Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Koutek loutek

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1929
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1995
Působení: 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x
1928 - úspěchy loutkového divadla vedeného J. Kovářem, které hrálo v divadelním sálu Panského domu na přenosné scéně, čtvrtmetrovými loutkami od učitele J. Hájka pronajaté a 1927 koupené J. Kovářem a O. Pickem; velký zájem obecenstva, např.
1928 - 28. 10. - o představení hry Eugena Stoklasy O králi Ječmínkovi, uspíšil rozhodnutí loutkářů pořídit velké nové jeviště.
1929 ho postavili členové souboru J. Kovář, J. Homolka, F. Votava, V. Linhart ad. V Miřeticích zakoupeny půlmetrové loutky u firmy J. Krále.

1929 Sokolská LS Koutek loutek, součást vzdělávacího odboru TJ Sokol, hráno ve velkém divadelním sále sokolovny. Spoluzakladatel Josef Kovář se stal ředitelem.
1929 - 24. 11. - J. Bartoň: Kouzelná píšťalka, představení každý týden v neděli. 1929 odehráno 13 her,
1931 odehrál - již 40členný soubor mohl souběžně nacvičovat několik her - dokonce 16 premiér, mezi nimi hra místního rodáka MUDr. Drimla Šuki a Muki v režii J. Kosiny a J. Voborník: Černá rota krále Matěje, v režii J. Krupky či Jar. Homola: Jak se stal Honza králem v režii principála J. Kováře.
1932 - rozmíšky spojené s využíváním velkého sálu sokolovny, přiměly loutkáře postavit si novou scénu pod jižním balkonem sálu, otevřena hrou Ot. Šellera Raketou na měsíc v režii Jos. Bárty.
Účast členů Koutku loutek na na župních loutkářských školeních - např. koncem 30. let v Rovni J. Kovář a B. Píša.

1938 v říjnu sokolovna a ostatní vhodné sály použity pro ubytování uprchlíků z pohraničí a čs. vojska.
Koncem roku obnova činnosti, velká návštěvnost dětí i dospělých,
dokud 1939 - 19.3. - nezabralo sál okupační německé vojsko 9. setniny 71. motorizovaného pluku.
1939 -14. 4. - po jeho odjezdu na frontu loutkáři scénu uklidili, opravili a opět začali hrát.
1940 - březnu - Mj. za okupace velmi působivé (Malíkovo?) pásmo Sedmikrásky - pásmo básní víry a naděje z české poezie, pro jejichž interpretaci získal J. Kovář studenty z gymnázia. Repríza byla zakázána.
13. dubna byla zakázána činnost Sokola v celém Protektorátu.

Po válečné přestávce po úpravách divadélka
od podzimu 1945 opět pravidelná nedělní představení, problémem nedostatek hracích termínů v sokolovně.
Východiskem vybudování přenosné maňáskové scény (návrh F. Votavy), realizace J. Kovář a F. Votava s pomocí J. Homolky. Velký ohlas škol a školek, dětí i rodičů.
1948 - od konce roku nucená 2letá přestávka - zrušení TJ Sokol.

1950 loutkáři zřízena nová stálá scéna z bývalé "konírny" na vnitřním dvoře sokolovny, v ní
1956 - 1. 1. - poslední představení - A. Rada: Tři zlaté vlasy děda Vševěda, režie Josef Krška, scéna Jos. Kovář a Lad. Březina.
1955 organizační přechod Koutku loutek k ZK ROH ČKD a Orličan Choceň jako zájmový kroužek.
Od 1957 marionetové divadlo v adaptované sokolovně. Malá účast na loutkářském dění.

1960 při souboru pracoval dětský Pionýrský soubor pod vedením A. Dvořáčkové.
1961 V. Cinybulk: Sršáň táhne do boje, režie J. Hak, scéna L. Březina.
1962 zvolen vedoucím souboru Mil. Ropek.
1965 30 členů, 2 premiéry ročně, cca 3 reprízy, průměrně 15 představení do roka, zájezdy, Estráda šaška Juchajdy, Pivoda, vodník pod vyšehradskou skálou, aj.

1988 Koutek loutek - loutkový soubor Sdruženého klubu pracujících Choceň, 21 členů, vedoucí Květoslava Hajnová - vedoucí cca 2 roky, potom opět vedoucím souboru Miloslav Ropek.

2005 - představení na přenosné maňáskové scéně:
9.2. 2005 - J. Horál: Perníková chaloupka, režie Z. Baloghová, scéna J. Oliva, světla R. Březina, zvuk J. Lerch, inspice E. Šotková, v divadelním sále sokolovny.
23. 3. 2005 - repríza Perníková chaloupka
29. 6. 2005 - J. Weizl: Bílé ouško, režie Z. Baloghová, scéna J. Oliva, světla R. Březina, zvuk J. Lerch, inspice E. Šotková, divadelní sál.
2. 11. 2005 - repríza Bílé ouško
20.12. 2006 - J. Vosečková: Puňtovy vánoce, režie M. Ropek, scéna J. Oliva, světla R. Březina, zvuk J. Lerch, inspice E. Šotková
20.12. 2006 - repríza Bílé ouško
28. 2. 2007 - repríza Puňtovy vánoce
22. 9. 2007 - repríza Perníková chaloupka,
15. 12. 2007 -Puňtovy vánoce v Domě dětí Choceň
9. 10 2008 - repríza Perníková chaloupka, v MŠ Brandýs nad Orlicí
13. 12. 2008 - repríza Perníková chaloupka, v domově dětí
Bibliografie:
MERTA, Jan: Informace pro MČAD. Rkp. 2001.

ROPEK, Miloslav: Historie loutkového divadla Koutek loutek. (Mj. soupis členů, seznam představení, osobnosti choceňského loutkářství...) Vyd. Město Choceň, 2004, 160 s. kDTB ( Pro DČAD poskytlo Informační centrum Choceň, zprostředkovala Jana Havelková, leden 2014.)
Archivy:
kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Související Obrázky

Choceň, Koutek loutek - loutkové divadlo se hrálo v bývalé konírně 1950-1956
Choceň, Koutek loutek hrál na Krajské přehlídce loutk. souborů v České Třebové, 1961
Choceň, Koutek loutek, Bacilínek, 1962
Choceň, Koutek loutek, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, 1960
Choceň, Koutek loutek, Kašpárek, učeň černokněžníkův, 1962
Choceň, Koutek loutek, Krysař, 1964
Choceň, Koutek loutek, Ostrov splněných přání, 1960
Choceň, Koutek loutek, po odehrání pohádky Ostrov splněných přání, 1960
Choceň, Koutek loutek, portál divadla 1970
Choceň, Koutek loutek, Princezna Rozmařilka, 1963
Choceň, Koutek loutek, slavnostní schůze k 40. výročí činnosti souboru, 23.11.1969
Choceň, Koutek loutek, Sršáň táhne do boje, 1961
Choceň, Koutek loutek, Vodník pod Vyšehradem, 1962
Choceň, Koutek loutek, Vodníkova Hanička, 1960
Choceň, Koutek loutek, výstavba nové divadelní budovy, 1955
Choceň, Koutek loutek, z inscenace Kašpárkova dobrodružství s drakem, 1992
Choceň, Koutek loutek, z výstavy v sokolovně k 60 letům činnosti souboru, 1998


Mapa působení souboru - Koutek loutek

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Choceň, Koutek loutek, slavnostní schůze k 40. výročí činnosti souboru, 23.11.1969
Choceň, Koutek loutek - loutkové divadlo se hrálo v bývalé konírně 1950-1956
Choceň, Koutek loutek, po odehrání pohádky Ostrov splněných přání, 1960
Choceň, Koutek loutek hrál na Krajské přehlídce loutk. souborů v České Třebové, 1961
Choceň, Koutek loutek, portál divadla 1970