Databáze českého amatérského divadla

Texty: Bavorov, inf. Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích o restaurování opony. Mgr. Dagmar Geršlová, 2013

http://www.npu-cb.eu/aktuality/uzemni-odborne-pracoviste/?more=395#news395

Restaurování opony "Kde domov můj" divadelního spolku Šumavan z Bavorova

Okres: Strakonice
Investor: Obecní úřad Bavorov, KÚ Jihočeského kraje
Restaurátor: ak. mal Jiří Mašek, ak.mal. Tomáš Skořepa

V průběhu r. 2013 došlo v oblasti restaurování k zajímavé akci – k obnově historické divadelní opony. V minulosti již byla restaurována divadelní opona s námětem „Oldřich a Božena“ z Radomyšle (okr. Strakonice) a v současné době třetím rokem probíhá restaurování divadelní opony „Pohled na Netolice od jihozápadu“ z Netolic. Restaurování historických divadelních opon ochotnických spolků, datováno převážně z dob národního obrození či první republiky, jsou ojedinělé, přesto mají smysl a iniciátoři – obce, města, divadelníci i krajský úřad přispějí jak k záchraně památky regionálního a kulturního významu, tak k „oprášení“ dokladu národnostní hrdosti a připomenutí tradice a historie našich dějin či obce.
Divadelní oponu vytvořil v r. 1895 pro divadelní ochotnický spolek Šumavan z Bavorova malíř Josef Jakší. Spolek byl založen schvalovacími listinami již v r. 1876. Jeho činnost přetrvala až do 50. let 20. století.
Samotný autor Josef Jakší (1874-1908) byl rodákem z Bavorova. Absolvoval uměleckoprůmyslovou školu v Praze, kde vyučoval prof. F. Ženíšek a malíř J. Schikaneder. Později vystudoval AVU. Převážně byl figurista – maloval lid jihočeského venkova, nevyhýbal se ani námětům náboženským, vlasteneckým a historickým. Předlohou pro bavorskou oponu „Kde domov můj“ byla litografie „Domov“ od Josefa Mánesa. Ten tuto grafiku vyhotovil v r. 1854 jako prémii pro „Jednotu umělců výtvarných“. Malba v ploše postranních medailonů a ve vertikálních pruzích opony je rovněž převzatý námět od Josefa Mánesa – z kalendářní desky Pražského orloje (z r. 1865,dnes je na orloji kopie).
Stručný popis:
Střed obrazu vyplňuje námět symbolizující harmonii dvou „protikladů „ – vpravo oráč, nalevo na koni sedící dívka s houslemi. Po stranách vertikální pásy s malbou zemědělského nářadí a medailonů s motivy práce ve čtyřech ročních období. Nad obrazem znak Bavorova – červená růže Vítkovců ve stříbrném poli a pod obrazem nápis „Kde domov můj“. Rozměr opony : 405 x 245 cm, technika klihové malby.
Stav opony:
Plátno bylo lokálně mechanicky poškozené trhlinami a zvlněné. Malba byla celoplošně zaprášená, lokálně s většími nánosy prachu, špíny a plísně. Místy se nacházely plochy s rozsáhlejší ztrátou barevné vrstvy, vydrolením a krakeláží.
Restaurování:
Nutno říci, že ze strany zadavatele Města Bavorova byly pro práci vytvořeny ideální podmínky. Mimo jiné bylo restaurátorům umožněno pracovat, i vzhledem k rozměrům opony, přímo na místě ve městě, a to v prostoru kulturního zařízení. Na druhou stranu předvedli restaurátoři mravenčí práci, spočívající v celkové stabilizaci podložky, konzervaci a desinfekci podkladových vrstev, čištění, revizi předcházejících nevhodných laických zásahů (záplaty), scelení trhlin. Scelení malby bylo provedeno napodobivou retuší. Důležitá byla také revize závěsného systému v podobě zátěžové tyče ve spodní partii a tyče v horní části opony. Zařízení na rolování opony nebylo obnoveno, nezachovalo se.
Bylo dohodnuto, že zrestaurovaná opona bude zavěšena v prostoru kulturního zařízení v Bavorově a pro zájemce bude k dispozici k prohlédnutí.

Autorka příspěvku: Mgr. Dagmar Geršlová

10. 1. 2014

Související Osobnosti

Související Obrázky

Bavorov, SDO Šumavan, opona Kde domov můj, Josef Jakší dle Josefa Mánesa, detail před restaurováním 2013
Bavorov, SDO Šumavan, opona Kde domov můj, Josef Jakší dle Josefa Mánesa, po restaurování 2013,  1895
Bavorov, SDO Šumavan, opona Kde domov můj, Josef Jakší dle Josefa Mánesa, před restaurováním 2013


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':