Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Havran / DO Dělnická tělocvičná jednota / Osvětová beseda

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1899
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 197x
Působení: 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x
1899 založen Pěvecko-dramatický spolek Havran, který zpočátku jako pružnější spolek spolupracoval se Čtenářskou besedou, aby její činnost oživil. Později postupně její aktivitu přebíral, nakonec převzal i majetek.

Uváděl na scénu hry význačných českých dramatiků, pořádal velké koncerty, taneční podniky a výlety.
131 div. večerů se 137 hrami, v dalších 90 akcích “div. večery opakovány 93 hrami”. Kromě toho 42 večerů aktovek, 37 koncertů, 26 plesů a řada výletů.

1903-1904 zde hrála Zd. Borecká, pozdější členka Městského divadla na Král. Vinohradech.
1904 - Jan Ladecký: Dva světy, E. Raupach: Mlynář a jeho dítě, Jos. Šmaha: Zlato.

1908-1919 zde působil Oldř. Hilmera, později hudební skladatel a sbormistr Křížkovského a Smetany v Praze.
1919-1922 zde hrával Otomar Korbelář (1899-1976, profes. h., od 1929 MDP Praha). Poprvé vystoupil v představení Nerudovy hry Prodaná láska, do té doby tahal oponu.
Ve 20. letech obnoveno jeviště.
1922 členem ÚMDOČ.

1934 modernizováno jeviště dle návrhu ak. malíře J. Weniga z Městského divadla vinohradského.
Též stavba divadla v přírodě.
Patrně ve 30. letech sehráli populární lidovou operetu V našem pivovaře hud. skladatele Františka Pence ( 1938, žil v Nových Ouholicích u Kralup jako regenschori).
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

Spolek měl bohatý archiv, včetně návrhů scén od J. Hilmery a O. Korbeláře.
1943 měli 128 členů, z toho 42 činných.
Ve více než stovce her účinkovali členové V. Stejskal, A. Vacková, Ant. Chroust, M. Vacková a Ant. Franta.
Čestnými členy MUDr. Josef Brejcha, Fr. Novotný, Jan Novotný a Josef Šváb.

Po 2. svět. válce Div. spolek Havran pokračoval.
1948 byla činnost Pěvecko ochotnického spolku Havran, DO DTJ (?) zastavena akčním výborem MNV.
1949 Havran uvedl hry - Jar. Kvapil: Oblaka, A. Jirásek: Kolébka, J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku).

Tradiční spolek Havran (název dle sídliště havranů v zámeckém parku) pokračoval v 50. letech jako
Divadelní soubor Osvětové besedy (OB).
Vedoucí souboru A. Chroust.
195x J. Vrchlický: Noc na Karlštejně
1953 přebudováno přírodní divadlo, organizátor Jar. Pánek, členové souboru na přestavbě odpracovali víc než 1000 brigádnických hodin.

1962 Jar. Vrchlický: Pomsta Catullova, Nad propastí.
1963 M. Jariš: Inteligenti, S. K. Macháček: Ženichové, režie V. Horák; O. Wilde: Jak je důležité míti Filipa, Ph. King: Velká zlá myš.
1968 Oscar Wilde: Jak je důležité míti Filipa, konverzační veselohra.

1970 spolupořadatelem kraj. přehlídky her pro děti a mládež v KD Veltrusy. DS Havran zde uvedl Podivné příhody pana Pimpipána (Tesařová–Radok).
Bibliografie:
ČERNÍKOVÁ, Jarmila: Ochotnické činoherní divadlo v letech 1945-1969. In: Cesty českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 188.

ČERNICKÝ, František: Historie ochotnického divadla na Mělnicku. Rkp. pro MČAD 1999. PC ART. Viz Místa/Okresy/Mělník/Texty.

GLOSS, V.: Ochotníci budují. Ochotnické divadlo 1956, s. 21.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 637-638.

SCHERL, Adolf: Cesty českého ochotnického divadla v samostatné republice 1918-1939. In: Cesty českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 139.

TUNYS, Ladislav: Moje magická skrýš. Otomar Korbelář vzpomíná. Praha, Ametyst 1999, s. 20-21.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 342.

OD1956/1, s.21.
Archivy:
Div. odd. Národního muzea:
C 13.192-6, Pl, Pěvecko-dramatický spolek Havran.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 17008, sg 30/265/142, Pěvecko dramatický spolek Havran 1899.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/3663/1933, Pěvecko dramatický spolek Havran (změna).
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 435/1005/1948, Pěvecko ochotnický spolek Havran, DO DTJ, zastavení činnosti akční výbor MNV.

Související Organizace

Související Obrázky

Byšice, Okresní divadelní přehlídka - plakát, 1968
Veltrusy, Pěvecko dramatický spolek Havran,  Dva světy - plakát, 1904
Veltrusy, Pěvecko dramatický spolek Havran,  Mlynář a jeho dítě - plakát, 1904
Veltrusy, Pěvecko dramatický spolek Havran,  Zlato - plakát, 1904


Mapa působení souboru - Havran / DO Dělnická tělocvičná jednota / Osvětová beseda

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Veltrusy, Pěvecko dramatický spolek Havran,  Mlynář a jeho dítě - plakát, 1904
Veltrusy, Pěvecko dramatický spolek Havran,  Dva světy - plakát, 1904
Veltrusy, Pěvecko dramatický spolek Havran,  Zlato - plakát, 1904
Byšice, Okresní divadelní přehlídka - plakát, 1968