Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Čtenářsko-vzdělávací spolek / Osvětová beseda

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1911
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 196x
Působení: 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x
1911 byl založen Čtenářsko-vzdělávací spolek
z popudu studenta zvěrolékařství Františka Jáchyma a učitelského sboru.
Výbor ve složení: řídící učitel Josef Želivetský, učitelé Jan Mareš a Jaroslav Moravec, student František Jáchym, správce velkostatku Vojáček, lesní adjunkt Josef Kočandrle, obchodník Václav Bradáč, rolník Josef Jirouš ad. Režisérem byl zvolen jeden ze zakladatelů, učitel Jan Mareš.

1911 – Eliška Krásnohorská: Přišla do rozumu, v hostinci Na nové. První představení.
Později vybudováno jeviště a činnost přenesena do nově vystaveného hostince Na Panské.
Hrálo se jen o svátcích a o prázdninách, kdy představení pořádali studenti.
Za 1. světové války se nehrálo.

1918 – Ferdinand Oliva: Pojď na mé srdce!; Ladislav Stroupežnický: V ochraně Napoleona I.

Po vzniku ČSR se stal režisérem Jaroslav Příšovský, poštmistr, bývalý režisér kočující divadelní společnosti, jehož schopnosti divadlo výrazně pozvedly.
Hrálo se častěji, spolek vyjížděl i na zájezdy a získal dobrou pověst v širokém okolí.

Paralelně zde hrál Dramatický odbor Sokola, režisérem obou spolků byl statkář Václav Mašek.
Jaroslav Příšovský režíroval jen Čtenářsko-vzděl. spolek.

1919 – Abrahamovicz Ruszskovski: Manžel ze šetrnosti, režie Jaroslav Příšovský; Oskar Blumenthal: U bílého koníčka; Jan Kühnl podle Aloise Jiráska: Psohlavci; Ladislav Stroupežnický: Naši furianti; František F. Šamberk: Josef Kajetán Tyl; F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání, r. Václav Mašek; F. F. Šamberk: Karel Havlíček Borovský, r. J. Příšovský.

1920 – Rudolf Kneisel: Farář a jeho kostelník; A. E. Mužík: Pan rada; Stanislav Przybyszewski: Pro štěstí; Alois Jirásek: Otec, r. J. Příšovský; A. a V. Mrštíkové: Maryša, r. J. Příšovský.

1922 – Rudolf Mařík: Z nařízení bytové komise.

1923 – Josef Štolba: Staré hříchy, r. Václav Mašek; Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně, r. V. Mašek; Maurice Maeterlinck: Stilmondský starosta, r. V. Mašek; František F. Šamberk: Palackého třída č. 27, r. V. Mašek; Alexandre Bisson: Bezejmenná, r. V. Mašek.

1924 – Fr. Ad. Šubert: Žně, r. V. Mašek; W. Shakespeare: Veselé paničky windsorské, r. J. Příšovský.

1925 – Božena Viková-Kunětická: Holčička; Jaroslav Hilbert: Druhý břeh; Karel Čapek: R. U. R., r. J. Příšovský.

Počátkem a koncem 20. let činnost omezena, v obci se rozpoutaly politické spory, které negativně ovlivnily činnost, navíc v malé obci mnozí ochotníci působili v obou spolcích, takže pokud hrál jeden, druhý hrát nemohl.

1926 postaven nový sál se stálým jevištěm a elektrickým osvětlením nákladem režiséra, velkostatkáře Václava Maška.
už 1926 na něm bylo sehráno slavnostní představení Jiráskovy Lucerny.

1926 – Karel Mašek: Dceruška hostinského (hradčanská povídka), r. MUDr. Bohumil Musil. V inscenaci účinkovali někteří členové souboru na I. celostátní soutěži Šmahova okrsku, Tábor.

1926 – Alois Jirásek: Lucerna, r. V. Mašek.

1927 – Alois Jirásek: Kolébka, r. V. Mašek.

1928 – František Hlavatý: Španělský balet.

1929 – Jiří Balda: Známost z veletrhu.

1930 – František Cimler: Tvrdé palice, r. Pánek; Ferdinand Oliva: Pro vlajku československou, r. Vavřinec; Josef Skružný: To byla noc.

1933 a 1934 plodné roky. Ale zásadně ve 30. letech přebral aktivitu Dramatický odbor Sokola.

1933 – Vrah (více autorů stejnojm. hry), r. Vavřinec; Josef Štolba: Závěť, r. Havlíček; J. Horáček: C. k. obecní policajt; Josef Hais Týnecký: Bič.

1934 – František F. Šamberk: Jedenácté přikázání; Václav Vrána: Anežka z pastoušky; Jiří Balda: Irenčino vítězství.

1935 – František G. Vacek: Černí kyrysníci; Rudolf Medek: Srdce a válka; Josef Šimek-Doubravský: Bouře na úsvitě.

1936 režisérem Dramatického odboru ČVS byl opět zvolen Václav Mašek, který navrhl zřídit při přestavbě hostince nové jeviště.
Prvním představením v roce 1936 na novém jevišti (hrálo se na něm i v 80. letech 20. století) byla hra se zpěvy – Stefan Krzywoszewski: Čert a krčmářka, v Maškově režii.
Představení bylo součástí oslav 25 let činnosti spolku, v jehož čele stál po celou dobu existence řídicí učitel Jan Mareš.
1936 ještě uvedeno – J. K. Tyl: Paličova dcera, r. V. Mašek; Václav Štech: Třetí zvonění, r. V. Mašek; Margaret Mayo: Naše miminko, r. V. Mašek.
V jubilejním roce byly sehrány 4 hry.

Poté nastalo nejaktivnější a nejúspěšnější období spolku.
1937 jeviště doplněno polokruhovým černým horizontem.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

1937 – Arnold Ridley: Půlnoční vlak, r. V. Mašek; Fráňa Šrámek: Léto, r. V. Mašek (červen); Maurice Maeterlinck: Stilmondský starosta, r. V. Mašek; Alfons B. Šťastný: Blaničtí rytíři, r. V. Mašek; Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně, r. V. Mašek; Josef Štolba: Její systém, r. V. Mašek.

1938 – Vilém Werner: Hotel Zázračná voda, r. V. Mašek.

1939 – A. a V. Mrštíkové: Maryša, r. V. Mašek; Ladislav Stroupežnický: Zvíkovský Rarášek, r. V. Mašek, v roli Mikuláše Dačického z Heslova Fr. Plachý; Lad. Stroupežnický: Paní mincmistrová, r. V. Mašek; Alois Jirásek: Lucerna, r. V. Mašek.

1939–1945 byl členem souboru Josef Langmiller (*12. 4. 1923, Želec u Tábora – † 8. 8. 2006, Praha, div. a film. herec).

1940 – A. Jirásek: Otec, r. V. Mašek, v inscenaci poprvé v Želči vystupoval J. Hurt, který posléze sehrál s želečskými ochotníky 60 představení;
1940 – J. K. Tyl: Strakonický dudák, r. V. Mašek. Pro velký úspěch třikrát opakován;
1940 – František X. Svoboda: Čekanky, r. V. Mašek.

1940–1959 spolupracoval se souborem J. Hurt, bývalý člen činohry ND v Praze, šéfrežisér Čs. rozhlasu a umělecký ředitel Jihočekého divadla v Č. Budějovicích.
V tomto období byla pořádána v Želči divadelní škola, které se účastnili všichni členové spolku i divadelníci z okolních souborů.
1941–1950 nejplodnější období v životě souboru.

1941 – Julius Zeyer: Doňa Sanča, r. V. Mašek;
1942 – Josef Štolba: Na letním bytě, r. F. Plachý;
1942 – Josef Barnáš: Most nejkrásnější, r. V. Mašek; Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, r. V. Mašek; Václav Fryček: Srdéčko poštovské, r. V. Mašek, hra těsně před premiérou nepovolena; Otto Minařík: Zorka, r. F. Plachý.

1943 předsedou spolku stále Jan Mareš, v té době 69letý.
1943 – Jan Říha: Hluchý klas, r. V. Mašek, hráno devětkrát i v okolí; František F. Šamberk: Jedenácté přikázání, r. V. Mašek; F. X. Svoboda: Poslední muž, r. F. Plachý; Domov, r. V. Mašek; Simeon K. Macháček: Ženichové, r. V. Mašek; František Plachý: Smír, r. V. Mašek, původní hra režiséra souboru; Adolf Wenig: K Betlému, r. V. Mašek a F. Plachý.

1944 hostovali v Želči členové ND v Praze – Marie Glázrová, Zdeněk Štěpánek a těsně po osvobození želečský rodák, herec Josef Langmiller.
1944 – Jan Bor: Zuzana Vojířová, r. V. Mašek.

1945 – Alois Jirásek: Kolébka, r. F. Plachý. V roli krále Václava IV. vystoupil naposledy před odstěhováním ze Želče rodák herec Josef Langmiler (v želečském spolku hrál v letech 1939–1945 ve 14 inscenacích).

1946 – Zdeněk Němeček: Rukopis času, r. Lad. Šimek a Dvořáková; Adolf Wenig: K Betlému, r. V. Mašek a Ladislav Šimek, poté uděleno čestné členství ve spolku Anně Jirsové-Kosové a Františku Plachému. Václav Mašek a Ladislav Šimek byli zvoleni režiséry.

1947 – Jan Říha: Hluchý klas, r. V. Mašek;
1947 – čs. premiéra – Morávek: Domov náš, r. V. Mašek, inscenace uvedena po premiéře v 11 reprízách, natočena Čs. zpravodajským filmem.
1947 – Karel Poláček: Otec svého syna, r. Šimek a Dvořáková.

Repertoár od lehkého žánru až po význačné české a zahraniční autory.

1948 název spolku změněn na Vzdělávací spolek v Želči.
Režiséry byli zvoleni Jana Dvořáčková, František Dřevo a Josef Zingl.

1948 – Josef a Miroslava Tomanovi: Vinice, první režie J. Dvořáčkové a F. Dřeva; Jan Pakosta: Výchova mladé dámy, r. V. Mašek; Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša, r. V. Mašek a J. Dvořáková.

1949 – J. K. Tyl: Jiříkovo vidění, r. J. Dvořáková a F. Dřevo; J. a M. Tomanovi: Vinice, r. J. Dvořáková a F. Dřevo (repríza); Alois Jirásek: Magdalena Rettigová, r. J. Dvořáková.

1950 – Alois Jirásek: Vojnarka, r. J. Dvořáková a F. Dřevo.

1951 – A. P. Čechov: Námluvy, r. J. Dvořáková; Valentin Katajev: Koupená nevěsta, r. J. Dvořáková; Grigorij J. Gradov: Směšná práce, r. J. Dvořáková.

Od 1951 pokles divadelní činnosti.
Zřizovatel po zrušení spolků není ze záznamů zřejmý.

1952 – Simeon K. Macháček: Ženichové, r. J. Dvořáková.

1955 – Ladislav Luknár: Poctivý ovčák, r. Novotný.

1956 ukončil dlouholetou funkci v roli předsedy spolku Jan Mareš.

1957 svolána schůze pro obnovení činnosti.

1957 – Karel J. Erben: Dlouhý, Široký a Bystrozraký, r. F. Dřevo; Ota Šafránek: Kudy kam, r. F. Dřevo; Evžen Vítkovský: Dům u doktorů, r. F. Dřevo.

1958 – Milan Jariš: Inteligenti, r. F. Dřevo; Karel Sabina: Maloměstské klepny, r. F. Dřevo. Obojí hráno doma i v okolí.
1959 – Karel Leger: V zakletém zámku, r. F. Dřevo; Valentin Katajev: Ztřeštěná neděle, r. F. Dřevo.

1959 činnost zbržděna zavedením směnného provozu.

1961 – Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša, r. Novotný.
1963 – Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, r. F. Dřevo.
1964 – J. K. Tyl: Strakonický dudák, r. F. Dřevo.
1968 – František Hlavatý: Bílá myška, r. F. Dřevo.

Po obdobích střídavé aktivity a stagnace v 50. a 60. letech přešel soubor pod hlavičku Osvětové besedy a přestal prakticky pracovat úplně. K jeho obnovení došlo 1971 založením nejprve estrádního souboru a poté Dramatického kroužku ZV ROH Plemenářského podniku Veselí n. Lužnicí (viz).
Bibliografie:
CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, 448 s., 357 obr. v textu. s. 161.

KŘÍŽ, Marcel, MAREŠ, Prokop: DIVADLO Želeč 1911–1986. Želeč, ZV ROH Plemenářského podniku 1986, s. 3–10.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 729.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 82

Související Organizace

Mapa působení souboru - Čtenářsko-vzdělávací spolek / Osvětová beseda

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':