1872 si Sokol postavil letní arénu U Babků, za pomoc při splácení dluhů v ní mohl hrát i SDO.

1895 též zábavní spolek Hálek.
1909 představení Páni (Abigail-Horáková).

Od 20. let 20. století LD Sokola, ve 30. letech prudký rozvoj.

1926 postavena sokolovna, hrál v ní pouze DO Sokola, jeho členy často i členové SDO.

1940 LS DTJ.

1963 radničtí ochotníci poprvé za 113 let neuvedli doma ani jedno představení.


Dlouhodobě pořádán festival Radnický div. podzim, 2001 29. ročník kraj. div. přehlídky. Od 1993 každoroční přehlídky divadla pro děti Radnický dráček.

1948 SDO - Člen Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, Klicpera: Divotvorný klobouk
1956 JH - Hornické divadlo Radnicka ZK ROH, Ibsen: Nora
1957 NP Ostrov n. Ohří – Hornické divadlo Radnicka, Šrámek: Léto
1960 ŠP – Hornické divadlo Radnicka, Corrinth: Trojané
1969 JH - Radnické divadlo, soubor DK, Maugham: Karolina
1983
KDP - DS MěKS, R. Lošťák: Dům, kde nesněží
1996 KDP - SDO, R. N. Nash: Obchodník s deštěm
1999 KDP - SDO, I. Örkény: Kočičí hra
Bibliografie:
140 LET radnického divadla. Sborník Šternberské muzejní společnosti 1990, č. 1.

BOLESLAVSKÝ Mikuláš,díl II. Divadelní ochotník II, sv. 6. O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863, s. III.

CESTY českého amatérského divadla, s. 191, 192, 193, 396; obr. s. 192: Henrik Ibsen: Nora, R. Šimice jako Hellmer, 1956.

CIRONIS, Petros: Národní divadlo a Rokycansko. Rokycany, ONV a SOkA 1984, s. 67-75.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, II. díl, s. 181.

DIVADLA v království Českém r. 1905. Zprávy Zemského statistického úřadu království Českého XIV/1. Praha 1910, s. 184-190.

HOFMAN, Karel: Rokycanští studenti v minulosti. (Studentská ochotnická činnost v r. 1905.)

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s. 96. kART, KK.

LETOPISY národních divadel ochotnických v Čechách, 1863, díl II, sv. 2, s. 68. Příloha edice divadelních her pro ochotníky Divadelní ochotník 1861-1898, redigoval J. M. Boleslavský, M. Knapp aj. kDÚ.

KOTVA, Václav: Po sto čtyřiceti letech do nové práce. AS 1991, č. 10, s. 7.

KOTVA, Václav: Půl století s radnickým divadlem. AS 1988, č. 2, s. 8-9. kART.

KOTVA, Václav: Radnické divadlo. In: 400 let města Radnic. Radnice, Městské M 1970, s. 35-39.

KOTVA, Václav: Stručná zpráva ze života. AS 1970, s. 16-17; 1972, s. 8.

KOTVA, Václav: Z domova. Radnice. (O spisovateli, dramatikovi a novináři Petru Fingalovi.) AS 1974, č. 9, s. 19-20.

KYNCLOVÁ, Hana: Historie spolku divadelních ochotníků v Radnicích. Diplomová práce. Plzeň, Pedagogická fakulta 1989/1990.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 380-383.

MORAVCOVÁ, Lenka: Dějiny ochotnického spolku v Radnicích (od počátků do roku 1918). Diplomová práce. Plzeň, Západočeská univerzita, PF 1997. 42 s, 12 příl.

RADNICE. Amatérská scéna 1964, č. 3, s. 23.

Rokycanský deník 27. 12. 1996.

SÍŇ ochotnického divadla v Radnicích. In: Průvodce městským muzeem. Radnice, 1969, s. 31-34.

STO ČTYŘICET let divadla v Radnicích. Ed. V. Kotva. MKS Radnice 1990. 47 s. kART.

STOLETÁ tradice ochotnického divadla I, s. 28. (Autor ani redaktor neuveden.) Praha, SČDO s. a. Historie vybraných souborů. kART.

ŠMOLÍK, M.: Zpracoval informace pro MČAD. Rkp. 2000. kART.

ŠTĚPÁNEK, František: Festival přátelských setkání. (3. div. přehlídka amatérských souborů.) AS 1972, č. 12, s. 10.

ŠTĚPÁNEK, František: Nejmladší historie ochotnického divadla v Radnicích. In: 400 let města Radnic. Radnice, Městské M 1970, s. 40-44.

ŠTĚPÁNEK, František: Prolog nebo epilog? (Hra E. Basse a texty K. Valentina v nastudování mladého souboru amatérského divadla v Radnicích). AS 1971, č. 1, s. 14.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 109-110. kIPOS, kART.

VAINAR, Václav: Jan Keller sedmdesátníkem. AS 1973, č. 5, s. 17.

VAINAR, Václav: 120 let ochotnického divadla v Radnicích. AS 1970, č. 11, s. 8.

VE SLUŽBÁCH Thalie II, s. 313. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946. kART.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1926 (část I. a II.)s. 182.

VOSK: Hornické divadlo Radnicka. Lidová tvořivost 1954, č. 11, s. 377.

Zprávy Loutkářského soustředění 1940.

Divadlo 1909, č. 13, s. 339.
Archivy:
Div. odd. Národního muzea: C 13.113-17, 5 Pl ODi, 1905-1907.

Kronika města.

Městské M: Kronika DS.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Ročníky přehlídek

Související Organizace

Související Obrázky

Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 2. sál, 38. panel, Plzeň, Radnice, Rokycany
Radnice, cedule 1860-1896, štítek, muzeum
Radnice, Corrinth: Trojané, 1960
Radnice, letní scéna, 2017
Radnice, nápovědní budka plechová, nalezena na poli u Radnic o. Rokycany, po roce 1990.
Radnice, obraz předloha opony
Radnice, opona, detail, kostel
Radnice, opona, detail, zámek
Radnice, opona, detail,kostelíček
Radnice, opona, Pohled na Radnice z roku 1801, Pondělíček, 1884, Muzeum
Radnice, Vojnarka, 1941, Václav Aubrecht jako Vojnar v režii J. Kellera.
Radnice, zámek,


Mapa - Radnice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Radnice, nápovědní budka plechová, nalezena na poli u Radnic o. Rokycany, po roce 1990.
Radnice, Vojnarka, 1941, Václav Aubrecht jako Vojnar v režii J. Kellera.
Radnice, zámek,
Radnice, Corrinth: Trojané, 1960