Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Měšťanská beseda / Besední ochotnické divadlo U červené hvězdy

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1859
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 191x
Působení: 185x,186x, 187x, 188x, 190x, 191x
1859 továrník (pozdější starosta Karlína) Jos. Götzel pořídil jeviště, ochotníci na něm uváděli „divadelní kusy a francouzské operetky”. Hráli v hotelu U červené hvězdy.
1865 je věnoval Měšťanské besedě Karlín (založena 1861, dále MB), ta utvořila sbor div. ochotníků a „hrálo se čile”.

(1864-)1865 Ochotnické divadlo v Karlíně
založili po úspěchu českých představení Pilcovy společnosti založili J. Srnec, K. Bursík a další mladí muži (Staněk, Hof, Ant. Srnec, Spies, Mach, bři Tužilové, Teisingrové, Matulka a Skrbek.
Ředitelem zvolen Staněk, Hof režisérem.
První představení uspořádali za pomoci cizích ochotníků. Další kusy hráli za režie J. Hofa:. Zakletý princ (Plotz), Trampoty choristy (Levassoir) za spoluúčinkování J. Mošny, Doktora Fausta domácí čepička (Hoppe), Český dobrovolník a francouzská selka (dle franc. J. Kaška), Manžel bez ženy (Görner), Kniha II, kapitola I (dle franc. J. Novotný), Čeleď (Benedix), Noc před novým rokem (Gerle) aj.
Pořízeno nové jeviště, kulisy a opona s obrazem karlínského náměstí.
1866 v únoru začala nová sezona, do prosince 27 představení, režie J. Hof, Debora, Vychovatel v nesnázích, Veselohra, Slepý mládenec, Břetislav Bezejmenný, Cesty veřejného mínění, Jan za chrta dán, Sedlák Zlatodvorský. Ředitelem zvolen Ant. Choděra.

Koncem roku 1866 Ochotnické divadlo převzato Měšťanskou besedou.
Ochotnické divadlo MB v hotelu U červené hvězdy, řídil dramatik J. M. Boleslavský (knihkupec a nakladatel). Režiséry Pulda a Stanislav.
Mj. Chudý písničkář (Kneisel), Debora (Mosenthal), veselohra (Jeřábek), Dalůibor Čermák (Benedix), Pokuta muže; Veselohra (Jeřábek), Loupežníci (/Schiller), Braniboři v Čechách; Hrajete šachy a Hej, Slované (Stankovský), Jiříkovo vidění (Tyl), Svatojánský dvůr aneb Mocnost slova božího (Mosenthal), Břetislav samozvanec český (dle Schmieda J. V. Frič), Inserát (Sabina), Žižkův meč (Klicpera), Cesty veřejného mínění (Jeřábek), Magelona (J. J. Kolár), Čech a Němec (Štěpánek), Katovo poslední dílo (Klicpera – Boleslavský), Sedlák Zlatodvorský (Birch-Pffeiferová), Doktor Žvanil (Zbraslavský), Žižkova smrt (J. J. Kolár), Čech a Němec (Štěpánek) Mlynář a jeho dítě (Raupach), Pokuta ženy (Girardin), Enšpígl (Nestroy), Paní Marjánka, matka pluku, Paličova dcera, Pražský flamendr, Strakonický dudák (Tyl), Telegram Pleger-Moravský), Něžné příbuzenstvo (Benedix), Husitská nevěsta aneb Plzeň roku 1434 (J. Z. Veselý) – ai. 45% původní tvorby.
Hrál zde i Tylův syn J. O. Forchheim (později vynikl jako spisovatel a div. ředitel) aj. J. Stankovský. Divadlo považováno za jedno z nejlepších své doby, mělo jedno z nejbohatších jevišť té doby, hojně rekvizit a bohatou knihovnu.

1867-1868 jako Besední ochotnické divadlo Karlín (Karlínské ochotnické divadlo) U červené hvězdy. Během 1867 27 představení, r. Aug. Terš.
1867 Bídníci, Břetislav Bezejmenný, Poslední katovo dílo ( s nim hostovali v Brandýse nad Labem), Liška nad lišku, Jeden z nás se musí oženit, Útěk do Afriky, Inserát, Žižkův meč, Cesty veřejného mínění, Diblík (hostoval Polák z Prozatimního divadla), Malá úslužnost, Vrahové ve městě, Čeleď, Jan za chrta dán, fraška Braniboři v Čechách, Má mne rád, Monsieur Bley, Sedlák Zlatodvorský, Omylové světem vládnou, Veselohra, Uniforma maršálka Radeckého, Čech a Němec, Za živa mrtví manželé, Valentina, Zda-li mne miluje, Poslední mohykán, Chléb náš vezdejší, dejž nám pane.
1867 - 29. 8. - slavnostní večer k oslavě převežení Svatováclavské koruny do Prahy, po projevech a živém obrazu "koruna Svatováclavská" uv. jednoaktovka - Fr. J. Janke: Braniboři v Čechách. Následovala hudba a zpěvy. 1. 9. - E. Pešková: Malá úslužnost, J. J. Stankovský: Má mne rád, F. W. Hacklaender, přel. Fr. Jaroš: Monsieur de Bley.
Hráli: Lipinská, Jírová, Bergmanová, A. Bollardová, Strnad, Miškovský, Terš, Bendl, Strnad, Volný, Stanislav, Krakovský, Sládečková, Pardubický,
Ředitel J. M. Boleslavský, dramaturg J.J. Stankovský, režiséři: Pražský a Stanislav, Budil, Hof, Pštrossová, Kreibichová, Šramová, Lokaj, Ulrichová, Pštross, Loužecký, Tylová, Chocholatá, Rubeč, Jirová, Ottomarová, Holčovský. Výborné osvětlení p. Bořek.
1867 - 15. 9. - Ch. Birch-Pfeifferová: Sedlák Zlatodvorský
V představení Magelony vystoupili spolu s karlínskými ochotníky také členové Prozatímního divadla (Fr. Bollardová, J. Seifert, A. Pulda)
1868 Benedix: Něžné příbuzenstvo, r. Terš, uvedeno obsazení, repríza Uniforma maršálka Radeckého

1868 opět Hof, poté rozchod s vedením MB.

1869 odtržení od besedy, vznik samostatného SDO. Později se spojilo s DS Pokrok (prolnutí s původně žižkovským DS, viz níže), úspěšný hl. za ved. Jar. Hofa, měl svou scénu v sále U Červené hvězdy.

Měšťanská beseda v té době jen drobné komické operetky za pomoci Pěveckého spolku Slavoj.

Dramatický odbor Měšťanské Besedy (DrO MB) vzkříšen v 1. desetiletí 20. stol., vedoucím a režisérem dr. Petr Zenkl (1884-1975, český nár. soc. politik, 1937-1939 primátor Prahy, 1946 nám. předsedy vlády, 1948 emigroval).

1911 - 4. 11. - Jan B. Kühnl: Ona něco ví.
----

1912 pod MB i Zábavní spolek Randál.
Bibliografie:
BOLESLAVSKÝ, J. Mikuláš: Divadelní almanach, s. 72. kDÚ, KMd.

SCHAFFER, Karel F.: Paměti Měšťanské besedy v Karlíně 1861-1912. Karlín, Měšťanská beseda 1914.

SPALOVÁ,Olga:Sága rodu Budilova. Sto let českého divadla na jevišti i v zákulisí. Praha, Odeon 1978. 371 s.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 38-40.
----

Z Karlína, Česká Thalia 1, č. 16, 1867, s. 44, 54, 69, 78, 86, 93,101, 110, 126,134, 150, 152, 159, 165,174, 182, 189, 197, 215,

St.: Z Brandýse nad Labem, Česká Thalia 1, 1867, s. 183

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 4, 5. 12., s. 45.
Archivy:
A hl. města Prahy:
Měšťanská beseda v Karlíně, 1860-1913 (1919). Ev. č. pomůcky 13.

Archiv města Plzně: 18 plakátů.

Národní muzeum, Divadelní odd.: sbírka plakátů,
C 1824, C 1828-1830, 4 Pl Besední divadlo.
DNM P-10-B-386_170_C 16.320; DNM P-10-B-386_170_C 16.321; DNM P-10-B-386_170_C 1755; DNM P-10-A-382-3-C 1830; DNM P-10-B-386_170_C 1831; DNM P-10-B-386_170_C 1833;

Související Organizace

Související Obrázky

Letopisy, s. 072, Praha-Karlín, vývoj do 1868
Letopisy, s. 073, Praha-Karlín, vývoj do 1868
Letopisy, s. 074, Praha-Karlín, vývoj do 1868
Letopisy, s. 075, Praha-Karlín, vývoj do 1868
Letopisy, s. 076, Praha-Karlín, vývoj do 1868
Letopisy, s. 077, Praha-Karlín, vývoj do 1868
Praha-Karlín, Ochotnické české divadlo, Manžel bez ženy, Dvě postele v jednom pokoji - plakát, 1865
Praha-Karlín, Ochotnické české divadlo, Stella, Bengálský tygr - plakát, 1865
Praha-Karlín, Ochotnické divadlo v Karlíně, Braniboři v Čechách - Ve víně pravda - Veselohra - plakát, 1866
Praha-Karlín, Ochotnické divadlo v Karlíně, Čarodějnice v Šárce - plakát, 1866
Praha-Karlín, Ochotnické divadlo v Karlíně, Cesty věřejného mínění - plakát, 1867
Praha-Karlín, Ochotnické divadlo v Karlíně, Griselda - plakát, 1866
Praha-Karlín, Ochotnické divadlo v Karlíně, Husička z Podháje - Vychovatel v nesnázi - Černý Petr - plakát, 1867
Praha-Karlín, Ochotnické divadlo v Karlíně, Jan za chrta dán - plakát, 1867
Praha-Karlín, Ochotnické divadlo v Karlíně, Loupežníci - plakát, 1866
Praha-Karlín, Ochotnické divadlo v Karlíně, Malá úslužnost - Má mne rád - Monseiur de Bley - plakát, 1867
Praha-Karlín, Ochotnické divadlo v Karlíně, Mlynář a jeho dítě - plakát, 1866
Praha-Karlín, Ochotnické divadlo v Karlíně, Pokuta muže - Hej Slované - plakát, 1866
Praha-Karlín, Ochotnické divadlo v Karlíně, Rozpustilí kluci ve škole - Převržená slánka - Řemeslnická merenda - plakát, 1866
Praha-Karlín, Ochotnické divadlo v Karlíně, Sedlák Zlatodvorský - plakát, 1867
Praha-Karlín, Ochotnické divadlo v Karlíně, Slepý mládenec - plakát, 1866
Praha-Karlín, Ochotnické divadlo v Karlíně, Vrahové v městě - Čeleď - plakát, 1867
Praha-Karlín, Ochotnické divadlo v Karlíně, Vražda na Uhelném trhu - Roztržití - Řemeslnická merenda - plakát, 1866
Praha-Karlín, Ochotnické divadlo v Karlínské besedě měšťanské, Pokuta muže, Hej Slované - plakát, 1866
Praha-Karlín, tablo karlínských divadelních ochotníků z roku 1866.


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Praha-Karlín, tablo karlínských divadelních ochotníků z roku 1866.
Praha-Karlín, Ochotnické české divadlo, Manžel bez ženy, Dvě postele v jednom pokoji - plakát, 1865
Praha-Karlín, Ochotnické české divadlo, Stella, Bengálský tygr - plakát, 1865
Praha-Karlín, Ochotnické divadlo v Karlíně, Griselda - plakát, 1866
Praha-Karlín, Ochotnické divadlo v Karlínské besedě měšťanské, Pokuta muže, Hej Slované - plakát, 1866
Praha-Karlín, Ochotnické divadlo v Karlíně, Husička z Podháje - Vychovatel v nesnázi - Černý Petr - plakát, 1867


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.