Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Želeč

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Tábor
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
První zpráva: 1899
Koncem 90. let 19. stol. zde působil Čtenářsko-pěvecký spolek Svatopluk.

1906 majitelé želečského zámku, rodina Maškova, pěstovali divadlo, měli vlastní jeviště, zvali studenty, později i občany.

1911 založen Čtenářsko-vzdělávací spolek, první představení v hostinci Na Nové. Později přeneseno do hostince Na Panské. 1948 byl název změněn na Vzdělávací spolek v Želeči. Po obdobích střídavé aktivity a stagnace v 50. a 60. letech přešel soubor pod hlavičku Osvětové besedy a přestal pracovat.
1971 došlo k obnovení založením nejprve estrádního souboru a poté Dramatického kroužku při ZV ROH Plemenářského podniku Veselí n. Lužnicí.
1981 soubor přejmenován na Divadlo Želeč, činné do 90. let 20. stol.

1919–1941 v obci působil souběžně také Dramatický odbor Sokola, jeho činnost se prolínala s činností Čtenářsko-vzdělávacího spolku nebo se v hraní divadla střídaly.

1983 rekonstrukce a modernizace jeviště a kulturního domu,
soubor byl pověřen organizací Národní přehlídky jednoaktových her. Pořádal též Želečské divadelní podzimy.

1978–1988 Sluníčko, dětský divadelní soubor Závodního výboru ROH Plemenářského podniku SZV Želeč.

V 90. letech registrováno Zasdivadlo (zatím nemáme jiné konkrétní informace, pozn. red.)
Bibliografie:
BEZOUŠKA, Bohumil: Jak jsem proskotačil život. Praha, Lunarion 1993, s. 151.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, 448 s., 357 obr. v textu. s. 161.

ČERNOCH, J: Přehlídka divadelního fandovství. Palcát 18. 3. 1987.

KŘÍŽ, Marcel, MAREŠ, Prokop: DIVADLO Želeč 1911–1986. Želeč, ZV ROH Plemenářského podniku 1986, 40 s.

HEJTMÁNEK, Josef: Závěrečná zpráva "VDJ 81", MěKS Volyně.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 729.

OBNOVA vesnice 1996–2000, zprac. V. Schollarová. Rkp. 2000. kART.

OCHOTNICKÉ hnutí na Táborsku 1983. Soupis divadelních a loutkářských souborů v okrese. Historie souborů. Tábor, OKS, OV SČDO 1983, s. 17–18.

PROGRAM: VOLYŇSKÉ DIVADELNÍ JARO 1989.

PROGRAM 75. let ochotnického divadla Želeč a 4. Želečského divadelního podzimu.

PROGRAM: Okresní divadelní festival 81 Jistebnice.

PROGRAM meziokresní přehlídky v Jindřichově Hradci 1988.

RYŠÁNKOVÁ-ZINGLOVÁ, Jitka: zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 2001, 2 s. kART.

ŠRÁMEK, Miloslav a PEXA, Tomáš: Místopis okresu. Rkp. 1998. kART.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 380. kART.

VOLYŇSKÉ divadelní jaro 1980. AS 1980, č. 7, s. 21.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské divadelní soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1988, 128 s. kART.


Thalie 1899–1900, č. 18–19, s. 148.
Archivy:
kART (knihovna ARTAMA):
Evidenční karta ÚKVČ, 1988 (celkem 2 evid. karty v kART).

Související Obrázky

Josef Langmiler
Josef Langmiler
Josef Langmiler


Mapa - Želeč

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':