Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Svatopluk / SDO / JDO / Divadélko z Kufru

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1865
Působení: 186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x ... , 198x, 199x, 200x, 201x, 202x
1865 (24. 1.) hudebně - deklamační beseda, v srpnu schváleny stanovy, a Čtenářsko-pěvecký spolek Svatopluk sehrál první české divadlo v Hodoníně, starostou spolku Fr. Ploskal.
Od 1865 se hrávalo v Hrubé hospodě,
1873–1877 U Smékalů,
1877–1885 U Koprů, posléze v Besedě.
1884 - 23. 11. - spojený zábavní výbor zdejších spolků Sokola a Svatopluka uspořádal ve velké Koprově dvoraně zábavu, jejíž výnos byl věnován zdejšímu komitétu dam k uspořádání vánočního stromku pro chudé děti národní školy a opatrovny. Program: opereta Nápoj lásky, operetu nacvičil a jednoaktová veselohra Fr. Přibila: Stejné povinnosti - stejná práva. Následovala taneční zábava.
1884 - 7. 12. - opera Don César a veselohra Půl dne v hotelu; doprovod na piáno obstaral ředitel kůru Václav Bárta.

1890 (7. 9.) – A. H. Sokol: Starý vlastenec, veselohra ve 3. jednáních, režie dr. Dorazil. " Bylo-li obecenstvo přečetně krásnou, elegantní a vzdušnou dvoranu besedního domu plnící, s volbou hry úplně spokojeno, jevila se ještě tím větší spokojenost s provedením hry v jednotlivostech i celku..." V roli Drahomíry vystoupila A. Hübnerová z Brna a starého vlastence si zahrál redaktor Václav Hübner. Oba měli u publika velký úspěch.

1892 založen Spolek divadelních ochotníků (SDO) proti germanizačním tendencím v místě.
1893-1918 247 představení, obvykle pro společenské akce (též jako JDO).
1894 při otevření české reálky J. Echegaray: Světec či blázen, jh. Jakub Vojta Slukov (Egechar),
1896 Vrchlický: Noc na Karlštejně jh. Jakub Seifert.

1903 SDO obdržel Čestné uznání ÚMDOČ.
1905 při Dnech přátel Slovače (první setkání českých a slovenských politiků k projednání politické situace v monarchii) F. X. Svoboda: Směry života, jh. K. Želenský.
1906 – 1. 11. – hodonínskými ochotníky sehrána Paličova dcera při vyprodaném domě k připomínce 50. výročí Tylova úmrtí. Účinkující hráli promyšleně, s úspěchem, a byli oceněni upřímným potleskem.
1907 - A. Jirásek: Lucerna, hráno "ve prospěch Slováků uherských".
1907 - V. Krylov: Divoška, režie jh. Jar. Auerswald, jh. Lad. Pech, člen činohry brněnského divadla.
1907 - V. Blodek: V studni, opera, nastudoval hodonínský hudební skladatel a varhaník Hypolit Hopp. - 6. 10. - J. Vávra: Nataša, 20. 10. - Curt Kraatz: Automobilista 24. 11.- SDO – Ant. Lokay: Růžová pouta, sice laciná veselohra, ale líbivá – čistý výtěžek na ošacení chudých dětí; 1. 12. K. Léger a Fr. Procházka: Vpád, hra účinkujícím činila potíže. Je to důsledek krátkého času ke zkouškám, neboť v poslední době se hrálo téměř každou neděli.
1908 Dle zprávy výroční valné hromady nastudováno a sehráno v průběhu roku 10 představení, z toho 7 původních -
J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku, V. Štech: Deskový statek, F. F. Šamberk: Rodinná vojna, V. Kunětická: Sběratelka starožitností, V studni (opera - V. Blodek), L. Stroupežnický: Zvíkovský rarášek, J. Stankovský: O Silvestru.

Do konce roku 1908 proběhlo 162 představení, 226 kusů, z toho 121 původních, 91 překladů, 2 opery. Četná návštěvnost.
1908 čestný diplom ÚMDOČ "za vzorné plnění všech úkolů matičního programu."
1908 Knihovna měla 1707 svazků.
1909 - K. Želenský: Tažní ptáci, J. Císler: Na šenavské pile.
1910 - 2. 10. - M. Balucki: Krásná ženuška; 23. 10. - Fr. Ruth: Utopený manžel, fraška; 1. 11. - S. H. Mosenthal: Debora; 27. 11. - Em. Bozděch: Z doby kotilionů; 11. 12. - Blumenthal a Kadelburg: Dveře dokořán. Při silvestrovské zábavě sehrána Olivova fraška Železná koruna.

1911 - G. Preissová: Její pastorkyňa, 190. představení. - 28. 2. - Jos. Skružný: Ptačí mozky. - 26. 3. F. A. Šubert: Žně; Victorien Sardou: Madame Sans Gêne, 2x; 26. 11. - A. Jirásek: Otec, drama uvedeno k 60. narozeninám spisovatele. Úvodem přednáška profesora české reálky Karla Hnátnického.
1911 - Jos. Štolba: Ach, ta láska!
1911 - 20. 11. - A. Bisson: Kontrolor spacích vagonů, hráno jako sté vystoupení místopředsedy a člena K. Kudrny, v němž oslavenec v roli Georgese Godefroida podal jeden ze svých nejlepších výkonů.
1911 měl spolek 40 členů, 16 dam a 24 pánů; uvedl na scénu 13 představení a sehrál 15 her - kromě již uvedených to byly - Jos. Skružný: Ptačí mozky; Bílý lístek; F. A. Šubert: Žně; P. Gavault: Čokoládová princezna; L. Archleb: Osudný manévr; Ot. Pospíšil: Za cizí hříchy; při silvestrovském večírku sehráli Jar. Rudlofff: Známost z novin; P. Armont: Sluha pánem; J. Šváb-Malostranský: Zlaté srdíčko.
Za dobu trvání spolku uspořádali 198 představení, při nichž uvedli 265 divadelních her, v tom i 2 opery.

1912 - 19. 7. - A. N. Ostrovskij: Nevolnice, komedie o 4 dějstvích, rež K. Mušek.
1912 - 15. 9. - Alois Jirásek: Vojnarka, drama. - 22. 9. - N.V. Gogol: Revizor.
1912 - 6. 10. - K uctění pmátky Jar. Vrchlického představení dvou Mistrových aktovek - Svědek a Závěť Lukavického pána; 22. 12. - A. Bisson, F. Carré: Pan ředitel, přel. O Fastrová.

1913 - Šimáček: Jiný vzduch, jh. J. Auerswald.

Po 1918 se podmínky ODi zhoršily změnou majitele sálu.
Vedle původního SDO 14 nových divadelních sdružení. V místě sídlo okrsku ÚMDOČ.

SDO 8-10 představení ročně.
Od 1930 začal SDO hrát v nové sokolovně.
Repertoár např. Čapek (Bílá nemoc, RUR, Ze života hmyzu), Hilbert, Jirásek, Langer, Mahen, Mrštíkové, Neruda, Preissová, Šrámek, Vrchlický, Zeyer, Svoboda, Scheinpflugová, V W, Arcybašev, Armstrong, Molière, Averčenko, Achard, Fodor, Ibsen.
1937, 1938 členem ÚMDOČ. 1938 společně s 12 spolky pořádali společenské večery, výnos věnovali na obranu republiky.

1945 ochotníci zahájili činnost slavnostní akademií.
Poté SDO hrál s přestávkami do 1951.

***

Amatérský divadelní soubor Svatopluk navázal koncem 70. let na několikrát přerušovanou a znovu obnovovanou činnost hodonínských ochotnických spolků. Dnešní ochotníci převzali název od spolku Svatopluk, který 1865 sehrál v Hodoníně první české divadlo.

Část nového souboru SZK ROH pod názvem Divadélko z Kufru hrála pohádky.
Na repertoáru souboru, jehož uměleckým vedoucím byl Dušan Grombiřík, se objevily hry Svátost nejsvětější,
1981 - Ion Druce: Svátost nejsvětější, účast KP Blansko.
1984 - Jiří Šotola: Možná je na střeše kůň, režie a autor realisticky pojaté scény Dušan Grombiřík, herecky vynikla BětaˇŠvancerová v roli Andy, Pavla Jandová ztělesnila její škodolibější sestru Fandu. Dobrý výkon odvedl také Josef Herka jako Andin manžel.
198 - Voskovec a Werich, dramaturgická úprava V. Pantůček: Těžká Barbora, režie Ivo M. Ondrůšek, nápaditá scéna Jany Leoppoldové, z herců zaujala především ústřední žoldnéřská dvojice Ladislav Pešek, Dušan Grombiřík, dále Rudolf Hanák jako učitel Hamoniensis a Zd. Janda jako starosta Van Bergen.
dále Slaměný kloubouk, Revizor,
2002 Divadelní soubor Svatopluk - Antonín Procházka: Klíče na neděli. Režie a scénografie: Dušan Grombiřík, hudební mix: René Obrovský. Účast na KP v Blansku.
V roce 2003 soubor uvedl pohádku Vodník a Mařenka a Balada z hadrů Voskovce a Wericha.
2004 pohádka Princezny a loupežníci.
V březnu 2005 premiéra hry Casanova na Duchcovském zámku (Karl Gassauer), účast na KP.
2005 pro děti Vojtěch Vacke: Princezna a loupežníci loupežníci aneb Zmatky kolem Katky... v režii a scéně Jiřího Pavůčka, účast na hanáckém divadelním máji v Němčicích - KP.
2006 - Karel Gassauer: Casanova na duchcovském zámku, r. Dušan Grombiřík. Účast na KP, poté NP Seniorského divadla Znojmo.

Členka souboru Běta Švancerová, po mnoho let známá svými nedělními dopoledními pohádkami Tety Běty, se ujala režie inscenace dospělé části souboru - komedie Jean Noel Fenwicka ŘÁD PANA SCHUTZE, epizody ze života manželů Marie a Pierre CURIE.
2006 připravil Dům kultury Hodonín, tradičně ve spolupráci se souborem, IV. ročník krajské přehlídky amatérského divadla HOBBLÍK 2006. V témže v Hodoníně proběhla také krajská soutěž studentského divadla.

Více jak dvacetičlenný ochotnický soubor Svatopluk pomáhá také při dalších akcích Domu kultury jako př. Svatovavřinecké slavnosti či adventní a vánoční programy.

2007 - Alain Reynaud-Furton: Monsieur Amédée, r. Běta Švancerová (diplom Josefu Jarošovi za titulní roli). Účast KP Hobblík-MUMRAJ!, Hodonín.
2007 - Rudolf Kovář podle knihy F. R. Vojíře: Život na mezi. Účast KP Pohádkový mlejnek, Žďár n. Sáz.
2007 - Mrtvý přišel na návštěvu, režie Běta Švancerová, další Ryba ve čtyřech, režie Dušan Grombiřík.
2008 pohádka Jaroslava Koloděje Jak kašpárek vysvobodil krále Honzu, režie Běta Švancerová.
Připravuje se - jako režijní debut stálého člena teprve 22letého Radima Blaško - moderní francouzská komedie
Laurenta Requiera Uděláte mně to znova. Premiéra je plánována na 24. 2. 2009 v Hodoníně.
2008 - Napsal Adam Moczerniuk: Ryba ve čtyřech. Účast KP Hobblík - Mumraj, Hodonín.
2009 - Holger Eckert: Mrtvý přišel na návštěvu, r. Běta Švancerová. Účast KP Hobblík - Mumraj, Hodonín, diplomy Věře Slezákové a Marii Bravené.
2010 - Laurent Ruguier: Uděláte mně to znova?, r. Radim Blaško, překlad Jaromír Janeček, Hudební mix Josef Horvát, světla Petr Hnilica. Účast na KP HOBBLÍK Hodonín - cena za režijní debut v náročném žánru, cena Marii Bravené za roli Madam Carnot, Cena diváka.
2011 - DS SVATOPLUK, Michaela Doležalová, Roman Vencl: Královny, r. Radim Blaško. Účast na Divadelním festivalu Ludmily Cápkové, Kroměříž. Účast na KP Hobblík Hodonín, Diplom souboru za přesvědčivou a zralou výpověď, Bohuně Mikulicové za roli Ziťy Hermanové, Marii Bravené za roli Johany Geršlové a Petře Kulčárové za roli Elišky Kosové - doporučení k postupu na Divadelní Děčín. Náhradník pro CP Divadelní Děčín.
2012 - DS Svatopluk, N. V. Gogol: Ženitba, r. Josef Jaroš. Účast na KP Hobblík Hodonín - udělena čestná uznání za inscenaci, Viťce Mojžíšové za roli Tekly Ivanovny, Jiřímu Pavůčkovi za roli Ivana Kuzmiče Podkolesina. Účast na Divadelním festivalu Ludmily Cápkové, Kroměříž. Účast na festivalu Na prknech, Veverská Bitýška.

Na rok 2013 soubor přpravuje: na první polovinu roku (březen) komedii POPEL A PÁLENKA v režii Josefa Jaroše, a na druhou polovinu roku komedii OPONA NAHORU! v režii Radima Blaška.

2013 - Bengt Ahlfors: Popel a pálenka, r. Josef Jaroš. Účast na KP Hobblík, Hodonín.

2014 - Samuel Benchetrit: Minus 2, r. Josef Jaroš. Účast na KP Hobblík-MUMRAJ!, Hodonín - cena Stanislavu Zámečníkovi za roli Paula Blanchota a Josefu Navrátilovi za roli Julese a čestné uznání Josefu Jarošovi za režii a scénu - doporučení na CP Divadelní Piknik Volyně. Účast na Divadelním festivalu Ludmily Cápkové, Kroměříž.

2014 - Svatopluk, Linka důvěry. Účast na divadelní BAF!, Brno.

2015 - DS Svatopluk, 18. 3. 2015 na festivalu Hobblík 2015 soubor vystoupil s premiérou hry Petera Quiltera: Opona nahoru!, režie Radim Blaško. Na KP Hobblík-MUMRAJ! 2015 - Cena diváka souboru, cena za herecký výkon Marii Bravené v roli Betty a Sáře Cočevové v roli Theresy, čestné uznání za režii Radimu Blaškovi a za herecký výkon Petře Kulčarové v roli Sharon - doporučení na Divadelní Piknik Volyně 2015. Účast na festivalu Na prknech, Veverská Bitýška. Účast na Divadelním festivalu Ludmily Cápkové, Kroměříž 2015.

2015 – DS Svatopluk, Elaine May: Linka důvěry. Režie Vladimír Jašek. Účast na KP Hobblík-MUMRAJ!, Hodonín - čestné uznání za herecký výkon Jiřímu Pavúčkovi v roli Kena. Účast na NP jednoaktovek Holice 2014. Jiří Pavúček – Čestné uznání za herecký výkon.

2015 - Jaroslav Koloděj: Ježibaby z Babína, r. Josef Jaroš. Účast na KP Pohádkový mlejnek, Žďár nad Sázavou - čestné uznání za režii.

2015 - Ten tyjátr je príma..., pořad ke 150. výročí založení divadelního ochotnického souboru Svatopluk v Hodoníně (Dům kultury Hodonín, 20. 11. 2015).

2016 - Svatopluk - Anna Sobotková: Dopis (ze hry Hřbitovní aktovky). Režie Vladimír Jašek. Účast na NP jednoaktovek Holice 2014. Čestné uznání za scénografické řešení v aktovce Dopis.

2016 - Anna Sobotková: Hřbitovní aktovky, režie, scéna, kostýmy Vladimír Jašek. Premiera 14.12.2016 19:00 c DK Hodonín.
(Web akce: http://www.jizni-morava.cz/akce/53904-hrbitovni-aktovky) Účast na KP Hobblík-MUMRAJ!, Hodonín 2017 - čestné uznání Vladimírovi Jaškovi za scénografii. Účast na divadelníBAF!, Brno 2017. Účast na Ochotnický divadelní podzim Hodonín 2018.

2016 - Bengt Ahlfors: POSLEDNÍ DOUTNÍK. Účast na Podzimní divadelní košt, Veselí nad Moravou. Účast na KP Hobblík-MUMRAJ!, Hodonín 2017 - čestné uznání Vítězslavě Mojžíšové za roli Anneli a cena Josefu Navrátilovi za roli Ragnara a SČDO jižní Morava uděluje ZLATÝ ODZNAK SČDO Ing. Bětě Švancarové za dlouholetou obětavou práci u DS Svatopluk a za rozvoj ochotnického divadla na jižní Moravě. Účast na Ochotnický divadelní podzim Hodonín 2018.

Od září 2018 principál souboru Vladimír Jašek.

2018 - DS Svatopluk, Milan Šotek: Plejtvák, režie Vladimír Jašek. Premiéra 28. 3. 2018 v KD Hodonín. Účast na divadelníBAF!, Brno. Účast na Dobřichovické divadelní slavnosti. Účast na Ochotnický divadelní podzim Hodonín 2018. Účast na KP Kojetín 2019 - čestné uznání souboru za dramaturgickou volbu, Jiřímu Pavúčkovi za roli doktora Struny a Ingrid Nesvadbové za roli Dobromily. Vystoupení v Boleradicích 11.1.2020.

2018 - DS Svatopluk, Jan Makarius: Čarovný bubínek; Milan Šotek: Plejtvák. Účast na KP Hobblík-MUMRAJ!, Hodonín - obě inscenace - přehlídka z důvodu velké nemocnosti byla zrušena.

2018 se soubor zúčastnil festivalu Hodonínský podzim.
2019 se zúčastnili festivalu Hodonínské jaro.

2019 - Robert Thomas: Osm žen, r. Věra Slezáková. Premiéra 3.12.2019 - účast na přehl. Ochotnický divadelní podzim Hodonín. Účast na KP Kojetín 2020. Účast na KP Hobblík-MUMRAJ!, Hodonín 2022 - čestné uznání Bětě Švancerové za roli babičky.

2022 - Jean-Michel Ribes: MOŘSKÝ RACEK; MONIKA. Účast na KP Štivadlo, Štítina - obě jednoaktovky - doporučení na NP jednoaktovek Holice.

2022 - Jean-Michel Ribes: DIVADLO BEZ ZVÍŘAT - MONIKA. Účast na NP jednoaktovek, Holice. Účast na KP Hobblík-MUMRAJ!, Hodonín 2023 - čestné uznání Jiřímu Pavúčkovi za roli otce v povídce „Monika“.

2022 - 6 aktovek ze sbírky "Divadlo bez zvířat" (Jean-Michel Ribes) a 1 aktovka ze sbírky "Víš přece, že neslyším, když teče voda" (Robert Anderson), Premiera 29.května 2022 v Domě kultury v Hodoníně. (Informace poslal pan Jašek)

2022 - DS Svatopluk, Jean-Michel Ribes (překlad Jaromír Janeček): Divadlo bez zvířat, r. Věra Slezáková, Běta Švancerová, Vladimír Jašek. Účast na Ochotnické divadelní jaro Hodonín.

2023 - DS Svatopluk, JÁ JSEM HERBERT. Účast na KP Hobblík-MUMRAJ!, Hodonín - čestné uznání Bětě Švancerové za rol Muriel a Josefu Navrátilovi za rolí Herberta, cena souboru za inscenaci - doporučení na PIKNIK Volyně.

2023 - DS Svatopluk, podle knihy Vladimíra Nováka napsal Ivan A. Fodor: Zuzana Prátová hájí Štěpnici, r. Ivan A. Fodor. Premiéra 15.12.2023. Účast na KP Hobblík-MUMRAJ!, Hodonín 2024 - cena pro Ingrid Nesvadbovou za roli Zuzany Prátové, souboru za zpracování lokálního tématu. Účast na Dostavníčko s divadlem Přerov 2024.

2024 - DS Svatopluk, JÁ JSEM HERBERT. Účast na KP Štivadlo, Štítina
Bibliografie:
BRŮČEK, Josef: Divadelní Hobblík 2010. Amatérská scéna 2010, č. 2, s. 51 - 53.

FEKAR, Vladimír: Seniorská "coolness", klasika a Budžes. Amatérská scéna 2007, č. 1, s. 20-22.

HYNEK, Miloš: Z historie SDO v Hodoníně. K 100. výročí založení. Slovácko 1992 (několik článků na pokračování).

CHALUPOVÁ, Jaroslava: Hodonínský Hobblík a Mumraj 2005. Amatérská scéna 2005, č. 2, s. 29.

KODEŠ, Jaroslav: Hanácký divadelní máj 2005. Amatérská scéna 2005, č. 3, s. 44-46.

KRAJSKÉ přehlídky činoherního divadla pro děti s postupem na POPELKU Rakovník 2007. Žďár nad Sázavou, Pohádkový mlejnek (Z podkladů odborných porot připravila Simona Bezoušková). Amatérská scéna 2007, č. 3, s. 57.

MEITNER, Otokar (sestavil): Čtyřicet roků Spolku divadelních ochotníků v Hodoníně. Hodonín, SDO 1933, 16 s. DNM: T 10.870 (Dějiny spolku, vzpomínky, mj. Anna Fabingerová: Mlynář a jeho dítě). Kopie kART.

MICHAL, Vladimír: Hodonínská trojice v roce 2008. Amatérská scéna 2008, č. 2.

PAMĚTNÍ spis SDO v Hodoníně. K slavnosti třístého představení. (1893-1926) KK.

PINKASOVÁ, Pavla: Jarní divadelní festival v Hodoníně. Amatérská scéna 2008, č. 2.

SEZNAM repertoáru hodonínského OS. Rkp. v pozůstalosti V. Š. Táborského. DNM.

ZÁVODSKÝ, Vít: Hobblík 2008 - Tematická i žánrová všehochuť. Amatérská scéna 2008, č. 2.

ZÁVODSKÝ, Vít: Chvála činorodého stáří. Amatérská scéna 1985, č. 5, s. 9.

ZÁVODSKÝ, Vít: Předjarní Hodonín patřil amatérské Thálii. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 54-58.

ZÁVODSKÝ, Vít: Předjarní Hodonín opět patřil Thálii. Amatérská scéna 2006, č. 2, s. 34-36.

ZÁVODSKÝ, Vít: Těžká Barbora v dramaturgické úpravě V. Pantůčka (Hodonín). Amatérská scéna 1986, č. 4, s. 14.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 69.
---


Lidové noviny 31. 1., 19. 11. 1907.

Moravská orlice 30. 1., 28. 9., 13. 12., 30.12. 1865
Moravská orlice 20. 11., 23. 12. 1884.
Moravská orlice 5. 9., 17. 8., 27. 8., 31. 8., 10. 9. 1890.


Divadlo 1909, č. 11, s. 288.
Divadlo 1909, č. 13, s. 337.
Divadlo 1909, č. 14, s. 363.
Divadlo roč. 9, 1910-1911, č. 1, s. 30; č. 2, s. 26; č. 3, s. 25; č. 6, s. 164.
Divadlo roč. 9, 1910-1911, , č. 5, s. 137.
Divadlo roč. 9, 1910-1911, č. 7, s. 189.
Divadlo roč. 9, 1910-1911, č. 10, s. 269; č. 12, s. 312.
Divadlo roč. 11, 1912-1913, příl. 1, s. 8.
Divadlo roč. 11, 1912-1913, příl. 1, s. 8; příl. 6, s. 55, příl. 19, s. 177.

Ochotnické divadlo 1911/1912, č. 1, s. 9; č. 4, 5. 12., s. 46; č.4, s. 50; č. 6, 5. 1. 1912, s. 71.

----
Hodonín, DS Svatopluk - www stránky souboru - viz www odkazy.

Hodonín, Svatopluk, Zuzana Prátová hájí Štěpnici - plakát - viz Přílohy.
Archivy:
Státní okresní archiv Hodonín:
Čtenářský, pěvecký a dramatický spolek Svatopluk, Hodonín, zápisy ze schůzí 1865 – 1893 ( balík 14.419).

Archiv St. Olbrichta – Slavkov, Brno: Lidové noviny 1907. Moravská orlice 1865. Pro DČAD červenec 2014.
Facebook souboru: www.facebook.com/SvatoplukDS
Web souboru: www.dssvatopluk.cz

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Hodonín,  Dny vína, Josef Jaroš  jako Pertold z Lipé
Hodonín, členové JDO s Karlem Želenským.
Hodonín, DS SZK Hodonín, Možná je na střeše kůň, 1984
Hodonín, SDO, Pamětní spis ke třístému představení, 1926
Hodonín, SDO, Pamětní spis ke třístému představení, 1926
Hodonín, Švancerová Běta
Hodonín, Svatopluk,  Revizor, 1986
Hodonín, Svatopluk, Adam a Eva, Jaroš Josef v roli Pánaboha,  2004
Hodonín, Svatopluk, Balada z hadrů, 2003
Hodonín, Svatopluk, Jak Kašpárek vysvobodil krále Honzu, vlevo Jaroš Josef,  2009
Hodonín, Svatopluk, Jaroš Josef - Casanova,  2005
Hodonín, Svatopluk, Ježibaby z Babína, KP Pohádkový mlejnek Žďár nad Sázavou 2015
Hodonín, Svatopluk, Kat a blázen, 1970
Hodonín, Svatopluk, Královny, 2011
Hodonín, Svatopluk, Královny, 2011
Hodonín, Svatopluk, Měsíc v Athénách, Jaroš Josef, 1987
Hodonín, Svatopluk, Minus dva, KP Hobblík Hodonín 2014
Hodonín, Svatopluk, Mrtvý přišel na návštěvu
Hodonín, Svatopluk, Plejtvák, 2018
Hodonín, Svatopluk, Plejtvák, 2018
Hodonín, Svatopluk, Popel a pálenka, KP Hobblík Hodonín 2013
Hodonín, Svatopluk, Ryba ve čtyřech
Hodonín, Svatopluk, Těžká Barbora, 1985
Hodonín, Svatopluk, Ženitba - program, Hodonín Hobblík Mumraj 2012
Hodonín, Svatopluk, Ženitba - program, Hodonín Hobblík Mumraj 2012
Hodonín, Svatopluk, Ženitba, KP Hobblík Hodonín 2012
Hodonín, Svatopluk, Ženitba, KP Hobblík Hodonín 2012
Jaroš Josef, Hodonín, Svatopluk, Král 3333
Jaroš Josef, Hodonín, Svatopluk, Monsieur Amédée, 2007
Jaroš Josef, Hodonín, Svatopluk, Monsieur Amédée, 2007
Jaroš Josef, Hodonín, Svatopluk, O Honzovi a víle VERUNCE, 1981
Jaroš Josef, Hodonín, Svatopluk, Ryba ve čtyřech, 2008
Jaroš Josef, Hodonín, Těžká Barbora, 1985
Jaroš Josef, Hodonín, Tomášku, domů, 2011
Jaroš Josef, Hodonín, Vodník Mařenka, 1978
Jaroš Josef, Hodonín, Vodník Mařenka, 2003
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, blahopřání z Hodonína, 1928
Pamětní spis k třístému představení, obálka
Švancerová Běta, Hobblík a Mumraj, 2010
Švancerová Běta, Hodonín, Svatopluk, Balada z hadrů, 2003
Švancerová Běta, Hodonín, Svatopluk, Casanova, 2005
Švancerová Běta, Hodonín, Svatopluk, Jak Kašpárek vysvobodil krále Honzu, 2010
Švancerová Běta, Hodonín, Svatopluk, Možná je na střeše kůň, 1983
Švancerová Běta, Hodonín, Svatopluk, ocenění za roli Žebračky v Baladě z hadrů, Hodonín Hobblík 2003
Švancerová Běta, Hodonín, Svatopluk, Ryba ve čtyřech, 2008
Švancerová Běta, Hodonín, Svatopluk, Ryba ve čtyřech, 2008
Švancerová Běta, Hodonín, Svatopluk, Těžká Barbora, 1985
Švancerová Běta, Hodonín, Svatopluk, ze zkoušky
Švancerová Běta, Hodonín, Svatopluk, Ženitba, 2011


Mapa působení souboru - Svatopluk / SDO / JDO / Divadélko z Kufru

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Hodonín, SDO, Pamětní spis ke třístému představení, 1926
Hodonín, členové JDO s Karlem Želenským.
Hodonín, Svatopluk, Kat a blázen, 1970
Jaroš Josef, Hodonín, Svatopluk, O Honzovi a víle VERUNCE, 1981
Švancerová Běta, Hodonín, Svatopluk, Možná je na střeše kůň, 1983
Hodonín, Svatopluk, Těžká Barbora, 1985
Hodonín, Svatopluk,  Revizor, 1986
Hodonín, Svatopluk, Balada z hadrů, 2003
Hodonín, Svatopluk, Adam a Eva, Jaroš Josef v roli Pánaboha,  2004
Jaroš Josef, Hodonín, Svatopluk, Monsieur Amédée, 2007
Hodonín, Svatopluk, Ryba ve čtyřech
Švancerová Běta, Hodonín, Svatopluk, Ryba ve čtyřech, 2008
Hodonín, Svatopluk, Královny, 2011
Hodonín, Svatopluk, Královny, 2011
Jaroš Josef, Hodonín, Tomášku, domů, 2011
Hodonín, Svatopluk, Ženitba, KP Hobblík Hodonín 2012
Hodonín, Svatopluk, Ženitba, KP Hobblík Hodonín 2012
Hodonín, Svatopluk, Popel a pálenka, KP Hobblík Hodonín 2013
Hodonín, Svatopluk, Minus dva, KP Hobblík Hodonín 2014
Hodonín, Svatopluk, Ježibaby z Babína, KP Pohádkový mlejnek Žďár nad Sázavou 2015
Hodonín, Svatopluk, Plejtvák, 2018
Hodonín, Svatopluk, Plejtvák, 2018


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.