Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Brno-Královo Pole

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Brno-město
Nadřazený celek: Jihomoravský kraj
První zpráva: 1864
1864 místní Čtenářský spolek uspořádal 24. ledna hudebně-deklamační besedu.
1864, 1. 5. již 3. hudebně deklamační beseda připravená tímto - zatím prozatímním - spolkem.

187x Ochotníci královopolští. - 1906 Jednota divadelních ochotníků v Králově Poli.

188x dramatický kroužek Klicpera v Králově Poli, věnoval pozornost ochotnickému vzdělávání, odtud řada později profesionálních herců (DČD III, s. 181).

Počátkem 20. století se královopolský život pozvolna přeměňoval z vesnického života na městský a zvyšovala se sociální úroveň obyvatelstva i jeho kulturní zájmy.
1900-1951 Divadlo Bratrství, od 1909 hrálo v sále Semila.
1904 Katolická beseda.
1907 - Český čtenářsko-pěvecký spolek Lumír.
1907 - Družina královopolská.
1907 - Studenti.

1907 poprvé na jeviště (Bratrství) vystoupil Jaroslav Vojta a v druhé polovině 20. let hrál student učitelského ústavu Karel Höger.
Hrálo do 1903 v hostinci U Černých, U Jiřičků. 1906 u Kuchtů. Z výtěžku podporovali sociálně slabé, přispívali na dělnický podpůrný fond a část odkládali na stavbu DD (později Semilaso).

1920 se k Bratrství přičlenila OJ Bojmír a TJ Lassalle.
1928 hrál soubor Naše furianty v režii Otto Čermáka ve Starém divadle v rámci celonárodního ochotnického sjezdu.
1935 skončila činnost v sále U Kulíšků, pokračovali v Semilasu.
1951 přejmenováno na Dělnické divadlo ZK ROH Královopolské strojírny.

1906 založen DS dělnické TJ Lassalle, později FDTJ.

1913 částí bývalých členů Bratrství založen hudební kroužek Dalibor a Ochotnický kroužek Klicpera.

1921 začal hrát i DDS, jh. ho režíroval O. Čermák z brněnského ND. Nadřízený školský úřad však tuto činnost v podstatě zakázal.
1922 DO Akademického spolku členem ÚMDOČ.
1925 přešla část členů Bratrství do Intimního divadla - hrálo v Besedním domě - a do divadla Rozkvět - hrálo v Husově sboru, činné i koncem 40. let.
1929 začalo hrát Loutkové divadlo Radost.

194x LS Sokola.

1951 Bratrství přejmenováno na Dělnické divadlo při ZK ROH Královopolské strojírny.
Od 1951 DS Lassalle několik let působil jako DS ZK Gottwaldových závodů.
1953 DS při první brněnské strojírně, patrně Divadlo poezie, působilo v 50. letech.
1959-1965(?) DIvadlo ZA ROLetou, MJF.

1962 Drutěva.

1977 Malé divadýlko.

1982 Divadýlko z veteriny.

1998 ŠS Obchodní akademie Pionýrská. Též skupina SEPPUKU.

2008 ZŠ Košinova, DDS.
Bibliografie:
ADAMCOVÁ, Alena: Karel Höger. Praha, Orbis 1962, s. 7-10.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, IPOS-ARTAMA 1998.

ČTYŘICET let divadelní jednoty Bratrství v Králově Poli. Sborník vzpomínek, historická stať, soupis sehraných her 1900-1940, soupis členů. Brno-Královo Pole, 1940. 36 s.

DOLANSKÁ, Slávka: Abrahamoviny Dělnického divadla v Králově Poli.
OD 1956, č. 4, s. 74.

FAUSTOVSKÉ srdce Karla Högra. Praha, Mladá fronta 1994, s. 29-30, 39.

HÖGER, Karel: Z hercova zápisníku. Praha, Melantrich 1979, s. 27-28, 36.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla. Díl I. A-M. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 101-102.

VOJTA, Jaroslav: Cesta k Národnímu divadlu. Praha, Orbis 1962, s. 17, 32.


Moravská orlice 6. 1. 1864.
Archivy:
Archiv St. Olbrichta – Slavkov, Brno: Moravská orlice 1864. Lidové noviny 2007. Pro DČAD červenec 2014.

Související Soubory

Související Osobnosti

Související Přehlídky

Mapa - Brno-Královo Pole

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':