Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Kamenice nad Lipou

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Pelhřimov
Nadřazený celek: Vysočina
První zpráva: 1867
1867 založen. Spolek divadelních ochotníků. 1894 Spolek divadelních ochotníků přešel pod Sokol jako jeho dramatický odbor, hrál nepřetržitě až do 1941, po 2. svět. válce ještě činnost obnovena. (Od 50. let jako Div. soubor Osvětové besedy).

1882 kontrola divadelní místnosti č.p. 15.
1884 Studenti.

Ve 20. a 30. letech 20. stol. LD.
Ve 20. a 30. letech 20. stol. Sdružení mladé generace.
DS Orla.
Živnostenská mládež.
DTJ.

1931 Republikánský dorost.
1931 Školy chlapecké i dívčí.
1932 Okresní péče o mládež.
1932 Mariánská družina.
1935 Sociální demokracie.
1936 Živnostenská škola pokračovací
1937 Všeodborové sdružení křesťanského dělnictva.
1939 Místné osvětová komise.

1940 Reálné gymnázium.
1940 Národní souručenství.
1941 Okesní osvětový sbor.
1943 Mládež Národního souručenství.
1945 Tylex.
1947 LD Sokola.
1948 recitační skupina dívek v místní škole.
1949 zal. DDS Lipka.

Od 50. let hráli ochotníci jako Divadelní soubor Osvětové besedy, poté Městského kulturního střediska do 80. let 20. stol.
Bibliografie:
BÍLEK, Josef: 100 let kamenického divadelnictví. 1868-1968. Kamenice nad Lipou, OB MěstNV 1969. 38 s., foto. kDÚ, M Pelhřimov, NK.

HANZÁLKOVÁ, Jarmila: 20 let dětského divadelního souboru Lipka v Kamenici nad Lipou. 1. vyd. Kamenice nad Lipou, Vlastivědné muzeum 1969. 23 s., foto. kDÚ.

HANZÁLKOVÁ, Jarmila: 100 let ochotnického života v Kamenici nad Lipou. AS 1969, č. 3, s. 9-10. kART.

KAMENÍK, F. Rkp. 2000. 2 s. kART.

KAMENÍK, F.: Informace pro MČAD. Rkp. 2000.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 341.

5. OKRESNÍ festival Pelhřimovska. Amatérská scéna 1965, č. 6, s. 21.

80. let Scény Libochovice – Libochovické divadelní jaro – 49 ročníků. CD - KART.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 28.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské divadelní soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1988, s. 66. kART. kART.

750 LET Kamenice nad Lipou 1248-1998, kap. o Jarmile Hanzálkové. Kamenice nad Lipou 1998.

Zprávy Loutkářského soustředění 1948, č. 2, s. 2.

Amatérská scéna 1964, č. 5, s. 1.
Dětský soubor Lipka. Disman:Tři medvíďata. OD 1957/12,s.272
Dětský dramatický soubor Lipka pásmo pro Čs.rozhlas Erbenova Říkadla. Pásmo Ztracený lupínek /J.Hanzálková/. OD 1958/3, s.70. OD 1958/12, s.265.
DS Lipka. Ztracený lupínek. OD 1959/1, s.23. OD 1959/2, s.42. OD 1959/6, s.127.

Infoweb Města Kamenice nad Lipou.
Archivy:
Jihlava, Státní okresní archiv:
Jihlava, Kdy, kam 1967, č. 3959/12.

kART (knihovna ARTAMA):
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

SA Petr Holý.

Pelhřimov, Státní okresní archiv:
SDO 1868-1948 reg. OkÚ.
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, i.č. 1143, ka 606
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Jižná, i.č. 1058, ka 521
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941, i.č. 186 - 193, č. knihy 175
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940, i.č. 186 - 193, č. knihy 174
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1939, i.č. 186 - 193, č. knihy 173
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1938, i.č. 186 - 193, č. knihy 172
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936, i.č. 186 - 193, č. knihy 171
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935, i.č. 186 - 193, č. knihy 170
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934, i.č. 186 - 193, č. knihy 169
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933, i.č. 186 - 193, č. knihy 168
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1932, i.č. 186 - 193, č. knihy 167
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931, i.č. 186 - 193, č. knihy 166
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1967, i.č. 2734, ka 1899
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1966, i.č. 2734, ka 1899
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1965, i.č. 2734, ka 1899
Kamenice nad Lipou, Archiv města, i.č. 561, ka 111
Pelhřimov, Okresní národní výbor, i.č. 3850, ka 3225
Archiv města Kamenice nad Lipou, i.č. 555, ka 109
Archiv města Kamenice nad Lipou, i.č. 545, ka 108
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 730
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 723
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 678, ka 145
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 669, ka 153
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1137, ka 808
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1941, i.č. 132, číslo knihy 132
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1943, i.č. 133, číslo knihy 133 (něm. zápis).

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/2228/1938, DO při Sdružení mladé generace.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/4572/1940, DO při Sdružení mladé generace.

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Deštná, kronika města 1933–1963, snímek 83,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&doctree=1kgode&menu=3&id=1668&page=81
Deštná, kronika města 1964–1974, snímek 161,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kgode&menu=3&id=1669&page=23
Deštná, kronika města 1976–1990, snímek 450,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kgode&menu=3&id=1670&page=450

Související Soubory

Související Přehlídky

Související Obrázky

Chotěboř, dopis hejtmana purkmistrovi o loutkáři Josefu Košťálovi, 1873
Kamenice nad Lipou, divadelní komise, kontrola divadelních prostor, 1882
Kamenice nad Lipou, divadelní komise, kontrola divadelních prostor, 1882
Kamenice nad Lipou, hlášení Okresnímu úřadu v Kamenici nad Lipou o divadelních budovách, 1937
Kamenice nad Lipou, kontrola divadelní místnosti č.p. 27 pro divadelní představení, 1900
Kamenice nad Lipou, kontrola divadelní místnosti č.p. 27 pro divadelní představení, 1900
Kamenice nad Lipou, kontrola divadelní místnosti č.p. 92, 1899
Kamenice nad Lipou, kontrola divadelní místnosti č.p. 92, 1899
Kamenice nad Lipou, kontrola divadelního sálu hotelu U Lípy, 1929
Kamenice nad Lipou, kontrola divadelního sálu hotelu U Lípy, 1929
Kamenice nad Lipou, kontrola divadelního sálu hotelu U Lípy, 1929
Kamenice nad Lipou, Městský úřad, pokyn starosty o činosri městské stráže při divadelním představení, 1908
Kamenice nad Lipou, Ochotníci, neurčená inscenace, s. a.
Kamenice nad Lipou, Ochotníci, neurčená inscenace, účinkující na jevišti, s. a.
Kamenice nad Lipou, protokol o kontrole divadelního sálu v hostinci p. Dvořáka č.p. 103, 1899
Kamenice nad Lipou, protokol o kontrole divadelního sálu v hostinci p. Dvořáka č.p. 103, 1899
Kamenice nad Lipou, SDO / Sokol, Naši furianti, na sokolském hřišti, 1945
Kamenice nad Lipou, SDO / Sokol, Naši furianti, na sokolském hřišti, 1945
Kamenice nad Lipou, SDO / Sokol, Naši furianti, na sokolském hřišti, 1945
Kamenice nad Lipou, SDO / Sokol, Naši furianti, na sokolském hřišti, 1945
Kamenice nad Lipou, SDO, povolení kaplanu Františku Vlasákovi k divadelní činnosti, 1870
Kamenice nad Lipou, Sokol, žádost o kontrolu divadelního sálu v hostinci p. Dvořáka č.p. 27, 1900
Kamenice nad Lipou, Statek Lhota, 1888
Kamenice nad Lipou, žádost o kontrolu divadelní místnosti, 1899
Kamenice nad Lipou, žádost o uveřejnění usnesení v Národních listech a Budivoji, 1870
Pelhřimov, Okresní národní výbor, kulturní zařízení pro divadelní činnost v okrese Pelhřimov


Mapa - Kamenice nad Lipou

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Kamenice nad Lipou, SDO, povolení kaplanu Františku Vlasákovi k divadelní činnosti, 1870
Kamenice nad Lipou, žádost o uveřejnění usnesení v Národních listech a Budivoji, 1870
Chotěboř, dopis hejtmana purkmistrovi o loutkáři Josefu Košťálovi, 1873
Kamenice nad Lipou, divadelní komise, kontrola divadelních prostor, 1882
Kamenice nad Lipou, divadelní komise, kontrola divadelních prostor, 1882
Kamenice nad Lipou, Statek Lhota, 1888
Kamenice nad Lipou, protokol o kontrole divadelního sálu v hostinci p. Dvořáka č.p. 103, 1899
Kamenice nad Lipou, protokol o kontrole divadelního sálu v hostinci p. Dvořáka č.p. 103, 1899
Kamenice nad Lipou, Sokol, žádost o kontrolu divadelního sálu v hostinci p. Dvořáka č.p. 27, 1900
Kamenice nad Lipou, Městský úřad, pokyn starosty o činosri městské stráže při divadelním představení, 1908
Kamenice nad Lipou, kontrola divadelního sálu hotelu U Lípy, 1929
Kamenice nad Lipou, kontrola divadelního sálu hotelu U Lípy, 1929
Kamenice nad Lipou, kontrola divadelního sálu hotelu U Lípy, 1929
Kamenice nad Lipou, hlášení Okresnímu úřadu v Kamenici nad Lipou o divadelních budovách, 1937
Kamenice nad Lipou, SDO / Sokol, Naši furianti, na sokolském hřišti, 1945
Kamenice nad Lipou, SDO / Sokol, Naši furianti, na sokolském hřišti, 1945
Kamenice nad Lipou, SDO / Sokol, Naši furianti, na sokolském hřišti, 1945
Kamenice nad Lipou, SDO / Sokol, Naši furianti, na sokolském hřišti, 1945
Kamenice nad Lipou, Ochotníci, neurčená inscenace, s. a.
Kamenice nad Lipou, Ochotníci, neurčená inscenace, účinkující na jevišti, s. a.