Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl, SDO / Československý svaz mládeže / OB

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1881
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 195x
Působení: 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x
Patrně už 1880 či 1881 z iniciativy učitelů Nováka a Jindráka vznikl Spolek divadelních ochotníků Tyl.
(Základem pro něj byli členové Divadelního sdružení, které bylo činné v 70. letech.)

1890 se schvalovy stanovy SDO Tyl, v té době již jeho zakladatelé v obci nebyli a spolek upadal.
Prvním ředitelem spolku se stal statkář Jarolím Mácha.
Teprve díky lékaři Josefu Barešovi a uč. Špalemu se činnost znovu začala rozvíjet.
1895 divadelní cedule uvedení hry Prohráno, vousy dolů SDO Tyl vystavena na Národopisné výstavě v Praze.

1922 členem ÚMDOČ.

Spolupracovali se spolky z okolí (vzájemné půjčování rekvizit, kostýmů, paruk atd.).
Jeviště vlastní.
Repertoár většinou operety a zpěvohry, kromě několika klasických her (hl. Tyl).
1926 J. K. Tyl: Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka, Ed. Rada: Vrah;
Dle zápisů v kronice vedených uč. Pilným není zcela jasné, které zvažované hry byly skutečně hrány - Miloš Binar: Kavalíři; opereta Růže ze Sibiře, libreto Karel Fořt, hudba J. J. Fiala; Josef Skružný: Falešná kočička, Lad. Stroupežnický: Zvíkovský rarášek, Paní mincmistrová.
Zakoupeny židle do sálu.

1927 pro nedostatek vlastních prostor předal spolek vlastní knihovnu knihovně obecní.
Hrálo se např.: J. K. Tyl: Ženská vojna, zpěvohra; Karel Fořt: Kráska ze Šumavy. Zakoupeno vlastní pianino za 3000 Kč.
Jednali s okolními kapelníky o spolupráci - nárůst zpěvoher.

1928 - Rich. Branald: Krajánek Holandr, M. Vrána-Trocnovský: Ferda šéfem, Jan Patrný: Muži nestárnou, Ostříž; Josef Beneš: Ejhle člověk, Ant. Lokay: Archa Noemova, G. Ohnet: Majitel hutí, A. Jirásek: Lucerna, reprízována i v Dublovicích - uvedena společně s místní čtenářsko-ochotnickou besedou.

1929 - Šlépěje života (název edice), Chudáček boží, Ant. Bernášek: Šofér, Jos. Hais-Týnecký: Na děkanství.
1930 - Ed. Vavruška: Dva kohouti,
1931 - A. M. Wilner: Dům u tří děvčátek
Ochotnickou činnost vedli především učitelé, hrávalo se několikrát do roka Na sále, později i v sokolovně.
Po 1930 na dobré úrovni uváděny i operety a hry se zpěvy, např. Na tý louce zelený; Vladimír Jirousek, Eduard Ingriš: U panského dvora atd.
S ochotníky při operetách hrála Krásnohorská kapela Stanislava Kofroně, muzikanti vypomáhali dle potřeby - hráli na housle (řízení malého orchestru), na klarinety či saxofony, pozoun, někdy basa a bicí. Hráli i při tanečních zábavách po představení. Další housle, trubka či pianino bylo obsazeny učiteli - ochotníky.
1934 - Fr. Gustav Vacek: Poslední od Zborova, B. Rajská-Smolíková: Splašený kůň, Zelené království.
1935 spolupráce s Katolickou mládeží a jejich divadelní činností - Lad. Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, B. Rajská-Smolíková: Děvče od Čerchova.
1936 - Rud, Nížkovský: Moje teta - tvoje teta, Josef Jan Kalivoda: Tomšovic grunt, opereta J. Jankovce Odtroubeno.

1937 se postavila sokolovna u Lazny a v ní se poté vybudovalo jeviště.

1937 - Rud. Piskáček hudba, libreto Emanuel Balda, Emanuel Brožík: Perly panny Srafinky, Karel Balák: Srdíčko z lásky, V. A. Vipler hudba, libreto J. Balda, Rud. Nížkovský: Na svatém kopečku, J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku, Hotel Zázračná voda.
V operetách a zpěvohrách vynikali především manželé Eberlovi, Houskovi ad. Ke straším hercům v té době už patřil komik Karel Čanda, Karel Michálek hrál i režíroval, učitel Josef Ebrle s manželkou Annou hráli i režírovali, učitel a později ředitel školy Josef Houska s manželkou sehrál mnoho milovnických dvojic, dále Helena Janderová, Fr. Jech ad.
1938 - opereta Járy Beneše: Ztracená varta, Dva dny presidentem ...
1939 - Jan Říha: Šli vojáci, A. Jirásek Otec

Činnost intenzivní, pravidelná, i během 2. svět. války. Ochotníci hráli i společně s kočovnou společností, když tu dlouhodobě hostovala, hráli v místní sokolovně vedle hostince Na sále
1940 - A. Jirásek: Vojnarka, B. Viková-Kunětická: Přítěž, E. Raupach: Mlynář a jeho dítě, F. X. Svoboda: Poslední muž.

1941 - 23. 3. - první divadelní hrou na novém jevišti byla veselá opereta z českého venkova Jirouska a Ingriše: U panského dvora. areřžie a výprava učitel Josef Eberle, hudbu řídil učitel Stanislav Kofroň. Nápověda Fr. Jech
1941 - F. F. Šamberk, A. Jirásek: Lucerna, J. Kvapil: Oblaka, Nevěsta dle receptu.
1942 - Jiří Balda libreto, Rud. L. Vašata hudba: Co Čech, to muzikant, Jan Šelle: Krajánek a jeho dítě.
1943 - Fr. Sokol-Tůma: Pasekáři, Sláva Grohmannová: Valčík panny Apolenky, B. Rajská-Smolíková: Její Veličenstvo láska.
1944 - zákaz divadel
1945 - bez aktivity.

Po skončení války 1945 činnost ochabla. "Mladá generace měla v té době mnoho revolučního elánu, ale málo divadelních zkušeností, staří ochotníci na tom byli opačně." (kronika)
1946 - obnovení spolku - 3. 2. - v ochotnickém spolku Tyl bylo 20 členů. Uvedeny hry - Maurice Maeterlinck: Stilmondský starosta, Karel R. Krpata: Hvězdy nad hradem.
1947 - Karel Čapek: Matka, Olga Scheinpflugová: Okénko, J. Brandon Thomas: Charleyova teta.
1948 - A. Košťál hudba, libreto Rud. Nížkovský: Za naší stodoličkou, opereta; Karla Lužanská: Sojčí pero, Zd. Němeček: Rukopis času.

1949 byl div. sál v čp. 14 pronajat ochotnickému spolku Tyl.
Repertoár:
Václav Bárta: Na potoce za mlýnicí, A. N. Arbuzov: Šest zamilovaných. Pro děti - Čapek: Pohádka o princezně Solimánské.

1950 - Lad. Stroupežnický: Naši furianti, A. N. Ostrovskij: Nemá kocour pořád posvícení.

1951 Ochotnický spolek převeden k ČSM,

1952 SDO začleněn do Osvětové besedy a jeho aktivita se postupně zastavila. Ani hostinec Na sále už nevyhovoval novým nárokům.
Zbyla jen stará opona s panoramatem Krásné hory, před kterou se zatajeným dechem sedávali někdejší diváci.
Bibliografie:
BAREŠ, V.: 50 let SDO Tyl v Krásné Hoře nad Vltavou. Vltavské proudy 10. 12. 1940. KK.

HABART, Čeněk: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko, IV. díl. 1994.

INFORMACE pro MČAD zprac. z výpisů z obecní kroniky, vlastních vzpomínek a vzpomínek kronikářova otce S. Kofroň.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s. 59.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 144.

VELEMANOVÁ, Věra: Ochotnické divadlo na Příbramsku. Rkp. 2000. 24 s. Viz Místa/Okresy/Příbram/Texty.

VELEMANOVÁ, Věra: Ochotnické divadlo na Příbramsku. Podbrdsko, č. 6. Příbram, OkÚ, SOkA, OM 1999, s. 51-90. kART.

Z HISTORIE amatérského divadla. Strojopis dle obecní kroniky. Zaslal starosta obce P. Spilka 2011.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 170, sg 30/248/99, Ochotnický DS Tyl 1890.

Státní oblastní archiv Praha:
Fond: Středočeský KNV Praha, Krabice IV/3 362/4.
1951 Přehled o stavu převedených souborů LT na masové základny dle hlášení ONV Sedlčany: Krásná Hora n/V. Ochotnický spolek na ČSM.

Státní okresní archiv Příbram:
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Tyl Krásná Hora nad Vltavou.
Časový rozsah: 1880-1952.
Metráž: 0,20 bm (z toho nic není zpracováno).
Tematický popis: Zápisy ze schůzí 1921-1951 (Jednací protokol, karton korespondence.)

Související Organizace

Související Pojmy

Související Obrázky

Krásná Hora nad Vltavou, sál hostince na náměstí, opona
Krásná Hora nad Vltavou, Tyl, výpisy o činnosti z Jednacího protokolu, 1926-1927
Krásná Hora nad Vltavou, Tyl, výpisy o činnosti z Jednacího protokolu, 1928-1939
Krásná Hora nad Vltavou, Tyl, výpisy o činnosti z Jednacího protokolu, 1940-1953


Mapa působení souboru - Tyl, SDO / Československý svaz mládeže / OB

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':