Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Bechyně

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Tábor
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
První zpráva: 183x
Ve 30. a 40. letech 19 stol. zaznamenáno ochotnické divadlo.
1855 vznikl nový Divadelní spolek.
1900 se jeho nástupcem stal Divadelní odbor Občansko-řemeslnické besedy, činný patrně do 1905.

Od 1905 Dramatický odbor Sokola. 1920 zřídili stálé jeviště Na Protivínce. 1941 (po zákazu Sokola) přešli jeho členové do Divadelního ochotnického spolku (zal. 1939, viz).

Od 1918 hrál příležitostně Kroužek studentů, do 1935.

1922 registrován Ochotnický kroužek Tyl.

1923 přírodní divadlo v Obůrce u myslivny, dochované plakáty dokumentují bohatou činnost na letní scéně v dalších letech.

1936 založen Divadelní spolek Stráž svobody, v Pichlově hostinci si postavil malé jeviště, později se stali členy Divadelního ochotnického spolku zal. 1939.

1939 založen Divadelní ochotnický spolek, 1941 do něj přešli členové Dramatického odboru zakázaného Sokola, následováni ochotníky z dalších spolků. 1951 byl spolek úředně zrušen, soubor přešel k ZV ROH Jihočeské keramiky.

1951 divadelní soubor úředně zrušeného Divadelní ochotnického spolku se stal součástí Závodního klubu ROH Jihočeská keramika (KERAS, také patrně užíván název Jihokera). V 50. letech navázal též spolupráci s Letištním klubem, který pak patrně vystupoval jako jeden ze zřizovatelů souboru. 1971 se zřizovatelem souboru stala Osvětová beseda, v 80. letech Městské kulturní středisko, 1984 přijal název Divadelní soubor Lužnice. Od 90. let Bechyňský divadelní spolek Lužnice, 2015 činný.

1951 architektonický návrh na divadelní budovu, nerealizováno.

1955 založen při ZV ROH Kerasu (později keramických závodů) loutkářský soubor Duha. Činný do 1989.

Od 1955 příležitostně hrál Divadelní soubor Československého svazu mládeže SPŠ keramické (tradici studentského divadla zde obnovil Dr. Pavel Stašek, hráli zde žáci školy Jan Kačer a Karel Kryl). Hráli i v 60. a 70. letech. Později – v 80. letech – hráli studenti pod názvem Tatrmani (viz) s vedoucím souboru Josefem Brůčkem.

1965 historický divadelní sál Na Protivínce zbourán.

1971 zahájen provoz v novém Společenském domě.

1971–2004 festival Divadelní Bechyně v rámci armádní soutěže.

Od 1972 v Bechyni ASUT – Celoarmádní festival divadelního a slovesného umění armády České republiky.

Od 1982 dětský loutkářský soubor Tatrman (založený Josefem Brůčkem a působící v Sudoměřicích u Bechyně při Osvětové besedě), též rodinné loutkové divadlo, ve kterém hráli Jan, Petr a Josef Brůčkové. Od 1987 název Tatrmani. Od 1991 občanské sdružení Tatrmani, které kromě loutkového i alternativního divadla a divadelních přehlídek organizovalo výtvarné semináře a další aktivity. Pojmenování Tatrmani zároveň patřilo studentskému (žáci Střední průmyslové školy keramické v Bechyni) loutkářskému souboru, který pravidelně (i když se stále jinými studenty) pracoval pod vedením Josefa Brůčka od roku 1993. 2015 občanské sdružení Tatrmani činné.

1983 založen Loutkářský soubor Městského domu pionýrů a mládeže (děti a středoškoláci). 1986 byli jeho členy studenti Střední průmyslové školy keramické. 1988 loutkářský soubor KLI Městského domu pionýrů a mládeže.

Od 1994 Dramatický soubor Základní školy Bechyně (1. ZŠ Školní), 2015 činný.

1995 byl založen Literárně-dramatický obor Základní umělecké školy Václava Pichla. 2015 činný.

1996 divadelní soubor Základní školy Františka Křižíka (Nová škola).

Od 1998 Poleno DDT – Dřevité Divadelní Trio, od 2001 pauza v činnosti na téměř 10 let, 2010 obnovení, 2015 činný.

2001–2005 Loutkářský soubor Kašpárci Bechyně ve Střední průmyslové škole keramické.

Patrně od 2006 působil soubor žáků Střední keramické školy v Bechyni – nejprve pod názvem Klub Přátel Společnosti Zavrhlých Divadelních Her, od 2008 do 2014 jako Mýtus.


---------------------------------------------------------
Od 90. let 20. stol. byla Bechyně centrem jihočeského divadelního dění:

Od 1992 Divadlo v trávě, otevřená přehlídka divadla pod širým nebem.
Od 1993 v Bechyni IPOS-ARTAMA pořádala celostátní dílnu středoškolského divadla Nahlížení.
Od 1993 Faustování – národní přehlídka loutkářských inscenací pro mládež a dospělé s dílnou tvořivého loutkářství.
Od 1994 Bechyňské jaro – Jihočeská přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů s výstavou loutek.
Od 1995 Bechyňské perlení, přehlídka činoherních souborů, které nechtěly vstupovat do kvalitativního poměřování v postupových soutěžích, přehlídku organizoval Kulturní dům a sdružení Tatrmani v čele s Josefem Brůčkem.
Od 2000 Loutky v Bechyni – Krajská přehlídka amatérských loutkových divadel, skupin a jednotlivců.
Bibliografie:
140 LET ochotnického divadelního souboru Lužnice 1855–1995. Bechyně, Městský úřad 1995. 11 s. fot. Str. kART.

1955–1975. Historie souborů, přehled inscenací, zájezdy, přehlídky. Bechyně, MěKS 1975, 36 s.

ADRESÁŘ Artama 1993.

BARON, Z.: Týn nad Vltavou. (Div. soutěž v okrese České Budějovice.) Ochotnické divadlo 1958, č. 4, s. 92.

BLAŽKOVÁ, Věra: Loutkářská minulost a současnost v Bechyni, Československý loutkář 31, 1981, s. 85.

BECHYNĚ: Noční stráž. AS 2000, č. 2, s. 26. (BČAD 261).

BECHYNĚ: Pojďte s námi do pohádky na motivy Červené Karkulky. In brožura 130 let, s. 45. kART.

BOLESLAVSKÝ, Mikuláš: O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Divadelní ochotník II a III, sv. 1. Praha, Slovanské knihkupectví 1863, s. 3.

BRŮČEK, Josef: Heslo pro databázi ČAD. Rkp. květen 2008.

BRŮČEK, Josef: XXXIII. Divadelní Bechyně 13.–15. 5. 2004. AS 2004, č. 3, s. 33–35.

BRŮČEK, Josef: Setkání loutkářů v Sudoměřicích u Bechyně. Čs. loutkář 1983, č. 8, s. 188.

BRŮČEK, Josef: Všechno souvisí se vším. Čs. loutkář 1986, č. 6, s. 130–131.

BRŮČEK, Josef: Cesta na jihozápad aneb 5 500 km v autobusu. Čs. loutkář 1990, č. 6, s. 127–131.

BRŮČEK, Josef: Theater total. Amatérská scéna 1993, č. 12, s. 17.

BRŮČEK, Josef: Faustování 1996. Amatérská scéna 1996, č. 1, s. 6–7.

BRŮČEK, Josef: Tatrmani a divadlo. Přehled činnosti pro Místopis. 2002, 2 s. kART.

BRŮČEK, Josef: Divadlo v trávě ´95. Amatérská scéna 1995, č. 5, s. 17.

BRŮČEK, Josef: Divadlo v trávě 1997. Amatérská scéna, roč.34 (Ochotnické divadlo 43), č. 5, 6. 10. 1997, s. 3–4, 3 fot. Humorně laděné a veskrze optimistické hodnocení jednotlivých představení a celé přehlídky různorodého divadla pod širým nebem.

BRŮČEK, Josef: Setkání v Českém Krumlově – Řešení? Čs. loutkář 1985, č. 1, s. 12–13.

BUMERLOVÁ, Jindřiška: Bechyňské jaro 2002. Deník dětské scény 2002/0.

BUMERLOVÁ, Jindřiška: Bechyňské jaro 2004. Deník Dětské scény Trutnov – 2004/0.

BUMERLOVÁ, Jindřiška: Dětské divadlo v Bechyni – 15.–16. 4. 2005. Deník dětské scény Trutnov – 2005/0.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 175, 337, 340, 342, 387.

ČEJKOVÁ, Kateřina: Loutky v Bechyni 2001. Loutkář, roč. 2001, č. 3, 20.6.2001, s. 114–115, 3 foto. Referát o regionální amatérské loutkářské přehlídce. Krátce o uvedených inscenacích.

ČERNÁ, Irena: Setkání v Českém Krumlově – Ta krásná posedlost ... Čs. loutkář 1985, č. 1, s. 12–13.

ČERNÁ Irena: Jihočeské setkání 86. Čs. loutkář 1986, č. 7, s. 164–165.

ČERNÍK, Roman: Leguán v trávě. Tvůrčí dílna – divadelní seminář na přehlídce Divadlo v trávě 2002. Amatérská scéna 2002, č. 5, s. 7–8.

ČERNÍKOVÁ-DROBNÁ, Jarmila: Divadelní Bechyně armádní. AS 1999, č. 4, s. 12–13.

DĚJINY českého divadla II. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, s. 290.

DIVADELNÍ Bechyně 2000. AS 2000, č. 4. (Anonym).

DIVADLA svítící do tmy II. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých/autorských naprofesionálních scén 80. let 20. století. (Richter, L.: Tatrman/Tatrmani Sudoměřice u Bechyně / Bechyně.) Praha, NIPOS 2007, s. 215–219.

Dotazník ÚLK 1999.

DRÁBEK, Miroslav: Loutky v Bechyni. AS 2001, č. 3, s. 37.

DVOŘÁČKOVÁ, Blanka: Divadlem proti Šivarovi. Loutkář, roč. 40, č. 5, 7. 5. 1990, s. 116–117, 1 foto. Přetištěno ze Svobody, Praha, 26. 10. 1989. Stručný referát zmiňuje nejzajímavější inscenace festivalu FEMAD 1989, především O hadu a Šivarovi bechyňsko-sudoměřických Tatrmanů.

DVOŘÁK, Milan: Stotřicetiletý mladík. Amatérská scéna 1986, r. 23, č. 5, s. 11. kART.

ETLÍK, Jaroslav: Divadelní Chodovraty. Čs. loutkář 1986, č. 7, s. 152–153.

FILCÍK, Štěpán: Amatérské loutkářství v roce 2006. Pražský Tajtrlík, Praha-Hostivař, 7.–9. 4. 2006. AS 2006, č. 3, s. 67–69.

HANŽLÍKOVÁ Eva: Jednadvacáté Skupovy Strakonice. Čs. loutkář 1986, č. 6, s. 124–125.

HOUZIM, Jiří: Volyňské divadelní jaro 95. Amatérská scéna 1995, č. 2, č. 8.

HRDINOVÁ, Radmila: Šrámkův Písek rozpačitý. Amatérská scéna 1992, č. 8, s. 14.

CHLEBORÁD, Arnošt: Popis okresu Bechyňského. Bechyně, Okresní záložna hospodářská 1928, s. 235.

JAK bylo v Bechyni, AS 1993, č. 11, s. 5–6.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s. 78.

(jp) Z jihočeského kraje. Čs. loutkář 1985, č. 3, s. 69.

KLIEROVÁ, Marika: Loutkáři bojkotují soutěž v Bechyni kvůli porotcům. Českobudějovické listy, Českobudějovicko, roč. 11, č. 64, 16. 3. 2002, s. 17, 1 fot. K důvodům, kvůli kterým loutkářské soubory ignorují letošní 3. ročník krajské přehlídky amatérských souborů Loutky v Bechyni. Citován ledenický starosta a zároveň zakladatel, herec a režisér ledenického souboru Krajánek F. Jelínek.

KOČVAROVÁ, Stáňa: Pohádková Třeboň. Amatérská scéna 1998, č. 2, s. 20–21.

KODEŠ, Jaroslav: Vyšebrodské divadelní dny pootevřely oponu nad jihočeským amatérským divadlem. AS 1998, č. 5, s. 22–23.

KÖNIGSMARK, Václav: Amatérská klubová inspirace. Čs. loutkář 1987, č. 7, s. 146–151.

KONVALINKA, Jaroslav: Co víme o bechyňském ochotnickém divadle. 120 let ochotnického divadla v Bechyni 1855–1975. MěKS v Bechyni, 1975, s. 3–9. kART.

KONVALINKA, Jaroslav: Sto třicet let ochotnického divadla v Bechyni. Divadelní soubor Lužnice Bechyně. MěKS Bechyně 1985. Zde nejrůznější zásadní dokumentace OS i LD, seznamy herců, režisérů, her, ocenění atd. kART.
Historii divadelního souboru Lužnice zachycuje publikace vydaná roku 1985 k 130 letům ochotnického divadla v Bechyni. kART (079).

KUBÍK, Jaroslav: Dvacet let loutkového divadla. 120 let ochotnického divadla v Bechyni 1855–1975. MěKS v Bechyni, 1975, s. 22–23. kART.

LETOPISY národních divadel ochotnických v Čechách. Příloha edice divadelních her pro ochotníky „Divadelní ochotník" (1861–1898), redigoval J. M. Boleslavský, M. Knapp aj.

MATEJKA, Martin: Ze zpravodaje CHRUPAJDA (CHRUdimská PADEsátka) 50. loutkářské Chrudimi. Pohádky. Loutkář, roč. 2001, č. 4, 14. 9. 2001, s. 178. Převzato ze zpravodaje Chrupajda. Glosa k inscenaci se souhrnným názvem Pohádky, který na Loutkářské Chrudimi představil soubor Tatrmani Bechyně.

MACHKOVÁ, Eva. K čemu svět potřebuje metodiky (Z deníků porotkyně dětských soutěží). Amatérská scéna 1989, č. 7, s. 8–10.

MAŠKOVÁ, Marie: Pohádková Třeboň – Očima nekritického pořadatele, Amatérská scéna 1995, č. 2, s. 13.

MEZINÁRODNÍ festival české a slovenské dramatické tvorby – 2001, internet.

MIKEŠ, František: 30. Divadelní Bechyně 2001. AS 2001, č. 4, s. 24.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 53–54.
Foto č. 9: Tvrdohlavá žena, povolení k provozování 1865. In: Brožura 130 let, s. 24, kART. (049).
Foto č. 10: Budova staré Protivínky.

NESSÝ, P.: Dvacet let činnosti Kroužku studentů v Bechyni. Bechyně 1938.

NOVÁK, Jan: Ve Strakonicích blýskání na časy? Čs. loutkář 1984, č. 7, s. 152–153.

NOVÁK, Jan: Jubilejní Skupovy Strakonice. Čs. loutkář 1985, č. 6, s. 129–130.

OCHOTNICKÉ hnutí na Táborsku, s. 3–4.

PAVLOVSKÝ, Petr: První krok k tradici. Divadelní Chodovraty – přehlídka amatérské divadelní tvorby. Čs. loutkář 1985, č. 8, s. 180–181, 5 obr.

POKORNÝ, Jiří: Změna je život. Loutkář, roč. 40, č. 7, 5. 7. 1990, s. 149–150, 2 foto. Obecněji laděná úvaha nad amatérskou loutkovou přehlídkou v Písku se zabývá spíše dopady společenských změn na amatérskou scénu, z konkrétních inscenací více zmiňuje pouze Červenou Karkulku bechyňských Tatrmanů.

(psl). SAL na 34. LCH. Čs. loutkář 1985, č. 9, s. 213.

PROGRAM III. ročníku přehlídky Divadlo v trávě v Bechyni. d´Artaman 1995/3, s. 3.

PROGRAM Divadla na návsi 2010.
PROGRAM Divadla v Trávě 2010.

PROVAZNÍK, Jaroslav: 2 1 1 Louny 1986. Čs. loutkář 1986, č. 5, s. 101–102.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Sudoměřická přehlídka, Amatérská scéna 1991, č. 8, s. 21.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Rozhovor v severním křídle aneb 4x s Josefem Brůčkem. Čs. loutkář 1984, č. 4, s. 84–85.

RICHTER, Luděk: 50 Loutkářských Chrudimí. Praha, DDD a IPOS-ARTAMA 2001, s. 120–121.

RICHTER, Luděk: Pohádková Třeboň – Očima kritického hodnotitele, Amatérská scéna 1995, č. 2, s. 13.

RICHTER, Luděk: Jižní Čechy: polojasno, místy sněžení, chladno. Čs. loutkář 1983, č. 7, s. 150.

RYBÁKOVÁ, Lenka – VÁLKOVÁ, Zuzana: Čerti v neděli strašili i pomáhali. Budějcká Thálie 2000 dospěla do své poloviny. Recenze pohádky Sólo pro čerta. Českobudějovické listy, Jižní Čechy, roč. 8, č. 266, 15. 11. 2000, s. 13, 1 obr.

SLAVÍK, Mirek: Pohádková Třeboň 2001, AS 2001, č. 3, s. 32.

SLUNEČKO, Petr: Individuální výstupy v Přerově a ve Strakonicích. Čs. loutkář 1985, č. 6, s.130–131.

SMRČKOVÁ, Lenka: Divadelní Bechyně ´98, č. 4, s. 4. Bechyňský městský zpravodaj 1998.

STO DVACET let ochotnického divadla v Bechyni 1855–1975. Dvacet let loutkového divadla v Bechyni 1955–1975. Historie souborů, přehled inscenací, zájezdy, přehlídky. Bechyně, Městské kulturní středisko 1975, 36 s.
STOLETÁ tradice ochotnického divadla II. díl. Zprac. Zdeněk Kokta a Josef Doležal. Praha, ÚV SČDO a StčKKS 1982, s. 34.

STREJCOVSKÝ, Jan: Jak mi zachutnala tráva. Divadlo v trávě 2002. Amatérská scéna 2002, č. 5, s. 7–8.

SVOBODA, Radim a ŠEFRNA, Karel: Ohlédnutí za (S)HLEDÁNÍMI. Čs. loutkář 1986, č. 3, s. 60–61.

SVOBODA, Radim: Jedenácté JARO v Bechyni 2003. Deník dětské scény 2003/0.

STOLETÁ tradice ochotnického divadla II. díl. Zprac. Zdeněk Kokta a Josef Doležal. Praha, ÚV SČDO a StčKKS 1982, s. 50.

ŠRÁMEK, Miloslav – PEXA, Tomáš: MČAD pro okres Tábor. Rkp. pro MČAD 1999, 26 s. kART.

TŘICET opon Divadelní Bechyně 1972–2001. Sest. Daniel Zavoral. Praha, Ministerstvo obrany ČR 2001, 44 s. kART.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 148.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla, 2. Doba předbřeznová. 1824–1846. Praha, Orbis 1957, s. 268.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1926, část II, s. 230, 233.

WASCHKOVÁ-CÍSAŘOVÁ, Lenka: Kopřivový herbář (20 let netradičního divadla Kopřiva). Vychází s podporou města Kopřivnice.

WEBOVÉ stránky souboru Tatrmani – http://www.tatrmani.sudomerice.cz/o-nas/ – 7. 2. 2015, IT.

ZAJÍC, Vladimír: Prvé perlivé bechyňské Perlení v novém miléniu. Amatérská scéna, roč. 38 (Ochotnické divadlo 48), č.1, 2001, s.12–14, 1 fot. a 2 obr. Referát o bechyňském Perlení.

ZAVORAL, Daniel: Divadelní Bechyně. Nádherná tradice armádních festivalů. Programový bulletin Divadelní Bechyně ´99. Vydalo Ministerstvo obrany ČS-AVIS. Praha 1999. kART.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské divadelní soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1988, s. 117. kART.

ZBORNÍK, František: Dvacáté čtvrté Skupovy Strakonice s dodatečným stínem. Čs. loutkář 1989, č. 8, s. 175–176.

ZÍKA, M. J.: Vydařená žatva. Amatérská scéna 1995, č. 5, s. 17.

ZENKL, J.: Tábor. Ochotnické divadlo 1961, č. 7, s. 165.


WEBOVÉ stránky souboru Poleno DDT – http://ddt-poleno.webnode.cz/ – 26. 1. 2015, IT.
WEBOVÉ stránky ZŠ Bechyně – http://www.zsbechyne.cz/aktuality/aktuality/ – Kroužky, 15. 2. 2015, IT.
WEBOVÉ stránky souboru Tatrmani – http://www.tatrmani.sudomerice.cz/o-nas/ – 7. 2. 2015, IT.


Amatérská scéna 1986, č. 5, s. 11.
Bechyňský městský zpravodaj, 1998.
Bechyňský městský zpravodaj, červen 2005, Kulturní kalendář. Též internet – http://www.mestobechyne.cz/customers/bechyne/ftp/www/mesto/bmz/200506.pdf
Českobudějovické listy, 1998.
Dotazník ÚLK 1999.
Lidové noviny, 6. 4. 1999.
Listy Jindřichohradecka 2. 8. 1999.
Listy Strakonicka 29. 7. 1999.
Loutkář 2006, č. 4.
Ochotnické divadlo 1957, č. 3, s. 67; 1958, č. 4, s. 92, č. 5, s. 97.
Táborské listy, 2000 (4. a 10. 4.).
Zemské noviny, 1999 (23. 1.).
Archivy:
kART (Knihovna ARTAMA):
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/704/1922, Ochotnický kroužek Tyl.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/1853/1939, Div. OS.

Související Ročníky přehlídek

Související Bibliografie

Související Obrázky

Bechyně, ASUT, místo konání přehlídky, 1989
Bechyně, Bechyňský divadelní spolek Lužnice, logo
Bechyně, budova  staré Protivínky
Bechyně, DDT Poleno, Hry ze smetiště – Doktor Pouštník, Hadrářova céra, 2011
Bechyně, DS Lužnice, Tulák po hvězdách, 1999
Bechyně, Duha – LS MěKS, Pojďte s námi do pohádky, 1982
Bechyně, Duha – LS MěKS, Stříbrný tácek, 1984
Bechyně, Nahlížení – plakát, program, 2010
Bechyně, podoba Protivínky v 70. letech 20. stol.
Bechyně, Sto třicet let ochotnického divadla v Bechyni – publikace, 1985
Brůček, Josef, Sudoměřice u Bechyně, portrét, 2003
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 2007
Sudoměřice u Bechyně, Tatrmani, Černej kocour, Bechyňské Perlení 2014
Sudoměřice u Bechyně, Tatrmani, Zachraňte vojína Kuřátko, 2000


Mapa - Bechyně

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Bechyně, ASUT, místo konání přehlídky, 1989
Bechyně, podoba Protivínky v 70. letech 20. stol.


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.