Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Veltrusy

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Mělník
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1868
Po 1764 pořádal Rudolf hrabě Chotek v zámeckém parku rokokové slavnosti s dramatickými výjevy.

Podle kroniky počátky ochotnického divadla v polovině 19. stol., existovalo několik divadelních sdružení.

1868-1880 Spolek divadelních ochotníků..

1880-1906 hlavním hybatelem ochotnického divadla Čtenářská beseda. Její člen Jos. Knotek dal první podnět pro nové sbírky pro vyhořelé ND. Beseda všestranně aktivní divadelně i společensky.

1899-1948 Pěvecko-dramatický spolek Havran (dram. odbor DTJ). Od 1949 do 70. let Divadelní soubor Havran při Osvětové besedě Veltrusy.

1903 a 1904 zaznamenána představení Občanské besedy.

1917 studentské divadlo U koruny a U Havlíků.

Ve 20. letech 20. stol. Loutkové divadlo Sokola.

1929 Dělnický dramatický spolek Marx.

Začátkem 30. let hrál Dramat. odbor mládeže Strany sociálně demokratické.

Ve 30. letech bylo ve Veltrusích postaveno přírodní divadlo.
Bibliografie:
Adresář okresu Slánského 1904.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998. 448 s., 357 obr. v textu., s. 129, 188.

ČERNICKÝ, František: Historie ochotnického divadla na Mělnicku. Rkp. pro MČAD 1999. PC ART. Viz Místa/Okresy/Mělník/Texty.

HOŘEC, Petr: Chvilky v zákulisí. (Filipovský.) Praha, Goldstein a Goldstein 1997, s. 29-30.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 637-638.

ŠPECINGER, Otakar: Chotkovské Veltrusy. Kralupské vlastivědné sešity č. 7, Slaný 1962.

ŠPECINGER, Otakar: Z minulosti Kralupska. Závodní pobočka ČVTS n. p. Barvy a laky v Kralupech nad Vltavou. 1983. kART.

SEZNAM LD Sokola, 1929-1930. Rkp. 9 s.

TUNYS, Ladislav: Moje magická skrýš. Otomar Korbelář vzpomíná. Praha, Ametyst 1999, s. 20-21.

VE SLUŽBÁCH Thalie II, s. 342. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946. kART.

Ochotnické divadlo 1956, č. 1, s. 21.

Kopie článku o Fr. Pencovi z Hudebního zpravodaje ze dne 30.9.1934. In: Pamětní kniha obce Vepřeku 1919-1939 (rok 1938). http://www.veprek.cz/kronika1919-1939.html
Archivy:
Div. odd. Národního muzea: C 13.192-6, 5 Pl, Občanská beseda a Pěvecko-dramatický spolek Havran.

Praha, Národní archiv: Sokol, ka 183. Kopie kART.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Obrázky

Veltrusy, přírodní divadlo


Mapa - Veltrusy

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':