Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Dolní Břežany

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Praha-západ
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 191x
191x - Po 1. svět. v. vznikly DS Sboru dobrovolných hasičů a DO Sokola, hry ke společenským příležitostem patrně do 50. let.

1930 členem SDDOČ div. soubor Dělnické tělocvičné jednoty, příležitostně činný patrně do 50. let.

1946 zaznamenáno Divadlo mladých.

Od 1970 do zač. 90. let autorské Průmyslové divadlo.

Počátkem 80. let zde našel v MKS útočiště pražský DS Vizita Jar. Duška a J. Borny.
Bibliografie:
--: Na první straně..., (fotografie z představení divadla Vizita Srslení.) Amatérská scéna 1982, č. 9, s. titulní, 1 fot.

BARTOŠ, Gunter: Kopřiva 89. AS 1989, 2. strana obálky. Foto: Opava, Osamělost fotbalového hráče; Brno, Matka; Praha, Vystoupení; Brno, Já teda nevím; Praha, Rodinné album; Kopřivnice, Jaro.

BAROCH, Pavel: Společně domluvená hra. Mladý svět 1988, č. 44, s. 20.

BURIAN, Miroslav: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých. DDOČ. Prameny k dějinám českého divadla, sv. 7. Praha, DÚ, spoluvyd. Národní muzeum v Praze 1972, s. 196.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 402; obr. s. 306: Protagonisty druhé inscenace souboru Vizita Dolní Břežany, nazvané Kostky a založené na improvizaci, byli Jaroslav Dušek, Oldřich Kužílek a Jan Borna, 1983.

CÍSAŘ, Jan: Pohronovské střípky Amatérská scéna 1989, č. 4, s. 13.

CÍSAŘ, Jan: Praha je Praha…(referát o přehlídce pražských amatérských souborů). Amatérská scéna 1988, č. 6, s. 3.

ČERNÝ, Ondřej: Prešov na scestí. (Referát o Festivalu divadelního mládí – Prešov 88.) Bulletin AMD 1988, č. 4, s. 37-45.

DUŠEK, Jaroslav – ŠKORPIL, Jakub: Jdu životem metodou pokusů a omylů. (Rozhovor s J. Duškem.) Divadelní noviny 2001, č. 7, s. 8-9.

DVOŘÁK, Jan: Alt.divadlo. Slovník českého alternativního divadla, Pražská scéna, Praha, 2000, s. 65, 77.

DVOŘÁK, Otomar - ZAJÍC, Vladimír - GLASOVÁ, Hana: Amatérské divadlo na okrese Praha-západ. OKS Praha-západ 1983, s. 28-29.

-er-: Divadlo hledání. Amatérská scéna 1987, roč. 24, č. 1, s. 9, 1 foto.

FEMAD 1984. Amatérská scéna, roč.21 (Ochotnické divadlo 31), č. 12, prosinec 1984, 2. s. obálky, 5 fot., 1 fot. na tit. s. - Nepodepsáno. Fotografie z festivalu FEMAD, na fotografiích Divadlo Vizita.

GLASOVÁ, Hana: Devatenáctý Libčický divadelní podzim. Amatérská scéna, roč. 20 (Ochotnické divadlo 30), č. 3, březen 1983, s. 12 - 13, 4 fot. Referát o stejnojmenném amatérském festivalu, také k vystoupení Divadla Vizita.

GLASOVÁ, Hana: Jílovský divadelní podzim. AS 1988, č. 2, s. 11.

HRANÍM ke hře v Jílovém (šin). AS 1989, č. 1, s. 5. Foto: Jílové, Sen smíchovské noci.

HRUBAN, Ivan: Na vizitě u Vizity. Mladá fronta 2. 7. 1982.

CHLUBNÝ, Jan a VYKOUPILOVÁ, Jarka: Přátelské setkání NA PRKNECH 2009. Amatérská scéna 2009, č. 4, s. 45 - 46.

CHUCHMA, Josef: Odpoutejte se, prosím, přichází k vám Vizita! (O Vystoupení, krátká historie Vizity, krátké příspěvky různých osobností.) Mladý svět 1988, č. 37, s. 12-13, 3 fot.

JUST, Vladimír: Značně nejubilejní úvahy: Šrámkův Písek čtvrtstoletý. Amatérská scéna 1982, č. 9, s. 2-5.

KOMÁRKOVÁ, Eva: A přece se točí. (Článek o hře a ukázka textu.) Amatérská scéna 1979, č. 3, s. 22-23, 1 fot.

KŘIVÁNKOVÁ, Marie: Soubor informací o amatérském divadle v okrese Praha-západ. Rkp. pro MČAD 1998. 3 s. Viz Místa/Okresy/Praha-západ/Texty.

MAREK, Tomáš: Zpráva o divadelním festivalu: Festival současné divadelní tvorby – Úpice 8. Bulletin AMD 1988, č. 4, s 24-34.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s.179.

SLABÝ, Petr: Vystoupení. (Recenze stejnojmenného představení Divadla Vizita. Srovnání s I. Vyskočilem.) Amatérská scéna 1988, č. 3, s. 7-8, 4 fot a 1 fot na titulní straně.

SMOLKA, Martin: Vizita a hudba. Rkp. 2006. Viz Texty.

ŠKORPIL, Jakub: Vizita Praha aneb Ztrácení obsahu a formy. In: Divadla svítící do tmy II. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých autorských neprofesionálních scén 80. let 20. století. Praha, NIPOS 2007, s. 177-189.

ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava: Pražský výběr I. (Referát o výběrovém kole přehlídky pražských amatérských souborů) Amatérská scéna 1988, č. 4, s. 5-6.

ŠTEFÁNKOVÁ, Jana: Divadelní část Talentu Prahy 1982. (Referát o představeních souborů Divadlo Na kahánku, Vizita, Anebdivadlo a Mimosa) Amatérská scéna 1982, č. 2, s. 9.

ŠTEFÁNKOVÁ, Jana: Talent Prahy 83. (Referát, k Divadlu Vizita a jejich představení Kostky II.) Amatérská scéna 1988, č. 2, s. 2, 2 fot.

TŘEŠŇÁKOVÁ, Marie: Divadlo Vizita a otevřená dramatická hra. (Vystoupení a Nekonečný svět. - K tvorbě Divadla Vizita, ukázky z her Vystoupení, Nekonečný svět, stručné životopisy J. Duška a M. Zbrožka, několik poznámek J. Duška o Vizitě) Svět a divadlo 1990, č. 3, s. 74-85, 3 fot.

VOJÍŘ, Pavel: Dobře utkaná pavučina. (Recenze představení Divadla Vizita Pavučina.) Amatérská scéna 1984, č. 7, s. 11, 1 fot.

VYSKOČIL, Ivan: Divadlo Vizita. In: Hledání výrazu. - České autorské amatérské divadlo v 80. letech. (Portrét souboru.) Praha, IPOS 1991, s. 44-47.

WASCHKOVÁ, CÍSAŘOVÁ, Lenka. Kopřivový herbář (20 let netradičního divadla Kopřiva). Vychází s podporou města Kopřivnice.

ŽANTOVSKÝ, Petr: Výhra čili hra, kterou nelze prohrát. (Referát o dvou variantách hry Výhra čili Výhra) Amatérská scéna 1985, č. 6., s. 14, 1 fot.
Archivy:
Archiv Duha Prostějov.
Archiv Jaroslava Duška, Praha.

kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.
Programy přehlídky RAMPA v OKD Praha 4 v roce 1988.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1033/1946, OS Divadlo mladých.

Mapa - Dolní Břežany

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':