Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Vizita

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1981
Působení: 198x, 199x, 200x, 201x
Od 1981 Vizita, zřizovatelem PKOJF, soubor založen Jaroslavem Duškem a Janem Bornou.
Původně studentské divadlo, improvizace a otevřená dramatická hra.

1981 nalezl zřizovatele, který byl ochoten respektovat jeho „ideově podezřelý“ – způsob tvorby, v MKS Dolní Břežany.

1981 - inscenace Srslení aneb Jeden den Vilemína Čmelíka, vyprávěné divadlo založené na improvizaci, fantazii a absurdním humoru, nová poetika inspirovaná I. Vyskočilem.

1983 - vybočení k divadlu poezie - R. Jeffers: Pastýřka putující k dubnu.
Poté se soubor vrátil do Prahy.

Od 1986 J. Dušek dlouhodobě spolupracoval s muzikantem Martinem Zbrožkem.

Od 1988 zřizovatelem OKD Praha 10, téhož roku profesionalizace pod PKS.

Mimořádný úspěch, hostování po celé republice.

Jaroslav Dušek v rozhovoru pro Divadelní noviny Jdu životem metodou…:
„Vizita se prvních pět let hrála tak, že měla syžet, že měla kostru, ale nikdy neexistoval scénář napsaný na papíře. Vždycky jsme ho měli jenom v hlavách. Psali jsme pouze “výcucy” pro schvalovací komise, ale nikdy jsme nepracovali s ničím napsaným. Po každém představení jsme si volali, neustále jsme to měnili a hrálo se tak, že byl daný scénosled, ale nevědělo se, co kdo přesně hraje, a nevědělo se, jak se to bude hrát. Takže prvních pět let Vizity bylo ve znamení improvizace na téma, na určitou danou situaci.“

Inscenace a účast Vizity na přehlídkách a festivalech:
1981 - SRSLENÍ ANEB JEDEN DEN VILEMÍNA ČMELÍKA – Jan Borna, Jaroslav Dušek; Šrámkův Písek (ŠP) 1982, Talent Prahy 1982.
1982 - Účast na přehl. Libčický divadelní podzim, neoficiální prvenství na přehlídce netradičního divadla - ŠP 1982, Akademické Brno 1982.
1982–1983 - KOSTKY A KOSTKY II – Jan Borna, Jaroslav Dušek, Oldřich Kužílek. Talent Prahy 1983.
1983–1984 - PAVUČINA – Jaroslav Dušek, režie Jaroslav Dušek, premiéra 26. 3. v Žižkovském divadle.
1983 - PASTÝŘKA PUTUJÍCÍ K DUBNU - R. Jeffers, Libčický divadelní podzim.
1984 - VÝHRA ČILI VÝHRA – Jaroslav Dušek, Oldřich Kužílek, Radomil Uhlíř; FEMAD 1984.
1986 květen–1987 květen - STATEK – Jaroslav Dušek a kol., režie J. Dušek; FEMAD 1986, Rampa Praha, ŠP.
1986 říjen-1987 duben- KONKURZ ČILI KONEČNÝ KURZ – Jaroslav Dušek a kol., Rampa Praha, ŠP.
1987 - ETUDY (seminární představení), Jílovský divadelní festival.
1987–1989 VYSTOUPENÍ – Jaroslav Dušek a Martin Zbrožek, premiéra 14. 5. 1987 v Kolíně; Trojický kachlík 1987; POPAD1988; Pražský výběr 1988; ŠP 1988; Rampa Praha 1988; Kopřiva 1989.

Od 1990 Nekonečný svět - J. Dušek, Alan Vitouš. Kopřiva Kopřivnice 1990.

2009 - Jaroslav Dušek a divadlo Vizita - host festivalu Na prknech, Veverská Bitýška.
Host festivalu Jaroslav Dušek s divadlem Vizita nadchl snad každého, kdo se přišel podívat.

2010 - Šrám a písek, Jaro­slav Dušek s Vizi­tou. Účast na NP Šrámkův Písek - inspi­ra­tivní před­sta­vení.
Bibliografie:
--: Na první straně..., (fotografie z představení divadla Vizita Srslení.) Amatérská scéna 1982, č. 9, s. titulní, 1 fot.

BARTOŠ, Gunter: Kopřiva 89. AS 1989, 2. strana obálky. Foto: Opava, Osamělost fotbalového hráče; Brno, Matka; Praha, Vystoupení; Brno, Já teda nevím; Praha, Rodinné album; Kopřivnice, Jaro.

BAROCH, Pavel: Společně domluvená hra. Mladý svět 1988, č. 44, s. 20.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 402; obr. s. 306: Protagonisty druhé inscenace souboru Vizita Dolní Břežany, nazvané Kostky a založené na improvizaci, byli Jaroslav Dušek, Oldřich Kužílek a Jan Borna, 1983.

CÍSAŘ, Jan: Pohronovské střípky Amatérská scéna 1989, č. 4, s. 13.

CÍSAŘ, Jan: Praha je Praha…(referát o přehlídce pražských amatérských souborů). Amatérská scéna 1988, č. 6, s. 3.

ČERNÝ, Ondřej: Prešov na scestí. (Referát o Festivalu divadelního mládí – Prešov 88.) Bulletin AMD 1988, č. 4, s. 37-45.

DUŠEK, Jaroslav – ŠKORPIL, Jakub: Jdu životem metodou pokusů a omylů. (Rozhovor s J. Duškem.) Divadelní noviny 2001, č. 7, s. 8-9.

DVOŘÁK, Jan: Alt.divadlo. Slovník českého alternativního divadla, Pražská scéna, Praha, 2000, s. 65, 77.

-er-: Divadlo hledání. Amatérská scéna 1987, roč. 24, č. 1, s. 9, 1 foto.

FEMAD 1984. Amatérská scéna, roč.21 (Ochotnické divadlo 31), č. 12, prosinec 1984, 2. s. obálky, 5 fot., 1 fot. na tit. s. - Nepodepsáno. Fotografie z festivalu FEMAD, na fotografiích Divadlo Vizita.

GLASOVÁ, Hana: Devatenáctý Libčický divadelní podzim. Amatérská scéna, roč. 20 (Ochotnické divadlo 30), č. 3, březen 1983, s. 12 - 13, 4 fot. Referát o stejnojmenném amatérském festivalu, také k vystoupení Divadla Vizita.

GLASOVÁ, Hana: Jílovský divadelní podzim. AS 1988, č. 2, s. 11.

HRUBAN, Ivan: Na vizitě u Vizity. Mladá fronta 2. 7. 1982.

CHLUBNÝ, Jan a VYKOUPILOVÁ, Jarka: Přátelské setkání NA PRKNECH 2009. Amatérská scéna 2009, č. 4, s. 45 - 46.

CHUCHMA, Josef: Odpoutejte se, prosím, přichází k vám Vizita! (O Vystoupení, krátká historie Vizity, krátké příspěvky různých osobností.) Mladý svět 1988, č. 37, s. 12-13, 3 fot.

JUST, Vladimír: Značně nejubilejní úvahy: Šrámkův Písek čtvrtstoletý. Amatérská scéna 1982, č. 9, s. 2-5.

KOMÁRKOVÁ, Eva: A přece se točí. (Článek o hře a ukázka textu.) Amatérská scéna 1979, č. 3, s. 22-23, 1 fot.

KŘIVÁNKOVÁ, Marie: Soubor informací o amatérském divadle v okrese Praha-západ. Rkp. pro MČAD 1998. 3 s. Viz Místa/Okresy/Praha-západ/Texty.

MAREK, Tomáš: Zpráva o divadelním festivalu: Festival současné divadelní tvorby – Úpice 8. Bulletin AMD 1988, č. 4, s 24-34.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s.179.

SLABÝ, Petr: Vystoupení. (Recenze stejnojmenného představení Divadla Vizita. Srovnání s I. Vyskočilem.) Amatérská scéna 1988, č. 3, s. 7-8, 4 fot a 1 fot na titulní straně.

SMOLKA, Martin: Vizita a hudba. Rkp. 2006. Viz Texty.

ŠKORPIL, Jakub: Vizita Praha aneb Ztrácení obsahu a formy. In: Divadla svítící do tmy II. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých autorských neprofesionálních scén 80. let 20. století. Praha, NIPOS 2007, s. 177-189. Viz Texty.

ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava: Pražský výběr I. (Referát o výběrovém kole přehlídky pražských amatérských souborů) Amatérská scéna 1988, č. 4, s. 5-6.

ŠTEFÁNKOVÁ, Jana: Divadelní část Talentu Prahy 1982. Referát o představeních souborů Divadlo Na kahánku, Vizita, Anebdivadlo a Mimosa), Amatérská scéna 1982, č. 2, s. 9.

ŠTEFÁNKOVÁ, Jana: Talent Prahy 83. Amatérská scéna, roč. 21 (Ochotnické divadlo 31), č. 2, únor 1984, s. 2, 2 foto. Referát k divadlu Vizita a jejich představení Kostky II.

TŘEŠŇÁKOVÁ, Marie: Divadlo Vizita a otevřená dramatická hra. (Vystoupení a Nekonečný svět. - K tvorbě Divadla Vizita, ukázky z her Vystoupení, Nekonečný svět, stručné životopisy J. Duška a M. Zbrožka, několik poznámek J. Duška o Vizitě) Svět a divadlo 1990, č. 3, s. 74-85, 3 fot.

VOJÍŘ, Pavel: Dobře utkaná pavučina. (Recenze představení Divadla Vizita Pavučina.) Amatérská scéna 1984, č. 7, s. 11, 1 fot.

VYSKOČIL, Ivan: Divadlo Vizita. In: Hledání výrazu. - České autorské amatérské divadlo v 80. letech. (Portrét souboru.) Praha, IPOS 1991, s. 44-47.

WASCHKOVÁ, CÍSAŘOVÁ, Lenka. Kopřivový herbář (20 let netradičního divadla Kopřiva). Vychází s podporou města Kopřivnice.

ŽANTOVSKÝ, Petr: Výhra čili hra, kterou nelze prohrát. (Referát o dvou variantách hry Výhra čili Výhra) Amatérská scéna 1985, č. 6., s. 14, 1 fot.
Archivy:
Archiv Duha Prostějov.
Archiv Jaroslava Duška, Praha.

kART: Programy přehlídky RAMPA v OKD Praha 4 v roce 1988.

Související Obrázky

BORNA, Jan, vzpomínka na zesnulého, Divadelní noviny, 2017
BORNA, Jan, vzpomínka na zesnulého, Divadelní noviny, 2017
Praha, Vizita, druhá inscenace souboru Kostky, založená na improvizaci, 1983
Praha, Vizita, Výhra čili výhra, zleva Oldřich Kužílek, Rad. Uhlíř, Jaroslav Dušek, 1984
Praha-Holešovice,Vizita, Nekonečný svět, WP 1998
Rampa, březen 1987- plakát
Rampa, duben 1987 - plakát
Rampa, únor 1988 - plakát


Mapa působení souboru - Vizita

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Rampa, duben 1987 - plakát
Rampa, březen 1987- plakát
Rampa, únor 1988 - plakát
Praha-Holešovice,Vizita, Nekonečný svět, WP 1998
Praha, Vizita, druhá inscenace souboru Kostky, založená na improvizaci, 1983


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.