Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Krásná Hora nad Vltavou

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Příbram
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1820
V první polovině 19. století ojedinělá ochotnická divadelní představení .

1863 Zpěvácký spolek Ozvěna, pravidelnější činnost.

Mezi 1865-1870 vzniklo Divadelní sdružení, které se pak stalo základem pro SDO Tyl (patrně 1880 či 1881).

1880 Spolek divadelních ochotníků Tyl (stanovy schváleny až 1890).
Pravidelná činnost pokračovala i v době 2. svět. války a po ní - 1949 repertoár SDO Tyl doložen.
Od 1951 pod ČSM.
Od 1952 pod Osvětovou besedou a postupné ustávání činnosti.

1919-1938/39 v období první republiky ojediněle hrával i sbor dobrovolných hasičů, mnohdy ve spolupráci s dalšími ochotníky.

1937 postavena sokolovna U Lazny, v ní zbudováno jeviště, na němž se pak konala divadelní představení, zvláště operety.
1941 - 23. 3. - první hrou na sokolském jevišti byla opereta U panského dvora - na Jirouskovo libreto hudbu složil Ed. Ingriš.

Ve 20 až 50. letech školní loutkové divadlo.

1930-1940 Sdružení katolické mládeže. Spolupracovalo s SDO Tyl.
Bibliografie:
BAREŠ, V.: 50 let SDO Tyl v Krásné Hoře nad Vltavou. Vltavské proudy 10. 12. 1940. KK.

HABART, Čeněk: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko, IV. díl. 1994.

INFORMACE pro MČAD zprac. z výpisů z obecní kroniky, vlastních vzpomínek a vzpomínek kronikářova otce S. Kofroň.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s. 59.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 144.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 390.

VELEMANOVÁ, Věra: Ochotnické divadlo na Příbramsku. Rkp. 2000. 24 s. Viz Místa/Okresy/Příbram/Texty.

VELEMANOVÁ, Věra: Ochotnické divadlo na Příbramsku. Podbrdsko, č. 6. Příbram, OkÚ, SOkA, OM 1999, s. 51-90. kART.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 170, sg 30/248/99, Ochotnický DS Tyl 1890.

Státní oblastní archiv Praha:
Fond: Středočeský KNV Praha, Krabice IV/3 362/4.
1951 Přehled o stavu převedených souborů LT na masové základny dle hlášení ONV Sedlčany: Krásná Hora n/V.Ochotnický spolek na ČSM.

Státní okresní archiv Příbram:
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Tyl Krásná Hora nad Vltavou.
Časový rozsah: 1880-1952.
Metráž: 0,20 bm (z toho nic není zpracováno).
Arch. mat. 1880-1951: zápisy o schůzích 1928-1951, 1 kn.
Tematický popis: Zápisy ze schůzí 1921-1951, karton korespondence.

korespondence 1881-1949, 1 kn.

Související Osobnosti

Související Obrázky

Krásná Hora nad Vltavou, sál hostince na náměstí, opona


Mapa - Krásná Hora nad Vltavou

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Krásná Hora nad Vltavou, sál hostince na náměstí, opona