Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Sedlice

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Strakonice
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
První zpráva: 1850
Kolem 1850 občasná představení pod ved. kaplanů. V 60. letech 19. stol. ochotnické divadlo organizovali studenti. 1867–1903 ochotníci hráli pod názvem Kroužek přátel divadla.

1872 - Sedlice u Blatné. Divadlo naše založené studujícími velmi pěkně vzkvétalo. V poslední době odpočívalo. Divadla se ujal P.Hanzlovský a pod jeho vedením hráli "Za živa mrtví manželé", "Francínkovy námluvy"
Národní listy 6.5.1872.

1906–1945 činný Spolek divadelních ochotníků Tyl, po 1945 se spojil s Dramatickým odborem Sokola.

Ve 20. letech 20. stol. hrála několik představení studující mládež.

Ve 20. letech 20. stol. zde působil Dramatický odbor Orla v Sedlici.

Od 20. let 20. stol. Dramatický odbor Sokola, po 1945 se spojil se Spolkem divadelních ochotníků Tyl. V 70. a 80. letech 20. stol. Divadelní soubor Tělovýchovné jednoty Sokol Sedlice.

Od 20. let 20. stol. hráli divadlo žáci místní školy, někdy se spolky (např. Sokol). Dětský divadelní soubor působil ve škole s přestávkami do 90. let 20. stol.

1930–1938 hrál divadlo Republikánský dorost.

1937 Dramatický odbor Sboru dobrovolných hasičů Sedlice, činný i 1940.

LOUTKOVÉ DIVADLO
Ve 20. letech 20. stol. Loutkové divadlo Sokola.

1955 loutkové představení, název hry neuveden.

1973 loutkářský soubor učitelek Mateřské školy.

1983–1985 loutkářský oddíl Pionýra.
Bibliografie:
BAROCHOVÁ, Jindra: Ochotnické divadlo v Sedlici u Blatné. Diplomová práce. Plzeň, PF 1992, 78 s., příl.

HANKOVEC, M: Pionýrské hnutí na Strakonicku 1949–1990. Diplomová práce. Hradec Králové, VŠP 1993.

HANKOVEC, Milan: zprac. Informace pro MČAD: Výpisy z arch. mat. SOkA Strakonice zprac. Soubor informací o amatérském divadle dle materiálů SOkA Strakonice. Rkp. pro MČAD 1999–2000. PC ART.

HEJTMÁNEK, Josef: Závěrečná zpráva "VDJ 81", MěKS Volyně.

JANÁČEK, Jiří, PRŮCHA, Jaroslav ml.: Jaroslav Průcha, učitel a spisovatel. Blatná, Městské muzeum, České Budějovice, Státní vědecká knihovna 1988. Zde bibliografie prací J. Průchy. kART.

KOKTA, Zdeněk: Popáté ve Vysokém. AS 1976, č. 1, s. 3.

KREJČOVÁ: Přehled historických událostí Sedlice-divadlo, strojopis, nedatováno.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 432–433.

POŠÍVAL, Zdeněk: Vdovy v Sedlici. Amatérská scéna 1982, č. 4, s. 10.

ROČENKA České zemské hasičské jednoty 1941, s. 102.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. SÚA: Sokol, ka 183. Kopie kART.

VOLYŇSKĚ divadelní jaro 1980. AS 1980, č. 7, s. 21.
Archivy:
Státní okresní archiv Strakonice:
Pionýrská skupina Sedlice, kronika 1949–1968 a kronika 1981–1989.

Mapa - Sedlice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':