Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Kolár / Občanská beseda/ SDO

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1901
Působení: 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 198x, 199x, 200x
1901 DO Občanské besedy, činnost zahájila Tylovou úpravou Nestroyova Enšpígla, v hostinci volyňského pivovaru. Stálá scéna a jeviště je v čp. 16.
1903 zakoupena z podnětu Fr. Procházky část garderoby společnosti řed. Hanuše v Kolíně, která ukončila činnost a rozešla se (druhou část koupil žihobecký Tyl).
1904 jako SDO Kolár, „Stanovy divadelního ochotnického spolku Kolár ve Strašeni“, prvním předsedou se stal žihobecký učitel František Procházka, často uváděl hry klasiků. Pracoval v součinnosti s místním občanem T. Duškem, MUDr. Josefem Ráchlíkem, Josefem Majerem a řídicím učitelem Křesinou. (Z té doby kronika, kterou dlouhá léta opatrovala rodina Duškova.)

Divadelní spolky - strašínský Kolár a žihobecký Tyl - si vzájemně vypomáhaly buď hostováním heců nebo pohostinskými hrami,
1906 za spoluúčinkování Fr. Procházky, Ot. Slunečkové, Jana Ťoupalíka, Čeňka Sporky a Fr. Vaňka z Žihobec nastudována Vrchlického Noc na Karlštejně, režie žihobecký ředitel František Procházka. Duší spolku byli učitel František Křesina a Tomáš Dušek, obchodník. Spolek měl pěknou garderobu, koupenou Tomášem Duškem společně s divadelním spolkem Tyl v Žihobcích s tou podmínkou, že si oba spolky navzájem budou půjčovati potřeby k divadelnímu představení.
1905 - Růžová pouta.
1906 - Lokay: Archa Noemova, Noc na Karlštejně, Černý kříž v lese, Lapený Samsónek, Mlsáníčko.
1907 Schmiedleschner: Sedlák krvopřísežník, obraz ze života, Krakonoš.
1908 Václav Hrobčický z Hrobčic, Blázinec v I.patře, Damoklův meč, Karel Havlíček Borovský.
1909 J. K. Tyl: Strakonický dudák, Ptačí mozky, Paličova dcera.

1905–1910 pravděpodobně v těchto letech si spolek pořídil malovanou oponu. "Takovou překrásnou oponu nemělo žádné divadlo v širokém okolí. Lidé chodili i s dětmi na divadelní představení snad o hodinu dříve, jen aby se v klidu mohli podívat na půvabnou můzu Thalii, jak věncem dekoruje hlavu toho pana umělce Kolára. Strašínští byli právem na svoji oponu převelice hrdi."

1910 – členem ÚMDOČ, pořízeno stálé jeviště v dřevěném přístavku.
1910 - Krasata, Bílá myška, Pražský žid, Na scestí.
1911 - 2. 3. - Josef Kratochvíl: Eva ze Závořic, historický obraz; Modré oči, Lucifer aneb zázračný elixír.
Spolek Kolár věnoval některé výtěžky svých her na vybavení místní knihovny, školy, na stavbu menšinové školy na Šimanově, dokonce i na válečné sirotky či na aktivity vlastenců. Pořádal také mikulášské, silvestrovské či pouťové zábavy. Tradicí byl divadelní ples.
1912 uveden Chudý písničkář - "Lesku souhře dodal člen a upřímný přítel náš Fr. Procházka, řídicí uč. z Žihobec, jenž pohostinsky vystoupil v titulní úloze." V Žihobcích sehrána hra Lucifer aneb Zázračný elixír.
1912 - 6. 1. - Ferd Oliva: Zápas o nevěstu, ve prospěch spolku Komenský ve Vídni na podporu českých škol; 2. 2. - L. Stroupežnický: Naši furianti.
1913 - Jirásek: Psohlavci Bílá paní Perchta z Rožmberka, Ráno, v poledne a večer, Ona něco ví, Paruka.
"Soubor vykazoval také bohatou přednáškovou činnost. Pořádal koncerty za řízení vynikajícího hudebníka, nezdického řídícího učitele Jana Ťoupalíka. Dále to byly honosné plesy, maškarní bály, taneční pouťové (sedm poutí do roka) a posvícenské zábavy,“ dle strašínské kronikářky Jaroslavy Sucháčové.
1914 - Na rodné hroudě.
1917 – členem Thalie.
1918 členem ÚMDOČ.
1918 - Modrá krev, Mlsáníčko, Zajatcův návrat, Rozmarný večer(zpěvy, recitace, kuplety), Kometa Hanselinova, Psohlavci, Srdce.
1919 - Pro českou školu, Rychtářův poklad, Z manželského ráje, Poklad, Kulatý svět.

1920 - Pro tatíčka presidenta, Otec, Zvony, Z českých mlýnů.
1921 - Kandidáti ženitby, Lešetínský kovář, Zlý duch.
1922 - Černý kříž v lese, Dvě postele v jednom pokoji, Divá Bára, Přišla do rozumu, Mrtvé moře.
1923 K. Fořt - J. Nachtman: Kráska ze Šumavy, hráno v Žihobcích.
1924 při příležitosti odhalení pomníku padlým rodákům sehrána hra F. Ad. Šuberta: Probuzenci, Jindra, Palackého třída, V českém ráji
1925 - V mládežnickém pokoji.
1926 - Strakonický dudák, Baťoch, Dědkové, Na polském zámku, Charleyova teta.
1927 -Maryša, Žabec, Srážka vlaků, Dědečkovy housle, Falešná kočička, Románek na horách.
1928 - Paní matinka, Lupen a Pupen.
1929 - Šťastní otcové, Kontrola spacích vagonů.

1930 - Ve stínu nenávisti, Praha-Brno nasedat, Šofer, Děvče od Čechova.
1931 - Je velká láska na světě, Česká maminka, Když štěstí chodí po horách.
1932 - Když se Mařenka zamilovala, Manžel šibal, Psohlavci.
1933 - Koudelík a Vejvara, Tylova láska, Andulka šafářová, Pero a kosa.
1934 - Černí krysníci, Dcerušky tatínka Berušky.
1935 - Skřivánek, Veselá vojna, Rozmysli se Mařenko, Horská láska.
1936 - Případ Terezy Málkové, Jízdní hlídka, Zvony, Trampoty hajného Klobáska.
1937 - v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1937 - Cestička k nebi, Zatoulaná svatba, K poctě zbraň, Ben Hur.
1938 - Noc na Karlštejně, Jedenácté přikázání, Pravda na útěku.
1939 - Zámecké strašidlo, Kariera matky Lípalové, Prach a broky.

1940 - Paličova dcera, Krb bez ohně, Vodní družstvo, Příklady táhnou.
1941- Mistr ostrého meče (Krpata), Hospoda u Markyty, Palackého třída 27.
1942 - Divoké srdce, Ze starých mlýnů.
1943 - Vrah jsem já, Seděla pod borovičkou, Ryba na suchu.
1944 -Za ranního kuropění, Rybníkář Kuba.
1946 - Věž trubačů.
1947 - Lapený Samsonek, Lidé v bouři, Polibek Královský, Okénko.
1948 - Most nejkrásnější, Milionářem proti své vůli, Slovo dělá muže.
1949 - Ženichové, ?Pildmanová?(z dokumentů nelze zcela jasně přečíst).

Po 1950 DS Kolár pod Osvětovou besedou, hrál příležitostně.
1950 - Červený mlýn, Naši Furianti, Volá Vás ?Tajmýr“(z dokumentů nelze zcela jasně přečíst).
1951 – 22.6.- likvidační schůze. Spolek Kolár byl začleněn do ČSM.
1954 - Úsměvy a kordy.
1955 - Ulička odvahy, Ženský záhon.
1956 -Tvrdohlavá žena.
1957 - Neotesanci, Třetí zvonění.
1959 - Babička má slovo.

Předsedové spolku:
1905-1908 – František Křesina
1908-1930 – Tomáš Dušek
1930-1932 – MUDr. Tůma
1932-1934 – F. Pešek
1934-1935 – Tomáš Dušek
1935-1951 – Josef Dušek

1960 otevřen nový Kulturní dům, na novém jevišti zahájili činnost Jiráskovou Lucernou, poté Stanislav: Návštěva nepřichází.
Do roku 1961, kdy oslavil 60. výročí činnosti, uvedl soubor více než 160 her.
1961- Dalskabáty, hříšná ves, r. Dušek, hostování v Soběšicích a Žihobcích.
1962 - Slovanské nebe.
1964 - Pension Belveder.

1988 Kolár - činoherní divadelní soubor Osvětové besedy Strašín, 19 členů, vedoucí Hana Štěpánková,
soubor se účastnil okresních soutěží.
1988 - Kráska a zvíře.
1989 - Princezna se zlatou hvězdou na čele.

Spolek svou činnost vykonával a vykonává s přestávkami až do dneška. Činnost byla zastavena zejména v období obou světových válek, na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století a v období let 1992 – 2004, tedy po dobu rekonstrukce KD Strašín po předchozím požáru.
Činnost spolku byla naposledy obnovena koncem roku 2004, díky aktivitě starosty obce Jana Helíška a Dagmar Ševčíkové.
Domovská scéna je v Kulturním domě, dříve hostinci volyňského pivovaru, 45 členů, vedoucí Stanislav Šmucr.

2004 B. Němcová: Babička, režie Dagmar Ševčíková.
2005-2012 – předsedou Stanislav Šmucr.
2005 - Babička.
2006 - Vějíř lady Windermerové.
2007 - spolek má statut občanského sdružení.
2007- Hrátky s čertem.
2008 - G. Chevallier: Zvonokosy.
2009 - Sluha dvou pánů, Figarova svatba
2009 Figarova svatba, v lednu 2010 hráno v Kašperských Horách.

2010 -César a Drana.
2011 - Naši furianti.
2012 - předsedkyní Dagmar Ševčíková.
2013 - Kráska a zvíře, Poprask na laguně, Za scénou.
2014 - Dalskabáty, hříšná ves aneb zapomenutý čert
2014 - Spolek divadelních ochotníků Kolár, Michael Frayn: ZA SCÉNOU, r. H. Chromá. Účast na ObP Horažďovice - nesoutěžní představení.
2017 - SDO Kolár, na motivy TV komedie: Světáci. Účast na KP Horažďovice - nesoutěžní představení.
Bibliografie:
POUZA, Ludvík : Ve Strašíně chystají dvě premiéry, Klatovský deník, 5. 9. 2009.

PROCHÁZKA, Frant.: Slovem k srdci - srdcem k vlasti. K 70. výročí Divadelního spolku Tyl. In: Jubilejní sborník - Žihobce 1971. Vyd. MNV a OB, s. 25-48. kART.

STRAŠÍN - zpráva. 0chotnické divadlo 1961, č. 8, s. 189.


ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 79.

Divadlo roč. 9, 1911-1912, č.11, s. 289.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 7, 20. 1. 1912, s. 86; č. 9, 20. 2. 1912, s. 110.

Obecní úřad Strašín, Strašín 1254 - 2004, ze starobylých končin Šumavy, s. 50.
Archivy:
kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3304, sg 30/490/35/1904, DS Kolár.

SUCHÁČOVÁ, Jaroslava, kronikářka ze Strašína.

Související www odkazy

Související Obrázky

Strašeň, Kolár, Bílá myška - plakát, 1911
Strašeň, Kolár, Lucifer - plakát, 1912
Strašín, Kolár, Babička, 2005
Strašín, Kolár, Babička, 2005
Strašín, Kolár, César a Drana, 2010
Strašín, Kolár, César a Drana, 2010
Strašín, Kolár, Dalskabáty, 2014
Strašín, Kolár, Divadelní ples, 2013
Strašín, Kolár, Divadelní ples, 2014
Strašín, Kolár, Divadelní ples, 2015
Strašín, Kolár, Divadelní pochod, 2013
Strašín, Kolár, Figarova svatba, 2009
Strašín, Kolár, Hrátky s čertem, 2006
Strašín, Kolár, Hrátky s čertem, 2008
Strašín, Kolár, Kráska a zvíře, 2013
Strašín, Kolár, Mikulášská družina, 2013
Strašín, Kolár, Naši furianti, 2011
Strašín, Kolár, návštěva sklípku, 2012
Strašín, Kolár, opona, Múza dekoruje věncem J. J. Kolára, autor Josef Suchý z Kolína , asi 1905
Strašín, Kolár, opona, Múza dekoruje věncem J. J. Kolára, autor Josef Suchý z Kolína , detail opony, asi 1905
Strašín, Kolár, opona, Múza dekoruje věncem J. J. Kolára, autor Josef Suchý z Kolína , detail opony, asi 1905
Strašín, Kolár, opona, Múza dekoruje věncem J. J. Kolára, autor Josef Suchý z Kolína , detail opony, asi 1905
Strašín, Kolár, opona, Múza dekoruje věncem J. J. Kolára, autor Josef Suchý z Kolína , logo autora, asi 1905
Strašín, Kolár, opona, Múza dekoruje věncem J. J. Kolára, autor Josef Suchý z Kolína , mechanismus ovládání opony, asi 1905
Strašín, Kolár, opona, Múza dekoruje věncem J. J. Kolára, autor Josef Suchý z Kolína , mechanismus ovládání opony, asi 1905
Strašín, Kolár, Poprask na laguně, 2013
Strašín, Kolár, Psohlavci - plakát, 1913
Strašín, Kolár, Silvestrovský pochod, 2013
Strašín, Kolár, Sluha dvou pánů, 2009
Strašín, Kolár, Za scénou, 2013
Strašín, Kolár, Zvonokosy, 2008
Strašín, Kollár, Zvonokosy
Strašín, opona, Múza dekoruje věncem J. J. Kolára, patrně 1905-1910
Strašně, Kolár, Kráska ze Šumavy - plakát, 1923
Strašně, Kolár, Rychtářův poklad - plakát, 1919
Žihobce, Tyl, Ona něco ví - plakát, 1913


Mapa působení souboru - Kolár / Občanská beseda/ SDO

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Strašín, Kolár, opona, Múza dekoruje věncem J. J. Kolára, autor Josef Suchý z Kolína , asi 1905
Strašín, Kolár, Babička, 2005
Strašín, Kolár, Hrátky s čertem, 2006
Strašín, Kolár, Zvonokosy, 2008
Strašín, Kolár, Hrátky s čertem, 2008
Strašín, Kolár, Sluha dvou pánů, 2009
Strašín, Kolár, Figarova svatba, 2009
Strašín, Kolár, César a Drana, 2010
Strašín, Kolár, Naši furianti, 2011
Strašín, Kolár, Poprask na laguně, 2013
Strašín, Kolár, Kráska a zvíře, 2013
Strašín, Kolár, Za scénou, 2013


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.