Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Spolek div. ochotníků / Sokol

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1867
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 195x
Působení: 186x, 187x, 189x, 190x, 192x, 193x, 194x, 195x
1867 rodina Kvěchova založila Spolek divadelních ochotníků.
Spolu s nimi F. Ikavec, P. Dohnal, E. Pazderová, J. Hubrt a M. Erbanová uvedli na scénu díla Stroupežnického, Štolby, Šamberka, a Jiráska.

1868 - Posvícení v Malšicích, dále Statek Lhota, Spanilá Savojanka, Duch času, Jiříkovo vidění, Pražský flamendr, Bankrotář aj.

1870 - Josef Kajetán Tyl: Slepý mládenec.

1880 - Proklatci, S. K. Macháček: Ženichové, Josef Kajetán Tyl: Slepý mládenec.

1891 - Eliška Pešková: Diblíkova dceruška.
1892 - H. Schmied: Protiva.

1894 dostalo kamenické divadelnictví dostalo mocnou vzpruhu založením Sokola.
1894 Spolek divadelních ochotníků přešel pod Sokol jako jeho dramatický odbor, hrál nepřetržitě až do 1941.
Hrávalo se v hostincích (Na poště, U Plocků, U Švíků).

1898 - Antonín Lokay: Vosí hnízdo.
1899 Josef Štolba: Peníze, František Ferdinand Šamberk: Jedenácté přikázání.

1902 - R. Kneisel: Pan farář a jeho kostelník.
1903 - Konkursy pana notáře.
1908 bylo zřízeno jeviště a šatny v nově postaveném hotelu U lípy. Tento rok považovali kameničtí divadelníci za významný zlom. Od této doby byl již veden i seznam her, schválen Řád divadelní a z této doby jsou také dochovány první divadelní cedule – plakáty.
Na repertoáru Stroupežnický, Štolba, Šamberk, Tyl, Jirásek, Mrštíkové, Kvapil.
Léta první světové války znamenala narušení úspěšně se rozvíjející divadelní činnosti.
Nový rozmach nastává po válce. Na kamenickém jevišti se úspěšně prosadil herec tělem i duší Karel Kvěch (1873–1968). Jeho vzorem byl Jindřich Mošna. Významnou herečkou byla Žofie Širůčková.
1908 - Ladislav Stroupežnický: Naši furianti.
1909 - Oskar Blumenthal: U bílého koníčka, Josef Pulda: To jsem sám rád.
1910 - Gustav von Moser: Bibliotékář, Karel Fořt: Z českých mlýnů.
1911 - 19. 3. - Jos. Štolba: Závěť, drama; Oskar Blumenthal: Dva erby, Josef Štolba: Na letním bytě, režie V. Škorpík. - 26. 11. I. A. Salov: Darmojedka, r. V. Škorpík.
1911 - 26. 12. - večer jednoaktovek - J. Vávra: Velké panstvo, V. V. Bilibin: Mlčení, F. X. Svoboda: Lapený Samsonek, r. V. Škorpík.
1912 - Josef Hrůša: Magdalena, v roli Magdaleny pí Laňková našla v postavě hlubší tóny, její herecké jednání bylo účelné a promyšlené. Scéna byla vybavena novými dekoracemi od Jandlovy firmy z Nuslí. Režie V. Škorpík.
1912 - 21. 4. - A. Lokay: Vosí hnízdo, veselohra. - 22. 6. - jednoaktovky V. Bilibin: Slušnost, F. X. Svoboda: Mlsáníčko;
1912 - 8. 9. - F. X. Svoboda: Rozklad, hra o 5 jednáních.
1916 - Viktor Bilibin: Kdo je vinen, Viktor Bilibin: Přeháňky, Karel Jonáš: Ženich, Alexander Engel: Svět bez mužů.
1918 - Ippolit Vasiljevič Špažinskij: Paní majorka.

20. léta hry se zpěvy Loutka, Mamzelle Nitouche, Perly panny Serafinky, Lupen a Pupen.
1921 - Franz Arnold, Bach: Bytová nouze, J. Skružný: Románek na horách, A. Jirásek: Lucerna - režie A. Rychtetr.
1922 členem ÚMDOČ.
1922 - Josef Skružný: Žabec.
1929 - Karel Sabina: V studni. Gabriela Preissová: Jaro v podzámčí, Abigail Horáková: Libuňský jemnostpán, Jean Sarment: Miláček Leopold, Bedřich Vrbský: Transport číslo 20.

1930 - Josef Hais-Týnecký: Bič, F. V. Krejčí: Půlnoc, Josef Štolba: Na letním bytě, Olga Scheinpflugová: Láska není všecko, Alois Jirásek: Vojnarka.
1931 - J. Shlebez: Pohádka o princezně Svoboděnce a chytrém Kašpárku, Vilém Werner: Srdce na uzdě, J. Demut: Kašpárek ve skleněném zámku, Antonín Kozel: Jak Kašpárkem Vesna byla probuzena ze sna, J. F. Chlebec: Kašpárek je bez bytu, Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštějně, Karel Piskoř: Tulácké dobrodružství, František langer: Obrácení Ferdyše Pištory.
1932 - Dětská besídka, Zdeněk Štěpánek: Hrníček štěstí, Vilém Werner: Právo na hřích, Bayard Veiler neuveden, překlad E. V. Prokop: Je Mary Duganová vinna?, František Xaver Svoboda: Rozklad, Karla Lužanská: To dokáže Lemlíček, Josef Hais Týnecký: Sestřičky u sv. panny Kláry, Josef Koudelák: T. G. Masaryk, Zdeněk Štěpánek: Hrníček štěstí.
1933 - Josef Hais Týnecký: Sestřičky u sv. panny Kláry, Vilém Werner: Právo na hřích,
1934 - F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání, režie K. Kolár (ND Praha), Ladislav Stroupežnický: v přírodním amfiteátru na Melíšku Naši furianti,
Josef Kajetán Tyl: Perle panny Serafinky, Zdeněk Gintl, Bedřich Vrbský: Lesní ženka, W. Somerset Maugham: posvátný plamen, Karel Balák: Česká legenda, Olga Scheinpflugová: Okénko, W. Somerset Maugham: Posvátný plamen.
1935 - Branislav Nušič: Paní ministrová, J. Táborský: Jarní vánek.
1936 - František Langer: Jízdní hlídka, Václav Štěch: Třetí zvonění, Vilém Werner: Lidé na kře.

1937 - Adolf Zeman: Zborov -
Krajinské listy č. 23 ze dne 13.11.1937: "Divadelní odbor tělovýchovné jednoty Sokol v předvečer 28. října 1937...uvedl pak hru od Adolfa Zemana "Zborov". Hra tato líčí, jak bylo zacházeno s našimi lidmi na rakouských frontách, přebíhání našich lidí do legií, rozklad rakouské armády a bratrství a hrdinství našich legií na ruských pláních a v bitvě u Zborova. Za pečlivé režie bří. Dr. V. Halíka a L. Růžičky měla hra velmi dobrý spád a zvláště několik začátečníků se dobře uvedlo. Hráno bylo i 28. října a po oba dny byl sál úplně vyprodán."
---
1937 - Maurice Bradell, překlad Vančura: Tonny jede rybařit, František Langer: Grand hotel Nevada.
---
Krajinské listy č. 3 ze dne 5. 2. 1938, in: "Činnost divadelního odboru Sokola v Kamenici nad Lipou v r. 1937.
Divadelní odbor má 55 členů, z toho 38 mužů, 12 žen, 2 dorostence a 3 dorostenky. Ve správním roce 1937 byla konána 1 členská schůze, 3 schůze výboru a 2 schůze režisérského sboru. ...
V členské schůzi konané dne 20. ledna 1938 byli zvoleni na správní rok 1938: předsedou br. L. Růžička, místopředsedou br. K. Kvěch, jednatelem br. F. Kunášek , dramaturgem br. Dr. V. Halík, zapisovatelem br. K. Picek, knihovníkem br. A. Němec, správcem domu br. F. Sezemský, dekoratérem br. A. Pletka, garderobiérkami s. K. Vaníčková a Bouzová a inspicientkou s. M. Erbanová. Dále byl ustanoven režisérský sbor, jehož členy jsou s. M. Erbanová, bří K. Kvěch, Dr. V. Halík, Dr. V. Vadlejch, F. Nápravník, J. Hubrt a J. Stoklas."
---
1938 - Frank Tetauer: Evino nedůstojné povolání.

1940 - Miloš Kareš: Ryba a host třetí den, F. X. Svoboda: Směry života. Předsedou pekař Karel Kvěch.
1941 - Frank Tetauer: Milostná mámení, Olga Scheinpflugová: Chladné světlo.
1941- v dubnu - zastavena činnost.

1945 - po válce - na sokolském hřišti opět Naši furianti.
1949 - Alois Jirásek: M. D. Rettigová. Účast na KP Podzim na Vysočině, Jihlava.
Repertoár dalších let Zámecká fortuna, Červený mlýn, Most nejkrásnější, Jedenácté přikázání, Pražský žid, Vinice, Morálka paní Dulské, Královna Dagmar, Matka, M. D. Rettigová.

V 50. letech jako soubor Osvětové besedy, viz
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 341.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské divadelní soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1988, s. 66. kART.

Thalie 1898-9, č. 9-10, s. 79.
Thalie 1899-1900, č. 13-14, s. 115.

Divadelní listy 1902-3, č. 19, s. 345.

Divadlo roč. 9, 1910-11, č. 11, s. 289.
Divadlo roč. 11, 1912-1913, příl 1, s. 8.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 2, listopad 1911, s. 26; č. 4, 5. 12., s. 50; č. 6, 5. 1. 1912, s. 74; č. 12, 5. 4. 1912, s. 148; č. 14, 5. 5. 1912, s. 177.

Jeviště 1921, č. 11, s. 175, č. 23, s. 368, č. 29, s. 463.

Krajinské listy č. 23 ze dne 13.11.1937, KL č. 3 ze dne 5. 2. 1938 (před válkou vydávány v Kamenici n. L). - Za pomoci se skenováním periodika K. l. ředitelem Správy kulturních zařízení města Kamenice n. Lipou Mgr. Petra Pecha excerpoval Alexandr Debnar, archivář v.v.
Archivy:
Jihlava, Státní okresní archiv:
Jihlava, Klicpera, ka 11, č. 83-92, plakáty

Pelhřimov, Okresní úřad, referát regionálního rozvoje, Pelhřimovsko, 1998, tisk Tiskárna David Humpolec

Pelhřimov, Státní okresní archiv:
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, i.č. 1143, ka 606
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Jižná, i.č. 1058, ka 521
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny,
1941, i.č. 186 - 193, č. knihy 175
1940, i.č. 186 - 193, č. knihy 174
1938, i.č. 186 - 193, č. knihy 172
1936, i.č. 186 - 193, č. knihy 171
1935, i.č. 186 - 193, č. knihy 170
1934, i.č. 186 - 193, č. knihy 169
1933, i.č. 186 - 193, č. knihy 168
1932, i.č. 186 - 193, č. knihy 167
1931, i.č. 186 - 193, č. knihy 166

Kamenice nad Lipou, Archiv města, i.č. 561, ka 111
Pelhřimov, Okresní národní výbor, i.č. 3850, ka 3225
Archiv města Kamenice nad Lipou, i.č. 555, ka 109
Archiv města Kamenice nad Lipou, i.č. 545, ka 108
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 678, ka 145
Poznámka:
Poznámka A. D.: Na zvolení Antonína Pletky za dekoratéra souboru měla pravděpodobně vliv skutečnost, že v Kamenici nad Lipou pracoval a vyučil se postupně jako obchodní příručí ve dvou obchodních firmách s textiliemi a oděvy a také absolvoval v Praze kurz aranžéra. Měl tedy zkušenost a kvalifikaci v prezentaci nejenom ve výkladních skříních, ale také na divadelní scéně.
Obor činnosti:
činohra
opera
opereta
Typ souboru:
spolek, občanská sdružení
odbor Sokola

Související Ročníky přehlídek

Související Organizace

Související Obrázky

Jihlava, Podzim na Vysočině – plakát, 1949
Kamenice nad Lipou /1/, SDO / Sokol, alegorický vůz Sokolů a ochotníků, 30. léta
Kamenice nad Lipou /2/, SDO / Sokol, alegorický vůz Sokolů a ochotníků, 30. léta
Kamenice nad Lipou, hlášení policejní stanice o dělnických divadelních souborech, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1932
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1932
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1932
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1932
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1932
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1932
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1938
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1938
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1940
Kamenice nad Lipou, Orel, Sokol, zákaz vystupování dětí při inscenacích, 1934
Kamenice nad Lipou, SDO / DO Sokola,  Zborov, 1937
Kamenice nad Lipou, SDO / DO Sokola, 1934
Kamenice nad Lipou, SDO / Sokol, legionářská tematika patřila k nejoblíbenějším na ochotnických jevištích..., 1936
Kamenice nad Lipou, SDO / Sokol, Naši furianti, na sokolském hřišti, 1945
Kamenice nad Lipou, SDO / Sokol, Naši furianti, na sokolském hřišti, 1945
Kamenice nad Lipou, SDO / Sokol, Naši furianti, na sokolském hřišti, 1945
Kamenice nad Lipou, SDO / Sokol, Naši furianti, na sokolském hřišti, 1945
Kamenice nad Lipou, SDO, povolení kaplanu Františku Vlasákovi k divadelní činnosti, 1870
Kamenice nad Lipou, SDO/Sokol, neurčená hra mezi lety 1934-1941
Kamenice nad Lipou, Sokol, Besídka žactva, 1935
Kamenice nad Lipou, Sokol, Bibliotékář, 1910
Kamenice nad Lipou, Sokol, Bič, 1930
Kamenice nad Lipou, Sokol, Chladné světlo, 1941
Kamenice nad Lipou, Sokol, Dva erby, 1911
Kamenice nad Lipou, Sokol, Evino nedůstojné povolání, 1938
Kamenice nad Lipou, Sokol, Grand hotel Nevada, 1937
Kamenice nad Lipou, Sokol, Jarní vánek, 1935
Kamenice nad Lipou, Sokol, Jedenácté přikázání, 1899
Kamenice nad Lipou, Sokol, Jedenácté přikázání, 1934
Kamenice nad Lipou, Sokol, Jest Mary Duganová vinna?, 1932
Kamenice nad Lipou, Sokol, Jízdní hlídka, 1936
Kamenice nad Lipou, Sokol, Kašpárek ve skleněném zámku, 1931
Kamenice nad Lipou, Sokol, Kdo je vinen - Přeháňky - Ženich, 1916
Kamenice nad Lipou, Sokol, korespondence o využití nového sálu č.p. 27, 1900
Kamenice nad Lipou, Sokol, Láska není všecko, 1930
Kamenice nad Lipou, Sokol, Lesní ženka, 1934
Kamenice nad Lipou, Sokol, Lidé na kře, 1936
Kamenice nad Lipou, Sokol, Magdalena, 1912
Kamenice nad Lipou, Sokol, Miláček Leopold, 1929
Kamenice nad Lipou, Sokol, Na letním bytě, 1930
Kamenice nad Lipou, Sokol, Naši furianti, 1908
Kamenice nad Lipou, Sokol, Noc na Karlštejně, 1931
Kamenice nad Lipou, Sokol, Obrácení Ferdyše Pištory, 1931
Kamenice nad Lipou, Sokol, Pan fařář a jeho kostelník, 1902
Kamenice nad Lipou, Sokol, Pan fařář a jeho kostelník, 1902
Kamenice nad Lipou, Sokol, Pan fařář a jeho kostelník, 1902
Kamenice nad Lipou, Sokol, Pan farář a jeho kostelník, 1902
Kamenice nad Lipou, Sokol, Paní majorka, 1918
Kamenice nad Lipou, Sokol, Paní ministrová, 1935
Kamenice nad Lipou, Sokol, Perle panny Serafínky, 1934
Kamenice nad Lipou, Sokol, Posvátný plamen, 1934
Kamenice nad Lipou, Sokol, Právo na hřích, 1932
Kamenice nad Lipou, Sokol, Půlnoc, 1930
Kamenice nad Lipou, Sokol, Rozklad, 1932
Kamenice nad Lipou, Sokol, Sestřičky u sv. panny Kláry, 1932
Kamenice nad Lipou, Sokol, Srdce na uzdě, 1931
Kamenice nad Lipou, Sokol, Svět bez mužů, 1916
Kamenice nad Lipou, Sokol, T. G. Masaryk - Hrníček štěstí, 1932
Kamenice nad Lipou, Sokol, To dokáže Lemlíček, 1932
Kamenice nad Lipou, Sokol, To jsem sám rád, 1909
Kamenice nad Lipou, Sokol, Tonny jede rybařit, 1937
Kamenice nad Lipou, Sokol, Transport č. 20, 1929
Kamenice nad Lipou, Sokol, Třetí zvonění, 1936
Kamenice nad Lipou, Sokol, U bílého koníčka, 1909
Kamenice nad Lipou, Sokol, V studni - Libuňský jemnostpán, 1929
Kamenice nad Lipou, Sokol, Vojnarka, 1930
Kamenice nad Lipou, Sokol, Z českých mlýnů, 1910
Kamenice nad Lipou, Sokol, Žabec, 1922
Kamenice nad Lipou, Sokol, žádost divadelní komisi o kontrolu divadelních prostor, 1894
Kamenice nad Lipou, Sokol, žádost o kontrolu divadelního sálu v hostinci p. Dvořáka č.p. 27, 1900
Kamenice nad Lipou, Sokol, žádost o povolení hry, 1940
Kamenice nad Lipou, Sokol, žádost o povolení hry, 1940
Kamenice nad Lipou, Sokol, žádost o povolení hry, 1940
Kamenice nad Lipou, Sokol, žádost o povolení hry, 1940
Kamenice nad Lipou, Sokol, žádost o povolení hry, 1940
Kamenice nad Lipou, Sokol, žádost o povolení hry, 1941
Kamenice nad Lipou, Sokol, žádost o povolení hry, 1941
Kamenice nad Lipou, Sokol, Zborov, 1937
Kamenice nad Lipou, žádost o uveřejnění usnesení v Národních listech a Budivoji, 1870


Mapa působení souboru - Spolek div. ochotníků / Sokol

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Kamenice nad Lipou, Sokol, žádost o kontrolu divadelního sálu v hostinci p. Dvořáka č.p. 27, 1900
Kamenice nad Lipou, Orel, Sokol, zákaz vystupování dětí při inscenacích, 1934
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1938
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1940
Kamenice nad Lipou, SDO / Sokol, Naši furianti, na sokolském hřišti, 1945
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1940
Kamenice nad Lipou, hlášení policejní stanice o dělnických divadelních souborech, 1940
Kamenice nad Lipou, SDO / Sokol, Naši furianti, na sokolském hřišti, 1945
Jihlava, Podzim na Vysočině – plakát, 1949
Kamenice nad Lipou, SDO / Sokol, Naši furianti, na sokolském hřišti, 1945
Kamenice nad Lipou, SDO / Sokol, Naši furianti, na sokolském hřišti, 1945