Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Kralovice

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Plzeň-sever
Nadřazený celek: Plzeňský kraj
První zpráva: 1826
1826 studenti - J.N. Štěpánek: Berounské koláče, Čech a Němec, Kouzelnice Sidonie a Loupežníci na Chlumu. Studentům pomohl (též finančně) a radil kupec Josef Vavřík. Paravány zapůjčil plaský klášter.

Hrálo se s přestávkami, v letech 1845-1849 pravidelně.

1859 nové jeviště.
1859-1865 6-8 představení ročně, Tyl, Klicpera, Molière, Shakespeare, r. Jindř. Hájek, později činný v českých spolcích v Chicagu.

1864 Kolár.

1912 DTJ.

50. léta činný soubor

1956 hráli studenti gymnázia.

Sokol.

Do 1982 Divadlo mladých, autor a r. Houda.

1983-1992 DS Sami sobě.

1985-1993 LS Loutka, od 1990 stagnace, existence i 2000.

2014 DDM.
Bibliografie:
BROTÁNKOVÁ, Václava: Ochotnické divadlo v Kralovicích. Diplomová práce. Plzeň, PF 1984. M Mariánská Týnice.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, II. díl, s. 181, 291.

HOLEC, Pavel: Divadelní činnost na Kralovicku. Vlastivědný sborník Rakovnicka s Křivoklátskem a Kralovicka s Manětínskem 1937-1938. KK.

HOLEC, Pavel: Počátky divadelní činnosti na Kralovicku. Vlastivědný sborník Rakovnicka s Křivoklátskem a Kralovicka s Manětínskem 1934, s. 106. M Mariánská Týnice.

HOŘEC, Petr: Seznamte se s... Praha, Melantrich 1994, s. 12.

INFORMACE pro MČAD: Místopis okresu zprac. Alena Svobodová.
Rkp. 1998-2000. 20 s. PC ART.

KRÁLOVICE. Besedník 1872, č. 14, s. 204. NK.

KRÁTCE odevšad. V Kralovicích: Přehlídka amatérských DS, oslava 140. výročí zal. místního souboru. AS 1966, č. 6, s. 20; č. 11, s. 22.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 127.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 386.

PIHRT, Bohuslav: Zpěv, hudba a divadlo na Kralovicku v XIX. stol. Vlastivědný sborník okresu rakovnického s Křivoklátskem a Kralovicka s Manětínskem 1934-1935. KK.

SUCHÝ, Karel: 130 let divadla v Kralovicích. Ochotnické divadlo 1957, č. 5, s. 100-101.

ŠMOLÍK, Miroslav: Síla tradice. 140 let ODi v Kralovicích. Oslava výročí. AS 1967, č. 1, s. 2.

ŠTĚPÁNEK, F.: Zápisník. V Radnicích posedmé. /Přehlídka amatérských divadelních souborů./ Amatérská scéna, 16, 1979, č. 1, s. 21.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 176-177.

VAVŘÍNEK, Karel: Jak začínalo ODi v Kralovicích. Vlastivědný sborník, 1992, č. 2, s. 3-6.

ZPRÁVY o činnosti divadelních ochotníků v Čechách a na Moravě. Z Almanachu Matice divadelní. Praha, J. Otto 1882. s. 152-158.
Archivy:
kART:
Dok. KPS-D Plzeň.

Katalog-seznam členů spolku Lidová scéna kolem roku 1947.

Kniha zápisů ze schůzí spolku ochotníků 1900-1910.

Kniha zápisů ze schůzí Lidové scény 1923-1930.

Kniha zápisů ze schůzí OS 1910-1918.

Kronika divadelního spolku Kolár z roku 1874 (1956 na JH byla vyložena v pavilonu “Výstava čs. ochotníků”).

Legitimace ÚMDOČ 1946.

Legitimace SDDOČ Kralovice 1920.

M Mariánská Týnice: Evidenční karta souboru, OKS Plzeň-sever, dok., přehled 60. léta.

Pamětní kniha spolku ochotníků Kolár Kralovice 1826-1956.

Pamětní kniha spolku ochotníků Kolár Kralovice 1826-1956.

Pl na přehlídku divadelních souborů Kralovice 1972.

Pozvánka na okresní divadelní přehlídku 1982.

Státní okresní archiv Plasy:
Popis politického okresu Kralovice, Zetek František.

Soubor Pl Kralovice 1876-1981.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1701, sg 30/207/41, SDO Kolár.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3294, sg 30/195/8/1907, OS Kolár.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/5730/1923, Lidová scéna (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/840/1931, Lidová scéna (změna).

Mapa - Kralovice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':