Databáze českého amatérského divadla

Texty: Sedlice, Excerpce pro MČAD 1998-2002

SEDLICE o.Strakonice
1921 zde nastoupil na měšťanské škole spisovatel a realizátor loutkového divadla Jaroslav Průcha. Po dva roky hrál s dětmi divadlo.
Jaroslav Průcha, učitel a spisovatel. Městské muzeum v Blatné, 1988.
ÚMDOČ 1922: S.d.o.Tyl
Základní škola: 1956 Princezna Pampeliška, Zlatý kolovrat. 1958 Zajatec osady pidižvíků. V 90. letech při škole pracuje dramatický soubor.
Pionýrská skupina: 1963-1967 divadelní kroužek. 1967 Červená Karkulka. 1983-1985 pracoval loutkařský oddíl.
Pionýrská skupina Sedlice - kronika 1949-1968 a kronika 1981-1989.
HANKOVEC, M: Pionýrské hnutí na Strakonicku 1949-1990, diplomová práce, Vysoká škola pedagogická Hradec Králové, 1993).kolem roku 1850 první občasná ochotnická představení pod vedením kaplanů, ještě bez spolku. V r. 1850 sehráno první divadlo, o němž jsou zprávy. Spolupracuje Václav Matura a Švihovec z Lázu, Antonín Rošický ze Sedlice a Marek, malíř. Uveden Klicperův "Divotvorný klobouk". Hra byla sehrána na vypůjčeném jevišti z Radomyšle.
studentské divadlo
1861 - divadlo organizují studenti , 1862 - Rekrutýrka v Kocourkově, Jeden z nás se musí oženit, Pašerové,Dareba, Pan strýček, 1863 - Liška za liškou, Prodaná láska, Katovo poslední dílo, 1864 - Rohovín Čtverrohý, 1865 – Klobouk, Vychovatel v nesnázích, Doktora Fausta domácí čepička, Převržená slánka, Černý Petr, 1866 – Kalmuk, Pan Čapek
1921 - Poslední muž, 1922 Rozveselená rodina, 1923 Lapený Samsonek
Kroužek přátel divadla1867 - vzniká kroužek přátel divadla. V něm vynikají Jos. Mastík, majitel hostince Husovny, do r. 1897, Jan Kotmel, Čeněk Kotmel a Fr.Pichner. Záznamy o divadelních hrách nezachovány. 1900 - Mikuláš, aneb pamatujte na chudé, 1902 - Díblíkova dceruška, Krásná Lída, 1903 - Prababiččin kalendář, České Amazonky
Divadelní spolek "Tyl"
1906 - Jos.Mastík a Jan Kotmel, krejčí, zakládají divadelní spolek Tyl. Hrána představení: Strakonický dudák, Rodinná vojna, Peníze. Maloživnostník
1907 - zřízeno nové jeviště 6,22x5,22m, slavnostní otevření nového jeviště s proslovem a živým obrazem Radúz a Mahulena, Otec, Třetí zvonění, 1908 Vosí hnízdo, Zkažená krev, Pan farář a jeho kostelník, Hřích, Noc na Karlštejně, 1909 Lucerna, Cop, Pustina, Naši furianti, 1910 Lucerna, Páni, Sirotčí peníze, Byl jednou jeden král, 1911 Samot chorobné květy, Jedenácté přikázání, Smír, Probuzenci 1912 Podzimní svítání, Reprezentantka domu, Její systém, Probuzenci, 1913 Smír, Pavouk, Přítěž, 1914 Kolébka, Za šlechtickým erbem, 1915 Vojnarka, Konkursy pana notáře, 1916 Žabec, Gazdina roba, Divoška, Knoflík, Zlaté časy, 1917 Naše babička, Svatojánské ohně, Mlsáníčko, Vina, Ferdinand spí, Bezejmenná, 1918 Lázeňská víla, Paní fabrikantová, Maryša, Ach, ta láska, 16.12. Staré hříchy, 16.12. Žena legionářova, 30.12. Ředitel panství, 1919 - 30. 4. Zlatá rybka, To byla noc, 1920 - spolek měl 30 členů, ustanoven nový výbor: Nebe, peklo, ráj, Láska si nedá poroučet, Jindra, hraběnka Ostrovínová,Ta naše Máňa, Třetí zvonění, 1921 Románek na horách, Bibliotékář, Matka, 1926 Přítěž, Domnělý paroháč, Létavý lékař, Křehotinky, Střevíček paní markýzy, Naši furianti, Strakonický dudák 1923 Kašpárek v pekle (živé loutky), Když srdce promluví, Povodeň - ve prospěch postavení padlých. Poprvé použito elektrické osvětlení. Jedenácté přikázání. 1924 Velbloud uchem jehly, Dvě ukolébavky, Loupežníci, Zlatý Jiří, Otec božího lidu, Samot chorobné květy, 1925 Děvče z předměstí , aktovky Odvážný a Slepec, zpěvohra Prášek, démon lásky , Pražský lid (první představení v nové sokolovně), Její systém, Páni, 1926 Andulka Šafářova, aktovky Bratranec, Kukačka,,Palackého třída 27, Její pastorkyňa, Pes a kočka, Žně (k výročí vzniku ČSR), Jaro v podzámčí, Strakonický dudák (k uctění památky J.K.Tyla) 1927 Závěť, Choulostivá historie, Otec, Podzimní svítání, Maryša, Lucerna, 1928 Himl-baba, Žárlivá
atp.atp. až do r. 1940 – Ševci, Červený mlýn - hra nastudována, ale pro zákaz se nehrála
12.4. 1941 byla budova sokolovny zapečetěna a činnost ochotnického spolku zastavena. Po válce již ochotnický spolek Tyl neobnovil samostatně svoji činnost, ale splynul s divadelním odborem Sokola.

škola:
1920 Pro tatíčka prezidenta 4.1. pro dospělé a 6.1. pro děti. Hrály žákyně obecné školy s tělocvičnou jednotou Sokol
1921 31.12. Krakonošova medicína (repríza 1.1.1922)
1922 28.10. Blaničtí rytíři (repríza 29.10.)
1923 Mudraváček - 24.3. a 25.3. hru J.Průchy režírovala Karla Cvachová, manželka řídícího učitele
28.10. Pod vlastním krovem - hra od Jaroslava Průchy, odborného učitele, který divadlo režíruje. Hráli Sokolové se školními dětmi.
1926 Pro tatíčka presidenta - 7.3.
1928 Krakonoš a kmotr Kalous - 3.3. a 4.3. hra J.Průchy
1929 Popelka - 20.4. hra F.S.Procházky; Konec vše napraví - 21.4. hra J.Krahulíka; Štědrý večer po pěti letech - 21.12. a 22.12. scénář František Kňourek. Sehráli žáci obecné i měšťanské školy
1930 21.12. Štědrý večer pop pěti letech - od Fr.Kňourka (repríza 22.12.)
1931 28.10. O matce vlasti od Jaroslava Průchy; 7. 3. Pohádka o zlatém klíči a živé vodě od Vilmy Sokolové1932 7. 3. Jiříkovy housle - od F.Kňourka
1936 7. 3. Princezna Pampeliška - od J.Kvapila (repríza 8.3.)
1947 Maminčino srdce - 15.6. scénář J.Průcha
1948 Kouzelný prsten - sehráno 9.5. v rámci oslav květnové revoluce. Scénář J.Průcha
1949 Sněhová královna - 2.4. scénář podle námětu Andersona napsal Švarc. Režie učitelka Zdeňka Lejhancová
1955 Jednou ranou tři sta zabil - 13.3. k oslavě Mezinárodního dne žen. Sehráno pro žactvo podle námětu K.J.Erbena. Účast 410 diváků, čistý výtěžek 729,- Kč. Loutkové divadlo hráno 12.6. název hry neuveden
1956 17.3. na školní besídce zahráli žáci pohádky Princezna Pampeliška, Zlatý kolovrat.
1958 Zajatec osady pidižvíků - 9.4. sehrál dramatický kroužek. Později ji sehrál i v Radomyšli. Režie V.Šiška
1959 Medová pohádka - v květnu předvedl dramatický kroužek školy
1975 Stříbrná studánka - v květnu bylo sehráno k 30.výročí osvobození naší vlasti
1976 Jak děti zachránily svět - sehráno na jaře, s hudebním doprovodem a zpěvy.
Dramatický kroužek pracoval i ve školním roce 1976-77
1978 Bubáci a hastrmani - k 30.výročí února sehrál dramatický kroužek. Sledován porotou okresního kulturního střediska
V 90. letech při škole pracoval dramatický soubor. (hra Lakomá Barka) vedoucí Jindra Barochová

Orel
1922 Martin pytlák, Čarovná noc , 1923 Cikánčina pomsta, Dořino štěstí, Dořina smrt, Chudý písničkář, Úděl sirotka, 1924 Magdaléna, Zrada Jidášova, Kandidáti ženitby, Hrobníkův syn, Samot chorobné květy, 1925 Růžová pouta, Ave Maria, 1926 Helenka z pazderny, Zraněná srdce, Dvojí probuzení z okovů, Neštěstím k blahu, 1927 Veselá vojna, Cikánův slib, Cikánova láska, Cikánova vděčnost, Námluvy v lese, 1928 Cikánčin svatební závoj, Potkalo ji štěstí, Podvodnice, Pepíček či Pepička

Sokol
1927 Páně Valentýnův lásky sen - od J.Průchy, 1928 aktovky All right, Pantáta Vohnout v divadle, 1931 Zlodějská historie - fraška od J.Rorejse, Musí pryč - fraška od J.Švába
1932 aktovky Kukačka (veselohra od K.Hašlera) a Kosa na kámen (od Štégra a J.Marvana, 1937 Velbloud uchem jehly, Na roklanské myslivně - od J.Haise-Týneckého, 1938 Podvodnice z lásky - od Nížkovského, Strakonický dudák, 1954 Její pastorkyňa, Děvče z předměstí, Páni, 1955 Dámy a husaři, Paní Marjánka matka pluku, Naši furianti
1956 Podskalák, Příklady táhnou , 1957 Loupežník, Dr. 1958 Otec
Republikánský dorost
1930 Lešetínský kovář od E.Šimka - na oslavu 500 let od selských rebelií
1933 - výtěžek představení věnován na zřízení železniční zastávky a úpravu jejího okolí (název hry neuveden), 1938 - velikonoce - název hry neuveden
Sbor dobrovolných hasičů
1937 MaryšaKREJČOVÁ: Přehled historických událostí Sedlice - divadlo, strojopis, nedatováno (Hankovec)

1975 KDP: DS TJ Sokol: N. V. Gogol: Revizor Ověřit, zda tato Sedlice. JV
1976 KDP: A. Čchaidze: Most
1982 KDP: A. Kertézs: Vdovy

1921 zde nastoupil na měšťanské škole spisovatel a realizátor loutkového divadla Jaroslav Průcha. Po dva roky hrál s dětmi divadlo.
Jaroslav Průcha, učitel a spisovatel. Městské muzeum v Blatné, 1988.
ÚMDOČ 1922: S.d.o.Tyl
Základní škola: 1956 Princezna Pampeliška, Zlatý kolovrat. 1958 Zajatec osady pidižvíků. V 90. letech při škole pracuje dramatický soubor.
Pionýrská skupina: 1963-1967 divadelní kroužek. 1967 Červená Karkulka. 1983-1985 pracoval loutkařský oddíl.
Pionýrská skupina Sedlice - kronika 1949-1968 a kronika 1981-1989.
HANKOVEC, M: Pionýrské hnutí na Strakonicku 1949-1990, diplomová práce, Vysoká škola pedagogická Hradec Králové, 1993).
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':