Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: ONDRÁČEK, Vlastimil; KOHUTOVÁ, Petra. Karlovarské Déčko vypráví příběhy již padesát let. Amatérská scéna. 2011, roč. 48. (Ochotnické divadlo 57.), č.5, s. 40-42

„Co se dá dělat? Říkat verše a vyprávět příběhy. Jinak se svět změní ve zvěřinec.“ (Karel Tachovský: Mor)

Letos v listopadu si připomene karlovarské Divadelní studio D3 již padesát let své existence. Karlovarské divadlo, ať již amatérské či profesionální, nemělo nikdy na růžích ustláno – jak dokládá např. zrušení stálého profesionálního souboru Městského divadla v roce 2004 (o jehož znovuzrození se současné zastupitelstvo klopotně a s mnoha problémy pokouší). Jak je tedy možné, že Déčko funguje a vzkvétá?
Když začneme zkoumat historii divadla v Karlových Varech, musíme se vrátit do roku 1881, kdy v Poštovním dvoře vznikla myšlenka českých lázeňských hostů založit tzv. Slovanskou besedu. Schválilo ji c.k. pražské místodržitelství výnosem z 29.12.1881. Středisko Slovanské besedy sídlilo v té době v domě Slavia Na Vyhlídce čp. 484/22.

Kolem roku 1920 byla hlavním organizátorem divadelního dění česká menšina; stala se zřizovatelem dramatického odboru při tělocvičné jednotě, o kterou se opíralo první karlovarské ochotnické divadlo. Hlavním centrem byla Slovanská beseda se sídlem v Jaltské ulici čp. 1107/14.
Za nacistické okupace hrstka nadšenců, většinou totálně nasazených na práci v Karlových Varech, studovala za těžkých podmínek české hry. Po osvobození především tito lidé založili Jednotný výbor divadelních ochotníků, do jehož čela zvolili Josefa Mareta a jednatelem pokladníka ČSD Františka Břicháčka. Scházeli se a zkoušeli v hotelu Pošta v prostoru dnešního Thermalu.

Z této živné půdy ochotnické činnosti čerpal inspiraci trojlístek Miloš Honsa, Marie Honsová a Arnošt Kasal, kteří v roce 1961, přesně 25. listopadu, podepsali zakládací listinu Divadelního souboru D3. Vzápětí začali zkoušet Seifertovu Píseň o Viktorce, kterou poprvé sehráli v dubnu 1962 v Toužimi – a pak ještě dvakrát. Rozjel se divadelní vlak, který se dodnes nezastavil. Zastavme se my – alespoň u několika faktů:

• V počátcích byla hlavní ženskou hereckou osobností Marie Honsová (její matka Gnese v Candoniho Přání sobotního večera či matka ve stejnojmenné Čapkově hře byly kritikou vysoce ceněny), Miloš Honsa režíroval a zastával funkci jevištního výtvarníka (provokoval svým moderním vnímáním scénografie – např. Čapkovu Matku v roce 1964 stavěl nikoli v realistických kulisách, ale mezi krychlemi), Arnošt Kasal byl svou noblesou a zvládnutým řemeslem předurčen k dramatickým rolím (např. děda Gornetta v Přání sobotního večera).

• Vlastimil Ondráček, dnešní produkční souboru (který si říká skromně hospodář), přišel do Déčka v roce 1964 a stal se osobností hereckou i režijní; jeho první prací byla režie autorské pohádky Miloše Honsy Princezna Lipový květ, uváděná v Divadle Vítězslava Nezvala. Z dalších jeho režií dlužno zmínit alespoň Sadkové Civilní spor, Arbuzovova Romance ve třech, Schmidových Třináct vůní, Suchého a Havlíkův Faust, Čapkovo Jak se dělá divadlo, Fischerové Hodina mezi psem a vlkem, Feydeauova Nebožka panina matka…

• V roce 1967 byla uvedena v Ostrově premiéra hry Emmanuela Roblese Montserrat, která vznikla za spolupráce D3, Divadelního klubu v Ostrově a souboru Jirásek v Nejdku. Náročné organizačně i umělecky, o obé se staral Miloš Honsa.

• V roce 1969 vstoupilo D3 do nově ustaveného Svazu českých divadelních ochotníků.

• Pro praktické divadelníky bude znít asi neuvěřitelně, že Déčko nemělo po celých prvních deset let své existence vlastní jeviště. Jeho členové sice mohli zkoušet v Okresním kulturním domě na dnešní třídě TGM, kde byla zaměstnána Marie Honsová – ale každá premiéra probíhala tzv. „naostro“ – herci poprvé stáli na jevišti v těch stáncích, kam byli pozváni, a museli si poradit, poprvé se svítilo, poprvé se zvučilo… V roce 1971 dostalo D3 konečně vlastní prostory – K klub v Karlových Varech–Rybářích.

• V roce 1973 se D3 poprvé probojovalo na Hronov, a to s hrou Hermana Heyermanse Loď jménem Naděje v režii Miloše Honsy. Nejenže tam dostal cenu za mladý herecký výkon začínající budoucí profesionál Ondřej Pavelka, ale také byla zahájena tradice ochotnických svateb – Jiřina Postlová se provdala za Ladislava Fímana.

• Balada z hadrů v režii Jiřího Hlávky dosáhla po premiéře v prosinci 1978 téměř třiceti repríz – do té doby úspěch nevídaný. K dalším režiím Jiřího Hlávky, který zanechal v Déčku nesmazatelnou stopu, patřila např. Daňkova Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo, Calábkovo Zavraždění svaté Celestýny, Křepelkové Filuta Pepino, několik her z dílny Voskovce a Wericha… a nespočet rolí odvedených pod režijní taktovkou kolegů. Hojně se také věnoval divadlu jednoho herce; vzpomeňme alespoň nezapomenutelné Bláznovy zápisky či monodrama Cyrano a…

• Ve hře Čapků Ze života hmyzu v režii Vlastimila Ondráčka z roku 1980 excelovala mladičká Hanka Franková v roli Kukly, o dva roky později si to zopakovala ve Třinácti vůních, které se dostaly až na Hronov a také umožnily vycestovat Déčku do kapitalistické ciziny (konkrétně do Auersmacheru v německém Sársku). V té době Hanka Franková založila i jakousi dílnu zvanou „malé Déčko“, z jejíž činnosti vyšla např. Pastýřka putující k dubnu, Hra veselé Magdaleny či O smutných očích Hany Karadžičové.

• V roce 1981 se poprvé vyjelo na tzv. vagant – putování po vlastech českých s divadlem. První výjezd vedl na Domažlicko, Hanka Franková a Jirka Hnilička tam nastudovali středověké Svitáníčko. Tato tradice je držena dodnes; nejčastěji vedou kroky ochotníků do Liberka, ob rok zajíždějí i jinam (Chebsko, Litoměřicko, Vysočina). Poslední premiérou v červenci 2011 byla dramatizace pověstí Zdeňka Šmída O nevděčné mlynářce a O zlaté horečce, uvedená na skautském táboře a hradě v Ledči nad Sázavou.

• V roce 1983 poprvé zkusila v Déčku režírovat dramaturgyně souboru Anna Franková; její Kuře na rožni se rovněž dostalo na Hronov (kde ho zhlédl i autor Jiří Šotola).

• V roce 1985 začalo Déčko organizovat přehlídku Karlovarský Harlekýn. V letech 1985-1991 se konal celkem sedmkrát, prvních šest let v Divadle Vítězslava Nezvala, poslední, sedmý ročník v malém sále hotelu Thermal. Tak mohli karlovarští diváci vidět např. v roce 1987 Novou komedyji o Libuši a dívčí vojně v Čechách DS Krakonoš Vysoké nad Jizerou, v roce 1988 kultovní Daňkovu Vévodkyni valdštejnských vojsk souboru z Ústí nad Orlicí atd.

• Utíkej, smrtko, utíkej čerstvého absolventa režijní školy Petra Richtera zahajovalo Jiráskův Hronov v roce 1985. Dalšími režiemi Petra Richtera byly např. Zoščenkovy aktovky Nepodařený den a Svatba, Daňkův Kulhavý mezek, Pinelliho Zlatá blecha, Ghelderodovi Tři herci, jedno drama…

• V roce 1990 se Déčko ocitá na chodníku a musí vyklidit prostory K klubu, kam se stěhují výherní automaty. Nemá kde zkoušet ani hrát a jsou mu odňaty dotace. Ze souboru odchází pět mužů, kteří zakládají divadlo Klobrouk. (Dvě ženy o čtyři roky později zakládají rovněž vlastní divadlo buďAnebo.) D3 díky pomoci Milana Kozelky začíná od února 1992 zkoušet a hrát v klubu Paderewski; po opuštění Paderewského se na čas po roce 1995 dělí se souborem Divadla Vítězslava Nezvala o komorní scénu Motýl v Tuhnicích, v roce 1997 přesidluje do divadélka lázeňského domu Tosca, zkouší se v letech 1998-2000 zabydlet v divadélku Kapsa, ale protože si tam diváci nenašli cestu, vrací se do Tosky.

• V roce 1990 absolvovala režijní školu SČDO Anička Ratajská, dnešní nejvýraznější osobnost D3. Ve Varech se uvedla špičkovou inscenací Daňkova apokryfu Čtyřicet zlosynů a jedno neviňátko; k jejím dalším režiím patřil např. Havlíkův Don Quijote, Blatného Smrt na prodej, Pickovi Smolaři, Holbergův Jeppe z Vršku, Přidalova Pěnkava s Loutnou, Gombárův Hugo Karas… Její inscenace Tachovského Moru se stala nejúspěšnější inscenací v celé historii Déčka (mezi lety 2002 a 2004 hrán 37x).

• V roce 2002 byl uzavřen provoz divadla Tosca. D3 využívá nabídky ředitele Městského divadla Čestmíra Kopeckého a zkouší a hraje v nově vybudovaném Divadle Husovka, kde sídlí dodnes.

• V roce 2009 začíná soubor zkoušet jako příležitost „si trochu zařádit“ scénická čtení her současných autorů – Láska vole Petra Kolečka, Klimáčkův Komunismus, Růžičkovy Čtyři sestry…

• V současné době má Déčko na repertoáru Goldoniho Treperendy (režie Anna Ratajská), Peškův Betlém (režie Anna Ratajská), komponovaný pořad o Osvobozeném divadle Je to tak, třeba je to k nevíře (režie Petr Richter). Při příležitosti oslav padesáti let uvede soubor inscenaci o dvou tvářích jedné ženy – Píseň o Viktorce, jak ji složila Bára žernovská a zapsala Božena Němcová (předpremiéra této části proběhla již v červnu 2011) a Píseň o Viktorce, jak ji přebásnil Jaroslav Seifert a sehrálo karlovarské Déčko léta Páně 1962. O režii se podělili dva kmenoví režiséři D3, tedy Anna Ratajská a Petr Richter. Slavnostní premiéra a oslava, spojená s vernisáží výstavy fotografií a obrazů členky D3 Ley Bělinové a pokřtěním almanachu o padesátileté historii souboru, se uskuteční v pátek 25. listopadu 2011 v Divadle Husovka.

Soubor v průběhu let změnil svůj název Divadelní studio D 3 Karlovy Vary a v roce 1992 se stal občanským sdružením. Za padesát let uvedl 135 premiér; kromě kmenových titulů také pohádky, pásma, divadla poezie, příležitostné akce typu Mikulášská atd. Dnes má 27 členů, z toho vedoucího souboru, uměleckou vedoucí, dramaturgyni, tři režiséry, výtvarníka a hospodáře. V jeho čele se vystřídali amatérské osobnosti Marie Honsová, Vlastimil Ondráček, Jiří Hlávka, Anna Ratajská a Petra Kohutová, nyní ho vede Ing. Martin Cirkl.

Vrátím se na počátek této stati: jak je možné, že v nelehkých karlovarských podmínkách Déčko funguje a vzkvétá? Odpověď je jednoduchá: díky lidem, jejich nadšení, ochotě investovat volný čas do něčeho tak nelukrativního a „zbytečně“ luxusního, jako je divadlo, jejich víře v to, že přípravou a zkoušením nových inscenací, ale také mnoha doplňkovými aktivitami typu návštěv inscenací kolegů či účasti na přehlídkách, dělají něco nejen pro sebe, ale také pro druhé.

Takže, Karlovarští – zlomme vaz do příštích padesáti let!

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.