Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Karel Čapek, ZK ROH / ČSD (pův. zal. jako Sdružení městských ochotníků při Svazu přátel SSR)

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1945
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1992
Působení: 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x
1945 v srpnu bylo založeno Sdružení městských ochotníků při Svazu přátel SSR. (viz Archivy)

1945 (28.10.) – Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně; v prosinci – Josef Barnáš: Most nejkrásnější, obě hry v režii R. Waitzmana.

1946 soubor (se souhlasem Olgy Scheinpflugové) přijal jméno Karel Čapek
a 21. 9. 1947 vstoupil do ÚMDOČ, všichni členové složili Ochotnický slib.

Soubor měl 91 členů, z nichž mnozí v něm působili několik desetiletí – např. první předseda Jar. Šmolcnop, režisér Rudolf Waitzman, manželé Doušovi, Milena Doušová, Marie Procházková, Rudolf Vedral, Ferdinand Maurer, Václav Bejček, Jiří Němec, Jan Holek, Ladislav Faitl, Antonín Kuchynka, Karel Veselý st. a ml., František Šplíchal, Antonín Bondy, Mil. Vacek, St. Štochlová.

1948
– Dalibor C. Faltis: Stanice Gordian, v soutěži Hrdličkova okrsku se sídlem v Mostě 1. místo, v zemské soutěži ÚMDOČ na 8. místě;
– Jaroslav Klíma: Na dosah ruky.

1948 soubor členem Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ.

1950 Karel Čapek jako div. soubor Závodního klubu ROH Českosl. drah:
– K. Nový: Česká bouře, účast na vrcholné soutěži ÚMDOČ – III. Pardubických ochotnických dnech, přeřazen do II. skupiny Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ a účast v soutěži Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ – 34. místo. Účast na III. Pardubické ochotnické hry.
– Jan Drda: Hrátky s čertem; Alexander V. Suchovo-Kobylin: Svatba Krečinského; Antonín Zápotocký: Vstanou noví bojovníci (druhé představení málo navštíveno), Václav Kliment Klicpera: Zlý jelen.
1951 sehráli 21 představení, z toho 5 premiér:
– Nikolaj Vasil. Gogol: Ženitba (úspěšné představení); Sofokles: Oidipus, v titulní roli jh. Eduard Kohout (herec ND), jehož úspěšně alternoval člen souboru Bohumil Vykouk. Celkem 16 zájezdů.

V první polovině 50. let hrál soubor na jevišti sokolovny II u nádraží, v prostoru ZK ČKD, neměl vlastní budovu (až později získal tzv. Armádní dům, kde bylo vyhovující jeviště i hlediště).
Režírovali především Karel Aksamit a Jiří Němec, 1953 též Josef Mulač.
Čestnými členy souboru byli herci Národního divadla v Praze Jaroslav Vojta a Olga Scheinpflugová.

(1956–1958 /přibližně, dle svědectví, blíže nedoloženo/ vystupovala také samostatná estrádní a agitační skupina DS Čapek ČSD pod názvem Okřídlená kola, viz.)

1956 soubor železničářů pracoval na úpravách jeviště nového sídla závodního klubu, ještě před dokončením uspořádali vzpomínkový večer na J. K. Tyla a literární večer o Karlu Havlíčkovi Borovském. Po otevření ZK estrádou získali několik mladých členů, s nimiž uvedli pohádky Neohrožený Mikeš a Sůl nad zlato. Chystali hru Velké rozhodnutí od Karla Kubánka, režíroval K. Aksamit.

Po 1956 na novém jevišti častěji uváděli pohádky pro děti:
Například – Honza a drak, Sůl nad zlato, Perníková chaloupka, Popelka, Šípková Růženka, Medvěd a víla, Neohrožený Mikeš a další.
Režírovala často Růžena Doušová a Mil. Valdman, také Irena Rathouzská, Josef Vykrútil, Vlasta Rovenská, Jan Jandera, Milena Skálová ad.

1959 – Olga Lichardová, Magda Lokvencová: Popelka, režie B. Doušová, účast na Ústřední přehlídce div. her pro děti a mládež v Pardubicích, oceněna režie (režisérka v tom roce oslavila 40 let ochotnické práce) a výkon Jar. Šmolcnopa v roli krále.
Počet představení pro děti poté významně narostl.

V 60. letech krizové období souboru, mnoho členů zanechalo z různých důvodů (zdravotní, věk) divadelní činnosti, zbytek členů nebyl vždy schopen dotáhnout do konce náročné studium her. Práce neustala, ale počty premiér i odehraných her poklesly.

1965 – Anton Pavlovič Čechov: Višňový sad, režie František Hrdlička.

1968–1971 vedl soubor Bohumil Zeman, který studoval pohádky s dětským divadelním souborem (viz).

Do 1970 uvedli 350 představení. S divadlem zde začínal profesionální herec Jiří Hromada.

V soupisu repertoáru nejsou ovšem dětská představení odlišována od práce souboru dospělých, který se již dělší dobu orientoval na tvorbu pro děti, není tedy zřejmé, zda hráli dospělí či děti.

Na přelomu 60. a 70. let 20. stol. stagnace činnosti souboru dospělých, dětský soubor pokračoval.

Po 1971 díky nadšení Bohumila Zemana a vytrvalosti se podařilo obnovit i činnost souboru dospělých.
Hráli v ZK v Chomutově-Horní Vsi:
– Miloš Stránský: Kašpárek a Šmidra v Černém hradu, režie B. Zeman;
– podle Boženy Němcové: Sůl nad zlato, režie J. Griml, uvedena 1973 na chomutovském festivalu Dny dětské radosti, dále v Jirkově a Kadani.

V té době se kolektiv podílel na organizování dětského div. festivalu v Chomutově.
1972
– Zdenka Horynová: Zkoušky čerta Belínka, režie Josef Vykrútil, účast na II. Radonickém div. podzimu a XI. dětském festivalu v Jirkově;
– Gernot Schulze: Čertovy zlaté vlasy, režie M. Valdman.

1973
– Jevan Brandon Thomas: Charleyova teta, režie Marie Grimlová, po mnoha letech tak soubor opět uvedl představení pro dospělé, účast na OP Radonický div. podzim;
– Jeroným Horák: Zvířátka a loupežníci, režie J. Griml ml. – hlavní cena na Vejprtském div. jaru, cena za režii a 2 herecké výkony, doporučení na NP v Ostravě-Porubě, ale postup se nerealizoval kvůli pozdě podané přihlášce.

1973 se Divadelní soubor Karel Čapek stal členským souborem Svazu českosl. divadelních ochotníků (SČDO).

1974
– Zdenka Horynová: Moudrá ševcová, režie V. Drvota;
– Ludmila Vaňková: Princezna a šašek, režie J. Vykrútil;
– Ivan Bukovčan: Sníh nad limbou, režie Marie Grimlová a J. Griml, účast na přehl. Radnický div. podzim 1974 – cena OOR za angažovanou hru.

1975
– Václav Čtvrtek: Modrý kosatec, režie V. Milfait;
– František Hrubín: Kráska a zvíře, režie J. Griml, účast na přehl. Radonický div. podzim 1975 – Cena OOR, ceny za režii, za mužský herecký výkon. 1976 účast na přehlídce Kadaňský divadelní květen.

1976
– Grigorij Gorin: Zapomeňte na Hérostrata! režie J. Griml, v titulní roli Jiří Hromada, později profes. herec. 1977 účast na XX. LD – 1. cena. Účast na krajské přehlídce, na NPRSDH (Festival ruských a sovětských divadelních her) ve Svitavách; účast na přehlídce Kadaňský divadelní květen.

1978 – Jiří Voskovec a Jan Werich: Balada z hadrů, režie a návrh scény František Hrdlička, v roli Fr. Villona Pavel Rychtář.

1980
– Braginskij–Rjazanov: Pokrytci. Účast na Celostátní přehlídce divadelních souborů na železnici, Chomutov, na NPRSDH ve Svitavách;
– na podzim – podle Williama Shakespeara (Sonety): Slabosti, tvé jméno je láska, režie Josef Griml, účast na CP železničářských souborů MJF;
– Jan Makarius: Poklad Kapitána Habakuka, režie Josef Griml.

1981
– Petr Matoušek (člen souboru): Grafik Lukáš a ryba Samuel, režie St. Aubrecht, pohádku uvedl i Dětský soubor Čapek v reži Josefa Vykrůtila;
– v dubnu – Jordan Radičkov: Sníh se smál až padal, režie Josef Griml, scéna Vladimír Valeš, realizace scény Josef Paulíček, role – Tuso neboli Jezus František Kalivoda, Isaj Josef Vykrůtil (5. premiéra sezony 1980/81);
– v listopadu – Johan Nepomuk Nestroy, Jan Werich: Teta z Bruselu, režie St. Aubrecht, scéna Václav Schlicht, role – Hlava Jiří Roth st., Lampa Fr. Kalivoda, L. Knot, příručí Jiří Roth ml., sluha Artur St. Aubrecht.

1982
– v květnu – Guilherme Figueiredo: Velice podivuhodný příběh ctnostné ženy z Efezu, režie Josef Griml;
– na podzim premiéra pohádky – I. V. Karnauchová: Carevič Ivan a Jelena Přemoudrá, dramatizace a režie Petr Matoušek, scéna Marie Koudelková a Zd. Skotnica, v roli Kostěje Nesmrtelného St. Aubrecht;

1983 – Jiří Voskovec a Jan Werich: Těžká Barbora, režie J. Griml.

1985 – Oldřich Daněk: Vévodkyně valdštejnských vojsk, režie František Hrdlička. Účast na krajské přehlídce v Žatci;
1986 – pro děti – Karel Čejka: Tři království, režie Josef Griml, scéna a kostýmy Marie Koudelková, účast na KP Dospělí dětem v Novém Boru.

1987 42. sezona, soubor ze dobu svého trvání nastudoval a uvedl před 140 her ve 400 představeních.

1987 – Aleš Fuchs: Příběhy z Dekameronu, dramaturgie František Hrdlička, režie Stanislav Aubrecht, scéna ing. Zd. Skotnica, v roli Pampinei Marie Zázvorková / Hana Kuncová.

1988 Divadelní soubor Karel Čapek Závodního klubu železničářů v Chomutově, členský soubor SČDO, vedoucí František Petrovský.
Při Závodním klubu železničářu současně působil Pionýrský divadelní soubor Karel Čapek, 11 členů, vedoucí František Kalivoda.
65 členů v obou souborech, vedoucí Josef Griml.

1990
– 20. ledna premiéra – Petr Matoušek: Paní Měděné hory (autor napsal pod názvem Ptačí zpěv), regionální hornická pověst z Měděnce. 24.5.1990 – 24. května – Miloslav Švandrlík: Černí baroni, uvedeno (před volbami) pod názvem „Jak volili Černí baroni“.

1991 v prvním pololetí soubor přechodně zkoušel v Městském divadle.
– Calvino, Baláš: Dívka, kterou prodali s hruškami, účast na NP Popelka.

1991 v létě, stále ještě jako divadelní soubor Karel Čapek ZK železničářů, přešel do kasáren Vojenského útvaru 4341 v Chomutově, kde se
1992 na jaře přejmenovali na Divadelní spolek Hadr, viz.
Bibliografie:
80. let Scény Libochovice – Libochovické divadelní jaro – 49 ročníků. CD-KART.

DIVADELNÍ soubor KAREL ČAPEK, členský soubor SČDO. 1945–1975. Sestavila redakční rada ve složení Josef Vykrútil, Josef Griml, Václav Bartoň, Božena Doušová, Václav Milfait. Chomutov, Závodní klub železničářů 1975, 56 s.

DOBOSOVÁ, Pavlína: Historii spolku zpracovávala roku 2004.

CHOMUTOV – Z ochotnického života, Ochotnické divadlo 1957, č. 2, s. 40.

GRIML, Josef: Život jednoho souboru. Amatérská scéna 1973, č. 2, s. 10.

KADAŇ. AS 1977, č. 7, s. 20.

PAVELKOVÁ, Soňa: Česká Třebová. Amatérská scéna 1980, č. 11, s. 14. Foto: Chomutov, Slabosti, tvé jméno je láska.

RADONICE. Amatérská scéna 1974, č. 1, s. 18.

ROUBÍK, Karel: Svátek Chomutovských ochotníků. Amatérská scéna 1977, č. 2, s. 16.

TRÁVNÍČEK, Milan: Pokud o Čechova (Višňový sad). Amatérská scéna 1966, č. 1, s. 10–11.

ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 1. – plakát, 1950, viz Obrázky.
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 2. – plakát, 1950, viz Obrázky.


Zprávy ÚMDOČ 1950, č. 6–7, s. 156.
Archivy:
kART (knihovna ARTAMA):
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/367/1946, Sdružení městských ochotníků při Svazu přátel SSR.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/7370/1946, změna Sdružení na JDO Karla Čapka.

Související Pojmy

Související Obrázky

Bechyně, ASUT, upomínkový list pro DS Čapek, 1989
Chomutov,  Čapek, v České Třebové 1986
Chomutov, Alfa klub v závodním klubu železničářů, vpravo Aubrecht, 1970
Chomutov, budova divadla
Chomutov, Čapek,  H. Fielding: Paleček, 1992
Chomutov, Čapek,  Vévodkyně valdštejnských vojsk, 1984
Chomutov, Čapek, ... zapomeňte na Hérostrata - program, obsazení, 1976
Chomutov, Čapek, 1986
Chomutov, Čapek, Balada z hadrů, 1978
Chomutov, Čapek, Balada z hadrů, 1978
Chomutov, Čapek, Balada z hadrů, 1978
Chomutov, Čapek, Bláznovy zápisky - program, 1977
Chomutov, Čapek, Bláznovy zápisky - program, 1977
Chomutov, Čapek, Braginskij - Rjazanov: Pokrytci - program - obsazení, 1980
Chomutov, Čapek, Broučci, 1976
Chomutov, Čapek, Carevič Ivan a Jelena přemoudrá, 1982
Chomutov, Čapek, Carevič Ivan a Jelena Přemoudrá, 1982
Chomutov, Čapek, Carevič Ivan, generální zkouška 1982
Chomutov, Čapek, Černí baroni - plakát, 1990
Chomutov, Čapek, Česká Třebová, 1984
Chomutov, Čapek, Charleyova teta
Chomutov, Čapek, Císařovy úplně nové šaty, 1988
Chomutov, Čapek, Dívka, kterou prodali s hruškami
Chomutov, Čapek, Dívka, kterou prodali s hruškami, 1991
Chomutov, Čapek, Emigrant
Chomutov, Čapek, Goldoniáda, 1988
Chomutov, Čapek, Goldoniáda, 1988
Chomutov, Čapek, Goldoniáda, 1989
Chomutov, Čapek, Grafik Lukáš, 1981
Chomutov, Čapek, Jako  zázrakem, 1984
Chomutov, Čapek, Jako zázrakem, 1984
Chomutov, Čapek, Jan za chrta dán, 1984
Chomutov, Ćapek, Jiráskův Hronov 1979
Chomutov, Čapek, Kdo se bojí Virginie Woolfové
Chomutov, Čapek, Kdo se bojí Virginie Woolfové
Chomutov, Čapek, Mandragora, 1979
Chomutov, Čapek, Nevěsta messinská, 1988
Chomutov, Čapek, O třech mátohách - plakát, 1991
Chomutov, Čapek, O třech mátohách, 1991
Chomutov, Čapek, O třech mátohách, 1991
Chomutov, Čapek, okresní přehlídka 1988
Chomutov, Čapek, Paleček - program, 1992
Chomutov, Čapek, Paní Měděné hory, 1990
Chomutov, Čapek, Poklad kapitána Habakuka - program - obsazení
Chomutov, Čapek, Poklad kapitána Habakuka, 1980
Chomutov, Čapek, Poklad kapitána Habakuka, 1981
Chomutov, Čapek, Pokrytci, 1980
Chomutov, Čapek, Pokrytci, zkouška 1980
Chomutov, Čapek, Příběhy z Dekameronu, 1987
Chomutov, Čapek, Příběhy z Dekameronu, 1987
Chomutov, Čapek, Příběhy z Dekameronu, 1987
Chomutov, Čapek, Sebevrah, 1989
Chomutov, Čapek, Šimčíková-Zázvorková a Aubrecht
Chomutov, Čapek, Škola pomluv, 1985
Chomutov, Čapek, školení Perštejn nad Ohří, asi 1987
Chomutov, Čapek, školení ve Vejprtech, 1989
Chomutov, Čapek, Šlechetný husar, 1986
Chomutov, Čapek, Smutná historie o šlechetnémn husarovi a sličné herečce, 1986
Chomutov, Čapek, Svatá Jana
Chomutov, Čapek, Sykáčková, Tomešová, Nepovímová, 1986
Chomutov, Čapek, Teta z Bruselu, 1981
Chomutov, Čapek, Teta z Bruselu, 1981
Chomutov, Čapek, Teta z Bruselu, 1981
Chomutov, Čapek, Těžká Barbora, vlevo Josef Griml, 1983
Chomutov, Čapek, Těžká Barbora,1983
Chomutov, Čapek, Ukradený mlýn
Chomutov, Čapek, Ukradený mlýn
Chomutov, Čapek, Ukradený mlýn, 1987
Chomutov, Čapek, v Náchodě 1979
Chomutov, Čapek, Velice podivuhodný příběh ctnostné ženy z Efezu - program, 1982
Chomutov, Čapek, Velice podivuhodný příběh ctnostné ženy z Efezu, 1982
Chomutov, Čapek, Vévodkyně valdštejnských vojsk, 1984
Chomutov, Čapek, Zázvorka, Zázvorková, 1986
Chomutov, DS Čapek, na Železničářské České Třebové recitovala Marie Zázvorková, 1981
Chomutov, DS Čapek, Stanislav Aubrecht recitoval v České Třebové, 1981
Chomutov, III. Divadelní festival ochotnických souborů - plakát, 1959
Chomutov, Přehlídka na železnici – program, 1988
Havelková, Zázvorková, Koudelková, 1986
Josef Vykrůtil, režisér
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 1, 1950
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 2, 1950


Mapa působení souboru - Karel Čapek, ZK ROH / ČSD (pův. zal. jako Sdružení městských ochotníků při Svazu přátel SSR)

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Josef Vykrůtil, režisér
Chomutov, Čapek, Broučci, 1976
Chomutov, Čapek, Dívka, kterou prodali s hruškami
Chomutov, Čapek, Mandragora, 1979
Chomutov, Čapek, Grafik Lukáš, 1981
Chomutov, Čapek, školení ve Vejprtech, 1989
Chomutov, Čapek,  H. Fielding: Paleček, 1992


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.