Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Jablonský, OJ / Osvětová beseda / MěKS / Divadelní společnost

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1881
Působení: 18xx, 194x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x, 202x
1881 Divadelní ochotnická jednota Jablonský. Počátky souboru jsou spjaty se jménem učitele Františka Lego.
Dle schválených stanov účelem spolku bylo „vzdělávání členů v umění dramatickém, podporování dobročinných, ušlechtilých a vlasteneckých snah“ v sídle spolku, jakož i zbudování důstojného divadla v příštím Národním domě v Jindřichově Hradci. Kromě divadelních představení chtěl Jablonský také pořádat literární besedy zaměřené na divadlo, vycházky, taneční zábavy a pěstovat zpěv a hudbu.
Ředitel (předseda) spolku, dva režiséři a dramaturg tvořili komisi, která schvalovala repertoár a rozhodovala o obsazování úloh.

Zpočátku se hrávalo v sále ostrostřeleckého spolku v sále restaurace Střelnice, přechodně na jevišti Měšťanské besedy v Rudolfově, po získání a úpravě místností v Zeisově dvoře, ale podmínky pronájmu byly neúměrné možnostem divadla.

1881 první představení Bratr honák (Kaiser) uvedeno slavnostním proslovem od E. Krásnohorské. V hlavních rolích Hanke, Liška, Schwarzová, Matoušků. Hojná návštěvnost. "Na tak četnou návštěvu, jaké se dostalo poprvé p. ochotníkům, hrdí a výsledkem prvého tohoto představení povzbuzerní, páni ochotníci připraví nám zajisté co nejdříve večer podobný." (Divadelní listy 1881/ č. 33). Výnos věnován na fond obnovy Národního divadla.
Úspěch toho večera nepochybně přispěl k tomu, že krátce na to počet členů spolku stoupl na 52 (z toho 34 činných).
1881 druhé představení nově vzniklé jednoty Švec a krejčí (Štolba), "psané asi nejvíce jen pro Prahu, tím více jest tedy pochváliti výsledek, s jakým se potkalo představení toto." Hlavní role Mensová, Schwarzová, Albrechtová, Kirschová, Doležal, Liška, Zelenka ad.
1881 Paličova dcera (Tyl), v hl. rolích Mensová, Vavřina, Šantruček, Albrechtová ad. Vysoká aktivita, "v krátkém čase odbývala se čtyři představení, jejichž výsledek vždy čestný byl." Večer jednaktovek - Bratranec (Štolba), Věno a Můj syn (Juin). V hl. rolích Vavřena, Mensová, Rezková, Schwarzová, Potocký, Hanák, Zabranský ad.
Výbor Ostrostřeleckého spolku jako majitel Střelnice odmítal pronajímat sál. V této situaci se „Jablonský“ rozhodl pro svépomocnou akci - na svůj náklad s podporou veřejnosti a zčásti vlastní prací upravili místnost v obecním tzv. Zeissově dvoře, kde začali dne 15. prosince 1882 hrát.

Naděje vkládány do příchodu Gustava Heše, předsedy ochotnického spolku z Pardubic, který byl roku 1881 přeložen na hradecké gymnázium.
1883 představení Syn člověka (Jeřábek).
1883 Slavnostní otevření nově zbudovaného divadla, při této příležitosti proslovy, recitace, drama Syn člověka (Jeřábek), Posléze dokončeny i vnitřní úpravy a výzdoba.
1883 další představení Při piketu, Vězeň carevny (Hayard, Lafont), V ochraně Napoleona I. (Stroupežnický), Nájemníci domácího pána (Pulda z franc.), Robert ďábel, Zkouška státníkova (Bozděch), Kniha III., kapitola I., Svatojánský dvůr (Mosenthal); v hl. roli vynikla Legová, Nápoj lásky (Benedix); v hl. rolích Schaková, Komárková, Hanková, Hilgartnerová, Liška, Hanek, Busek, Muka chudé ženy (Tyl).
Další repertoár česká klasika. Pro získání finančních prostředků na stavbu Národního domu.
1883 valná hromada spolku, protektorem zvolen starosta JUDr. V. Naxer.
44 činných členů, (11 žen, 33 mužů), 29 přispívajících, 3 zakládající, celkem 76 členů. Rozhodnuto o rozšíření divadla, zvolen výbor, ve prospěch stavby tombola.
1883 Jindřichohradeckým ochotníkům c. k. okresním hejtmanstvím zakázáno provozování hry Zkouška státníkova (Bozděch), "s jejímž nastudováním práce nevšední si dali. .. Jeť to již druhý zákaz během několika měsíců, neb před nedlouhým časem zapovězen i Jeřábkův Služebník svého pána." (DL)
1883 a 1884 opereta Dívčí ústav (Suppé), Paní Marjánka, matka pluku (Tyl), Sedlák křivopřísežník (Gruber), Zakletý princ (Plötz, Pešková), opereta Před myslivnou (Hausmann), Protektor a pretendent (Bayard), Nápoj lásky, Císařovna Marie Terezie, Kniha IV., kap. I, A. K. Nový: Žižka pod pantoflem, Luis Schneider: Český dobrovolník a francouzská selka, komický výjev se zpěvy; Fr. V. Jeřábek: Služebník svého pána.
1855 - 22. 11. - jednoaktoky - Fr. Ruth: Sestřenka a Fr. Lad. Menhard Litoměřický: Pacientka.
1887 - po čtyřech letech se ochotníci za pomoci města opět vrátili na Střelnici.
1887 V studni.
Pravidelná představení do 1889.
1881-1892 odehráno 100 představení. Ze známějších dramatiků např. J. K. Tyl, F. F. Šamberk, Č. Jeřábek, L. Stroupežnický, E. Bozděch, J. Vrchlický, J. Štolba a F. X. Svoboda. Z cizích autorů zastoupeni mj. V. Sardou, E. Labiche, E. Scribe, E. Raupach a G. Ohnet, Ve výběru hodnotnějších her se obrážel soudobý repertoár Národního divadla v Praze. Kromě toho i hry lidové.

1892 činnost obnovena.
1896 uv. Nepatrné prostředky, Plesové střevíce, V ochraně Napoleona I., Rodinné tajemství (Kumičič).
1898 - F. A. Šubert: Jan Výrava.
1899 Tajovský: Jej budúcí.

1904 - Michal Balucki: Po smrti tetině.
1907 postavena v Dobšově zahradě Aréna. Nakonec málo využívána, ochabnutí činnosti.
1912 - 7. 12. - Jar. Vrchlický: Závěť Lukavického pána, jednoaktovka, k uctění památky Jar. Vrchlického.

1914-1918 stagnace vlivem válečných poměrů.

1921 Ach, ta láska (Štolba).
1922 členem ÚMDOČ. Pokusy o stavbu Národního domu se nerealizovaly.
1926 shromážděný finanční obnos předán Sokolu, přípravné spolky rozpuštěny.
1924-1928 DS opět stagnoval. Z letargie ho patrně vytrhly úspěchy konkurujícího DrO Svazu rotmistrů (viz).
Nastudovány hry jak českých - V. Štecha, J. Kvapila, F. A. Šubrta, A. Jiráska, J. Voskovce – J. Wericha, tak i cizích dramatiků - C. M. Baluckiho, J. A. Krylova, H. Ibsena, R. Rollanda.
1928 Tůně (Destinnová), s hosty ze strážského souboru bezprostředně po provedení ve Stráži nad Nežárkou.
Blížilo se 50. výročí založení spolku.

1931 úvodem k oslavám bylo 21. 2. umístění pamětní desky na rodném domě zakladatele české divadelní tradice v J. Hradci dr. J. Procházky na Devítském mlýně. 31. 5. následovala valná hromada pod patronací ÚMDOČ, za účasti pozvaných spolků z města i z okolí a také Macháčkova ochotnického okrsku z Č. Budějovic.
Tehdejší ředitel a historik Jablonského J. Šimánek spočítal, že během 50 let trvání spolku bylo sehráno na 250 her.
Od 1932 příliv nových sil do souboru, který se herecky upevňoval. V repertoáru se vedle klasiky prosazovali starší soudobí autoři Jirásek, Svoboda, G. Preisová i mladší tvorba K. Čapek, J. Verner a F. Tetauer, mezi cizími dramatiky se objevila i tvorba B. Nušiče, M. Acharda, L. Pirandella či, N. V. Gogola a M. Maeternincka.
1934 úspěšné provedení Tylovy Fidlovačky ve spolupráci s pěveckým spolkem Smetana (hudební vložky nastudoval a řídil dirigent plukovní hudby štkp. Jan Zeman) otevřelo cestu operetám, které přivábily vice diváků a přinesly souboru větší zisky. Dirigentem často Jaromír Stejskal, propagátor tohoto hudebního žánru.
1932–1938 odehráno 38 her v 52 představeních.
1937, 1938 členem ÚMDOČ, 20 členů, vlastní jeviště, 4 představení.
1938 vlivem politckých událostí činnost mírně omezena.
Od okupace 1939 však vzrostla - byl to jediný možný výraz odporu, češství a naděje, ještě před prázdninami sehrány 2 hry a od října do konce roku nastudovány ještě 3 hry pro děti.

1940 6 her a opereta, reprizované. Soubor zajížděl hrát i do okolních měst - Kamenice nad Lipou, Počátek, Kardašovy Řečice, Pokušitel (Neff), Střevíček paní markýzy. šubert: Žně - inscenace přpravena do soutěže ÚMDOČ o postup na XI. JH.
1941 - v 60. roce trvání Jablonského, předseda L. Stehna, oslavy výročí, opět uvedeno 6 her. Úspěch operety Čechy krásné, Čechy mé způsobil zabrání budovy Střelnice pouze pro německé akce - čeští ochotníci přišli o scénu. Urychleně využili ochoty J. Schneidera, majitele hotelu Grand a vybudovali si malé jeviště v jeho vinárně. Koncem roku ještě dvě inscenace, vzhledem k omezenému prostoru zpravidla reprizovaná. V tomto roce odehráno 300. představení, přičemž Jablonský byl vedením Macháčkova okrsku ÚMDOČ Č. Budějovicích ve výběru her.zařazen na první místo. V repertoáru
mj. F. Šrámek, O. Scheinpflugová, F. Zavřel ad. autoři uvádění na scéně ND, Palackého tř. 27 (Šamberk), Bohatý hudák (Verner).
Práce souboru nabyla jak na intenzitě, tak na kvalitě.
1942 a 1943 péčí Městského osvětového sboru v J. Hradci byl uspořádán kurs pro herce a režiséry a zároveň kurs o moderní scénické výpravě.
1943 92 členů, z toho 27 činných.
1944 Na valdštejnské šachtě, jh. R. Deyl st. v roli Stefanida. Poté od srpna do konce války zákaz činnosti všech divadel.
1945 zahájili ochotníci Lucernou. Slibně se rozvíjející činnost, snaha o zřízení přírodního amfiteátru.

1945 hráli i loutkové divadlo

1946 Olga Scheinpflugová: Guayana. Zájezd do Deštné.

1951 začlenění Ochotnické jednoty pod Osvětovou besedu (OB).
1955 obnovena pravidelnější práce.
V 2. polovině 50. let se soubor účastníl NP v Kutné Hoře a Pardubicích.
1957 Čapek: Bílá nemoc, Galén dr. L. Kinšt, Matka M. Vosátková. Účast na NP Kutná Hora.
1957 Arbuzov: Dům na předměstí, účast na festivalu souborů českobudějovického kraje v Táboře.
1959 vyhlášení okresní soutěže vesnických souborů.
1959 Věčně mladá historie (Gladkov).
Oldřich Daněk: Pohled do očí, účast na Tylově Kutné Hoře.
Dále Ďábelský kruh (Zinnerová). Účast v soutěžích. V přípravě Slamník (Petrovičová), Na širém moři kamarád (Lavreněv), Hrátky s čertem, Hra o lásce a smrti, též malé formy a literární večery.

1966 Věčně mladá historie.
1967 Alexander N. Ostrovskij: Kdo Hledá najde – účast v soutěži nejlepších inscenací Jihočeského kraje. Zájezdy.

1977 DS Jablonský při MěKS, Petr Vintila: Dům, který vyšel dveřmi.
1978 - N. V. Gogol: Revizor, účast na OP,1979 na Honzlově Humpolci.

V 80. letech rozšířily repertoár hry současných autorů (Jariš, Drda, Daněk, Dietl, Čtvrtek).
1980 Parcela pro Jakuba III. - účast na OP v Nové Včelnici.
1983 DS Jablonský (MěKS) 3 inscenace, uvedeny 10x.
Poté ročně 1 premiéra.
1988 Jablonský - činoherní soubor Městského kulturního střediska Jindřichův Hradec, 28 členů, Ing. Václav Roubík.

1990 Jaroslav Čejka: Na kůži se neumírá. Zájezd do Deštné.
1993 vedoucí Jaroslav Studený.
1999 Divadelní společnost Jablonský, o. s., vedoucí Jiří Langer.

2005 Dalskabáty - viz Texty
2006 - DS Jablonský, opereta Johanna Nepomuka Nestroye: Lidožrouti.

2014 - podle textu Ludvíka Aškenazyho Malá vánoční povídka pro divadlo zpracoval Jan Borna: Jak jsem se ztratil, r. Jan Borna. Příběh malého chlapce, který se na Štědrý den počátkem 60. let minulého století ztratil svému tatínkovi a prožil mnohá dobrodružství, je vhodný i pro diváky s dětmi školního věku. Představení se uskuteční v pondělí 19. května v 19 hodin v Žižkovském divadle Járy Cimrmana.
http://www.amaterskascena.cz/cl-jindrichohradecti-hraji-na-zizkove-140505162045?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign
=newsletter

2016 - premiéra 17. 5. - DS Jablonský, John Millington Synge: Hrdina západu, r. Jiří a Sabina Langerovi. Účast na Činoherní klub uvádí, Praha. (http://www.amaterskascena.cz/kalendar/detail/1399). Účast na O Václava z Václavova - cena keramika Václav X. Adéle Ratajové za herecký výkon v roli Pegeen a čestné uznání souboru za inscenaci.

2018 - DS Jablonský, Martin Porubjak: GOLDONIÁDA. Premiéra 20. 5.2018 při účasti na Činoherní klub uvádí, Praha.

2019 - Miroslav Hanuš na námět knih Allana a Barbary Peasových: Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách. Režie Sabina a Jiří Langerovi. Premiéra 14. 2. Účast na přehlídce Činoherní klub uvádí, Praha 12. 5. 2019. Účast na Festivalu amatérského divadla Kladno 2020 - host festivalu. Účast na Třešťské divadelní jaro 2020 se nekonala - vzhledem k současné situaci je přehlídka zrušena. Účast na KP Dačické kejklování 2021 - čestné uznání za inscenaci kolektivu, za herectví v rolích Hormonů Michalu Palaugarimu a Adamu Tomkovi, doporučení na divadelní PIKNIK Volyně. Účast na Třešťské divadelní jaro 2022 - čestné uznání souboru a Pavle Hovorkové za výpravu inscenace a cena souboru za kolektivní herecký a hudební výkon - doporučení na NP Divadelní Piknik Volyně.

10.3.2021 - ON-LINE návštěva u... (viz Texty)

2024 - Alexandre de La Patelliére a Matthieu Delaporte: Jméno, r. Adam Tomek. Účast na festivalu Stříbrný vítr, Písek. Účast na CP Bechyňské Perlení. Účast na KP Dačické kejklování - cena iřímu Hudecovi za herecký výkon v roli Pierra, Emanuelu Krejcarovi za herecký výkon v roli Vincenta, Michalu Palaugarimu za herecký výkon v roli Clauda, cena souboru za inscenaci, doporučení na Divadelní Piknik Volyně.
Bibliografie:
60 LET divadelní ochotnické jednoty Jablonský. In: Ohlas od Nežárky 26. 9. 1941. KK.

Adresář ARTAMA 1993.

DRTINA, Michal: ON-LINE návštěva u... AS 4.3.2021. (koná se 10.3.2021) (viz Texty)
http://www.amaterskascena.cz/clanek/on-line-navsteva-u-312it.html

FŰRBACH, František: Divadelní hry Emy Kittlové. Příspěvek ke 100. výročí jevištního debutu Emy Destinnové. Jindřichohradecký vlastivědný sborník 1996, č. 3, s. 70–77. Xerox kART.

FŰRBACH, František: Drama Emy Destinové Tůně a jeho provedení. Výběr z prací historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 1990, č. 4, s. 320–330. kART.

Martin Porubjak / GOLDONIÁDA. AS 20.5.2018-Kalerndárium. (viz Texty)
http://www.amaterskascena.cz/kalendar/detail/1821

Praha, Činoherní klub uvádí, Redakce: Ať žije Bouchon! Scena.cz – 1. kulturní portál, 4. 6. 2012, rubrika Amatéři – http://www.scena.cz/index.php?o=1&d=1&r=7&c=16900 (viz Texty).

SOUČASNÉ amatérské divadelní soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1988, s. 26–27.

ŠIMÁNEK, Jindřich: Pamětní lístek k 30. výročí založení Divadelní ochotnické jednoty Jablonský v Jindřichově Hradci. In: Ohlas od Nežárky 1911, č. 20–21. KK.

ŠIMÁNEK, Jindřich: Po stopách ochotnického divadla v J. Hradci. Jindřichův Hradec, DS Jablonský, tisk Landfras – syn 1931.

ŠINDELÁŘ, Jaroslav: Dvě jubilejní desítky Jihočechů. Amatérská scéna 1977, č. 5, s. 11.

VIZITKA. Divadelní spolek Jablonský. Podepsáno plk-fach (Fürbach). Příloha Jindřichohradeckých inzertních novin 1997, č. 4. Nestr. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 69.Amatérská scéna 1966, č. 11, s. 9 – foto Věčně mladá historie.

České besedy, l. roč. č. 7, časopis věnovaný české společnosti vůbec a spolkům zábavným, divadelním, pěveckým a hudebním zvláště. V Praze 10. 12. 1885.

České divadlo 1940, č. 8, s. 160; č. 10, s. 192, 195.
České divadlo 1941, č. 1, s. 18; č. 2, s. 38; č. 4, s. 74.

Divadelní listy 1881, č. 32, s. 287; č. 33, s. 295; č. 37, s. 325; č. 38, s. 335; č. 42, s. 366.
Divadelní listy 1883, č. 3, s. 28; č. 4, s. 35; č. 7, s. 60; č. 9, s. 78; č. 10, s. 90 a 91; č. 15, s. 133; č. 19, s. 167; č. 22, s. 197; č. 24, s. 206; č. 28, s. 238; č. 29, s. 246; č. 30, s. 254; č. 31, s. 262; č. 35, s. 299.
Divadelní listy 1896–7, č. 3, s. 45; č. 4, s. 61.

Divadlo 1904, č. 12–13, s. 290.
Divadlo roč. 11, 1912-1913, příl. 5, s. 46.

Jeviště 1921, č. 20, s. 320.

Ochotnické divadlo 1957, č. 11, s. 263.

Thalie 1898–9, č. 13–14, s. 111.
Archivy:
Jindřichův Hradec, Státní okresní archiv:
DS Jablonský v Jindřichově Hradci, 1881–1981. Ev. č. pomůcky 101.

kART (knihovna ARTAMA):
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Pelhřimov, Státní okresní archiv:
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1967, i. č. 2734, ka 1899.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1856–1883, sg 30/6/5811, SDO Jablonský.
Fond ZU Spolky 1930–1940, i. č. 425/4399/1941, Div. OJ Jablonský.

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Deštná, kronika města 1933–1963, snímek 81,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&doctree=1kgode&menu=3&id=1668&page=81
Deštná, kronika města 1976–1990, snímek 387,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?menu=3&id=1670&page=1

Související www odkazy

Související Obrázky

Jindřichův Hradec, Jablonský, Ať žije Bouchon, 2010
Jindřichův Hradec, Jablonský, Dáma od Maxima, 2004
Jindřichův Hradec, Jablonský, Dáma od Maxima, 2004
Jindřichův Hradec, Jablonský, Dáma od Maxima, 2004
Jindřichův Hradec, Jablonský, Dámský krejčí, 2007
Jindřichův Hradec, Jablonský, Dámský krejčí, 2007
Jindřichův Hradec, Jablonský, Dámský krejčí, 2007
Jindřichův Hradec, Jablonský, Dámský krejčí, 2008
Jindřichův Hradec, Jablonský, Drahoušek Anna, 2007
Jindřichův Hradec, Jablonský, Drahoušek Anna, 2007
Jindřichův Hradec, Jablonský, J. a S. Langerovi
Jindřichův Hradec, Jablonský, Lidožrouti, 2005
Jindřichův Hradec, Jablonský, Lidožrouti, 2005
Jindřichův Hradec, Jablonský, Lidožrouti, 2005
Jindřichův Hradec, Jablonský, Poprask na laguně, 2002
Jindřichův Hradec, Jablonský, Poprask na laguně, 2002
Jindřichův Hradec, Jablonský, Poprask na laguně, 2008
Jiří Langer, 2007
Kutná Hora, XVI. Tylova Kutná Hora 1960 - plakát
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1967
Tůně (Ema Destinnová) - plakát


Mapa působení souboru - Jablonský, OJ / Osvětová beseda / MěKS / Divadelní společnost

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Jiří Langer, 2007
Jindřichův Hradec, Jablonský, Dámský krejčí, 2007
Jindřichův Hradec, Jablonský, Lidožrouti, 2005
Jindřichův Hradec, Jablonský, Dáma od Maxima, 2004
Jindřichův Hradec, Jablonský, Poprask na laguně, 2002
Jindřichův Hradec, Jablonský, J. a S. Langerovi
Jindřichův Hradec, Jablonský, Poprask na laguně, 2008
Jindřichův Hradec, Jablonský, Ať žije Bouchon, 2010


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.