Databáze českého amatérského divadla

Texty: Hořovice, muzeum, soupis teatralií

Muzeum českého krasu Beroun, pobočka Hořovice, soupis teatralií (stav 2008)
Krabice K 211 - ochotníci

515 - foto: hořovičtí ochotníci asi kol. r. 1870 (10 x 12,5 cm)
516 - foto: hoř. ochotníci při hostování v Příbrami v r. 1864 ( 10 x 12 cm)
1264 - plakát k div. hře „Poslední Táborik“, 2 ks
1265 - plakát k div. hře „Monika“
1266 - plakát k div. hrám „Nebudeš …“ a „Veselohra na mostě“
1290 - oznámení J. Rosolovi o jmenování čestným členem spolku div. Ochotníků
1433 - foto: Milinovský v roli Hamleta
1450 až 1454 - 5 fotografií pohlednic. formátu z předst1450 až 1454 - 5 fotografií pohlednic.
opery a hořovických ochotníků pod Remízkem 6.7.1941
1455 - program představení Prodané nevěsty
1506 - blahopřání spolku divadelních ochotníků V. Rosolovi
4219 - 3 stejná fota: skupina divadelních ochotníků v Hořovicích z r. 1870
4364 - foto: skupina ochotníků v kostýmech ze hry Zakletý zámek, 1910
4413 - foto: skupina hoř. divadel. ochotníků kolem r. 1910
5271 - rukopis divadelní hry “Zvoník od Matky Boží”
5769 - 2 fota: Jindřich Mošna (1908, 11 x 27 cm), dopis snad spolku v Budňanech (1908)
H 1178 - foto: představení prodané nevěsty v přírodě u Hořovic v podání Plzeňského divadla,
r. 1940
H 2687b - plakát ke hře Lope de Vegy Král a sedlák (62/65)
H 4280 - brožura: Jubilejní slavnost spolku divadel.ochotníků v Hořovicích (67/68)
H 4281 - pamětní list roku 1946 - hořovičtí ochotníci (59/68)
H 4282 - účet z r. 1881 (63/68)
H 4283 - účet z r. 1881 (63/68)
H 4284 - plánek lesního divadla v Hořovicích v měřítku 1 : 100 (63/68)
H 4285 - dopis A. Jiráska hořovickým ochotníkům (63/68)
H 4286 - dopis A. Jiráska hořovickým ochotníkům (63/68)
H 4287 - plakát ke hře „Korzár“ (60/68)
H 4288 - plakát ke hře „Kvas krále Vondry XXVI.“ (60/68)
H 4289 - plakát ke hře „Paličova dcera“ (60/68)
H 4290 - plakát ke hře „Otec“ (60/68)
H 4291 - plakát ke hře „Paní Marjánka matka pluk“ (60/68)
H 4292 - plakát ke hře „Kolébka“ (60/68)
H 4293 - plakát ke hře „Dalibor“ (60/68)
H 4294 - plakát ke hře „Stříbrná studánka“ (60/68)
H 4295 - plakát ke hře „Jak Kašpárek a Šmidra chytili čerta“ (60/68)
H 4296 - plakát ke hře “Zuzana ...” r.1946 (60/68)
H 4297, H 4298, H 4299 - 2 plakáty a 5 pozvánek na valnou hromad ochotníků (60/68)
H 4300 - kresba tuší – scéna lesního divadla v Drátovce při představení „Otce“ (62/68)
H 4301 až H 4303 - 3 fotografie: různé akce hořovických divadelních ochotníků
H 4305 - dtto
H 4307 - foto z představení ochotníků (64/68)
H 4308 - foto z představení ochotníků (64/68)
H 4309 - foto z představení ochotníků (64/68)
H 4310 - foto z představení ochotníků (64/68)
H 4311 - foto z představení ochotníků (64/68)
H 4312 - foto z představení ochotníků (64/68)
H 4313 - foto z představení ochotníků (64/68)
H 4314 - foto z představení ochotníků (64/68)
H 4315 - korespondence ohledně hry Prodaná nevěsta provozované hoř. Ochotníky (65/68)
H 4316 - ozdobná prezenční listina k představení Prodané nevěsty (65/68)
H 4317 - libreto Prodané nevěsty (65/68)
H 4318 - diplom divadelního spolku “Pokrok” z Pacova spolku div. ochotníků v Hořovicích
(68/68)
H 4319 až H 4325 - fota z představení Prodané nevěsty hrané pod Remízkem v Hořovicích
v r. 1941
H 4326 - 2 programy k Prodané nevěstě (65/68)
H 4327 - plakát k Prodané nevěstě (65/68)
H 4328 - 3 vstupenky na představení Prodané nevěsty (65/68)
H 4329 - program hry J.B. Moliéra Jeho urozenost pan měšťák z r. 1950 (110/59)
H 4330 - program k opeře od Rossiniho: Lazebník sevilský (110/59)
H 4383 až H 4385 - 3 fota: 1 x skupina ochotníků v kostýmech
1 x skupina osob na zač. 20. stol.
1 x ochotníci při představení
H 4393 - skupina ochotníků po představení na hoř. novém zámku
H 4394 - dtto
H 4395 - foto: studenti a zároveň ochotníci po sehrání Jiráskovy Kolébky
H 4408, 61/68 - výstřižky z novin
H 4416 až H 4422 - 13 fotografií: divadelní představení na nádvoří hořovického
zámku z 24.5.1920
H 4423 až h 4425 - 3 fota: ochotníci po představení “Perel paní Serafínky” z
r. 1944 v Hořovicích
H 4426 - portrét F.Morávka z představení “Perel paní Serafínky” v r. 1944
H 4427 až H 4431 - 5 fotografií: hořovičtí ochotníci při představení “Isabely
Španělské” v r. 1944
H 4432 - portrét M. Čepelákové při představení “Isabely Španělské” v r. 1944
H 4433 - fotografie - uvítání hoř. ochotníků v Hronově (73/68)
H 4434 - 2 ks fotografie - spolek div.ochotníků v Hronově (73/68)
H 4435 až H 4436 - 4 fota: zájezd hoř. ochotníků do Hronova v r. 1946
H 4437 až H 4439 - 3 fota: představení “Prodané nevěsty” v přírodě v podání
plzeňské opery v r. 1941
H 4440 - ochotník při představení
H 4441 - 3 fota: portréty ochotníků v kostýmech
H 4442 až H 4443 - 10 fotografií: záběry z vystoupení divadel. ochotníků, asi 20. léta 20. stol.
H 4444 - 4 fota: představení ochotnického divadla
H 4445 - 6 fotografií: ochotníci ve hře “Hvězdy nad hradem”
H 4446 - 8 fotografií: dtto , portréty
H 4447 - 8 fotografií: dtto dtto
H 4453 - 1 foto: divadelní představení na nádvoří hořovického zámku (jako H 4416 až h 4419)
H 4454 - 2 fota: ochotníci v kostýmech při představení, na jednom fotu datum 14.8.1917
H 4455 - 2 fota: na každém dva herci při venkovním představení, v pozadí kulisa
roubené chalupy, asi 20. léta 20. stol.
H 4456 - 1 foto: 2 herečky v kostýmech na schodech domu - představení “Paní
mincmistrové”, asi 20. léta 20. stol.
H 4476 - leták propagující 85. výročí spolku div. Ochotníků v Hořovicích (83/68)
H 4477 - část účetní knihy spolku div. Ochotníků v Hořovicích (84/68)
H 4488 - kresba návrh scény (87/68)
H 4489 - výstřižek z novin (88/68)
H 4490 - výstřižek z novin (89/68)
H 4491 - výstřižek z novin (90/68)
H 4492 - dopis J. Rosola předsedy spolku. divadel. Ochotníků K. Bočkovi (91/68)
H 4493 a-c - dopisy redakce čas. Divadlo spolku divadel. Ochotníků v Hořovicích (92-94/68)
H 4494 a-b - 2 dopisy (95 – 96/68)
H 4495 - dopis (97/68)
H 4496 - dopis (98/68)
H 4497 - dopis (99/68)
H 4498 - dopis (100/68)
H 4499 - oběžník podepsaný Fr. Habětínem z r. 1931 (101/68)
H 4500 - leták (101/68)
H 4501a,b - 2 oběžníky (101/68)
H 4478 a-g - 7 ks účtů hořovické spolku divadelních ochotníků (85/68)
H 4479 - 2 stvrzenky pro spolek divadelních ochotníků (85/68)
H 4480 - příkaz p. Malíka jednateli spolku z r. 1871 k výplatě 5zl. J Vyskočilovi (85/68)
H 4481 - 2 nákladní listy k zásilkám J.Kadlečky z Příbrami spolku divadelních ochotníků
v Hořovicích (85/68)
H 4482 - 3 různé účty pro spolek div. ochotníků v Hořovicích (86/68)
H 4483 - písemný příkaz hlavního funkcionáře spolku J.Rosola z r. 1886 (86/68)
H 4484 - 3 různé účty spolku div. ochotníků v Hořovicích (86/68)
H 4485 - záznamy o revizi příjmů a vydání spolku z r. 1912 (86/68)
H 4486 - soupis vydání za pořádání akce pro Jungmannovu nadaci, 90. léta (86/68)
H 4487 - 20 různých stvrzenek z let 1888 – 1935 (86/68)
176/85 - kniha zápisů o schůzích spolku divadelních ochotníků
177/85 - strojopis Fr. Morávka: Ochotnické divadlo v Hořovicích
178/85 - dtto : Počátky dělnického hnutí na Hořovicku
179/85 - dtto : Dělnická tělocvičná jednota
406/86 - 34 ks: divadelní ochotníci
407/86 - 22 ks: divadelní ochotníci ve hře Lucerna
408/86 - 16 ks: divadelní ochotníci, f. 6 x 6 cm
409/86 - 207 ks: portréty herců a scény z divadelního představení, f. 13,5 x 8 cm
410/86 - 10 ks: herci a scény z div. představení
411/86 - 8 ks: divadelní představení v přírodě, asi v Dražovce u Hořovic
412/86 - 7 ks: div. představení Spolku divadelních ochotníků

(pův K 161) - Arnošt Dvořák HISTORIE
206 - článek “Za Arnoštem Dvořákem”, výstřižek z Nár. osvobození, 1933
480 - dtto, výstřižek z Nár. listů, 1933
796 - plakát Nár. divadla k premiéře Dvořákova Václava IV., 1911
3723 - “Večerník práva lidu pro venkov” z r. 1919
5182 - plakát ochotnic. představení Dvořákových Husitů z 4.11.1945
5411 - dopis A.D. prof. Drahošovi v Kutné Hoře, 1919
5412 - program premiéry Dvořákových Husitů ve Vinohrad. divadle, 1919
H 467 - dopis A.Dvořáka sl. Hellerové - blahopřání k Novému roku, 1923 (169/59)
H 1036 - reprodukce kabinet. fota: A.Dvořák jako podplukovník (141/60)
H 1156 - dopis A.Dvořáka ředitelství Vinohrad. divadla z r. 1908, 3 str. (11/61)
H 1157 - dopis A.Dvořáka sl. Hellerové ohledně její cesty do Písku, 1924 (11/61)
H 1158 - dopis A.Dvořáka sl. Hellerové, 1924 (11/61)

Související Osobnosti

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':