Databáze českého amatérského divadla

Texty: Kamenice nad Lipou, excerpce pro MČAD 1998-2002

KAMENICE nad Lipou o.Pelhřimov
1867 rodina Kvěchova zal. OS. Na repertoáru až do počátku 20.st. Stroupežnický, Štolba, Šamberk, Jirásek. Vrcholem činnosti ochotníků bylo ve 20.letech 20.st. provozování her se zpěvy /Loutka, Mamselle Nitouche, Perly panny Serafinky, Lupen a Pupen, 1929 rovněž V studni. 1934 režisér ND Karel Kolár nastudoval s ochotníky Jedenácté přikázání. V přírodním amfiteátru na Melíšku provedli Naše furianty. 1945 zahájili na sokolském hřišti opět Našimi furianty. Repertoár dalších let: Zámecká fortuna, Červený mlýn,Most nejkrásnější, Jedenácté přikázání, Pražský žid, Vinice, Morálka paní Dulské, Královna Dagmar, Matka, M.D.Rettigová. V 50.letech nejúspěšnější Sto dukátů za Juana, s ní hostovali v okolních místech. 1948 — 1949 vznik recitační skupiny dívek v místní škole. Po roce dramaticko-recitační Dětský divadelní soubor Lipka. Součástí dramatické výchovy besedy s Marií Svobodovou v Českých Budějovicích, K. Hőgrem, Radovanem Lukavským, Marií Walterovou. Hráli v okolních místech, ale i v Táboře, Třeboni, Luhačovicích, Libochovicích, účast na Dětském máji Vysočiny ve Žďáru nad Sázavou, účast v soutěžích v Humpolci, Táboře, Kaplici, dvakrát na ŠP /zlatý Tylův odznak za soustavnou práci s dětmi/. Společenská angažovanost. 1963 otevřen nový Kulturní dům, umožnil profesionální provedení oper, baletů. Ochotníci zde provedli: Nebezpečný věk, Dům u doktorů, Nečekaný host, Podivná paní Savageová, Ženitba, Cestující bez zavazadel /host Josef Langmiler/, operety a hry se zpěvy /Fidlovačka, Perly panny Serafinky, Paní Marjánka, Slovácká princezka, Podskalák, Sto dukátu za Juana, Tulák, Jedenáctý v řadě. 1986 nastudovali Na letním bytě. Koncem 80.let se projevily generační problémy, nedostatek mladých lidí. /JM/Zpravodaj okresní přehlídky divadel. Vydalo OKS v Pelhřimově v roce 1986. 1 str. Tamtéž: HANZÁLKOVÁ, Jarmila: úvodní text k představení. 1 str. kART
SDO 1868 - 1948 reg. OkÚ (SOkA Pelhřimov)
BÍLEK, Josef: 100 let kamenického divadelnictví. 1868-1968. Kamenice nad Lipou, Osvětová beseda MěNV /1969/. 38 s., fot. kDÚ, Muzeum Pelhřimov, NK
HANZÁLKOVÁ, Jarmila: 20 let dětského divadelního souboru Lipka v Kamenici nad Lipou. l.vyd. Kamenice nad Lipou, Vlastivědné muzeum 1969. 23 s., fot. kDÚ
HANZÁLKOVÁ, Jarmila: 100 let ochotnického života v Kamenici nad Lipou. Amatérská scéna 1969, r. 6, č. 3, s. 9 - 10. kART
HANZÁLKOVÁ, Jarmila: 20 let dětského divadelního souboru Lipka v Kamenici n.L.
Kamenice n.L. Vlastivědné muzeum 1969. Muzeum Pelhřimov
BŘEZINŮV okrsek ÚMDOČ v Kamenici nad Lipou. In: Ve službách Thalie II. s.28.
ÚMDOČ 1922: Těl.jed.Sokol
Dětský soubor Lipka. Disman:Tři medvíďata. OD 1957/12,s.272
Dětský dramatický soubor Lipka pásmo pro Čs.rozhlas Erbenova Říkadla. Pásmo Ztracený lupínek /J.Hanzálková/. OD 1958/3, s.70. OD 1958/12, s.265.
DS Lipka. Ztracený lupínek. OD 1959/1, s.23. OD 1959/2, s.42. OD 1959/6, s.127.
Zavřelová s.66: DS MěKS
JČ 1983: DDS Lipka 1 insc. 4x DS MěKS 1 insc. 2x
Ochotnický divadelní spolek (Dotazník ÚLK 1999.)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':