Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Kolár, spolek div. ochotníků

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1873
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1918
Působení: 186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 191x
1873 (podle Karla Suchého) byly vypracovány stanovy Divadelního spolku Kolár (podle Jana Ladeckého 1874).
Žádost byla kladně vyřízena 24. 3. 1875.
Od tohoto dne nesl spolek oficiální název – Spolek divadelních ochotníků Kolár v Kralovicích.
(Jméno spolku podle Josefa Jiřího Kolára, českého herce a dramatika, 1812–1896)

Režisérem byl zvolen Václav Štok, notářský úředník, bývalý člen herecké společnosti, který přivedl spolek k nebývalé výši. Na jeho popud jeviště nově přemalováno pražskými malíři a byla založena kronika. Spolek měl vlastní garderobu. Vedl knihu pro úschovu cedulí, dochovaly se plakáty z období 1876–1912.
Divadelní knihovna měla 629 svazků.
Za Štokovy režie hrány hodnotné tituly – hry Josefa Kajetána Tyla: Strakonický dudák, Jiříkovo vidění, Lesní panna, Chudý kejklíř; Moliér: Lakomec; William Shakespeare: Zkrocení zlé ženy; V. J. K.: D. S. (národní fraška o 3 jednáních) aj.
Kronikář si ale často stěžuje na nezájem a neúčast inteligence, která divadlo bojkotovala.

1880 uvedeno 8 představení:
Milion aneb Švihák a dělník (autor nezjištěn, více možností); A. V. Suchovo-Kobylin: Proces; Matěj Kopecký: Herkules; J. M./ překl. Eliška Pešková: Věrný sluha svého pána; Bernhard Anton Herrmann: Kulík a Culík; Přátelé (autor nezjištěn, více možností); Josef Mikuláš Boleslavský: Vrahové v městě; Rudolf Kneissel: Chudý písničkář; Alexander Bergen (nebo Eugene Labiche): Vražda na Uhelném trhu. Uskutečněny také hudebně-zábavní pořady.
V tomto roce u spolku hostovala kočovná společnost K. Jelínka.

1881 na valné hromadě spolku zvolen ředitelem J. V. Karel, režisérem V. Stok.
Spolek měl 19 výkonných, 46 přispívajících členů.
Uvedeno – František Ferdinand Šamberk: Svatojanská pouť v Praze.

1891 – J. B. (Felice Romani, Donizetti?): Nápoj lásky aneb Vesnický lazebník (opereta).
1893 SDO Kolár členem ÚMDOČ.

Do 1894 sehráli 61 her českých (často Josef Kajetán Tyl, Ladislav Stroupežnický, Václav Kliment Klicpera), 44 her od neznámých autorů, 70 německých, 7 francouzských, 3 polské, 1 hru anglickou, 1 španělskou, u 1 hry původ není znám.

1895 – Antonín Lokay: Dědoušek;
1896 – Oskar Blumenthal, Gustav Kadelburg: Praha je Praha.
Od zahájení činnosti uvedeno 144 her, ročně 4–5.

1905 přišla do Kralovic rodina omladináře Ferdinanda Šrekra, který v obci založil tiskárnu.
Současné přišel nový lékař MUDr. Josef Tysovský, který se stal ředitelem spolku, jeho paní byla výbornou herečkou. Do spolku se přihlásili noví občané z řad inteligence a měšťanstva. Nastupovala mladá generace, z níž někteří jako František Modrý a Alois Lego, patřili k předním členům až do poloviny 20. století.

Repertoár byl na nebývalé úrovni, hrávalo se 8–11 her ročně a konaly se velké oslavy:
1910 – oslava 100. narození J. K. Tyla, velká národní slavnost s průvodem městem;
1911 – akademie k 60. narozeninám Aloise Jiráska, úvodní slovo Josef Müller, profesor z Prahy;
1911 v březnu – premiéra hry místního autora – Josef Šebesta (městský tajemník v Kralovicích): Na prahu nového života (hra ze života samosprávných úředníků);
1912 – oslava 100. výročí narození J. J. Kolára, jehož jméno spolek nesl.

Za 30 let činnosti sehrál spolek Kolár 114 her.

1918 ještě ve válečné době, v květnu, SDO Kolár oslavil 50. výročí postavení Národního divadla.
Poté činnost spolku ukončena,
ochotníci přešli do Dramatického odboru Sokola (viz) a DrO Dělnické tělocvičné jednoty (viz).
Bibliografie:
LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 127.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 386.

SUCHÝ, Karel: 130 let divadla v Kralovicích. Ochotnické divadlo 1957, č. 5, s. 100–101.


Divadelní listy 1881, č. 8, s. 81.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 4, 5. 12., s. 46; č. 4, 5. 12., s. 51; č. 5, 20. 12. 1911, s. 63.

Thalie 1896–7, č. 2, s. 27
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1701, sg 30/207/41, SDO Kolár.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3294, sg 30/195/8/1907, OS Kolár.

Související Osobnosti

Související Organizace

Související Obrázky

Kralovice, SDO Kolár, D. S. (fraška) – plakát, 1876
Kralovice, SDO Kolár, Dědoušek – plakát, 1895
Kralovice, SDO Kolár, foto účinkujících, s. a.
Kralovice, SDO Kolár, Nápoj lásky – plakát,1891


Mapa působení souboru - Kolár, spolek div. ochotníků

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Kralovice, SDO Kolár, Dědoušek – plakát, 1895
Kralovice, SDO Kolár, Nápoj lásky – plakát,1891
Kralovice, SDO Kolár, foto účinkujících, s. a.
Kralovice, SDO Kolár, D. S. (fraška) – plakát, 1876